logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Readaptacji ,,Szansa"
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


                          

 

KWiA.I–1711.00019.2012
 
             Opole, 03 stycznia 2013 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 25/2012
 
Jednostka kontrolowana
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25                im. Gen. Władysława Sikorskiego w Opolu ul. Wiejska 77
 
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
 od 12 listopada do 10 grudnia 2012 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Wiesław Pałczyński – inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Tadeusz Lech –główny specjalista w
Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Przedmiot kontroli
gospodarka finansowa
Okres objęty kontrolą
I-III kwartał 2012 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Walentyna Lachowicz – dyrektor szkoły
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały
Walentyna Lachowicz – dyrektor szkoły
(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)- główna księgowa

 

   
I. Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).
2.     Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z          2002r., Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami).
3.     Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
4.     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003r., Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).
5.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia      2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późniejszymi zmianami).
6.     Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami).
7.     Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz 177 z późniejszymi zmianami).
 
8.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207 z późniejszymi zmianami).
9.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. 38 poz. 861 z późniejszymi zmianami).
10.       Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103).
11.       Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późniejszymi zmianami).
12.       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50 poz. 398 z późniejszymi zmianami).
13.           Uchwała Nr XLVII/500/09 Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
14.           Uchwała Nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.
15.           Uchwała Nr VIII/93/11 Rady Miasta Opola z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.
16.           Uchwała Nr LXVI/680/10 Rady Miasta Opola z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Opole oraz jego jednostkom organizacyjnym.
17.           Zarządzenie Nr OR.I-0152-643/10 Prezydenta Miasta Opola z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania przy udzielaniu ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Opole oraz jego jednostkom organizacyjnym.
18.           Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.
 
II. Cel kontroli
 
 Celem kontroli było:
- dokonanie oceny prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej,
- sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji dochodów i wydatków,
- sprawdzenie zgodności sporządzanych sprawozdań z ewidencją księgową.
 
 
 
III. Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-księgowych. Na podstawie zapisów dokonywanych na kontach księgowych ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych. Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, listy płac, raporty kasowe, itp.) oraz porównano je z wyciągami bankowymi. Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty przez dyrektora jednostki. Dane zawarte w sprawozdaniach budżetowych porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej. Dokonano analizy poszczególnych wydatków pod kątem ich celowości oraz zgodności z przepisami i planem finansowym.
Szczegółową kontrolą objęto:
-        zgodność z ewidencją otrzymanych i odprowadzonych do Urzędu Miasta dochodów budżetowych we wszystkich paragrafach wykazanych w sprawozdaniu za trzy kwartały 2012 r.,
-        zgodność z ewidencją wydatków budżetowych we wszystkich paragrafach wykazanych w sprawozdaniu szkoły za trzy kwartały 2012 r.,
-        dokumentację dotyczącą wszystkich wydatków budżetowych szkoły dokonanych we wrześniu,
-        prawidłowość ustalonych i wypłaconych wynagrodzeń wszystkich pracowników za wrzesień 2012 r.,
-        dokumentację i ewidencję księgową dotyczącą wszystkich wydatków budżetowych szkoły w 2012 r. zaewidencjonowanych w paragrafie 4270,        
-        wpływy i wydatki z dochodów na wydzielonym rachunku wykazane w sprawozdaniu we wszystkich paragrafach za trzy kwartały 2012 r. oraz ich zgodność z ewidencją księgową,
-        wpływy i wydatki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych za trzy kwartały 2012 r.
 
Sprawdzono również czy jednostka posiada opracowane na piśmie procedury kontroli zarządczej oraz czy procedury te są dostosowane do specyfiki jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.
    
 
 
IV. Sprawy organizacyjne 
 
Siedzibą szkoły jest nieruchomość zabudowana położona w Opolu przy ul. Wiejskiej 77, będąca w trwałym zarządzie Publicznego Przedszkola nr 30 w Opolu. Prezydent Miasta Opola pismem nr Oś.VIII.2016-9-1/02/03 z dnia 16.01.2003 r. wyraził zgodę na użyczenie części działki z przeznaczeniem na działalność PSP Nr 25 (akta kontroli Nr 12/25/I/3).
W okresie objętym kontrolą dyrektorem jednostki była pani Walentyna Lachowicz powołana na to stanowisko przez Prezydenta Miasta Opola z dniem 1 września 2006 r. na czas określony do 31 sierpnia 2016 r.Głównym księgowym jednostki jest pani (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zatrudniona na czas nieokreślony w wymiarze 0,37 etatu od dnia 01.09.2008 r.
         Na podstawie ewidencji kontroli ustalono, że w 2012 r. w szkole zostały przeprowadzone 2 kontrole zewnętrzne przez:
- Kuratorium Oświaty w Opolu w zakresie przestrzegania statutu szkoły (bez uwag),
- Państwową Inspekcję Pracy w Opolu w zakresie spraw bhp i prawa ochrony pracy (wydano zalecenie likwidacji zagrożeń w sali gimnastycznej, które zostało wykonane).
 
Z budżetem gminy jednostka rozlicza się w dziale klasyfikacji budżetowej 801 rozdział 80101 (szkoła) oraz 854 rozdział 85401 (świetlica).
           W okresie objętym kontrolą szkoła posiadała wyodrębnione rachunki bankowe dotyczące: budżetu, wydzielonego rachunku dochodów, sum depozytowych oraz zakładowego funduszu socjalnego.
W kontrolowanej jednostce inwentaryzacja środków trwałych i pozostałych środków trwałych została przeprowadzona w grudniu 2009 r. Zgodnie z obowiązującą w jednostce instrukcją z przeprowadzonej inwentaryzacji został sporządzony protokół.
         Szczegółowo stan zatrudnienia w kontrolowanej jednostce na koniec 2011 r. i na dzień 30.09.2012 r. przedstawia poniższa tabela:
 
Tabela nr 1

 

l.p.
Wyszczególnienie
Ilość osób-umowy
Zatrudnienie w etatach
 
 
 
 31.12.2011
    30.09.2012
       31.12.2011
      30.09.2012
 
1
 Pracownicy pedagogiczni
14
13
12,83
12,23
 
2
 Pracownicy administracyjni
 3
  2
 0,75
 0,74
 
3
 Pracownicy obsługi
 5
 6
 4,10
 4,85
 
               RAZEM:
22
21
17,68
17,82
 

 

        
W porównaniu do końca roku ubiegłego stan zatrudnienia w 2012 r. zmniejszył się o 1 osobę i zwiększył o 0,14 etatu. Zmiana wynikała ze zwiększenia wymiaru zatrudnienia(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).
W 2012 roku do pracy w PSP nr 25 przyjęto(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.). Kategoria zaszeregowania przyjętego do pracy w tym okresie (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)jest zgodna z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz z Regulaminem wynagradzania pracowników szkoły.
          W 2012 roku do pracy w PSP nr 25 przyjęto 1 pracownika pedagogicznego oraz 2 pracowników administracyjnych.
         Ustalono, że w każdym przypadku przyjęcia do pracy nauczycieli zostały sporządzone aneksy do arkusza organizacyjnego. Ponadto ustalono, że stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników pedagogicznych zostały ustalone z uwzględnieniem stopni awansu zawodowego poszczególnych nauczycieli - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lipca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.
 
Stan zatrudnienia nauczycieli według stopnia awansu zawodowego na dzień 30.09.2012 r. przedstawia poniższa tabela:
 
    Tabela nr 2
Lp
Stopień
awansu zawodowego
Zatrudnienie
w osobach
Zatrudnienie
w etatach
1
 Dyplomowani
7
      6,79
2
 Mianowani
3
      3
3
 Kontraktowi
3
      2,44
                   RAZEM:
                   13
     12,23
        
V. Dochody budżetowe
 
W dniu 10.10.2012 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola roczne sprawozdanie Rb–27S z wykonania planu dochodów budżetowych szkoły za III kwartał 2012 roku (akta kontroli Nr 12/25/I/4).
Ze sprawozdania wynika, że dochody w tym okresie wyniosły 633,26 zł. W wyniku kontroli ustalono, że powyższa kwota jest zgodna z kontami księgowymi 222 - rozliczenie dochodów budżetowych oraz 750- przychody i koszty finansowe (akta kontroli Nr 12/25/I/5-7).
W trakcie kontroli ustalono, że dochody były uzyskane w dwóch niżej wymienionych paragrafach:
R: 80101 § 0920 – odsetki bankowe  - 583,31 zł,
R: 80101 § 0970 – wpływy z różnych dochodów - 49,95 zł.
Ustalono, że dochody w paragrafie 0970 dotyczyły zwrotu w ramach reklamacji wydatku poniesionego na zakup czajnika. Powyższe środki w całości zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta.
 
VI. Wydatki budżetowe
 
W ewidencji księgowej (konto 130) jednostka kontrolowana wykazała, że stan początkowy środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2012 r. wynosił 0. W wyniku kontroli ustalono, że stan ten był zgodny z wyciągiem bankowym nr 1 z dnia 02.01.2012 r.
Ze sporządzonego sprawozdania dotyczącego działu 801 rozdział 80101 oraz z dokumentacji księgowej jednostki wynika, że wydatki budżetowe szkoły za okres od stycznia do września 2012 r. wyniosły ogółem 709.505,43 (akta kontroli Nr 12/25/I/8). Na podstawie analizy sprawozdań za lata 2011 - 2012 ustalono, że wydatki w 2012 r. były wyższe o 50.100,12 zł tj. o 7,60 % od wydatków poniesionych w analogicznym okresie roku ubiegłego.
 W 2012 r. wydatki szkoły zostały zaewidencjonowane w 15 paragrafach. W wyniku kontroli ustalono, że kwoty wydatków ogółem wykazane w poszczególnych paragrafach są zgodne z ewidencją księgową kontrolowanej jednostki (akta kontroli Nr 12/25/I/10).
Szczegółową kontrolą objęto wszystkie wydatki szkoły za trzy kwartały 2012 r. zaewidencjonowane w paragrafie 4270 - zakup usług remontowych. Spośród pozostałych wydatków szczegółową kontrolą objęto wydatki szkoły zaewidencjonowane we wrześniu 2012r. we wszystkich paragrafach.
Z analizy sprawozdań za okresy od stycznia do sierpnia i od stycznia do września wynika, że we wrześniu zaewidencjonowano wydatki szkoły w trzynastu paragrafach na łączną kwotę 81.858,49 zł (akta kontroli Nr 12/25/I/8-9).Ustalono, że powyższa kwota ogółem oraz kwoty wydatków wynikające z analizy danych zawartych w obu sprawozdaniach w poszczególnych paragrafach są zgodne z ewidencją księgową oraz z wyciągami bankowymi. Wydatki w poszczególnych paragrafach dotyczyły:
 
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
 
Z ewidencji księgowej wynika, że wydatki we wrześniu wyniosły 57.229,78 zł. Na podstawie wszystkich  wyciągów bankowych oraz ewidencji kont 130, 225, 229, 231 i 240  ustalono, że na powyższą kwotę składają się między innymi:
- wynagrodzenia netto nauczycieli – 41.395,98 zł,
- wynagrodzenia netto pracowników administracji – 2.043,05 zł,
- wynagrodzenia netto pracowników obsługi – 8.114,49 zł.
W trakcie kontroli dokonano również analizy wynagrodzeń wszystkich pracowników szkoły za wrzesień 2012 r. Stwierdzono, iż wszystkie kwoty wykazane w indywidualnych kartotekach wynagrodzeń były zgodne z kwotami na sporządzonych listach płac. Porównano także wysokość naliczenia poszczególnych składników wynagrodzeń z przepisami prawnymi oraz z dokumentacją stanowiącą podstawę ich naliczeń, w tym z:
·         regulaminem wynagradzania,
·         aktami nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli,
·         umowami o pracę,
·         decyzjami dyrektora dotyczącymi przyznania dodatków motywacyjnych, za wychowawstwo i opiekuna stażu, wydrukami komputerowymi dotyczącymi dodatku za wysługę.
·         Uchwałą Rady Miasta Opola.
Rozbieżności w tym zakresie nie stwierdzono.
 
Ustalono, że na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych oprócz wynagrodzenia zasadniczego składały się:
-(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).
Wyżej wymienione dodatki zostały przyznane osobom i w wysokości zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 2009 r.
Na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi oprócz wynagrodzenia zasadniczego składały się: (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).
Wydatków budżetowych na wynagrodzenia z innych tytułów nie stwierdzono.
 
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne
 
Ze sprawozdania oraz z ewidencji księgowej kont -130, 225 i 229 wynika, że wydatki we wrześniu wyniosły 9.288,16 zł. W wyniku kontroli ustalono, że powyższa kwota wydatków dotyczyła składek ZUS za sierpień 2012 r. oraz była zgodna z deklaracjami DRA. Na podstawie zestawienia wydatków dla poszczególnych paragrafów, wyciągów bankowych nr 188 i 204 oraz ewidencji kont 130, 225 i 229 ustalono, że na powyższą kwotę składają się składki ZUS od pracodawcy w kwocie 8.728,36 zł oraz podatek od wypłaconych zasiłków w kwocie 559,80 zł. Przelewów powyższych kwot dokonano w dniach 3 i 26.09.2012 r.
 
§ 4120 składki na Fundusz Pracy
 
Ze sprawozdania oraz z ewidencji księgowej – konta 130 i 229 wynika, że wydatki we wrześniu wyniosły 1.086,85 zł. W wyniku kontroli ustalono, że powyższa kwota wydatków dotyczyła składek na Fundusz Pracy za sierpień. Na podstawie ewidencji księgowej oraz wyciągu bankowego nr 188 ustalono, że przelewu składek do ZUS dokonano w dniu 03.09.2012 r.
 
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia    
 
Na podstawie ewidencji konta 130-001- rachunek podstawowy- wydatki oraz faktur ustalono, że we wrześniu wydatki szkoły wyniosły 981,61 zł. W paragrafie tym zaewidencjonowano 4 pozycje dotyczące wydatków na zakup sprzętu i środków czystości, środków ochrony indywidualnej oraz na zakup odzieży ostrzegawczej. Ponadto w paragrafie tym nieprawidłowo zaewidencjonowano wydatek w kwocie 340,00 zł dotyczący zapłaty faktury za szkolenie z ruchu drogowego. Z wyjaśnień głównej księgowej oraz z przedłożonej dokumentacji wynika, że po otrzymaniu zgody Prezydenta Miasta Opola na przesunięcie środków z tego paragrafu na paragraf 4700 dokonano przeksięgowania tego wydatku na właściwy paragraf.
 
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek       
 
Ustalono, że we wrześniu w paragrafie tym zaewidencjonowano 1 wydatek szkoły dotyczący zakupu tablicy korkowej na kwotę 480,00 zł.
 
§ 4260 zakup energii  
 
We wrześniu wydatki szkoły w tym paragrafie wyniosły 2.398,04 zł. Ustalono, że w miesiącu tym zaewidencjonowano 3 wydatki dotyczące opłat za:
1)   wodę – 4,48 zł,
2)   energię cieplną – 1.474,14 zł,
3)   energię elektryczną - 919,42 zł.
 
§ 4270 zakup usług remontowych 
 
Ze sprawozdania wynika, że wydatki szkoły w tym paragrafie za trzy kwartały wyniosły ogółem 22.343,15 zł. Na podstawie ewidencji konta 130 rachunek podstawowy (akta kontroli Nr 12/25/I/24-25) oraz faktur ustalono, że na powyższą kwotę składają się zaksięgowane 4 niżej wymienione wydatki:
-     147,60 zł za konserwacje kopiarki,
- 1.000,00 zł za opracowanie dokumentacji,
-     550,00 zł za renowację ogrodzenia,
- 20.399,55 zł za remont podłóg,
-     147,60 zł za konserwacje kopiarki,
-       98,40 zł za naprawę instalacji odgromowej.
         Szczegółową kontrolą objęto wydatki dotyczące opracowania dokumentacji oraz remontu podłóg. Ustalono, że zlecenie opracowania dokumentacji dotyczyło utworzenia dwóch sal edukacyjnych na parterze szkoły, natomiast remont podłogi polegał na wymianie wykładziny w czterech salach oraz montażu płytek ceramicznych przed wejściem do szkoły. W obu przypadkach wykonawców wybrano spośród trzech oferentów, którzy złożyli pisemne oferty. Wybrano oferty najtańsze. Umowy zostały zawarte na kwoty zgodnie z ofertami. Wystawione faktury i dokonane wydatki są zgodne z zawartymi umowami (akta kontroli Nr 12/25/I/26-27).
 
§ 4280 zakup usług zdrowotnych
 
Ustalono, że we wrześniu w paragrafie tym zaewidencjonowano 1 wydatek szkoły dotyczący opłat za badania lekarskie na kwotę 169,00 zł.
 
§ 4300 zakup usług pozostałych
 
Na podstawie ewidencji konta 130-001- rachunek podstawowy- wydatki oraz faktur ustalono, że we wrześniu wydatki szkoły wyniosły 214,65 zł. Ustalono, że w paragrafie tym zaksięgowano 3 pozycje dotyczące:
1)   opłat za znaczki pocztowe – 7,65 zł,
2)    opłat za wywóz śmieci – 179,50 zł,
3)   opłat za ścieki – 27,50 zł.
 
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet       
 
We wrześniu wydatki szkoły wyniosły 122,50 zł. Ustalono, że w paragrafie tym zaksięgowano 2 operacje dotyczące opłat za internet w kwocie 61,00 zł oraz za przedłużenie okresu rejestracji internetu w kwocie 61,50 zł.
 
§ 4370 zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej   
 
Ustalono, że we wrześniu w paragrafie tym zaewidencjonowano 1 wydatek szkoły dotyczący opłat za telefon na kwotę 106,90 zł.
 
§ 4440 odpis na zfśs
 
We wrześniu wydatki szkoły wyniosły 9.375,00 zł. Ustalono, że w paragrafie tym zaksięgowano 3 operacje dotyczące:
1)   25% odpisu od nauczycieli – 7.612,50 zł,
2)   25% odpisu od pracowników administracji i obsługi – 1.650,00 zł,
3)   25% odpisu od emerytów – 112,50 zł.
 
§ 4700 szkolenia pracowników    
 
Ustalono, że we wrześniu w paragrafie tym zaewidencjonowano 1 wydatek w kwocie 160,00 zł dotyczący zapłaty faktury za szkolenie z ruchu drogowego.
 
VII. Gospodarowanie wydzielonym rachunkiem dochodów
 
W sprawozdaniu Rb-34S za trzy kwartały 2012 r. wykazano, że stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 0 (akta kontroli Nr 12/25/I/30). W wyniku kontroli ustalono, że stan ten był zgodny z wyciągiem bankowym oraz z ewidencją kont 132 i 101.
 
VII.1. Źródła dochodów na wydzielonym rachunku
 
Ustalono, że w kontrolowanej jednostce środki dot. dochodów były gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym. Ze sporządzonego przez jednostkę sprawozdania Rb-34S wynika, że wykonanie dochodów na wydzielonym rachunku dochodów za trzy kwartały 2012 r. wyniosło ogółem 303,13 zł. Na kwotę tę składały się dochody uzyskane w trzech niżej wymienionych paragrafach:
        
Ø § 0690 – Wpływy z różnych opłat – 18,00 zł,
Ø § 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy – 285,00 zł,
Ø § 0920 – Pozostałe odsetki – 0,13 zł.
 
       Ustalono, że wykazane w sprawozdaniu dochody są zgodne z ewidencją konta 132 i 101. Ponadto zespół kontrolny ustalił, że na dochody w poszczególnych paragrafach składały się:
Ø § 0690 –   opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych,
Ø      § 0750 – opłaty z tytułu pokrycia kosztów energii elektrycznej zużytej przez           firmę cateringową do podgrzewania obiadów w udostępnionych przez szkołę pomieszczeniach jadalni,
Ø § 0920 –    odsetki bankowe.
 
Wyżej wymienione rodzaje dochodów były zgodne ze źródłami dochodów określonymi w art. 223 ustawy o finansach publicznych oraz w uchwale Rady Miasta Opola.
Umowy w sprawie pokrycia kosztów energii elektrycznej zużytej przez firmę cateringową do podgrzewania obiadów w udostępnionych przez szkołę pomieszczeniach jadalni, zostały zawarte w dniach 05.09.2011 r. i 03.09.2012 r.
Z treści umowy z dnia 05.09.2011 r. wynika, że miesięczna oplata wynosi (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zł i będzie wnoszona kwartalnie w terminach do 30.11.2011r., do 29.02.2012 r., oraz do 31.05.2012 r. Zespół kontrolny sprawdził obroty na koncie 201 (rozrachunki z kontrahentami). Ustalono, że wykazane w sprawozdaniu wpływy w tym paragrafie są zgodne z zapisami na w/w koncie (akta kontroli 12/25/I/127). Ponadto ustalono, że wpłat dokonano w formie gotówkowej w dniu 29.02.2012 r. w kwocie (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zł oraz w dniu 27.06.2012 r. w kwocie (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zł (zgodnie z umową wpłaty tej należało dokonać w terminie do 31.05.2012 r.)
 
VII.2. Wydatki dochodów na wydzielonym rachunku
 
          Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34S wynika, że wydatki ze środków dochodów własnych za trzy kwartały 2012 r. wyniosły ogółem 294,01 zł (akta kontroli 12/25/I/30).Wydatki te zaewidencjonowano w jednym paragrafie tj. 4430rożne opłaty i składki. Kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu jest zgodna z ewidencją księgową (akta kontroli 12/25/I/35).Ustalono, że powyższa kwota dotyczy opłaty za ubezpieczenie mienia szkoły.  
          Z wyciągu bankowego (dokument księgowy nr 19) wynika, ze stan środków pieniężnych w banku na koniec września 2012 r. wynosił 9,12 zł i był zgodny z saldem konta 132(akta kontroli tom 12/25/I/36/). Z ewidencji konta 101- Kasa wynika, że stan gotówki w kasie na koniec września 2012 roku wynosił 0 zł i był zgodny z raportem kasowym.
                                              
VIII. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 
Z wyciągu bankowego nr 1 z dnia 3.01.2012 r. wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2012 r. wynosił 4.112,77 zł. Stan ten jest zgodny z ewidencją księgową (konto 135 – rachunek ZFŚS).
          Ze sprawozdań Rb-28S wynika, że w 2012 r. w kontrolowanej jednostce dokonano odpisu środków budżetowych szkoły i świetlicy na łączną kwotę 40.100,00 zł, w tym 37.000,00 zł z budżetu szkoły (akta kontroli Nr 12/25/I/8, 28). Kwota odpisu była zgodna z naliczeniem Funduszu Socjalnego oraz z Planem dochodów/wydatków ZFŚS na 2011 r.     Środki budżetowe zostały przekazane na rachunek bankowy ZFŚS w dniach:
Ø      18.05.2012 r. – 30.075,00 zł  - WB poz.106,
Ø      20.09.2012 r. – 10.025,00 zł - WB poz.198.
Zasady tworzenia i udzielania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników jednostki określił dyrektor w Regulaminie tworzenia i gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 25 w Opolu.
Wyżej wymieniony regulamin określa między innymi osoby uprawnione do korzystania ze środków funduszu, przeznaczenie środków oraz zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych.
          Działalność socjalna prowadzona jest na podstawie zatwierdzonego rocznego planu dochodów i wydatków.
Środki funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Niewykorzystane środki w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 
Z analizy zapisów dokonanych na koncie 135 (strona Wn) oraz wyciągów bankowych konta ZFŚS wynika, że kwota wpływów na rachunek bankowy funduszu wyniosła ogółem 102.719,53 zł. Na rachunek ten oprócz środków przeniesionych z poprzedniego roku, odpisów i odsetek od zgromadzonych środków, wpływały także spłaty pożyczek mieszkaniowych oraz odpis dla emerytów przekazany z Urzędu Miasta. Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono. 
          Z analizy strony Ma konta 135 i konta 101- kasa ZFŚS wynika, że zaewidencjonowane wydatki w kontrolowanym okresie wyniosły 67.555,68 zł i dotyczyły:
Ø      dofinansowania do wypoczynku pracowników i emerytów,
Ø      pożyczek mieszkaniowych, 
Ø      wypłaty świadczeń urlopowych,
Ø      zapomóg.
Wszystkie skontrolowane wydatki posiadały dokumentację potwierdzającą przyznanie ww. świadczeń. Dokumenty te zostały zatwierdzone do wypłaty i podpisane przez upoważnione osoby. Wydatki dot. świadczeń zostały poniesione zgodnie z Regulaminem ZFŚS i stosownymi w tym zakresie przepisami.
Saldo konta 135 na dzień 30.09.2012 r. wynosiło 35.163,85 zł i było zgodne z wyciągiem bankowym poz.208 (akta kontroli Nr 12/25/I/39).
 
 
IX. Należności
 
Z ewidencji księgowej wynika, iż na dzień 30.09.2012 r. należności budżetowych nie było.
 
 
X. Zobowiązania
 
W sprawozdaniach Rb-28S jednostka kontrolowana wykazała stan zobowiązań budżetowych szkoły i świetlicy na dzień 30.09.2012 r. w łącznej kwocie 26.758,15 zł, w tym 24.869,80 zł zobowiązania szkoły i 1.888,35 zł zobowiązania świetlicy. Wszystkie zobowiązania dotyczyły paragrafów: 4010, 4110 i 4120. W wyniku kontroli ustalono, że wykazane w poszczególnych paragrafach kwoty zobowiązań były zgodne z ewidencją księgową - konto 201 i dotyczyły podatku i składek na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych wynagrodzeń i nagród, składek ZUS od pracodawcy oraz składek na Fundusz Pracy (akta kontroli Nr 12/25/I/43-44).
 
XI. Umowy zlecenia i najmu
 
W 2012 r. w PSP nr 25 nie zawierano takich umów.
 
XII. Kontrola zarządcza
   
W dniu 28.01.2011 r. dyrektor szkoły wydała zarządzenie nr 5/2010/2011 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 25 im. gen. Władysława Sikorskiego w Opolu. W regulaminie określono ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, opracowany w celu dostarczenia racjonalnego zapewnienia co do realizacji celów w następujących obszarach:
    1.      zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
    2.      skuteczności i efektywności działania,
    3.      wiarygodności sprawozdań,
    4.      ochrony zasobów,
    5.      przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
    6.      efektywności i skuteczności przepływu informacji,
 
Praktyczne stosowanie Regulaminu Kontroli Zarządczej w szkole opiera się na kontroli przestrzegania procedur określonych w Załączniku nr 8 do Regulaminu Kontroli Zarządczej PSP 25,   w tym:
 1. Zasady Polityki Rachunkowości
 2. Zakładowy Plan Kont
 3. Instrukcja w Sprawie Ewidencji i Kontroli Druków Ścisłego Zarachowania
 4. Instrukcja Kasowa
 5. Instrukcja Sporządzania , Obiegu i Kontroli Dowodów Księgowych
 6. Instrukcja Przeprowadzania i Rozliczenia Inwentaryzacji
 7. Regulamin Pracy
 8. Regulamin Wynagradzania
 9. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 10. Regulamin Naboru na Wolne Stanowiska Urzędnicze
 11. Regulamin Przeprowadzania Służby Przygotowawczej i Organizowania Egzaminu Kończącego Służbę
 12. Regulamin Przeprowadzania Okresowych Ocen Kwalifikacyjnych Pracowników
 13.  Instrukcja Określenia Procedury zabezpieczenia Pomieszczeń i Postępowania z Kluczami w Obiekcie
 14. Zasady Wynajmowania Pomieszczeń Szkolnych
 15. Procedury Wewnętrzne Wprowadzania i Przekazywania Danych w Systemie Informacji Oświatowej
 16. Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych
 17. Procedury Postępowania Kryzysowego
 18. Regulamin Wycieczek Szkolnych i Imprez z Udziałem Młodzieży
 19. Regulamin Dodatku Motywacyjnego dla Nauczycieli
 20. Regulamin Premiowania Pracowników Administracyjnych Obsługi 
 21. Regulamin Przyznawania Nagród Nauczycielom
 22. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego.
 23. Plan Postępowania na Wypadek Przyjęcia Ewakuowanej Ludności z Zagrożonych Rejonów Miasta Opola.
Kontrola zarządcza sprawowana jest także poprzez realizację Planu Nadzoru Pedagogicznego dyrektora szkoły opracowanego na dany rok szkolny 2012/2013. Opracowywany został także rejestr występujących ryzyk i ich ocena przy realizacji celów. Opracowano również plan kontroli na 2012 r.(akta kontroli Nr 12/25/I/45-46).
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi kontrolowanej jednostki.
 
Zgodnie z § 20 ust.1-2 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.I-0120.1.77.2012 z dnia 25 maja  2012 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo przedstawić umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia składane są w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia odbioru protokołu.
 

 

Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
(podpisy)
 
 
Data: ........................
 
                   Zespół kontrolny
 
 
 
(podpisy)
 
Data: ……………………………….
 

 

           
 

 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
...........................................................................................
...........................................................................................
......................................................................................................................................................................................
 

 

 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2013-07-08 13:59:30 - Wystąpienie pokontrolne (27.50 kB)

Ilość odwiedzin: 5198
Nazwa dokumentu: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Wiesław Pałczyński, Tadeusz Lech
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Pałczyński, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2013-07-08 13:28:29
Data udostępnienia informacji: 2013-07-08 13:28:29
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-08 14:00:52

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner