logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

zgodnie z Uchwałą Nr IV/30/10 Rady Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2010 roku

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

prosi się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie o zgłaszanie uwag do projektu Uchwały Rady Miasta Opola w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

1) Przedmiot konsultacji,

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miasta Opola w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

2) Harmonogram konsultacji,

Konsultacje społeczne rozpoczną się w dniu ogłoszenia, a zostaną zakończone w dniu 12.12.2013r. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w terminie 21 dni od dnia zakończenia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola.

3) Adresaci konsultacji,

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Miasta Opola, w zakresie zgodnym z zapisami określającymi obszary ich  działalności statutowej. Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie przy zgłoszeniu informacji w następującym zakresie: nazwa, adres, dane rejestrowe, informacje o osobach uprawnionych do reprezentowania organizacji oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

4) Forma konsultacji

  1. poprzez wypełnienie i złożenie wskazanego formularza dostępnego w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 45-018 Opole, Plac Wolności 7-8,  pok. 320,

  2. elektroniczna - poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną wskazanego formularza dostępnego w załączeniu na adres: alicja.puchowska@um.opole.pl .

5) Miejsce konsultacji

Urząd Miasta Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 45-018 Opole, Plac Wolności 7-8, pok. 320.

6) Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.

Urząd Miasta Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 45-018 Opole, Plac Wolności 7-8, pok. 320.

 

Projekt uchwały i formularz zgłoszeniowy jest dołączony, jako załącznik do ogłoszenia.

Załączniki do pobrania: 2013-11-25 14:20:04 - Formularz uwag (31.00 kB)
2013-11-25 14:20:56 - projekt uchwały (634.39 kB)
2013-11-25 14:21:52 - Załącznik do uchwały (355.57 kB)
2014-01-15 11:15:50 - Wyniki konksultacji (23.50 kB)

Ilość odwiedzin: 3712
Nazwa dokumentu: Konsultacje do projektu Uchwały Rady Miasta Opola w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
Skrócony opis: Konsultacje do projektu Uchwały Rady Miasta Opola w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
Osoba, która wytworzyła informację: Przemysław Parkitny
Osoba, która odpowiada za treść: Przemysław Parkitny
Osoba, która wprowadzała dane: Przemysław Parkitny
Data wytworzenia informacji: 2013-11-25 14:07:49
Data udostępnienia informacji: 2013-11-25 14:07:49
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-15 11:16:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner