logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


                          

 

KWiA.I–1711.00013.2012
KWiA-I.ZD-00090/12
                    Opole, 17 sierpnia 2012 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 17/12
 
Jednostka kontrolowana
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2                im. Polskich Olimpijczyków w Opolu
ul. Katowicka 35
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
 Od 9 lipca do 3 sierpnia 2012 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Małgorzata Jóźwin-Mazurek – inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Tadeusz Lech –główny specjalista w
Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Przedmiot kontroli
Gospodarka finansowa za 2011 r.
Okres objęty kontrolą
2011 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Mirosław Śnigórski – dyrektor szkoły
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały
Mirosław Śnigórski – dyrektor szkoły
(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)- główna księgowa

 

   
I. Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).
2.     Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z          2002r., Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami).
3.     Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
4.     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003r., Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).
5.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia      2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późniejszymi zmianami).
6.     Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami).
7.     Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz 177 z późniejszymi zmianami).
 
8.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207 z późniejszymi zmianami).
9.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. 38 poz. 861 z późniejszymi zmianami).
10.       Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103).
11.       Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późniejszymi zmianami).
12.       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50 poz. 398 z późniejszymi zmianami).
13.           Uchwała Nr XLVII/500/09 Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
14.           Uchwała Nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.
15.           Uchwała Nr VIII/93/11 Rady Miasta Opola z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.
16.           Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.
 
II. Cel kontroli
 
 Celem kontroli było:
- dokonanie oceny prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej,
- sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji dochodów i wydatków,
- sprawdzenie zgodności sporządzanych sprawozdań z ewidencją księgową.
 
III. Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-księgowych. Na podstawie zapisów dokonywanych na kontach księgowych ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych. Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, listy płac, raporty kasowe, itp.) oraz porównano je z wyciągami bankowymi. Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty przez dyrektora jednostki. Dane zawarte w sprawozdaniach budżetowych porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej. Dokonano analizy poszczególnych wydatków pod kątem ich celowości oraz zgodności z przepisami i planem finansowym.
Szczegółową kontrolą objęto:
-        zgodność z ewidencją otrzymanych i odprowadzonych do Urzędu Miasta dochodów budżetowych we wszystkich paragrafach wykazanych w sprawozdaniu za 2011 r.,
-        zgodność z ewidencją wydatków budżetowych we wszystkich paragrafach wykazanych w sprawozdaniach szkoły za 2011 r.,
-        wszystkie wydatki budżetowe szkoły dokonane w grudniu 2011 r.,
-        prawidłowość ustalonych wynagrodzeń wszystkich pracowników przyjętych do pracy w 2011 r.,
-        prawidłowość ustalonych i wypłaconych wynagrodzeń dla dyrektora oraz wszystkich pracowników administracji i obsługi w IV kwartale 2011 r.,
-        ewidencję wydatków budżetowych w 2011 r. szkoły w paragrafach 4170 i 4260,
-        zgodność z ewidencją księgową wpływów i wydatków z dochodów na wydzielonym rachunku we wszystkich paragrafach wykazanych w sprawozdaniu za 2011 r.,
-        wszystkie wydatki z wydzielonego rachunku dokonane w grudniu 2011 r.,
-        wpływy i wydatki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zaewidencjonowane w grudniu 2011 r.
 
W zakresie gospodarki kasowej dane z ewidencji księgowej porównano z raportami kasowymi. W zakresie druków ścisłego zarachowania zapoznano się z zasadami i sposobem postępowania oraz sprawdzono ciągłość numeracji dotychczas wykorzystanych kwitariuszy przychodowych i rozchodowych.
Sprawdzono również czy jednostka posiada opracowane na piśmie procedury kontroli zarządczej oraz czy procedury te są dostosowane do specyfiki jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.
    
IV. Sprawy organizacyjne 
 
          Siedzibą szkoły jest nieruchomość zabudowana położona w Opolu przy ul. Katowickiej 35, którą Zarząd Miasta Opola przekazał jednostce nieodpłatnie w trwały zarząd decyzją nr GN-7224c/23/99 z dnia 13.05.1999r.
W okresie objętym kontrolą dyrektorem jednostki był pan Mirosław Śnigórski powołany na to stanowisko przez Prezydenta Miasta Opola z dniem 1 września 2007 r. na czas określony do 31 sierpnia 2012 r. (akta kontroli Nr 12/17/I/1).
Głównym księgowym jednostki jest pani (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zatrudniona na czas nieokreślony w wymiarze pełnego etatu od dnia 01.09.2011 r. (akta kontroli Nr 12/17/I/2).
Z budżetem gminy jednostka rozlicza się w dziale klasyfikacji budżetowej 801 rozdział 80101 (szkoła) oraz 854 rozdział 85401 (świetlica).
         W kontrolowanej jednostce obowiązują następujące wewnętrzne regulacje prawne dotyczące gospodarki finansowo-księgowej:
Ø      Instrukcja sporządzania obiegu i kontroli dokumentów księgowych (akta kontroli Nr 12/17/I/14),
Ø      Zasady (polityka) rachunkowości w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Opolu (akta kontroli Nr 12/17/I/13),
Ø      Zakładowy Plan Kont (akta kontroli Nr 12/17/I/9),
Ø      Procedury kontroli zarządczej (akta kontroli Nr 12/17/I/10),
Ø      Wykaz i opis działania programów komputerowych stosowanych w księgowości (akta kontroli Nr 12/17/I/11),
Ø      Instrukcja przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych PSP - 2 w Opolu (akta kontroli Nr 12/17/I/7),
Ø      Instrukcja kasowa(akta kontroli Nr 12/17/I/12),
Ø      Regulamin ZFŚS(akta kontroli Nr 12/17/I/96).
Ø      Procedura ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych RB-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez szkołę (akta kontroli Nr 12/17/I/8).
 
           W okresie objętym kontrolą szkoła posiadała wyodrębnione rachunki bankowe dotyczące: budżetu, wydzielonego rachunku dochodów, sum depozytowych, dochodów własnych, rachunku pomocniczego, zakładowego funduszu socjalnego oraz projektu „Inwestycja w pierwszy krok” (akta kontroli Nr 12/17/I/15-16).
W kontrolowanej jednostce inwentaryzacja środków trwałych i pozostałych środków trwałych została przeprowadzona w grudniu 2009 r. Zgodnie z obowiązującą w jednostce instrukcją z przeprowadzonej inwentaryzacji został sporządzony protokół (akta kontroli Nr 12/17/I/149).
         Szczegółowo stan zatrudnienia w kontrolowanej jednostce na dzień 31.12.2011 r. przedstawia poniższa tabela:
 
Tabela nr 1

 

l.p.
Wyszczególnienie
Ilość osób-umowy
Zatrudnienie w etatach
 
 
 
31.12.2010
13.12.2011
31.12.2010
31.12.2011
 
1
Pracownicy pedagogiczni
46
47
42,40
43,06
 
2
   Pracownicy administracyjni
4
 4
2,50
2,75
 
3
Pracownicy obsługi
11
11
11
11
 
               RAZEM:
61
62
55,90
56,81
 

 

        
W porównaniu do analogicznego roku ubiegłego stan zatrudnienia   zwiększyło się o 1 osobę/0,91 etatu. (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) (akta kontroli Nr 12/17/I/18-21).
 
Stan zatrudnienia nauczycieli według stopnia awansu zawodowego na dzień 31.12.2011 r. przedstawia poniższa tabela:
 
 
 
 
 
 
    Tabela nr 2
Lp
Stopień
awansu zawodowego
Zatrudnienie
w osobach
Zatrudnienie
w etatach
1
 Dyplomowani
29
28,39
2
 Mianowani
14
10,92
3
 Kontraktowi
3
2,75
4
 Stażyści
1
1
                   RAZEM:
47
43,06
 
        
                W 2011 roku do pracy w PSP nr 2 przyjęto łącznie 3 pracowników, w tym 1 pracownika pedagogicznego oraz 2 pracowników administracyjnych (akta kontroli Nr 12/17/I/145). Ustalono, że w każdym przypadku przyjęcia do pracy nauczycieli zostały sporządzone aneksy do arkusza organizacyjnego. Ponadto ustalono, że stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników pedagogicznych zostały ustalone z uwzględnieniem stopni awansu zawodowego poszczególnych nauczycieli - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lipca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.
           Natomiast kategorie zaszeregowania przyjętych do pracy w tym okresie pracowników obsługi są zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
 
         Na podstawie ewidencji kontroli ustalono, że w 2011 r. w szkole nie zostały przeprowadzone żadne postępowania kontrolne (akta kontroli Nr 12/17/I/22).
 
V. Dochody budżetowe w 2011 r.
 
W dniu 31.01.2012 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola roczne sprawozdanie Rb–27S z wykonania planu dochodów budżetowych szkoły za rok 2011 (akta kontroli Nr 12/17/I/24).
Ze sprawozdania wynika, że dochody w tym okresie wyniosły 2.981,02 zł. W wyniku kontroli ustalono, że powyższa kwota jest zgodna kontem księgowym 222 - rozliczenie dochodów budżetowych (akta kontroli Nr 12/17/I/29).
W trakcie kontroli ustalono, że dochody były uzyskane w następujących paragrafach:
R: 80101 § 0920 – 2.726,59 zł – odsetki bankowe
R: 80101 § 0970 – 253,60 zł – zwrot dot. prenumeraty z lat poprzednich
R: 80195 § 0920 – 0,83 zł – odsetki bankowe z projektu Inwestycja w pierwszy krok.
Uzyskane dochody były przekazywane na konto Urzędu Miasta Opola do końca danego miesiąca. W wyniku kontroli ustalono, że dochody te są zgodne z ewidencją księgową kontrolowanej jednostki (akta kontroli Nr 12/17/I/29). Powyższe środki w całości zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta.
 
 
VI. Wydatki budżetowe w 2011 r.
 
W ewidencji księgowej (konto 130) jednostka kontrolowana wykazała, że stan początkowy środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2011 r. wynosił 0. W wyniku kontroli ustalono, że stan ten był zgodny z wyciągiem bankowym nr 1 z dnia 03.01.2011 r.(akta kontroli Nr 12/17/I/23).
Ze sporządzonego sprawozdania dotyczącego działu 801 rozdział 80101 oraz z dokumentacji księgowej jednostki wynika, że wydatki budżetowe za okres od stycznia do grudnia 2011 r. wyniosły ogółem 2.748.852,02 zł (akta kontroli Nr 12/17/I/28). Kwota ta jest zgodna z ewidencją księgową Urzędu Miasta Opola dotyczącą przekazanych środków do jednostki na działalność w 2011 r. Na podstawie analizy sprawozdań za lata 2010 - 2011 ustalono, że wydatki w 2011 r. były wyższe o 188.020,17 zł tj. o 7,34 % od wydatków poniesionych w analogicznym okresie roku ubiegłego (akta kontroli Nr 12/17/I/25-26).
        W 2011 r. wydatki dotyczące zatrudnienia zostały zaewidencjonowane w sześciu paragrafach tj.:
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy
§ 4440 – odpis na ZFŚS
W wyniku kontroli ustalono, że kwoty wydatków ogółem wykazane w poszczególnych paragrafach są zgodne z ewidencją księgową kontrolowanej jednostki (akta kontroli Nr 12/17/I/142).
 
Szczegółową kontrolą objęto wszystkie wydatki dokonane w grudniu 2011r. (akta kontroli Nr 12/17/I/150-153).Z wyciągu bankowego nr 157 wynika, że stan środków budżetowych na rachunku bankowym na dzień 01.12.2011 r. wynosił 239.082,19 zł (akta kontroli Nr 12/17/I/92) w tym:
Rozdział 80101 – 203.855,68 zł
Rozdział 85401 – 35.226,51 zł.
Wpływy ogółem na rachunek bieżący jednostki środków budżetowych przekazanych przez Urząd Miasta wyniosły w grudniu  93.339,00 zł, w tym:
Rozdział 80101 – 86.978,00 zł
Rozdział 85401 – 6.361,00 zł
Z analizy sprawozdań za okresy od stycznia do listopada i od stycznia do grudnia oraz z ewidencji księgowej wynika, że w grudniu zaewidencjonowano wydatki w dwunastu paragrafach na łączną kwotę 288.896,70 zł(akta kontroli Nr 12/17/I/27-28).
 Ponadto z powyższych danych wynika, że wydatki w rozdziale 80101 w poszczególnych paragrafach wyniosły:
- § 3020 –     1.908,88 zł
- § 4010 – 218.121,58 zł
- § 4110 –    46.744,81
- § 4120 -      7.252,64 zł
- § 4210 –     1.657,34 zł
- § 4240 –          87,52 zł
- § 4260 –   10.246,68 zł
- § 4270 –     1.697,38 zł
- § 4350 –          83,68 zł
- § 4370 –        283,19 zł
- § 4410 –        203,00 zł
- § 4700 –        610,00 zł
RAZEM:     288.896,70 zł
 
W wyniku kontroli ustalono, że kwoty wydatków w grudniu ogółem oraz w poszczególnych paragrafach były zgodne z ewidencją konta 130(akta kontroli Nr 12/17/I/141,142).
Na podstawie wyciągu bankowego nr 171 ustalono, że niewykorzystaną kwotę jednostka zwróciła do Urzędu Miasta w dniu 29.12.2011 r. Łączna kwota zwrotu wyniosła łącznie 4.143,56 zł, w tym:
Rozdział 80101 – 1.936,98 zł,
Rozdział 85401 – 2.206,58 zł (akta kontroli Nr 12/17/I/93-95)
Na koniec 2011 r. saldo konta 130 wynosiło 0 i było zgodne z wyciągiem bankowym nr 173 z dnia 31.12.2011 r. (akta kontroli Nr 12/17/I/). Również stan gotówki w kasie na koniec 2011 r. wynosił 0 (akta kontroli Nr 12/17/I/93-95).
 
§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
 
Na podstawie ewidencji konta 130-001- rachunek podstawowy- wydatki oraz faktur ustalono, że w grudniu wydatki szkoły w tym paragrafie wyniosły 1.908,88 zł. Ustalono, że w paragrafie tym zaksięgowano 4 operacje. Wydatki dotyczyły odzieży ochronnej, herbaty i ręczników dla pracowników obsługi. Ponadto wypłacona została zapomoga zdrowotna dla pracownika pedagogicznego. Zapomoga została wypłacona na podstawie protokołu komisji nr 10/2011 i decyzji dyrektora z dnia 20.12.2011 r. oraz listy płac.
 
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
 
Ze sprawozdania oraz z ewidencji księgowej wynika, że wydatki w grudniu wyniosły 218.121,58 zł. Na podstawie zestawienia wydatków dla poszczególnych paragrafów, wszystkich szesnastu wyciągów bankowych za okres od 1 do 31.12.2011 r., tj. od numeru 157 do numeru 173 oraz ewidencji kont 130, 225, 229, 231 i 240 (akta kontroli Nr 12/17/I/143)ustalono, że na powyższą kwotę składają się:
-(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).
 
Na kwotę tych wydatków składają się:
- (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
W trakcie kontroli dokonano również analizy wynagrodzeń za grudzień 2011r. wszystkich pracowników obsługi i administracji oraz nauczycieli dyplomowanych szkoły. Stwierdzono, iż wszystkie kwoty wykazane w indywidualnych kartotekach wynagrodzeń były zgodne z kwotami na sporządzonych listach płac (akta kontroli Nr 12/17/I/43-48, 62-76).
Porównano także wysokość naliczenia poszczególnych składników wynagrodzeń z przepisami prawnymi oraz z dokumentacją stanowiącą podstawę ich naliczeń, w tym z:
·         regulaminem wynagradzania wraz załącznikami,
·         umowami o pracę,
·         decyzjami w sprawie zmiany wynagrodzeń,
·         wydrukami komputerowymi dotyczącymi dodatku za wysługę.
 
Ustalono, że w jednym przypadku wystąpiła rozbieżność pomiędzy wypłaconym, a należnym dodatkiem stażowym. Z ustnych wyjaśnień głównej księgowej wynika, że na podstawie wszystkich posiadanych dokumentów, (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)naliczono oraz wypłacono dodatek w wysokości(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.). W dniu 1 marca 2012 r. pracownik ten dostarczył pracodawcy nowe świadectwo pracy. Po uwzględnieniu tego dokumentu, ponownie przeliczono pracownikowi staż za wysługę pracy i od tego miesiąca wypłacany jest dodatek w wysokości(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).
Innych rozbieżności w tym zakresie nie stwierdzono.
 
Ponadto ustalono, że w grudniu 2011 r. wypłacono(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).
W grudniu 2011 r. na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, oprócz wynagrodzenia zasadniczego składały się również: (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) (akta kontroli Nr 12/17/I/146-147).
 
 
 
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne
 
Ze sprawozdania oraz z ewidencji księgowej konta -130 i 229 wynika, że wydatki w grudniu wyniosły 46.744,81(akta kontroli Nr 12/17/I/53,144).  W wyniku kontroli ustalono, że powyższa kwota wydatków dotyczyła składek ZUS za listopad i grudzień 2011 r. (akta kontroli Nr 12/17/I/38-39, 93-95). Na podstawie zestawienia wydatków dla poszczególnych paragrafów, wyciągów bankowych nr 158 i 171 oraz ewidencji kont 130 i 229 ustalono, że na powyższą kwotę składają się:
- składki ZUS od pracodawcy za listopad oraz grudzień w kwocie 46.298,81 zł,
- podatek od wypłaconych zasiłków chorobowych oraz wypadkowych za ww. miesiące w kwocie 446,00 zł. Przelewu składek do ZUS dokonano w dniach 5 i 29.12.2011 r.
 
§ 4120 składki na Fundusz Pracy
 
Ze sprawozdania oraz z ewidencji księgowej – konta 130 i 229 wynika, że wydatki w grudniu wyniosły 7.252,64.  W wyniku kontroli ustalono, że powyższa kwota wydatków dotyczyła składek na Fundusz Pracy za listopad i grudzień 2011r. (akta kontroli Nr 12/17/I/49,50). Na podstawie tej ewidencji oraz wyciągów bankowych nr 158 i 171 ustalono, że przelewów składek do ZUS dokonano w dniach 5 i 29.12.2011 r.
 
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia    
 
Na podstawie ewidencji konta 130-001- rachunek podstawowy- wydatki oraz faktur ustalono, że w grudniu wydatki szkoły wyniosły 1.657,34 zł. Ustalono, że w paragrafie tym zaksięgowano 7 pozycji:
1)   papier do ksero – 295,77 zł
2)   worki do odkurzaczy – 30,00 zł
3)   środki czystości – 498,63 zł
4)   przedłużacze – 29,79 zł
5)   toner do ksero – 113,16 zł
6)   toner do drukarki – 189,99 zł
7)   zasilacz UPS – 500,00 zł
 
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek       
 
Na podstawie ewidencji konta 130-001- rachunek podstawowy- wydatki oraz faktur ustalono, że w grudniu wydatki szkoły wyniosły 87,52 zł. Ustalono, że w paragrafie tym zaksięgowano 1 operację. Z paragrafu tego zakupiono tarczę zegarową do nauki czasu.
 
§ 4260 zakup energii  
 
Na podstawie ewidencji konta 130-001- rachunek podstawowy- wydatki oraz faktur ustalono, że w grudniu wydatki szkoły wyniosły 10.246,68 zł. Ustalono, że w paragrafie tym zaksięgowano 2 pozycje:
1)   woda – 252,21 zł
2)   energia cieplna – 9.994,47 zł
 
 
§ 4270 zakup usług remontowych 
 
Na podstawie ewidencji konta 130-001- rachunek podstawowy- wydatki oraz faktur ustalono, że w grudniu wydatki szkoły wyniosły 1.697,38 zł. Ustalono, że w paragrafie tym zaksięgowano 2 pozycje:
1)   awaria instalacji wodnej – 700,00 zł
2)    remont szatni szkolnej – 997,38 zł
 
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet       
 
Na podstawie ewidencji konta 130-001- rachunek podstawowy- wydatki oraz faktur ustalono, że w grudniu wydatki szkoły wyniosły 83,68 zł. Ustalono, że w paragrafie tym zaksięgowano 2 operacje.
 
§ 4370 zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej   
 
Na podstawie ewidencji konta 130-001- rachunek podstawowy- wydatki oraz faktur ustalono, że w grudniu wydatki szkoły wyniosły 283,19 zł. Ustalono, że w paragrafie tym zaksięgowano 2 pozycje.
 
§ 4410 podróże służbowe krajowe   
 
Na podstawie ewidencji konta 130-001- rachunek podstawowy- wydatki oraz faktur ustalono, że w grudniu wydatki szkoły wyniosły 203,00 zł. Ustalono, że w paragrafie tym zaksięgowano 2 operacje:
1)   Podatek od ryczałtu samochodowego – 8,00 zł
2)   Bilety MZK – 195,00 zł.
 
§ 4700 szkolenia pracowników    
 
Na podstawie ewidencji konta 130-001- rachunek podstawowy- wydatki oraz faktur ustalono, że w grudniu wydatki szkoły wyniosły 610,00 zł. Ustalono, że w paragrafie tym zaksięgowano 2 pozycje. Szkolenia dotyczyły rachunkowości oraz zfśs.
 
VII. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 
Z wyciągu bankowego nr 1 z dnia 3.01.2011 r. wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2011 r. wynosił 20.338,87 zł (akta kontroli Nr 12/17/I/120). Stan ten jest zgodny z ewidencją księgową (konto 135 – rachunek ZFŚS) (akta kontroli Nr 12/17/I/117).
          W 2011 r. w kontrolowanej jednostce dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 131.300,00 zł (akta kontroli Nr 12/17/I/98,99). Kwota odpisu była zgodna z naliczeniem Funduszu Socjalnego oraz z Planem dochodów/wydatków ZFŚS na 2011 r. i dokonaną korektą na łączną kwotę 2.400,00 zł w dniu 30.09.2011 r. (akta kontroli Nr 12/17/I/97,100-104).
            Środki budżetowe zostały przekazane na rachunek bankowy ZFŚS w dniach (akta kontroli Nr 12/17/I/98-99):
Ø      09.03.2011 r. – 15.000 zł - WB nr 16
Ø      19.05.2011 r. – 70.725,00 zł - WB nr 37
Ø      26.05.2011 r. – 11.000,00 WB nr 41
Ø      29.09.2011 r. – 28.575,00 zł   - WB nr 71
Ø      29.09.2011 r. – 3.600,00 WB nr 71
Ø      30.09.2011 r. – 2.000,00 (korekta 80101) WB 72
Ø      30.09.2011 r. – 400,00 (korekta 85401) WB 72
Zasady tworzenia i udzielania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników jednostki określił dyrektor w Regulaminie tworzenia i gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu.
Wyżej wymieniony regulamin określa między innymi osoby uprawnione do korzystania ze środków funduszu, przeznaczenie środków oraz zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych.
          Działalność socjalna prowadzona jest na podstawie zatwierdzonego rocznego planu dochodów i wydatków (akta kontroli Nr 12/17/I/97).
Środki funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Niewykorzystane środki w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 
Z analizy zapisów dokonanych na koncie 135 (strona Wn) oraz wyciągów bankowych konta ZFŚS wynika, że na rachunek bankowy oprócz środków przeniesionych z poprzedniego roku, odpisów i odsetek od zgromadzonych środków, wpływały także spłaty pożyczek mieszkaniowych oraz odpis dla emerytów przekazany z Urzędu Miasta (34.395,52 zł) (akta kontroli Nr 12/17/I/98, 99). Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono. 
Poniżej przedstawiono szczegółowe rozliczenie funduszu w 2011 r.:
 
     Tabela nr 3

 

Konto 851
Wn
Ma
B.O.
 
56.524,37
Odpisy
 
165.695,52
Odsetki bankowe
 
1.346,39
Odsetki od udzielonych pożyczek
 
1.356,85
Zapomogi, świadczenia urlopowe
157.067,37
 
Imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne
9.968,00
 
B.Z.
 
57.887,76

 

 
          Z analizy strony Ma konta 135 i konta 101- kasa ZFŚS (akta kontroli Nr 12/17/I/106-107,011-117) wynika, że zaewidencjonowane wydatki w kontrolowanym okresie dotyczyły:
Ø      dofinansowania do wypoczynku emerytów, pracowników i ich dzieci,
Ø      pożyczek mieszkaniowych, 
Ø      wypłaty świadczeń urlopowych,
Ø      pomocy materialnej i zapomóg,
Ø      imprez kulturalno – sportowych oraz rekreacyjnych dla pracowników,
Wszystkie skontrolowane wydatki posiadały dokumentację potwierdzającą przyznanie ww. świadczeń. Dokumenty te zostały zatwierdzone do wypłaty i podpisane przez upoważnione osoby. Wydatki dot. świadczeń zostały poniesione zgodnie z Regulaminem ZFŚS i stosownymi w tym zakresie przepisami.
Saldo konta 135 na dzień 31.12.2011 r. wynosiło 21.119,06 zł i było zgodne z wyciągiem bankowym nr 99 (akta kontroli Nr 12/17/I/118).
Z ewidencji konta 101 wynika, że stan gotówki w kasie na koniec roku wynosił „0” i był zgodny z raportem kasowym nr 20/2011/12 za okres od 1 do 30 listopada 2011 r.  (akta kontroli Nr 12/17/I/106-107).
 Ustalono, że w listopadzie 2011 r. na koncie 101 zaewidencjonowano 1 operację księgową - w dniu 30.11.2011 r. na kwotę 460,00 zł (akta kontroli Nr 12/17/I/106-107,108-110). Dotyczyła ona wypłaty zapomogi finansowej dla dwóch emerytów w łącznej kwocie 460,00 zł. Sprawdzono dokumentację źródłową stanowiącą podstawę do wypłaty tych zapomóg (akta kontroli Nr 12/17/I/109). Nieprawidłowości nie stwierdzono.
 
VIII. Zobowiązania
 
W sprawozdaniu Rb-28S jednostka kontrolowana wykazała stan zobowiązań budżetowych na dzień 31.12.2011 r. w łącznej kwocie 181.812,85 zł. Zobowiązania te dotyczyły paragrafów: 4040, 4110, 4120 oraz 4210 i 4300. W wyniku kontroli na podstawie ewidencji księgowej (akta kontroli Nr 12/17/I/30-33)ustalono, że:
- zobowiązania wykazane w paragrafie 4040 w kwocie 154.729,25 zł dotyczyły naliczonej trzynastki za 2011 r. (konto 231-001) (akta kontroli Nr 12/17/I/33),
- zobowiązania wykazane w paragrafie 4110 w kwocie 23.503,44 zł dotyczyły składek ZUS od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i (konto 229-D13) (akta kontroli Nr 12/17/I/32),
- zobowiązania wykazane w paragrafie 4120 w kwocie 3.544,06 zł dotyczyły składek na Fundusz Pracy od naliczonej trzynastej pensji (konto 229-P13) (akta kontroli Nr 12/17/I/).
Ponadto w paragrafie 4210 jednostka wykazała zobowiązania w kwocie 29,96 zł tytułem prenumeraty oraz w paragrafie 4300 – 6,14 zł tytułem przesyłki. Zobowiązania zostały uregulowane w dniu 10.01.2012 r. (WB nr 3) (akta kontroli Nr 12/17/I/30).
W ramach wydzielonego rachunku jednostka nie posiadała zobowiązań. Powyższe dane były zgodne z ewidencją księgową - konto 201 (akta kontroli Nr 12/17/I/30-33).
 
IX. Należności
 
Z ewidencji księgowej wynika, iż na dzień 31.12.2011 r. należności budżetowych nie było. Natomiast w sprawozdaniu Rb-34 kontrolowana jednostka wykazała stan należności netto w ramach dochodów własnych w kwocie 700,00(akta kontroli Nr 12/17/I/123).
W wyniku kontroli ustalono, że powyższa kwota dotyczyła naliczonego i nie zapłaconego czynszu za najem terenu przez Totalizatora Sportowego (akta kontroli Nr 12/17/I/130) Należność została uregulowana w dniu 04.01.2012 r. (akta kontroli Nr 12/17/I/134).
 
             
X. Gospodarowanie wydzielonym rachunkiem dochodów 2011 r.
 
Z wyciągu bankowego nr 1 z dnia 03.01.2011 r. wynika, że stan środków na wydzielonym rachunku bankowym dochodów na początek roku 2011 wynosił 7.548,50 zł (akta kontroli Nr 12/17/I/131-132).
Zgodnie ze złożoną dyspozycją, bank PKO BP S.A., po potrąceniu prowizji bankowej 5,48 zł, przelał środki na rachunek pomocniczy w wysokości 7.543,02 zł w tym samym dniu.
Saldo końcowe na rachunku wydzielonym na dzień 03.01.2011 r. wynosi „0” zł. Stan ten był zgodny ze stanem początkowym wykazanym w sprawozdaniu (akta kontroli (12/17/I/131-132).
 
X.1. Źródła dochodów na wydzielonym rachunku
 
Ustalono, że w kontrolowanej jednostce środki dot. dochodów były gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym. Ze sporządzonego przez jednostkę sprawozdania Rb-34S wynika, że wykonanie dochodów na wydzielonym rachunku dochodów w 2011 r. wyniosło ogółem 38.325,84 zł
         Na kwotę tę składały się dochody uzyskane w dwóch paragrafach:
 
Ø      § 0750 – Dochody najmu i dzierżawy – 38.097,00 zł,
Ø      § 0920 – Pozostałe odsetki – 228,84 zł,
 
       Zespół kontrolny ustalił, że na dochody w poszczególnych paragrafach składały się:
Ø      § 0750 – opłaty z tyt. dzierżawy terenu na działalność handlowo oraz najem pomieszczeń szkoły,
Ø      § 0920 – odsetki bankowe.
Wyżej wymienione rodzaje dochodów były zgodne ze źródłami dochodów określonymi w art. 223 ustawy o finansach publicznych oraz w uchwale Rady Miasta Opola.
 
Wykazane w sprawozdaniu dochody są zgodne z ewidencją konta 132 oraz 101 (akta kontroli 12/17/I/125).
 
X.2. Wydatki dochodów na wydzielonym rachunku
 
          Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34S wynika, że wydatki ze środków dochodów własnych w 2011 r. wyniosły ogółem 38.014,14 z. Wydatki te zaewidencjonowano w ośmiu paragrafach. Kwoty wydatków wykazane w poszczególnych paragrafach są zgodne z ewidencją księgową (akta kontroli 12/17/I/127).
          Z wyciągu bankowego nr 97 wynika, ze stan środków pieniężnych w banku na koniec 2011 r. wynosił 311,70 zł (akta kontroli 12/17/I/133) i był zgodny z saldem konta 132(akta kontroli tom 12/17/I/126/). Kwota ta została przekazana na rachunek Urzędu Miasta w dniu 04.01.2012 r. (akta kontroli 12/17/I/134).  Z ewidencji konta 101- Kasa wynika, że stan gotówki w kasie na koniec 2011 roku wynosił 0 zł i był zgodny z raportem kasowym nr 21/2011 (akta kontroli tom 12/17/I/135,136).
          Szczegółową kontrolą objęto wszystkie wydatki dokonane w grudniu 2011 r. Ogółem w grudniu zaksięgowano wydatki w sześciu paragrafach na łączną kwotę 8.098,31 zł (akta kontroli 12/17/I/127).              
Wykazane w ewidencji księgowej – Zestawienie obrotów i sald za grudzień 2011 wydatki ogółem w grudniu we wszystkich paragrafach były zgodne z wydatkami ogółem wykazanymi na kontach 101 i 132 (akta kontroli 12/17/I/127).
Skontrolowano łącznie 17 dokumentów źródłowych dotyczących wydatków w grudniu. Wszystkie skontrolowane dokumenty dotyczyły zaewidencjonowanych paragrafów i zostały prawidłowo zaklasyfikowane, zadekretowane, opisane pod względem merytorycznym, formalno rachunkowym i zatwierdzenia do wypłaty. Ponadto wydatki zostały uregulowane w terminie. Nie stwierdzono wydatków poniesionych na cele inne niż wymienione w ustawie o finansach publicznych i uchwale Rady Miasta Opola. Zespół kontrolny ustalił także, że wszystkie płatności zostały przekazane na właściwe konta kontrahentów.
 
Wydatki w grudniu zaksięgowano w sześciu niżej wymienionych paragrafach: 
 
Rozdział 80101 § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne
          Wydatek ogółem wyniósł 0,06 zł i został poniesiony z tytułu dopłaty do zawartych umów zleceń w ramach projektu Inwestycja w pierwszy krok. (akta kontroli tom 12/17/I/127). 
 
Rozdział 80101 § 4170 – Wynagrodzenia bezoosobowe
Wydatek ogółem wyniósł 0,10 zł i został poniesiony z tytułu dopłaty do zawartych umów zleceń w ramach projektu Inwestycja w pierwszy krok.
           (akta kontroli tom 12/17/I/127). 
 
Rozdział 80101 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
          Wydatki ogółem wyniosły 11.897,89 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 1.808,61 zł. W paragrafie tym w grudniu zaewidencjonowano ogółem 4 wydatki, które dotyczyły zakupu materiałów do sekretariatu, tonera, papieru ksero oraz materiałów dla konserwatorów do bieżących napraw (akta kontroli tom 12/17/I/127). 
 
Rozdział 80101 § 4260 – Zakup energii 
          Wydatki ogółem wyniosły 3.373,98 zł. W paragrafie tym w grudniu zaewidencjonowano 2 wydatki na kwotę 3.373,98i dotyczyły one zapłaty za energię cieplną (akta kontroli tom 12/17/I/127).
 
Rozdział 80101 § 4270 – Zakup usług remontowych
          Wydatki ogółem wyniosły 15.592,63 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 992,62 zł i w całości dotyczyły naprawy podłogi. (akta kontroli tom 12/17/I/127). 
 
Rozdział 80101 § 4300 – Zakup usług pozostałych 
          Wydatki ogółem wyniosły 2.971,74 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 1.922,94 zł. W paragrafie tym w grudniu zaewidencjonowano 8 wydatków i dotyczyły one:
- usługa informatyczna– 121,77 zł,
- odprowadzenie ścieków – 291,24 zł,
- monitoring – 123,00 zł,
- wywóz śmieci – 559,44 zł,
- przegląd kserokopiarek – 559,99 zł,
- prowizja bankowa – 190,00 zł
- opłaty pocztowe – 77,50 zł (akta kontroli tom 12/17/I/127).
 
XI. Gospodarka kasowa
 
Gospodarkę kasową reguluje Instrukcja kasowa w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Opolu. Pomieszczenie kasy nie jest wydzielone i znajduje się w sekretariacie szkoły, drzwi zamykane są na jeden zamek, pomieszczenie wyposażone jest w urządzenie alarmowe. Wartości pieniężne przechowywane są w sejfie. Wszystkie obroty gotówkowe są dokumentowane dowodami kasowymi. Raport kasowy sporządzany jest na koniec miesiąca według poszczególnych funduszy. Na koniec 2011 r. stan gotówki w kasie wykazany na koncie 101 wyniósł 0 (akta kontroli Nr 12/17/I/138) i był zgodny z raportem kasowym nr 21/11 za grudzień dotyczącym wydzielonego rachunku oraz z grudniowym raportem kasowym nr 22/2011 dotyczącym środków budżetowych.
 
XII. Druki ścisłego zarachowania
 
Zasady postępowania w zakresie druków ścisłego zarachowania reguluje Instrukcja kasowa. Osobą odpowiedzialną w tym zakresie jest sekretarz szkoły, który prowadzi rejestr tych druków. Bezpośrednią kontrolę nad drukami ścisłego zarachowania sprawuje główna księgowa. Sprawdzono aktualnie wykorzystywany bloczek kwitariusza przychodowego od nr 7693901 do nr 7694000. Wykorzystane druki były wystawione tytułem przyjęcia wpłat za najem pomieszczeń, wypożyczenia sprzętu nagłaśniającego oraz wydania legitymacji. Stwierdzono ciągłość numeracji dotychczas wykorzystanych kwitariuszy.
 
XIV. Umowy zlecenia i najmu
 
W 2011 r. w jednostce zawarto umowy zlecenia z 23 pracownikami w ramach realizowanego projektu „Inwestycja w pierwszy krok”.
Wydatki z tytułu zawartych umów zostały poniesione w następujących paragrafach:
§ 4119 - składki na ubezpieczenie społeczne – 574,00 zł
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy – 87,71 zł
§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe – 3.779,00 zł
§ 4117 - składki na ubezpieczenie społeczne – 3.252,98 zł
§ 4127 - składki na Fundusz Pracy – 497,05 zł
§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe – 21.414,90 zł.
        Wszystkie wydatki z tytułu wyżej wymienionych umów były dokonane w grudniu 2011 r.
      W kontrolowanej jednostce innych umów nie zawierano.
 
W 2011 r. w PSP nr 2 zawarte były niżej wymienione umowy najmu pomieszczeń szkoły:
 
 
Tabela nr 4

 

Rodzaj umowy
Opis przedmiotu umowy
Cel wykorzystania przedmiotu umowy
Kontrahent
Najem
Sala gimnastyczna
Zajęcia sportowe
(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
Najem
Sala gimnastyczna
Zajęcia sportowe
Najem
Sala gimnastyczna
Zajęcia sportowe
Dzierżawa
Teren
Działalność handlowa
Dzierżawa
Teren
Pod kontener
Najem
Kuchnia
Działalność usługowa (obiady)
Najem
Pracownia komputerowa
Kurs komputerowy
Najem
Sala gimnastyczna
Zajęcia sportowe
Najem
Sala gimnastyczna
Zajęcia sportowe
Najem
Świetlica
Zebrania
Najem
Sala gimnastyczna
Zajęcia sportowe
Najem
Pracownia komputerowa
Kurs komputerowy

 

 
         Zespół kontrolny sprawdził obroty na koncie 201-002 (rozrachunki z kontrahentami) (akta kontroli Nr 12/17/I/137).:
 
-(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)                                                        2.160,00 zł
- (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)                                                                                     2.925,00 zł
- (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)l –                                                                                      5.100,00 zł
-(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)                                                                                     4.227,00 zł
-(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)                                                                                     2.100,00 zł
- (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)                                                                                     1.100,00 zł
- (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)                                                                                     6.800,00 zł
- (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)                                                                                     2.880,00 zł
- (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)                                                                                       600,00 zł
-(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)                                    2.145,00 zł
- (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)                                                                                     7.700,00 zł
-(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)                                                                    360,00 zł
RAZEM -                                                                    38.097,00
 
Kwota ta jest zgodna ze sporządzonym sprawozdaniem RB 34-S za 2011r.
 
XV. Kontrola zarządcza
   
Zarządzeniem nr 143/10/11 dyrektora PSP 2 w dnia 11.12.2010 r. wprowadzono procedury dotyczące kontroli zarządczej. W szkole obowiązuje następująca dokumentacja:
- procedury kontroli zarządczej, na które składają się:
·         strategia zarządzania ryzykiem w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Opolu,
          -   Wykaz obszarów ryzyka
          -   Rejestr ryzyk
·         Standardy kontroli zarządczej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Opolu,
·         Kodeks etyki pracowników niepedagogicznych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Opolu,
·         Procedura samooceny wraz z oświadczeniem o stanie kontroli w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Opolu,
- procedury kontroli procesów finansowych.
 
Ponadto z wyjaśnień dyrektora szkoły wynika, iż w ramach praktycznego stosowania kontroli zarządczej:
- pracownicy zostali zapoznani z obowiązkami wynikającymi z wprowadzenia kontroli.
- wspólnie przeanalizowano i oceniono ryzyka mogące wystąpić w placówce.
- podjęto działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej,
- wprowadzono zasady polityki rachunkowości,
- wszyscy pracownicy zaakceptowali i podpisali oświadczenia o zapoznaniu się i stosowaniu zasad etyki w szkole,
- w dniu 16 sierpnia 2011 r. dokonano samooceny w zakresie kontroli zarządczej w szkole za rok szkolny 2010/2011(akta kontroli Nr 12/17/I/139-140).
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi kontrolowanej jednostki.
 
Zgodnie z § 20 ust.1-2 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.I-0120.1.77.2012 z dnia 25 maja  2012 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo przedstawić umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia składane są w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia odbioru protokołu.
 

 

Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
(podpisy)
 
 
Data: ........................
 
                   Zespół kontrolny
 
 
(podpisy)
 
Data: ……………………………….
 

 

           
 

 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
...........................................................................................
...........................................................................................
......................................................................................................................................................................................
 

 

 
 
 

Załączniki do pobrania: 2013-07-08 12:45:43 - Wystąpienie pokontrolne (25.50 kB)

Ilość odwiedzin: 5394
Nazwa dokumentu: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Jóźwin - Mazurek, Tadeusz Lech
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jóźwin - Mazurek, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2013-07-08 11:36:12
Data udostępnienia informacji: 2013-07-08 11:36:12
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-08 12:47:34

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner