logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Readaptacji ,,Szansa"
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


                          

 

KWiA.I–1711.
                    Opole,  .07 2013 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 22/13
 
Jednostka kontrolowana
Przedszkole Publiczne nr 26 w Opolu
ul. Chabrów 56
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
od 24 czerwca 2013 r. do 10 lipca 2013 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Jacek Spadło – inspektor w Wydziale
 Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Tadeusz Lech –główny specjalista w
Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Przedmiot kontroli
gospodarka finansowa
Okres objęty kontrolą
 2012 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
– dyrektor przedszkola
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały
 – dyrektor
- główna księgowa

 

   
I. Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).
 
2.     Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami).
 
3.     Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
 
4.     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).
 
5.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia      2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późniejszymi zmianami).
 
6.     Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami).
 
7.     Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz 177 z późniejszymi zmianami).
 
8.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207 z późniejszymi zmianami).
 
9.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. 38 poz. 861 z późniejszymi zmianami).
 
10.       Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103).
 
11.       Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późniejszymi zmianami).
 
12.       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50 poz. 398 z późniejszymi zmianami).
 
13.       Uchwała Nr IX/117/11 Rady Miasta Opola z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Opole.
 
14.           Uchwała Nr XLVII/500/09 Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
 
15.           Uchwała Nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.
 
16.           Uchwała Nr VIII/93/11 Rady Miasta Opola z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.
 
17.           Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.
 
II. Cel kontroli
 
 Celem kontroli było:
- dokonanie oceny prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej,
- sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji dochodów i wydatków,
- sprawdzenie zgodności sporządzanych sprawozdań z ewidencją księgową.
 
III. Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-księgowych. Na podstawie zapisów dokonywanych na kontach księgowych ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych. Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, listy płac, raporty kasowe, itp.) oraz porównano je z wyciągami bankowymi. Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty przez dyrektora jednostki. Dane zawarte w sprawozdaniach budżetowych porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej. Dokonano analizy poszczególnych wydatków pod kątem ich celowości oraz zgodności z przepisami i planem finansowym.
Szczegółową kontrolą objęto:
- zgodność z ewidencją otrzymanych i odprowadzonych do Urzędu Miasta dochodów budżetowych,
- zapisy w ewidencji księgowej dotyczące wszystkich wydatków budżetowych przedszkola za czerwiec 2012 r.,
- zgodność ze sprawozdaniem zapisów dotyczących wpływów i wydatków z   dochodów na wydzielonym rachunku w I półroczu 2012 r. we wszystkich paragrafach,
- wpływy i wydatki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w I półroczu 2012 r.,
-   zgodność z ewidencją księgową stanu zobowiązań i należności.
 
Ponadto sprawdzono czy na koniec I półrocza jednostka dokonała spisu z natury i rozliczenia artykułów żywnościowych znajdujących się w magazynie. W zakresie gospodarki kasowej dane z ewidencji księgowej porównano z raportami kasowymi. W zakresie druków ścisłego zarachowania zapoznano się z zasadami i sposobem postępowania oraz sprawdzono ciągłość numeracji dotychczas wykorzystanych kwitariuszy przychodowych i rozchodowych.
Sprawdzono również czy jednostka posiada opracowane na piśmie procedury kontroli zarządczej oraz czy procedury te są dostosowane do specyfiki jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.
    
IV. Sprawy organizacyjne 
 
          Siedzibą przedszkola jest nieruchomość zabudowana położona w Opolu przy ul. Drzymały 28, którą Zarząd Miasta Opola przekazał jednostce nieodpłatnie w trwały zarząd decyzją nr GN-7224c/33/98 z dnia 25.06.1998 r.
W okresie objętym kontrolą dyrektorem jednostki była pani Anna Leśniowska powołana na to stanowisko przez Prezydenta Miasta Opola na okres od 01 września 2007 r. do 31 sierpnia 2012 r. a następnie od 01 września 2012 r. do 31 sierpnia 2017 r.
Głównym księgowym jednostki jest pani (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zatrudniona na tym stanowisku od 01.02.2012 r. na czas określony w wymiarze 1/2 etatu.
Z budżetem gminy jednostka rozlicza się w dziale klasyfikacji budżetowej 801 rozdział 80104. Na podstawie ewidencji księgowej ustalono, że w I półroczu 2012 r. jednostka zaewidencjonowała ogółem 1.453 operacji księgowych.
         W kontrolowanej jednostce obowiązują następujące wewnętrzne regulacje prawne dotyczące gospodarki finansowo-księgowej:
Ø      Instrukcja sporządzania obiegu i kontroli dokumentów,
Ø      Zasady (polityka) rachunkowości w Przedszkolu Publicznym Nr 21 w Opolu,
Ø      Zakładowy Plan Kont,
Ø      Kontrola zarządcza,
Ø      Instrukcja inwentaryzacyjna,
Ø      Regulamin ZFŚS.
W okresie objętym kontrolą przedszkole posiadało wyodrębnione rachunki bankowe dotyczące: budżetu, wydzielonego rachunku dochodów, sum depozytowych oraz funduszu socjalnego.
W kontrolowanej jednostce inwentaryzacja środków trwałych i pozostałych środków trwałych została przeprowadzona w dniu 10.12. 2011 r. Zgodnie z obowiązującą w jednostce instrukcją z przeprowadzonej inwentaryzacji został sporządzony protokół.
 
         Szczegółowo stan zatrudnienia w kontrolowanej jednostce na dzień 30.06.2012 r. przedstawia poniższa tabela:
 
 
Tabela nr 1
l.p.
Wyszczególnienie
Ilość osób-umowy
Zatrudnienie
w etatach (stan na 30.06.2012 r.)
1
Pracownicy pedagogiczni
11 
9,88 
2
    Pracownicy administracyjni
 4
2,00 
3
     Pracownicy obsługi
 9
8,63 
               RAZEM:
24
            20,51 
 
 
         W porównaniu do końca roku ubiegłego stan zatrudnienia w przedszkolu nie uległ zmianie.
Stan zatrudnienia nauczycieli według stopnia awansu zawodowego na dzień 30.06.2012 r. przedstawia poniższa tabela:
 
 
 
 
 
Tabela nr 2
lp
Stopień
awansu zawodowego
Zatrudnienie
w osobach
Zatrudnienie
w etatach
1
 Dyplomowani
8,00
 7,08
2
 Mianowani
2,00
2,00
3
 Kontraktowi
1,00
0,80
                   RAZEM:
11 ,00
9,88
        
         W I półroczu 2012 roku do pracy w przedszkolu przyjęto dwóch pracowników na stanowiska: (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).
          Ustalono, że w każdym przypadku przyjęcia do pracy nowych pracowników sporządzone zostały aneksy do arkusza organizacyjnego przedszkola. Ponadto ustalono, że kategorie zaszeregowania oraz stawki wynagrodzenia zasadniczego przyjętych do pracy w tym okresie pracowników są zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Przedszkola.
         Jednocześnie w tym samym okresie(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).
         Na podstawie ewidencji kontroli ustalono, że w I półroczu 2012 r. w przedszkolu zostały przeprowadzone łącznie dwie kontrole zewnętrzne przeprowadzone przez:
- Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Opolu,
- ZUS w Opolu.
Uwag i zaleceń nie wydano (akta kontroli Nr 12/22//I/1).
         Na dzień 30.06.2012 r. do przedszkola zapisanych było 123 dzieci.
 
V. Dochody budżetowe
 
W dniu 10.07.2012 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–27S z wykonania planu dochodów budżetowych przedszkola za I półrocze 2012 roku.
Ze sprawozdania wynika, że dochody w tym okresie wyniosły 3.514,02 zł i dotyczyły dwóch paragrafów tj. 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i 0920- odsetki. W wyniku kontroli ustalono, że wykazana w sprawozdaniu kwota ogółem była zgodna z ewidencją księgową konto 222 - rozliczenie dochodów budżetowych (akta kontroli Nr 12/22/I/2-3).
W trakcie kontroli ustalono, że wykazana w paragrafie 2400 kwota 2.358,17 zł dotyczyła zwrotu środków posiadanych na wydzielonym rachunku dochodów na dzień 31.12.2011 r. z tytułu opłat dzieci za świadczenia przedszkolne za 2011 r. Na podstawie wyciągu bankowego nr 1 ustalono, że uzyskane z tego tytułu dochody przekazano na konto Urzędu Miasta Opola w dniu 02.01.2012 r.
Natomiast dochody wykazane w paragrafie 0920 w kwocie 1.155,85 zł dotyczyły kapitalizacji odsetek z rachunku bankowego środków budżetowych. Uzyskane z tego tytułu dochody przekazywane są na konto Urzędu Miasta Opola do końca danego miesiąca.
W wyniku kontroli ustalono, że wykazane w poszczególnych paragrafach dochody są zgodne z ewidencją księgową dotyczącą tych paragrafów oraz z klasyfikacją budżetową.
 
VI. Wydatki budżetowe
 
W ewidencji księgowej (konto 130) jednostka kontrolowana wykazała, że stan początkowy środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2012 r. wynosił 0 (akta kontroli Nr 12/22//I/6). W wyniku kontroli ustalono, że stan ten był zgodny z wyciągiem bankowym nr 1 z dnia 02.01.2012 r.
Na podstawie ewidencji księgowej ustalono, że w 2012 r. zaewidencjonowano ogółem 702 operacji księgowych dotyczące środków budżetowych oraz rachunku depozytów i ZFŚS.
Ze sporządzonego sprawozdania dotyczącego działu 801 rozdział 80104 oraz z dokumentacji księgowej jednostki wynika, że wydatki budżetowe za okres od stycznia do czerwca 2012 r. wyniosły ogółem 495.930,94 zł.
 W I półroczu 2011 r. wydatki budżetowe wyniosły ogółem 469.160,94 zł. Na podstawie analizy sprawozdań za lata 2011 -2012 ustalono, że wydatki w I półroczu 2012 r. były wyższe o 26.770,00 zł tj. o 5,7 % od wydatków poniesionych w analogicznym okresie roku ubiegłego (akta kontroli Nr 12/22/I/5).
W I półroczu 2012 r. wydatki zostały zaewidencjonowane w 5 paragrafach tj.: 4010, 4040, 4110, 4120 oraz 4440. Wszystkie wydatki dotyczyły wydatków osobowych tj.: wynagrodzeń, w tym „trzynastki” i pochodnych jak składki ZUS, fundusz pracy oraz odpisu na fundusz socjalny. W wyniku kontroli ustalono, że kwoty wydatków ogółem wykazane w poszczególnych paragrafach są zgodne z ewidencją księgową kontrolowanej jednostki (akta kontroli Nr 12/22/I/7-26).
Szczegółową kontrolą objęto wszystkie wydatki dokonane w czerwcu 2012r. Z wyciągów bankowych nr 35 i 36 oraz ewidencji księgowej konta 130 wynika, że stan środków budżetowych na rachunku bankowym na dzień 31.05.2012 r. wynosił 69.519,80 zł. Z wyciągu bankowego nr 41 oraz z ewidencji kont 130 i 223 wynika, że wpływy ogółem na rachunek bieżący jednostki środków budżetowych przekazanych przez Urząd Miasta wyniosły w czerwcu 71.340,00 zł.
Ogółem w czerwcu przedszkole posiadało do dyspozycji środki w kwocie 140.859,80 zł. Z analizy sprawozdań za okresy od stycznia do maja i od stycznia do czerwca wynika, że w czerwcu zaewidencjonowano wydatki w trzech paragrafach tj. 4010, 4110 i 4120 na łączną kwotę 68.660,74 zł (akta kontroli Nr 12/22/I/4-5).
 Ponadto z analizydanych zawartych w obu sprawozdaniach wynika, że w czerwcu wydatki w poszczególnych paragrafach wyniosły:
 
- § 4010 – 58.660,47 zł,
- § 4110 –   8.672,94 zł,
- § 4120 -   1.327,33 zł. 
 
W wyniku kontroli ustalono, że wynikające z analizy obu sprawozdań kwoty wydatków w czerwcu ogółem były zgodne z ewidencją konta 130.
Na koniec czerwca 2012 r. saldo konta 130 wynosiło 72.199,06 zł i było zgodne z wyciągami bankowymi nr 43 z dnia 28.06.2012 r. i nr 44 z dnia 02.07.2012 r. Stan gotówki w kasie na koniec czerwca 2012 r. wynosił 0.
 
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
 
Z ewidencji księgowej wynika, że wydatki w czerwca wyniosły 58.660,47 zł.
Na podstawie wszystkich ośmiu wyciągów bankowych za okres od 1 do 30.06.2012 r., tj. od numeru 36 do numeru 43 oraz ewidencji kont 130, 225, 229, 231 i 240 (akta kontroli Nr 12/22/I/28-29)ustalono, że na powyższą kwotę składają się między innymi:
- wynagrodzenia netto nauczycieli – 24.560,01 zł,
- wynagrodzenia netto pracowników administracji – 4.418,67 zł,
- wynagrodzenia netto pracowników obsługi – 10.715,30 zł.
Ponadto na kwotę tych wydatków składają się wynagrodzenia za godziny zastępstw, potrącone z wynagrodzeń składki ZUS od pracowników, składki ubezpieczeniowe, potrącone pożyczki mieszkaniowe oraz podatek od wynagrodzeń za maj w łącznej kwocie 18.966,49 zł.
W trakcie kontroli dokonano również analizy wynagrodzeń wszystkich pracowników przedszkola za czerwiec 2012 r. Stwierdzono, iż wszystkie kwoty wykazane w indywidualnych kartotekach wynagrodzeń były zgodne z kwotami na sporządzonych listach płac. Porównano także wysokość naliczenia poszczególnych składników wynagrodzeń z przepisami prawnymi oraz z dokumentacją stanowiącą podstawę ich naliczeń, w tym z:
·         regulaminem wynagradzania,
·         aktami nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli,
·         umowami o pracę,
·         decyzjami dyrektora dotyczącymi przyznania dodatków motywacyjnych, za wychowawstwo i opiekuna stażu, wydrukami komputerowymi dotyczącymi dodatku za wysługę.
·         Uchwałą Rady Miasta Opola.
 
Rozbieżności w tym zakresie nie stwierdzono.
 
Ustalono, że na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych oprócz wynagrodzenia zasadniczego składały się:
-(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).
Na wynagrodzenia pracowników administracji oprócz wynagrodzenia zasadniczego składały się:
(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).
Na wynagrodzenia pracowników obsługi oprócz wynagrodzenia zasadniczego składały się:
(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).
Wydatków budżetowych na wynagrodzenia z innych tytułów nie stwierdzono.
 
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne
 
Ze sprawozdania oraz z ewidencji księgowej kont -130,    225 i 229 wynika, że wydatki w czerwcu wyniosły 8.672,94zł (akta kontroli Nr 12/22/I/30-32).  W wyniku kontroli ustalono, że powyższa kwota wydatków dotyczyła składek ZUS za maj 2012 r. oraz była zgodna z deklaracjami DRA. Na podstawie zestawienia wydatków dla poszczególnych paragrafów, wyciągów bankowych nr 37 i 38 oraz ewidencji kont 130, 225 i 229 ustalono, że na powyższą kwotę składają się:
- składki ZUS od pracodawcy za nauczycieli w kwocie 6.157,50 zł, w tym podatek od wypłaconych zasiłków w kwocie 29,56 zł,
- składki ZUS od pracodawcy za pracowników administracji i obsługi w kwocie   2.515,44 zł, w tym podatek od wypłaconych zasiłków w kwocie 168,93 zł.
Przelewu składek do ZUS dokonano w dniu 4.06.2012 r. a podatku do Urzędu Skarbowego w dniu 18.06.2012 r.
 
§ 4120 składki na Fundusz Pracy
 
Ze sprawozdania oraz z ewidencji księgowej – konta 130 i 229 wynika, że wydatki w czerwcu wyniosły 1.327,33 zł (akta kontroli Nr 12/22/I/33).  
W wyniku kontroli ustalono, że powyższa kwota wydatków dotyczyła składek na Fundusz Pracy za:
- nauczycieli w kwocie 905,60 zł,
- pracowników administracji i obsługi w kwocie 421,73 zł.
w czerwcu ze względu na osiągnięty wiek składek na Fundusz Pracy nie naliczono dla 1 nauczyciela (powrót z urlopu macierzyńskiego) oraz dla 3 pracowników obsługi i administracji (2 kobiety i 1 mężczyzna – 60 lat). Na podstawie ewidencji księgowej oraz wyciągu bankowego nr 37 ustalono, że przelewu składek do ZUS dokonano w dniu 04.06.2012 r.
 
VII. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 
Z wyciągu bankowego nr 1 z dnia 02.01.2012 r. wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2012 r. wynosił 3.626,76 zł. Stan ten jest zgodny z ewidencją księgową (konto 135 -30 – rachunek ZFŚS (akta kontroli Nr 12/22/I/34).
          W I półroczu 2012 r. w kontrolowanej jednostce dokonano przelewu 75% odpisu środków budżetowych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32.325,00 zł.Na podstawie wyciągu bankowego nr 24 ustalono, że środki budżetowe zostały przekazane na rachunek bankowy ZFŚS w dniu 22.05.2012 r. (akta kontroli Nr 12/22/I/35).
Zasady tworzenia i udzielania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników jednostki określił dyrektor w Regulaminie Funduszu Świadczeń Socjalnych w Przedszkolu Publicznym nr 21 w Opolu.
Wyżej wymieniony regulamin określa między innymi osoby uprawnione do korzystania ze środków funduszu, przeznaczenie środków oraz zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych.
Działalność socjalna prowadzona jest na podstawie zatwierdzonego rocznego planu dochodów i wydatków.
Środki funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Niewykorzystane środki w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 
Z analizy zapisów dokonanych na koncie 135 (strona Wn) oraz z wszystkich 34 wyciągów bankowych konta ZFŚS wynika, że na rachunek bankowy oprócz środków przeniesionych z poprzedniego roku, odpisów i odsetek od zgromadzonych środków, wpływały także spłaty pożyczek mieszkaniowych oraz odpis dla emerytów przekazany z Urzędu Miasta (akta kontroli Nr 12/22/I/35). Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono. Łączna kwota środków posiadanych na rachunku bankowym funduszu w I półroczu 2012 r. wyniosła 51.710,30 zł (akta kontroli Nr 12/22/I/37).
          Z analizy strony Ma konta 135, wyciągów bankowych, raportów kasowych oraz ewidencji konta 101- kasa ZFŚS (akta kontroli Nr 12/22/I/41-48) wynika, że zaewidencjonowane wydatki w kontrolowanym okresie wyniosły 32.660,67 zł i dotyczyły:
Ø      dofinansowania do wypoczynku emerytów, pracowników i ich dzieci,
Ø      pożyczek mieszkaniowych, 
Ø      wypłaty świadczeń urlopowych,
Ø      wczasów pod gruszą,
Ø      wycieczki dla pracowników.
 
Wszystkie skontrolowane wydatki posiadały dokumentację potwierdzającą przyznanie ww. świadczeń. Dokumenty te zostały zatwierdzone do wypłaty i podpisane przez upoważnione osoby. Wydatki dot. świadczeń zostały poniesione zgodnie z Regulaminem ZFŚS i stosownymi w tym zakresie przepisami.
W dniu 01.03.2012 r. pobrano z banku gotówkę w kwocie 3.000,00 zł. Ustalono, że powyższa kwota została wpłacona do kasy i operacja ta została zaewidencjonowana na koncie 101 – 30 kasa ZFŚS. Na podstawie raportu kasowego nr 1/S/2012 ustalono, że powyższa kwota została następnie pobrana z kasy przez dyrektora przedszkola jako zaliczka w związku z organizacją wycieczki do Wisły. Sprawdzono dokumentację źródłową stanowiącą podstawę do wypłaty tych świadczeń. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
Stan środków pieniężnych według ewidencji konta 135 na dzień 30.06.2012 r. wynosił 19.049,63 zł i był zgodny z wyciągami bankowymi nr 34 z 29 06.2012 r. i nr 1 z 02.07.2012 r. (zmiana banku).
Z ewidencji konta 101-30 wynika, że stan gotówki w kasie na koniec czerwca wynosił 0.
 
VIII. Zobowiązania
 
W sprawozdaniu Rb-28S jednostka kontrolowana wykazała stan zobowiązań budżetowych na dzień 30.06.2012 r. w łącznej kwocie 27.243,06 zł. Zobowiązania te dotyczyły paragrafów: 4010, 4110 oraz 4120. W wyniku kontroli na podstawie ewidencji księgowej ustalono, że:
- zobowiązania wykazane w paragrafie 4010 w kwocie 16.258,81 zł dotyczyły naliczonego podatku od wynagrodzeń i składek ZUS od pracowników (konto 231),
- zobowiązania wykazane w paragrafie 4110 w kwocie 9.785,88 zł dotyczyły składek ZUS od pracodawcy (konto 229),
- zobowiązania wykazane w paragrafie 4120 w kwocie 1.198,37 zł dotyczyły składek na Fundusz Pracy (konto 229).
W sprawozdaniu Rb-34 wykazano, iż na dzień 30.06.2012 r. jednostka nie posiadała zobowiązania w ramach wydzielonego rachunku dochodów.
 W wyniku kontroli ustalono, że powyższe dane były zgodne z ewidencją księgową - konto 201.
 
IX. Należności
 
Z ewidencji księgowej wynika, iż na dzień 30.06.2012 r. należności budżetowych nie było.
Natomiast w sprawozdaniu Rb-34 kontrolowana jednostka wykazała stan należności netto w ramach wydzielonego rachunku dochodów w kwocie 1.239,59 zł oraz kwotę odpisu aktualizującego należność w kwocie 0,88 zł.
W wyniku kontroli ustalono, że kwota należności netto dotyczyła naliczonych i nie zapłaconych opłat za przedszkole, natomiast należności w kwocie 0,88 zł dotyczyły odsetek za nieterminowe opłaty za przedszkole.
       
X. Gospodarowanie wydzielonym rachunkiem dochodów
 
Ustalono, że w kontrolowanej jednostce środki dot. dochodów były gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym. W sprawozdaniu wykazano, że stan początkowy środków na wydzielonym rachunku dochodów własnych na dzień 01.01.2012 r. wynosił 2.358,17 zł i był zgodny z wyciągiem bankowym nr 1 oraz z ewidencją księgową –konta 101 i 132. Na podstawie ewidencji księgowej ustalono, że w I półroczu 2012 r. zaewidencjonowano ogółem 751 operacji księgowych dotyczących gospodarowania środkami na wydzielonym rachunku dochodów.
 
X.1. Źródła dochodów na wydzielonym rachunku
 
Ze sporządzonego przez jednostkę sprawozdania Rb-34S wynika, że wykonanie dochodów na wydzielonym rachunku dochodów w 2012 r. wyniosło ogółem 152.473,98 zł. W I półroczu 2011 r. dochody wyniosły ogółem 200.231,71 zł. Na podstawie analizy sprawozdań za lata 2011 - 2012 ustalono, że dochody w I półroczu 2012 r. były niższe o 47.757,73 zł tj. o 23,85 % od dochodów uzyskanych w analogicznym okresie roku ubiegłego (akta kontroli Nr 12/22/I/49).
Na kwotę dochodów w I półroczu 2012 r. składały się dochody uzyskane w dwóch paragrafach:
        
Ø      § 0830 – Wpływy z usług – 151.470,55 zł,
Ø      § 0920 – Pozostałe odsetki – 1.003,43 zł.
 
       Zespół kontrolny ustalił, że na dochody w poszczególnych paragrafach składały się:
Ø      § 0830 – opłaty za świadczenia przedszkolne (opłata stała i za wyżywienie),
Ø      § 0920 – odsetki bankowe oraz odsetki od należności z tyt. niezapłaconych świadczeń przedszkolnych.
 
Wyżej wymienione rodzaje dochodów były zgodne ze źródłami dochodów określonymi w art. 223 ustawy o finansach publicznych oraz w uchwale Rady Miasta Opola.
Wykazane w sprawozdaniu dochody ogółem są zgodne z ewidencją konta 132 oraz 101. Ustalono, że na kwotę dochodów w paragrafie 830 składały się: opłata stała w wysokości 109.965,92 zł oraz opłaty za wyżywienie w kwocie 42.397,60 zł.
W czerwcu zapisanych do przedszkola było 123 dzieci. Wysokość miesięcznych opłat za pobyt dzieci w przedszkolu stosownie do ilości godzin została ustalona zgodnie z uchwałą Rady Miasta Opola z dnia 28 kwietnia 2011 r.
W I półroczu 2012 roku naliczona opłata stała wyniosła 149.738,40 zł. Natomiast kwota naliczonych zwrotów opłaty stałej za ten okres wyniosła 39.772,48 zł, co stanowiło 26,56 % naliczonej opłaty ogółem. O powyższą kwotę zostały potrącone należności za świadczenia w miesiącach następnych.
Szczegółową kontrolą objęto dochody uzyskane w czerwcu 2012 r.
Z wyciągów bankowych nr 100 z dnia 30.05.2012 r. i nr 101 z dnia 01.06.2012 r. wynika, że stan środków budżetowych na rachunku bankowym na dzień 01.06.2012 r. wynosił 38.092,90 zł. Z ewidencji konta 101- 02 - Kasa wynika, że stan gotówki w kasie na dzień 31.05.2012 r. wynosił 0 zł i był zgodny z raportem kasowym nr 10 za okres od 15 do 31 maja 2012 r.
Z ewidencji księgowej wynika, że ogółem w czerwcu zaksięgowano dochody w dwóch paragrafach na łączną kwotę zł 20.915,48 zł, w tym:
- zaewidencjonowane w paragrafie 0830 – 20.723,68 zł,
- zaewidencjonowane w paragrafie 0920 -     191,80 zł.
Wykazane w ewidencji księgowej dochody ogółem w czerwcu 2012 r. w obu paragrafach były zgodne z raportami kasowymi nr 11 i 12 oraz z wyciągami bankowymi od nr 101 do nr 120.
Łączna kwota środków posiadanych przez przedszkole na wydzielonym rachunku dochodów do dyspozycji w czerwcu wraz z zaliczką stałą w kwocie 1.500,00 zł wynosiła 60.508,38 zł (akta kontroli Nr 12/22/I/57-67).
 
X.2. Wydatki dochodów na wydzielonym rachunku
 
          Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34S wynika, że wydatki ze środków dochodów własnych w I półroczu 2012 r. wyniosły ogółem 112.861,56 zł i były wyższe o 39.612,42 zł od wydatków w I półroczu 2011 r. Wydatki te zaewidencjonowano w trzynastu paragrafach. Kwoty wydatków wykazane w poszczególnych paragrafach są zgodne z ewidencją księgową.
          Z wyciągów bankowych nr 120 z 29.06.2012 r. i nr 1 z 02.07.2012 r. (zmiana banku) wynika, ze stan środków pieniężnych w banku na koniec czerwca 2012 r. wynosił 41.970,59 zł i był zgodny ze stanem środków wykazanym w sprawozdaniu oraz z saldem konta 132.
          Z ewidencji konta 101- Kasa wynika, że stan gotówki w kasie na koniec czerwca 2012 roku wynosił 0 zł i był zgodny z raportem kasowym nr 12 za okres od 15 do 30 czerwca 2012 r.      
Szczegółową kontrolą objęto wszystkie wydatki dokonane w czerwcu 2012 r. Z ewidencji księgowej wynika, że ogółem w czerwcu wydatki wyniosły 18.537,79 zł.
Wykazane w ewidencji księgowej – Zestawienie wydatków za czerwiec 2012 r. wydatki ogółem w czerwcu we wszystkich paragrafach były zgodne z wydatkami ogółem wykazanymi na kontach 101 i 132, wyciągami bankowymi od nr 101 do nr 120 oraz raportami kasowymi nr 11 i 12 (akta kontroli Nr 12/22/I/56).
Skontrolowano łącznie 132(od nr 619 do nr 751) dokumentów księgowych dotyczących wydatków w czerwcu (faktury, rachunki, raporty kasowe, wyciągi bankowe, dokumenty PK). Wszystkie skontrolowane dokumenty dotyczyły zaewidencjonowanych paragrafów i zostały prawidłowo zaklasyfikowane, zadekretowane, opisane pod względem merytorycznym, formalno rachunkowym i zatwierdzenia do wypłaty. Ponadto wydatki zostały uregulowane w terminie. Nie stwierdzono wydatków poniesionych na cele inne niż wymienione w ustawie o finansach publicznych i uchwale Rady Miasta Opola. Zespół kontrolny ustalił także że wszystkie płatności zostały przekazane na właściwe konta kontrahentów.
 
Wydatki w czerwcu zaksięgowano w 11 niżej wymienionych paragrafach: 
 
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
          Wydatki ogółem wyniosły 13.610,64 zł. Wydatki w czerwcu wyniosły 1.507,87 zł. W paragrafie tym w czerwcu zaewidencjonowano ogółem 7 wydatków, które dotyczyły zakupu środków czystości, prasy i poradników, pucharów i dyplomów, wody i materiałów eksploatacyjnych (akta kontroli tom 12/22/I/55). 
 
§ 4220 – Zakup żywności
          Wydatki ogółem wyniosły 41.528,88 zł i były niższe o 868,72 zł od dochodów uzyskanych z tytułu opłaty za wyżywienie, które w tym okresie wyniosły 42.397,60 zł. Wydatki w czerwcu wyniosły 8.011,90 zł. W paragrafie tym w czerwcu zaewidencjonowano 14 wydatków, wszystkie wydatki dotyczyły zakupu żywności (akta kontroli tom 12/22/I/54-55).
 
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych
          Wydatki ogółem wyniosły 7.556,37zł. Wydatki w czerwcu wyniosły 2.541,69 zł. W paragrafie tym w czerwcu zaewidencjonowano 7 wydatków, które dotyczyły zakupu prasy, książek i przyborów do ćwiczeń dla dzieci (akta kontroli 12/22/I/54).
 
§ 4260 – Zakup energii 
          Wydatki ogółem wyniosły 25.819,03 zł. Wydatki w czerwcu wyniosły 2.541,69 zł. W paragrafie tym w czerwcu zaewidencjonowano 3 wydatki i dotyczyły one zapłaty za energię cieplną, gaz i wodę (akta kontroli tom 12/22/I/53-54).
 
§ 4270 – Zakup usług remontowych
           Wydatki ogółem wyniosły 2.187,48 zł. Wydatki w czerwcu wyniosły 135,30 zł. W paragrafie tym w czerwcu zaewidencjonowano 1 wydatek, który dotyczył opłaty za konserwację urządzeń gazowych (akta kontroli tom 12/22/I/53). 
 
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych
          Wydatki ogółem wyniosły 421,00 zł. Wydatki w czerwcu wyniosły 139,00 zł. W paragrafie tym w czerwcu zaewidencjonowano 1 wydatek, który dotyczył opłaty za badania lekarskie (akta kontroli tom 12/22/I/53). 
 
§ 4300 – Zakup usług pozostałych 
          Wydatki ogółem wyniosły 14.318,08 zł. Wydatki w czerwcu wyniosły 4.215,13 zł. W paragrafie tym w czerwcu zaewidencjonowano 8 wydatków i dotyczyły one opłat za: usługi informatyczne, wywóz nieczystości i ścieków, za monitoring, deratyzację, usługi bhp, naprawę urządzeń zabawowych, odnowienie certyfikatu (akta kontroli tom 12/22/I/53).
 
§ 4350 – Opłaty za usługi internetowe 
          Wydatki ogółem wyniosły 706,10 zł. Wydatki w czerwcu wyniosły 131,36 zł. W paragrafie tym w czerwcu zaewidencjonowano 1 wydatek, który dotyczył zapłaty za dostęp do internetu. Zapłaty dokonano przelewem w dniu 13.06.2012 r. (akta kontroli tom 12/22/I/52).
 
§ 4370 – Zakup usług telefonii stacjonarnej 
          Wydatki ogółem wyniosły 758,96 zł. Wydatki w czerwcu wyniosły 117,31 zł. W paragrafie tym w czerwcu zaewidencjonowano 1 wydatek, który dotyczył zapłaty za usługę telefonii stacjonarnej (akta kontroli 12/22/I/52).
 
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe 
          Wydatki ogółem wyniosły 979,80 zł. Wydatki w czerwcu wyniosły 126,50 zł. W paragrafie tym w czerwcu zaewidencjonowano 1 wydatek, który dotyczył zapłaty za zakup biletów MZK (akta kontroli 12/22/I/52).
 
§ 4430 –  Różne opłaty i składki
          Wydatki ogółem wyniosły 1.706,21 zł. W paragrafie tym w czerwcu zaewidencjonowano 2 wydatki na kwotę 449,21 zł, które dotyczyły rocznej opłaty za program płace Vulcan Optimum oraz za usługę serwisową programu Progman zgodnie z zawartą umową (akta kontroli 12/22/I/51).
 
XI. Gospodarka kasowa
 
Gospodarkę kasową regulujeInstrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów w Przedszkolu Publicznym nr 21 w Opolu. Wartości pieniężne przechowywane są w metalowej szafie. Wszystkie obroty gotówkowe dokumentowane są dowodami kasowymi. Raport kasowy sporządzany jest co 15 dni. Na koniec czerwca 2012 r. stan gotówki w kasie wykazany na koncie 101 -21 dot. wydzielonego rachunku dochodów wyniósł 0 i były zgodny z raportem kasowym nr 12 za okres od 15 do 30.06.2012 r.
W zakresie gospodarowania wydzielonym rachunkiem dochodów w czerwcu 2012 r. sporządzono 2 raporty kasowe. W miesiącu tym nie dokonywano operacji gotówkowych w zakresie środków budżetowych i funduszu socjalnego.
 
XII. Druki ścisłego zarachowania
 
Zasady postępowania w zakresie druków ścisłego zarachowania reguluje Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów. Osobą odpowiedzialną w tym zakresie jest pracownik zatrudniony na stanowisku specjalisty ds. żywienia, który prowadzi rejestr tych druków. Bezpośrednią kontrolę nad drukami ścisłego zarachowania sprawuje główna księgowa. Wykorzystane druki przychodowe dotyczyły wpłat do kasy gotówki pobranej z banku. Natomiast druki rozchodowe dotyczyły wypłat z funduszu socjalnego świadczeń dla emerytów z tytułu dopłat do wypoczynku.
 
XIII. Gospodarka magazynowa
 
Komisyjnego spisu z natury stanu magazynu żywnościowego dokonano w dniu 29.06.2012 r. Arkusz spisu z natury zawiera 35 pozycji. Sporządzono protokół uzgodnienia salda ewidencji ilościowej magazynu. Dane wykazane w arkuszu spisowym są zgodne z kartoteką magazynową. Zgodnie z Zarządzeniem dyrektora z dnia 29.02.2012 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont – dla zakupionych artykułów spożywczych przeznaczonych do sporządzania posiłków dla dzieci i personelu przedszkola oraz zakupionych środków czystości obciąża się właściwe koszty rodzajowe nie prowadząc ewidencji księgowej…
 
 
XIV. Umowy zlecenia i najmu
 
W I półroczu 2012 r. dyrektor przedszkola nie zawarł żadnych umów najmu.
 
XV. Kontrola zarządcza
   
Zarządzeniem dyrektora nr 13/2010 z dnia 30.09.2010 r. wprowadzono zasady funkcjonowania kontroli zarządczej. W ramach tych procedur opracowano także Regulamin kontroli wewnętrznej. Ponadto:
-   zarządzeniem dyrektora nr 14/2010 z dnia 30.09.2010 r. wprowadzono Kodeks etyki pracowników PP nr 21,
- zarządzeniem dyrektora nr 18/2011 z dnia 29.12.2011 r. wprowadzono procedury identyfikacji, analizy i określenia reakcji na ryzyko.
Z wyjaśnień dyrektora przedszkola wynika, iż w ramach praktycznego stosowania kontroli zarządczej:
- pracownicy zostali zapoznani z zasadami funkcjonowania kontroli zarządczej obowiązkami wynikającymi z jej wprowadzenia,
-   przeanalizowano i oceniono ryzyka mogące wystąpić w przedszkolu,
- wszyscy pracownicy zaakceptowali i podpisali oświadczenia o zapoznaniu się i stosowaniu zasad etyki w przedszkolu,
-   na bieżąco prowadzone są kontrole i nadzór wg planu nadzoru pedagogicznego dyrektora.
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi kontrolowanej jednostki.
 
Zgodnie z § 20 ust.1-2 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.I-0120.1.77.2012 z dnia 25 maja  2012 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo przedstawić umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia składane są w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia odbioru protokołu.
 

 

Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
(podpisy)
 
 
 
Data: ........................
 
                   Zespół kontrolny
 
 
(podpisy)
 
 
 
Data: ……………………………….
 

 

           

 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
..................................................................................................
..................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
 

 

 
 

Załączniki do pobrania: 2013-07-08 13:16:27 - Wystąpienie pokontrolne (25.00 kB)

Ilość odwiedzin: 5243
Nazwa dokumentu: Przedszkole Publiczne nr 21
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Jacek Spadło, Tadeusz Lech
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Spadło, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2013-07-08 13:12:44
Data udostępnienia informacji: 2013-07-08 13:12:44
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-08 13:18:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner