logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Readaptacji ,,Szansa"
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

KWiA.I-1711.0005.2013
 
                         Opole, 7 maja 2013 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI nr 10/13
 
Jednostka kontrolowana
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
ul. Chmielowicka 6
 45-738 Opole
 
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
 
Termin przeprowadzenia kontroli
od 08.03.2013 r. do 08.04.2013 r.
 
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Agnieszka Lisieckainspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Tadeusz Lechgłówny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Przedmiot kontroli
 Gospodarka finansowa
Okres objęty kontrolą
2012 r.
 
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Halina AntczakDyrektor
 
 
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali
Halina AntczakDyrektor
(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)– Główna Księgowa
Pracownicy merytoryczni
 

 

 
Podstawy prawne
 
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004, Nr 64, poz. 593).
2. Ustawa z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 157, poz. 1241).
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 01.142.1591 z późniejszymi zmianami).
4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177 z późniejszymi zmianami).
5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1994 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
6. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami).
7. Zarządzenie Nr OR-I.0151-2247/2010 Prezydenta Miasta Opola z dnia 22 października 2010r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu,
 
 
 
 
 
Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości gospodarowania środkami budżetowymi i posiadanym mieniem oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji i sporządzanych sprawozdań.
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-księgowych. Na podstawie zapisów dokonywanych na kontach księgowych ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych. Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, listy płac, raporty kasowe, itp.) oraz porównano je z wyciągami bankowymi. Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty przez dyrektora jednostki. Dane zawarte w sprawozdaniach budżetowych porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej. Dokonano analizy poszczególnych wydatków pod kątem ich celowości oraz zgodności z przepisami i planem finansowym.
Szczegółową kontrolą objęto:
- zgodność z ewidencją otrzymanych i odprowadzonych do Urzędu Miasta dochodów budżetowych,
-   zapisy w ewidencji księgowej dotyczące wszystkich wydatków budżetowych,
-   wpływy i wydatki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2012 r.,
-   zgodność z ewidencją księgową stanu zobowiązań i należności,
-   zgodność z ewidencją księgową danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S dotyczących planu, zaangażowania, wydatków oraz zobowiązań.
Sprawdzono czy na koniec roku jednostka dokonała spisu z natury i rozliczenia artykułów żywnościowych znajdujących się w magazynie. W zakresie gospodarki kasowej dane z ewidencji księgowej porównano z raportami kasowymi. W zakresie druków ścisłego zarachowania zapoznano się z zasadami i sposobem postępowania oraz sprawdzono ciągłość numeracji dotychczas wykorzystanych kwitariuszy przychodowych i rozchodowych.
Sprawdzono również czy jednostka posiada opracowane na piśmie procedury kontroli zarządczej oraz czy procedury te są dostosowane do specyfiki jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.
    
USTALENIA KONTROLI
 
Sprawy organizacyjne 
 
Siedzibą DPS jest nieruchomość zabudowana położona w Opolu przy ul. Chmielowickiej 6. Urząd Miasta Opola pismem nr WB-KB-0114/266/2001 z dnia 31.12.2001r. zgodnie z uchwałą nr 6949/2001 Zarządu Miasta Opola z dnia 27.12.2001r. nieruchomość będącą we władaniu i ewidencji księgowej jednostki przekazał jej w zarząd. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały Dom Pomocy Społecznej jest w wykazie gminnych jednostek oświatowych. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów właścicielem ww. nieruchomości jest Miasto Opole na prawach powiatu. Nieruchomość ta nie znajduje się ewidencji księgowej Urzędu Miasta Opola. Jednostka w dniu 09.01.2012r. złożyła w Urzędzie Miasta Opola deklarację na podatek od nieruchomości DN-1, będący załącznikiem do uchwały nr XX/305/11 Rady Miasta Opola z dnia 16.12.2011r. W deklaracji w poz. E00. Podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji jednostka wskazała - użytkownik wieczysty. Z wyjaśnień kierownika działu gospodarczego pani(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.), która tę deklarację sporządzała wynika, że zapisu w tej pozycji dokonała na podstawie wpisów z poprzednich deklaracji. Z deklaracji wynika, że łączna kwota podatku wyniosła 7.421,00 zł.  (akta kontroli Nr 13/10/I/117-120).
W okresie objętym kontrolą dyrektorem jednostki była pani Halina Antczak zatrudniona na tym stanowisku od dnia 19 czerwca 2005 r. Głównym księgowym jednostki jest pani (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zatrudniona na tym stanowisku od 3.11.2005 r. na czas nieokreślony w wymiarze całego etatu.
 
Z budżetem gminy jednostka rozlicza się w dziale klasyfikacji budżetowej 852 rozdział 85202. (akta kontroli Nr 13/10/I/35).
        
W okresie objętym kontrolą DPS posiadał cztery wyodrębnione rachunki bankowe: rachunek bieżący, depozytowy, funduszu socjalnego i dochodów budżetowych (akta kontroli Nr 13/10/I/105-111).
 
W kontrolowanej jednostce inwentaryzacja środków trwałych i pozostałych środków trwałych została przeprowadzona w dniach 01.10.2010-31.12.2010. Z przeprowadzonej inwentaryzacji zostały sporządzone protokoły. Z protokołu rozliczeń wyposażenia wynika, że powstały nadwyżki na kwotę 1.452,11 zł. Było to wyposażenie po likwidacji przyniesione przez pensjonariuszy. Nadwyżki te przyjęto na stan. (akta kontroli Nr 13/10/I/25-34). Ponadto w dniu 31.12.2012 r. przeprowadzono inwentaryzację druków ścisłego zarachowania oraz spisu gotówki w kasie. Zgodnie ze sporządzonym protokołem stan gotówki w kasie dla wszystkich rachunków wynosił 0 (akta kontroli Nr 13/10/I/121).
 
        Stan zatrudnienia w kontrolowanej jednostce na dzień 31.12.2012 r. wynosił ogółem 87 osób na 86 etatach, z podziałem na poszczególne działy: (akta kontroli Nr 13/10//I/1-3):
- dyrektor – 1 osoba,
- kierownicy -5 osób,
- administracja – 5 osób,
- dział gospodarczy – 9 osób,
- kuchnia – 8 osób,
- dział O-T – 59 osób.
W 2012 r. przyjęto do pracy 10 osób zatrudnionych na 10 etatach, w tym 4 opiekunki, 2 pielęgniarki, 1 pracownika socjalnego, 2 konserwatorów i 1 pomoc kucharki(akta kontroli Nr 13/10/I/1). Ustalono, że kategorie zaszeregowania i stawki wynagrodzenia zasadniczego są zgodne z Regulaminem wynagradzania w DPS i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
 
Dochody budżetowe w 2012 r.
 
W dniu 24.01.2013 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–27S z wykonania planu dochodów budżetowych Domu za rok 2012 (akta kontroli Nr 13/10/I/4).
Ze sprawozdania wynika, że dochody w tym okresie wyniosły ogółem 3.451.828,47 zł i zaewidencjonowano je w trzech paragrafach. W wyniku kontroli ustalono, że dochody te są zgodne z ewidencją księgową kontrolowanej jednostki. 
Ustalono, że wykazane w poszczególnych paragrafach kwoty dochodów dotyczyły:
- paragraf 0830 – przypisy i wpłaty za pobyt                  - 3.433.161,69 zł,   
- paragraf 0920 – odsetki                                             - 3.751,88 zł,
- paragraf 0970 – wpłaty za obiady i noclegi gości DPS   - 14.914,90 zł.
Kwoty wykazane w sprawozdaniu porównano z ewidencją księgową i nie stwierdzono rozbieżności.
Otrzymane dochody w całości zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta. Miesięczne naliczenia dokonywane są zgodnie z decyzjami Ośrodków Pomocy z poszczególnych gmin. Sprawdzono wyrywkowo za grudzień odpłatność za pobyt 39 osób od litery A do K. Wyboru dokonano w kolejności alfabetycznej. Odpłatności porównano z decyzjami wystawionymi przez MOPR w Opolu. Rozbieżności nie stwierdzono.
 
 Wydatki budżetowe w 2012 r.
 
W ewidencji księgowej (konto 130) jednostka kontrolowana wykazała, że stan początkowy środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2012 r. wynosił 0. W wyniku kontroli ustalono, że stan ten był zgodny z wyciągiem bankowym nr 1 z dnia 9.01.2012 r.(akta kontroli Nr 13/10/I/107).
Ze sporządzonego sprawozdania dotyczącego działu 852 rozdział 85202 oraz z dokumentacji księgowej jednostki wynika, że wydatki budżetowe za okres od stycznia do grudnia 2012 r. wyniosły ogółem 4.788.249,77 zł (akta kontroli Nr 13/10/I/35). Kwota ta jest zgodna z ewidencją księgową Urzędu Miasta Opola dotyczącą przekazanych środków do jednostki na działalność w 2012 r. (akta kontroli Nr 13/10/I/70-89). Z analizy dochodów i wydatków wynika, że wydatki w 2012 r. były wyższe od dochodów o 1.336.421,30 zł. Na kwotę tę składały się przekazane środki z Urzędu Miasta Opola oraz dotacja z budżetu państwa.
 W 2012 r. wydatki zostały zaewidencjonowane w dwudziestu czterech paragrafach W wyniku kontroli ustalono, że kwoty wydatków ogółem wykazane w poszczególnych paragrafach są zgodne z ewidencją księgową kontrolowanej jednostki. Ponadto ustalono, że wykazane w sprawozdaniu dane dotyczące planu oraz zaangażowania są zgodne z kontami pozabilansowymi 980 i 998.Konta te ujęte są w Zakładowym Planie Kont.
Szczegółową kontrolą objęto wszystkie wydatki dokonane w grudniu 2012r.
W wyniku kontroli ustalono, że kwoty wydatków w grudniu ogółem oraz w poszczególnych paragrafach były zgodne z ewidencją konta 130. Na podstawie wyciągu bankowego nr 127 ustalono, że niewykorzystaną kwotę 42.497,37 zł jednostka zwróciła do Urzędu Miasta w dniu 31.12.2012 r.
Na koniec 2012 r. saldo konta 130 wynosiło 0 i było zgodne z wyciągiem bankowym nr 127 z dnia 31.12.2012 r. (akta kontroli Nr 13/10/I/109).
Również stan gotówki w kasie na koniec 2012 r. wynosił 0 – Raport kasowy Nr 61/2012 za okres 17.12.12-21.12.2012 r.
Wszystkie skontrolowane dokumenty dotyczyły zaewidencjonowanych paragrafów i zostały prawidłowo zaklasyfikowane, zadekretowane, opisane pod względem merytorycznym, formalno rachunkowym i zatwierdzenia do wypłaty. Ponadto wydatki zostały uregulowane w terminie. Nie stwierdzono wydatków poniesionych na cele inne niż wymienione w ustawie o finansach publicznych. Zespół kontrolny ustalił także, że wszystkie płatności zostały przekazane na właściwe konta kontrahentów.
 
Wydatki w grudniu zaewidencjonowano w dwudziestu czterech niżej wymienionych paragrafach: 
 
§ 3020wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
Wydatki ogółem wyniosły 21.499,93 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 4.297,12 zł. W paragrafie tym w grudniu zaewidencjonowano 9 wydatków, które dotyczyły odzieży, obuwia wynikające z przepisów dot. BHP (akta kontroli tom 13/10/I/70-89).  
 
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
Wydatki ogółem wyniosły 2.287.534,70 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 415.920,64 zł i dotyczyły wypłaty wynagrodzeń za miesiąc listopad i grudzień. Na podstawie wyciągów bankowych oraz ewidencji księgowej (akta kontroli Nr 13/10/I/70-89)ustalono, że na składniki wynagrodzenia za miesiąc grudzień składają się:
 

 

Lp.
Składniki wynagrodzenia za grudzień 2012r.
Ilość osób
Razem
1.
Wynagrodzenie zasadnicze
(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
2.
Premia
3.
Stażowe
4.
Dodatek funkcyjny
5.
Dodatek kasowy
6.
Dodatek BHP
7.
Dzień matki z dzieckiem
8.
Urlop okolicznościowy
9.
Urlop
10.
Godziny nocne
11.
Godziny II zmiana
12.
Dopłata do godzin nadliczbowych
13.
Godziny nadliczbowe
14.
Wynagrodzenie za chorobę
XXX
Razem:
213.262,26

 

 
Ponadto na kwotę tych wydatków składają się potrącone z wynagrodzeń składki ZUS od pracowników, składki ubezpieczeniowe PZU, potrącone pożyczki mieszkaniowe, podatek od wynagrodzeń oraz potrącenia egzekucyjne.
W trakcie kontroli dokonano również analizy wynagrodzeń za grudzień 2012r. jedenastu pracowników jednostki, w tym dyrektora, głównej księgowej, kierowników poszczególnych działów oraz pracowników administracji. Stwierdzono, iż wszystkie kwoty wykazane w indywidualnych kartotekach wynagrodzeń były zgodne z kwotami na sporządzonych listach płac. Porównano także wysokość naliczenia poszczególnych składników wynagrodzeń z przepisami prawnymi oraz z dokumentacją stanowiącą podstawę ich naliczeń, w tym z:
- regulaminem wynagradzania,
- umowami o pracę,
-decyzjami dyrektora dotyczącymi przyznania dodatków w sprawie wynagrodzeń,
Ponadto sprawdzono prawidłowość naliczania premii wszystkich nowo zatrudnionych pracowników w 2012r. (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.). Regulamin premiowania nie określa minimalnej i maksymalnej wysokości premii dla pracowników. Każdorazowo wysokość premii za dany miesiąc określa dyrektor jednostki. Z regulaminu Premiowania wynika, że wszystkim pracownikom przysługuje premia po spełnieniu warunków wymienionych w ww. Regulaminie. Rozbieżności w tym zakresie nie stwierdzono.Łączna kwota wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( paragrafy 4010, 4110, 4120) wyniosła 2.745.760,78 zł i nie przekroczyła planu wydatków jednostki na 2012 r., który wynosił 2.775.600,00 zł.
 
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
Wydatki ogółem w 2012r. wyniosły 171.111.06 zł (akta kontroli Nr 13/10/I/70-89).
 
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne
Wydatki ogółem wyniosły 412.512,90 zł. Ze sprawozdania oraz z ewidencji księgowej konta -130 wynika, że wydatki w grudniu wyniosły 71.438,68 zł.  W wyniku kontroli ustalono, że powyższa kwota wydatków dotyczyła składek ZUS (akta kontroli Nr 13/10/I/70-89).
 
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy
Wydatki ogółem wyniosły 45.713,18 zł. Ze sprawozdania oraz z ewidencji księgowej – konta 130 wynika, że wydatki w grudniu wyniosły 7.412,40 zł.  W wyniku kontroli ustalono, że powyższa kwota wydatków dotyczyła składek na Fundusz Pracy (akta kontroli Nr 13/10/I/70-89).
 
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe
Wydatki ogółem wyniosły 3.700,00 zł. Ze sprawozdania oraz z ewidencji księgowej – konta 130 wynika, że wydatki w grudniu wyniosły 2.300,00 zł.  Wydatki poniesione w tym paragrafie dotyczyły 4 umów o dzieło dot. oprawy muzycznej imprez dla mieszkańców DPS oraz 1 umowy dot. opracowania zasad ochrony danych osobowych dla DPS (akta kontroli Nr 13/10/I/70-89).
 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
Wydatki ogółem wyniosły 141.743,82 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 44.291,84 zł i dotyczyły zakupu materiałów do remontów, materiałów malarskich, wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, prasy, paliwa, sprzętu komputerowego (akta kontroli 13/10/I/70-89).
 
§ 4220 – zakup środków żywności
Wydatki ogółem wyniosły 414.884,92 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 75.125,03 zł (akta kontroli Nr 13/10/I/70-89).
 
§ 4230 – zakup leków i materiałów medycznych
Wydatki ogółem wyniosły 57.999,99 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 15.543,94 zł(akta kontroli 13/10/I/70-89).
 
§ 4260 – zakup energii 
Wydatki ogółem wyniosły 441.705,50 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 135.677,28 zł i dotyczyły one zapłaty za energię cieplną, gaz, wodę i energię elektryczną (akta kontroli 13/7/I/70-89).
 
§ 4270 – zakup usług remontowych
Wydatki ogółem wyniosły 73.606,40 zł i dotyczyły opłat za konserwację, naprawę instalacji i sprzętu. Wydatki w grudniu wyniosły 33.163,64 zł. (akta kontroli 13/10/I/70-89).
 
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych
Wydatki ogółem wyniosły 3.042,00 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 219,00 zł i dotyczyły one badań lekarskich(akta kontroli 13/10/I/70-89).
 
 
§ 4300 – zakup usług pozostałych
Wydatki ogółem wyniosły 206.473,59 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 43.414,84 zł. i dotyczyły one m.in.: odprowadzania ścieków, likwidacji odpadów medycznych, deratyzacji, badań biologicznych, obsługi prawnej, ochrony obiektu, opłat bankowych, usług pogrzebowych, transportowych i dozoru technicznego. (akta kontroli tom 13/10/I/70-89).
 
§ 4350 – opłaty za usługi internetowe 
Wydatki ogółem wyniosły 1.250,58 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 121,77 zł i dotyczyły zapłaty za dostęp do internetu (akta kontroli tom 13/10/I/70-89).
 
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
Wydatki ogółem wyniosły 2.411,72 zł.Wydatki w grudniu wyniosły 198,29 zł i dotyczyły zapłaty za telefony komórkowe (akta kontroli tom 13/10/I/70-89).
 
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 
Wydatki ogółem wyniosły 4.684,90 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 364,21 zł i dotyczyły zapłaty za usługi telefonii stacjonarnej (akta kontroli 13/10/I/70-89).
 
§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Wydatki ogółem wyniosły 1.000,00 zł.Wydatki w grudniu wyniosły 1.000,00 zł. W paragrafie tym w grudniu zaewidencjonowano 1 wydatek, który dotyczył zapłaty za przegląd techniczny (akta kontroli tom 13/10/I/70-89).
 
§ 4410 – podróże służbowe krajowe
Wydatki ogółem wyniosły 5.498,43 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 1.236,90 zł. W paragrafie tym w grudniu zaewidencjonowano 5 wydatków, które dotyczyły kosztów delegacji pracowników (akta kontroli tom 13/10/I/70-89).
 
§ 4430 – różne opłaty i składki
Wydatki ogółem wyniosły 9.868,91 zł. (akta kontroli tom 13/10/I/70-89).
 
§ 4480 – podatek od nieruchomości
Wydatki ogółem wyniosły 7.421,00 zł. (akta kontroli tom 13/10/I/70-89).
 
§ 4700 – koszty szkolenia pracowników
Wydatki ogółem wyniosły 8.985,10 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 408,00 zł.
W paragrafie tym w grudniu zaewidencjonowano 1 wydatek, który dotyczył zapłaty za szkolenie pracownika (akta kontroli tom 13/10/I/70-89).
 
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki ogółem wyniosły 356.211,14 zł.Wydatki w grudniu wyniosły 353.751,14 zł. W paragrafie tym w grudniu zaewidencjonowano 2 wydatki, które dotyczyły zapłaty za nadzór autorski oraz przebudowę i montaż dźwigu (akta kontroli tom 13/10/I/70-89). Postępowanie przetargowe na to zadanie przygotowywał i przeprowadzał Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Opola. Ww. środek trwały został zaksięgowany na koncie 011 – środki trwałe.
 
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki ogółem wyniosły 13.890,00 zł.Wydatki w grudniu wyniosły 13.890,00 zł. W paragrafie tym w grudniu zaewidencjonowano 1 wydatek, który dotyczył zakupu 6 szt. komputerów (akta kontroli tom 13/10/I/70-89). Ww. środek trwały został ujęty na koncie 011 – środki trwałe ( nr karty środka trwałego 100-105). Zakupu dokonano w wyniku zapytania o cenę. Z firmą podpisano umowę nr DG 212-35/2012 z 17.12.2012r.
 
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 
Z wyciągu bankowego nr 1 z dnia 11.01.2012 r. wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2012 r. wynosił 61.481,77 zł (akta kontroli Nr 13/10/I/103). Stan ten jest zgodny z ewidencją księgową (konto 135 – rachunek ZFŚS (akta kontroli Nr 13/10/I/55-57). Z raportu kasowego nr 1/12 za okres od 13.01 do 13.01.2012 r. wynika, że stan początkowy gotówki w kasie wynosił 0.
W 2012 r. w kontrolowanej jednostce dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 100.000,00 zł (akta kontroli Nr 13/10/I/55-57). Kwota odpisu była zgodna z naliczeniem Funduszu Socjalnego, sprawozdaniem Rb-28S, ewidencja księgową dotycząca wydatków w paragrafie 4440 oraz z Planem dochodów/wydatków ZFŚS na 2012 r.
         Środki budżetowe zostały przekazane na rachunek bankowy ZFŚS w dniach:
04.05.2012 r. + 75.000,00 zł - WB nr 37
01.08.2012 r. + 13.750,00 zł - WB nr 25
04.09.2012 r. + 11.250,00 zł – WB nr 37
17.12.2012 r. – 4.500,00 zł – WB nr 67 zwrot rozliczenia na rachunek bieżący
          
Zasady tworzenia i udzielania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników jednostki określił dyrektor w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w DPS dla Kombatantów w Opolu.
Wyżej wymieniony regulamin określa między innymi osoby uprawnione do korzystania ze środków funduszu, przeznaczenie środków oraz zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych.
Działalność socjalna prowadzona jest na podstawie zatwierdzonego rocznego planu dochodów i wydatków z dnia 02.03.2012r. Środki funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Niewykorzystane środki w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 
Z analizy zapisów dokonanych na koncie 135 (strona Wn) oraz wyciągów bankowych konta ZFŚS wynika, że na rachunek bankowy oprócz środków przeniesionych z poprzedniego roku, odpisów i odsetek od zgromadzonych środków, wpływały także spłaty pożyczek mieszkaniowych (akta kontroli Nr 13/10/I/55-57). Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono. 
          Z analizy strony Ma konta 135 i konta 101- kasa ZFŚS wynika, że zaewidencjonowane wydatki w kontrolowanym okresie dotyczyły:
dofinansowania do wypoczynku            
pożyczek mieszkaniowych                     
wypłaty wczasów pod gruszą             
pomocy materialnej i zapomóg.              
Wszystkie skontrolowane wydatki posiadały dokumentację potwierdzającą przyznanie ww. świadczeń. Dokumenty te zostały zatwierdzone do wypłaty i podpisane przez upoważnione osoby. Wydatki dot. świadczeń zostały poniesione zgodnie z Regulaminem ZFŚS i stosownymi w tym zakresie przepisami.
Saldo konta 135 na dzień 31.12.2012 r. wynosiło 15.272,31 zł i było zgodne z wyciągiem bankowym nr 71.
Z ewidencji konta 101 wynika, że stan gotówki w kasie na koniec roku wynosił 0 i był zgodny z raportem kasowym nr  RK/1 za okres od 14.12.2012-14.12.2012 oraz z protokołem spisu gotówki w kasie z dnia 31.12.2012 r.
Ustalono, że w grudniu 2012 r. na koncie 101 zaewidencjonowano 3 operacje księgowe - wszystkie w dniu 04.12.2011 r. Dotyczyły one wpłaty do kasy kwoty 3.000,00 zł uprzednio pobranej z banku i następnie wypłaty tej kwoty dla emerytów w formie pomocy świątecznej.
Na podstawie ewidencji księgowej ustalono, że w 2012 r. zaewidencjonowano ogółem 149 operacje księgowe dotyczące funduszu socjalnego.
 
Zobowiązania
 
W sprawozdaniu Rb-28S jednostka kontrolowana wykazała stan zobowiązań budżetowych na dzień 31.12.2012 r. w łącznej kwocie 217.162,04 zł. Zobowiązania te dotyczyły paragrafów: 4040, 4110 oraz 4120. W wyniku kontroli na podstawie ewidencji księgowej ustalono, że:
- zobowiązania wykazane w paragrafie 4040 w kwocie 176.926,65 zł dotyczyły naliczonej trzynastki za 2012 r. (konto 231),
- zobowiązania wykazane w paragrafie 4110 w kwocie 31.103,64 zł dotyczyły składek ZUS od naliczonej trzynastej pensji (konto 229),
- zobowiązania wykazane w paragrafie 4120 w kwocie 3.159,57 zł dotyczyły składek na Fundusz Pracy od naliczonej trzynastej pensji (konto 229).
W wyniku kontroli ustalono, że powyższe dane były zgodne z ewidencją księgową-konta 201. Na zobowiązania z tytułu „trzynastki” składały się: wynagrodzenie netto, podatek, składki ZUS od pracowników oraz składki zdrowotne.
Ponadto w sprawozdaniu RB-28S jednostka wykazała zobowiązania niewymagalne w niżej wymienionych paragrafach:
- 4300 na kwotę 5.763,14 zł,
- 4370 na kwotę 209,04 zł.
Płatności w § 4300 dotyczyły 4 faktur, które wpłynęły do jednostki w miesiącu styczniu 2013r. Wydatki dotyczyły wywozu odpadów medycznych, odpadów, badania wody oraz opłaty za pogrzeb pensjonariusza. Płatności dotyczące § 4370 opłaty za telefon stacjonarny i również wpłynęły do jednostki w miesiącu styczniu 2013r. 
Ponadto zespół kontrolny dokonał sprawdzenia płatności zobowiązań dokonanych w styczniu 2012 r. i styczniu 2013r. Na podstawie ewidencji konta 201 oraz dokumentacji źródłowej ustalono, że w styczniu 2013r. uregulowano 3 faktury wystawione w grudniu 2012 r., które jednostka otrzymała w styczniu. Dotyczyły one zapłaty za dwie prenumeraty na 2013 r. i ubezpieczenia samochodu na 2013 r. Ustalono, że faktury te nie zostały ujęte w zobowiązaniach za 2012 r. Z wyjaśnień głównej księgowej wynika, że koszty zarówno prenumeraty jak i ubezpieczenia dotyczyły roku 2013, a DPS nie miał wpływu na daty wystawienia faktur przez ich wystawców.
 
Należności
 
Ze sprawozdania Rb-27S za 2012r. wynika, że kwota należności wynosi 6.169,46 zł. Kwota ta jest zgodna ze sprawozdaniem Rb-N sporządzonym wg stanu na koniec IV kwartału 2012 r. Są to należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług. Z ewidencji księgowej konta 221 wynika, iż na koniec roku 2012 r. stan należności z tytułu wniesionych opłat pensjonariuszy za pobyt wynosił 6.169,46 zł (akta kontroli Nr 13/10/I/). W bilansie rocznym za 2012r. jednostka wykazała należności w kwocie ogółem 79.798,56 zł. Na kwotę tę składały się:
- konto 201 – 5.525,06 zł – należności wynikające z nadpłat faktur,
- konto 221 – 6.169,46 zł - należności z tytułu wniesionych opłat pensjonariuszy za pobyt,
- konto 234 – 72.802,35 zł – pożyczki mieszkaniowe,
- konto 290 – 4.698,31 zł – odpis aktualizacyjny.
 
Gospodarka kasowa
 
Gospodarkę kasową reguluje Instrukcja gospodarki kasowej w DPS w Opolu. Raporty kasowe sporządzane są w okresach nie dłuższych niż 10 dni. Ewidencja księgowa konta 101 prowadzona jest oddzielnie dla budżetu wydatki konto 101-01, wydzielonego rachunku – konto 101-02, depozyty 101-03 i funduszu socjalnego – konto 101-04.
Na koniec 2012 r. stany gotówki w kasie wykazane na poszczególnych kontach wynosiły 0 i były zgodne z raportami kasowymi: RK/1 14.12.12-14.12.12 ZFŚS, RK/74 17.12.12-21.12.12 Dochodowy, RK/82 17.12.12-21.12.12 Depozyty mieszkańców i RK/61 17.12.12-21.12.12 Bieżący (akta kontroli Nr 13/10/I/90-102).
 
Gospodarka magazynowa
 
Stan żywności na magazynie w dniu 03.12.2012r. wynosił 9.343,92. Dane wykazane w arkuszu spisowym są zgodne z saldem końcowym konta 310 – materiały. Ogółem pozycji w arkuszu spisowym było 118.
 
Druki ścisłego zarachowania
 
Zasady postępowania w zakresie druków ścisłego zarachowania reguluje Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych. Osobą odpowiedzialną w tym zakresie jest pracownik zatrudniony na stanowisku kasjerki, który prowadzi rejestr tych druków. Bezpośrednią kontrolę nad drukami ścisłego zarachowania sprawuje główna księgowa.
Stwierdzono, że w DPS używane są następujące druki ścisłego zarachowania:
- wpłaty za pobyt,
- wypłaty za urlopy dla pensjonariuszy,
- wpłaty i wypłaty z rachunku depozytowego,
- wpłaty przychodowe z rachunku bieżącego.
Sprawdzono bloczki dotyczące dochodów budżetowych od nr 611 do nr 623. Były one zgodne z RK74/12. Dotyczyły wpłat uzupełniających za pobyt.
Ponadto sprawdzono bloczki rozchodowe dotyczące wypłat za urlopy od nr 133 do nr 138 (KW). Były zgodne z RK/70/12 oraz kontem kasy 101/2.
Sprawdzono bloczki (KP) od nr 350 do nr 352 oraz (KW) od nr 479 do nr 511 dot. konta depozytów. Były zgodne z kontem 101/3, a także z RK 82/12. Dotyczyły wpłat depozytów przez pensjonariuszy.
Z rachunku bieżącego 101/1 w miesiącu grudniu 2012r. nie dokonywano wypłat (KW) wpłat (KP).
 
Umowy najmu
 
W 2012 r. dyrektor jednostki nie zawarł żadnych umów najmu.
 
 
 
Kontrola zarządcza
        
Zarządzeniem dyrektora nr 22A/10 z dnia 26 sierpnia 2010 roku wprowadzono Regulamin Kontroli Zarządczej obowiązującej w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu.
Zarządzeniem dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu nr 41/10 z dnia 29.12.2010r wprowadzono zmianę w Regulaminie Kontroli Zarządczej obowiązującej w DPS według załącznika nr 1 w sprawie określenia misji, powoływania zespołów do spraw oceny ryzyka i analizy zarządzania ryzykiem obowiązującej w Regulaminie Kontroli Zarządczej w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów.
W DPS funkcjonują także inne regulacje prawne odnoszące się do części składowych systemu kontroli zarządczej, tj. Regulaminy, Procedury, Zarządzenia i Instrukcje.
W zakresie praktycznego stosowania kontroli zarządczej:
- wszyscy pracownicy zostali zapoznani z zasadami etyki zawodowej, osobistej i zawodowej uczciwości oraz potwierdzili tę znajomość podpisem w stosowaniu tych zasad w praktyce,
- pracownicy są zapoznani z zasadami wynikającymi z prowadzenia kontroli,
- w poszczególnych Działach i w zespołach analizuje się i ocenia ryzyko, każdy pracownik i mieszkaniec ma możliwość zgłaszania uwag oraz usprawnień w zakresie funkcjonowania jednostki,
- podejmowane są działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej
W grudniu 2012 r. dokonano samooceny w zakresie kontroli zarządczej w DPS.
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki.
Zgodnie z § 20 ust.1-2 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.I-0120.1.77.2012 z dnia 25 maja  2012 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo przedstawić umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia składane są w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia odbioru protokołu.
 

 

Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
(podpisy)
 
 
Data: ........................
 Zespół kontrolny (podpisy)
 
 
 
 
 
Data: ……………………………….

 

           

 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
.............................................................................................................
.............................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
 

 

 
 

Załączniki do pobrania: 2013-07-12 11:51:06 - Wystąpienie pokontrolne (33.50 kB)

Ilość odwiedzin: 5226
Nazwa dokumentu: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka, Tadeusz Lech
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Lisiecka, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2013-07-12 11:45:59
Data udostępnienia informacji: 2013-07-12 11:45:59
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-12 11:53:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner