logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

                    

KWiA-I.1711.00001.2013

KWiA-I.ZD-00025/13

               Opole, 25 luty 2013 r.                 

 

PROTOKÓŁ KONTROLI  NR 4/13

 

Jednostka kontrolowana

 

Miejski Zarząd Dróg w Opolu

Nazwa organu sprawującego nadzór

Prezydent Miasta Opola

Termin przeprowadzenia kontroli

od 22 stycznia do 5 lutego 2013 r.

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

Małgorzata Jóźwin-Mazurek – inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu

Tadeusz Lechgłówny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu

Przedmiot kontroli

Prawidłowość załatwiania spraw zgłaszanych przez mieszkańców

Okres objęty kontrolą

2012 r.

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

Arkadiusz Karbowiak - dyrektor

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:

Mirosław Pietrucha – z-ca dyrektora

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)– kierownik Działu Utrzymania Zieleni i Czystości

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)– kierownik Działu Eksploatacji Dróg

                                                           

Podstawy prawne

 

 1. Regulamin Organizacyjny wprowadzony zarządzeniem NR 14/2011 z dnia  28.09.2011 r. dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.
 2. Uchwała nr XV/215/11 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2011 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Dróg w Opolu.
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 1960 r. nr 30, poz. 168 ze zmianami)
 4. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 1964 r. nr 43, poz. 296 ze zmianami)
 5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 627 ze zmianami)
 6. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. nr 132, poz. 622 ze zmianami)         
 7. Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. nr 152, poz. 897 ze zmianami)
 8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 880 ze zmianami)
 9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 120, poz. 826)

 

Cel kontroli

 

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości załatwiania spraw zgłaszanych przez mieszkańców w szczególności pod kątem ich ewidencjonowania oraz terminowości i rzetelności.

 

Kryteria

 

1. Miejski Zarząd Dróg został utworzony na podstawie uchwały Rady Miasta Opola Nr XXIII / 152/91 z dnia 1 grudnia 1991r. jako jednostka budżetowa sprawująca zarząd i nadzór nad budową, modernizacją i utrzymaniem dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie miasta Opola.
Przedmiotem działania jest między innymi:

 • wykonywanie niektórych obowiązków inwestorskich dla budowanych i modernizowanych w Opolu dróg w liniach rozgraniczających, łącznie z oznakowaniem, oświetleniem, sygnalizacją świetlną oraz odwodnieniem,
 • wykonywanie zadań związanych z eksploatacją i konserwacją dróg oraz mostów, łącznie z oznakowaniem, urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego i sygnalizacją świetlną w liniach rozgraniczających dróg,
 • wydawanie zezwoleń na ustawianie w liniach rozgraniczających pasa drogowego reklam,
 • wydawanie zezwoleń na naruszanie nawierzchni jezdni oraz chodników,
 • zawieszanie, bieżące uzupełnianie i wymiana tablic z nazwami ulic, prawidłowości załatwiania spraw zgłaszanych przez mieszkańców
 • uzgadnianie dokumentacji w zakresie określonym obowiązującymi przepisami,
 • utrzymanie i ochrona zieleni w pasie drogowym,
 • oczyszczanie i utrzymanie porządku w liniach rozgraniczających dróg.

2.  Organizację i zasady funkcjonowania Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu określa  Regulamin Organizacyjny wprowadzony zarządzeniem NR 14/2011 z dnia  28.09.2011r. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.

Zgodnie z § 17 Regulaminu Organizacyjnego do zakresu obowiązków Działu Utrzymania Zieleni i Czystości należy:

 • prowadzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spraw w zakresie bieżącego utrzymania pasa drogowego i dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie miasta, w tym oczyszczanie ulic, utrzymanie i konserwacja wiat przystankowych, utrzymanie zieleni przydrożnej, prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniami oraz wydawanie uzgodnień i pobór opłat za zajęcie pasa drogowego na organizację imprez, ogródków letnich i reklam, regulacja stanów prawnych i uzgodnień geodezyjnych.

Zgodnie z § 18 Regulaminu Organizacyjnego do zakresu obowiązków Działu Eksploatacji Dróg należy:

 • prowadzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, całokształtu spraw w zakresie eksploatacji dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie miasta Opola oraz urządzeń zabezpieczenia ruchu, w tym oznakowania pionowego i poziomego, sygnalizacji świetlnej, oczyszczania ulic itp.

 

3.   Zgodnie z art. 35-38 Kpa:

 • organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez   zbędnej zwłoki,
 • pracownik organu administracji publicznej, który z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 36 albo nie załatwił sprawy w dodatkowym terminie ustalonym w myśl art. 37 § 2, podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa. 

 

Metodyka przeprowadzenia kontroli

 

Dokonano analizy wszystkich pism zaewidencjonowanych w  2012 r. w Dziale Eksploatacji Dróg oraz w Dziale Utrzymania Zieleni i Czystości, w zakresie remontów pod kątem ustalenia, które z nich były zgłoszeniami mieszkańców.

Szczegółową kontrolą objęto dokumentację dotyczącą wszystkich zgłoszeń pod kątem sposobu i terminu załatwienia oraz treści i terminu udzielenia odpowiedzi.

Na podstawie rejestru skarg prowadzonych przez Wydział Organizacyjny ustalono skargi na MZD rozpatrywane w 2012 r. przez Radę Miasta Opola. Ustalono ile skarg dotyczyło spraw objętych kontrolą, dokonano ich analizy pod kątem zgodności zarzutów z tematyką kontroli oraz pod kątem sposobu rozpatrzenia przez Radę Miasta.

Dokonano analizy protokołów kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w MZD w 2012 r. pod kątem ustalenia czy dotyczyły one zakresu objętego kontrolą. Zapoznano się z ustaleniami poszczególnych kontroli oraz z wydanymi zaleceniami i sposobem ich wykonania.

Przyjęto ustne i pisemne wyjaśnienia od pracowników merytorycznych kontrolowanych komórek organizacyjnych.

 

USTALENIA KONTROLI

 

Ustalono, że załatwianiem spraw zgłaszanych przez mieszkańców zajmują się głównie dwa działy tj. Dział Utrzymania Zieleni i Czystości, którego kierownikiem jest pani (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)oraz Dział Eksploatacji Dróg, którego kierownikiem jest pan(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).

MZD nie prowadzi odrębnego rejestru pism objętych zakresem kontroli. Wszystkie pisma wpływające do MZD, oprócz faktur, rejestrowane są w głównej księdze korespondencyjnej i następnie dekretowane na poszczególne komórki organizacyjne. Ogółem w 2012 r. zarejestrowano 27.019 wpływów różnych pism. Ponadto podręczny rejestr wszystkich pism prowadzą kierownicy Działów.

 

I.W zakresie spraw prowadzonych przez Dział Utrzymania Zieleni i Czystości

 

Ustalono, że w rejestrze kierownika Działu Utrzymania Zieleni i Czystości ewidencjonowane są pisma oddzielnie według rodzaju spraw. W 2012 r. zarejestrowano łącznie 711 wpływów wszystkich pism w tym dotyczących:

 1. oczyszczania miasta – 104,
 2. szkód (komunikacyjne, osobowe, własne) – 101,
 3. reklam – 66,
 4. zieleni – 181,
 5. innych – 37,
 6. stanów prawnych– 169,
 7. przewoźników – 23,
 8. wiat przystankowych – 30.

 Zgłoszenia w różnych sprawach przyjmowane są również telefonicznie, które nie są ewidencjonowane.

Z wyjaśnień kierownika Działu Utrzymania Zieleni i Czystości wynika, że zgłoszenia telefoniczne od mieszkańców w sprawach związanych z oczyszczaniem miasta oraz koszeniem, przycinaniem nasadzaniem żywopłotów i krzewów oraz usuwaniem, pielęgnacją i nasadzaniem drzew nie są rejestrowane, ponieważ w większości przypadków w Dziale Utrzymania Zieleni i Czystości  mają one charakter informacyjny. Sprawy dotyczące sprzątania jezdni oraz chodników po wstępnej weryfikacji związanej z administracją przedmiotowych terenów (nie każdy zgłoszony zabrudzony odcinek należy do MZD) zlecane są na bieżąco firmie, wyłonionej w postępowaniach przetargowych, o czym informowany jest zgłaszający (najczęściej podczas tej samej rozmowy). Jeśli sprawa dotyczy zieleni szeroko rozumianej, rozeznanie sprawy determinuje późniejsze postępowanie. Najczęściej rozpoznanie rodzaju sprawy związane jest z koniecznością napisania wniosku (np. dotyczącego wycinki drzew). Zabiegi pielęgnacyjne wykonywane są zgodnie ze sztuką ogrodniczą i mogą być wykonane w określonym terminie dla nich przewidzianym, dlatego nie zawsze interwencje mieszkańców mogą być realizowane na bieżąco.  Średnio telefonicznie zgłaszanych jest około 10 spraw dziennie. Z rozmów z mieszkańcami wynika, że  bezpośrednia forma kontaktu jest lepszym sposobem rozwiązywania problemów, dlatego, że pytania, wątpliwości oraz ewentualne działania zostają wyjaśnione od razu, bez zbędnej zwłoki.  

Z wyjaśnień złożonych przez kierownika Działu Utrzymania Zieleni i Czystości wynika, że tematyka zgłoszeń głównie obejmuje koszenie traw i chwastów, przycinanie, usuwanie, nasadzanie żywopłotów i krzewów, usuwanie, pielęgnację i nasadzenia drzew, uzgadnianie dokumentacji w zakresie nasadzeń zamiennych. W zakresie utrzymania zieleni  mieszkańcy swoje sprawy wnoszą telefonicznie, e-mailem, pisemnie bądź osobiście. 

Przy zgłoszeniach  telefonicznych  dotyczących udzielenia wyjaśnień, przyjęcia interwencji (np. teren do wykoszenia) jeżeli istnieje taka możliwość odpowiedzi udzielane są telefonicznie .

Jeżeli klient przed złożeniem pisma  w sekretariacie kontaktuje się bezpośrednio z Działem proszony jest o podanie telefonu do kontaktu aby usprawnić przepływ informacji. Przy zgłoszeniu osobistym pracownicy Działu starają się udzielić maksymalnie wyczerpującej odpowiedzi. Sprawy najbardziej rozciągnięte w czasie dotyczą usuwania drzew. Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody wniosek wraz z wymaganymi załącznikami na usunięcie drzewa lub krzewu składa właściciel terenu. Następnie komisja ds. zieleni  wykonuje oględziny, przygotowuje projekt decyzji, który dla drzew w pasie drogowym musi być uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Jeżeli nie wnosi on zastrzeżeń to po 30 dniach do daty złożenia projektu może zostać wydana decyzja na usunięcie drzewa lub krzewu. Drzewa za wyjątkiem obumarłych usuwa się poza okresem lęgowym ptaków (od października do marca). Procedura ta wyjaśniana jest najczęściej podczas rozmowy telefonicznej. Dział telefonicznie kontaktuje się z klientem podczas poszczególnych etapów procedury, ponieważ pisemne informowanie o tym byłoby zbyt czasochłonne, gdyż oprócz obsługi  formalnej prowadzony jest nadzór nad robotami w terenie.

         Jeżeli chodzi o oczyszczanie miasta  to tematyka ta obejmuje zimowe i letnie utrzymanie czystości na jezdniach i chodnikach na terenie miasta Opola. Informacje dotyczące śmieci, liści, odśnieżania itp. mieszkańcy zgłaszają na ogólnodostępny numer lub do osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za dany temat. Część spraw dotyczących np. odśnieżania ulic czy chodników załatwiana jest od razu, tzn. mieszkańcy są poinformowani, że ich interwencja została przyjęta i zgłoszona jest do realizacji. Problematyczne są sprawy zgłaszania np. śmieci i zamiatania liści na różnych terenach, ponieważ zgłaszający nie zawsze mają wiedzę na temat podziału odpowiedzialności administracyjnej (zgłaszany teren może być administrowany przez WZZK, WOŚiR lub przez poszczególnych zarządców nieruchomości). W takich sprawach pracownik zanim zleci uporządkowanie danego terenu zawsze sprawdza przedmiotowy odcinek drogi czy chodnika  (na mapie albo w trakcie wizji lokalnej) aby upewnić się po pierwsze: czy aby na pewno zgłaszany teren jest administrowany przez tut. zarząd, a po drugie: jeśli jest administrowany czy przyznane środki finansowe przeznaczone na ten cel będą wystarczające do realizacji poszczególnych zleceń. Uwzględnić bowiem trzeba następujący fakt, o którym nie wszyscy mieszkańcy Opola wiedzą. Utrzymanie letnie i zimowe jezdni i chodników odbywa się w ramach umów (najczęściej wieloletnich) w drodze przetargu nieograniczonego. Załącznikami do tych umów są wykazy jezdni i chodników, które są w tzw. stałym utrzymaniu, czyli oczyszczanie realizowane jest regularnie z określoną częstotliwością. Ulice i chodniki nie ujęte w wykazie oczyszczane są w ramach tzw. interwencyjnego (doraźnego) sprzątania. 

 

Ustalono, że mieszkańcy zgłosili na piśmie 33 sprawy. Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące wszystkich spraw zgłoszonych przez mieszkańców w Dziale Utrzymania Zieleni i Czystości w 2012 r.

 

Lp.

Numer  pisma

Data wpływu pisma

Czego dotyczy sprawa

Data odpowiedzi

Sposób załatwienia

1

180

26.11.2012

Usunięcie drzewa ul.Portowa

 

17.01.2013

e-mail – udzielono również wyjaśnień w związku ze zwłoką w udzieleniu odpowiedzi

2

179

27.12.2012

Interwencja mieszkańców w sprawie dodatkowych nasadzeń drzew al.Witosa

28.12.2012r.

Udzielono informacji, że MZD wykonało wszystkie nasadzenia zgodnie z posiadanym projektem

3.

175

01.12.2012

Interwencja p. (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) w sprawie usunięcia drzew ul.Spokojna

10.12.2012r

MZD złożył wniosek na usunięcie drzewa ; zostanie usunięte niezwłocznie po otrzymaniu decyzji

4

170

12.11.2012

Wykoszenie pasa zieleni ul.Wiejska ; żywopłot Ozimska przy lidlu

13.11.2012

Pas zieleni został wykoszony ; żywopłot zostanie przycięty zgodnie z  zaleceniami decyzji do końca lutego ; brak zgody na wycinkę

5.

168

08.11.2012

Usunięcie drzew na własny koszt ul. Sosnkowskiego

14.11.2102

MZD wyraził zgodę na usunięcie drzew na własny koszt i poinformował o sposobie załatwienia sprawy

6

142

05.09.2012

Jeleniogórska przywrócenie terenu do stanu pierwotnego

11.10.2012

MZD wyraziło zgodę na przywrócenie terenu do stanu pierwotnego , sprawa zieleni zostanie rozważona w 2013r. ze względu na brak środków

7

126

18.07.2012

Usunięcie drzewa ul.Podborna 35- decyzja na usunięcie  z dn. 11.01.2013

Czas trwania sprawy spowodowany była faktem, że usunięcie drzewa wymagało wejścia na teren prywatny

po przeprowadzeniu „procedury wycinkowej „ drzewo usunięto

8

124

05.09.2012

Usunięcie drzewa na własny koszt ul.Solskiego 2

 

22.09.2012r.

MZD wyraził zgodę na usunięcie drzewa na własny koszt i poinformował o sposobie załatwienia sprawy

9

119

11.09.2012

Wykoszenie rowów ul.Pisankowa

W odpowiedzi na e-mail poinformowano telefonicznie o wykonaniu robót w dn. 15.10.2012r

W odpowiedzi na e-mail poinformowano telefonicznie o wykonaniu robót w dn. 15.10.2012r

10

112

10.09.2012

Dot.uformowania skrajni  ul.Złota

26.09.2012

Odpowiedzi udzielono Wydz. Ochr. Środowiska

11.

110

24.08.2012

Dot. usunięcia drzew owocowych

17.09.2012

MZD wyraził zgodę na wycięcie drzew ; nie jest wymagane zezwolenie

12.

109

21.09.2012

Usunięcie żywopłotu przy ul. Ozimskiej

24.09.2012  e-mail

Żywopłot zostanie przycięty zgodnie z zaleceniami z decyzji ze wzgl. na brak zgody na wycinkę

 

13

102

16.08.2012

Wycinka drzewa ul.Tęczowa

09.09.2012

po przeprowadzeniu „procedury wycinkowej „ drzewo usunięto

14.

88

05.07.2012

Zgoda na wykonanie nasadzeń zamiennych

10.07.2012

MZD wyraził zgodę na wykonanie nasadzeń zamiennych w pasie drogowym

15

87

27.06.2012

Usunięcie krzaków przysłaniających reklamę ul. Sosnkowskiego

12.07.2012

MZD poinformował jakie zabiegi można wykonywać w obrębie korony drzew zgodnie z nowymi przepisami; ze względu na brak „interesu społecznego”  MZD wyraził zgodę na wykonanie zabiegów na własny koszt wnioskodawcy

16.

83

26.06.2012

Ul.Arki Bożka

06.07.2012

Uformowano skrajnię i wykoszono pas drogowy

17.

82

26.09.2012

Żywopłot ul. Chabrów

02.10.2012

żywopłot zostanie przycięty zgodnie z  zaleceniami decyzji do końca lutego ; brak zgody na wycinkę

18

79.

28.05.2012

Usunięcie drzewa ul. Nysy Łużyckiej 11

27.06.2012

MZD poinformował jakie zabiegi można wykonywać w obrębie korony drzew zgodnie z nowymi przepisami ; usunięto konary kolidujące z budynkiem

19

78

28.06.2012

Ul.Niemodlińska – przycinka gałęzi dla ZE

 

29.06.2012

MZD wyraził zgodę na wykonanie przycinki

20

67

12.06.2012

Przycięcie żywopłotu przy ul. Chabry

14.06.2012

MZD złożył wniosek na usunięcie żywopłot; żywopłot zostanie przycięty zgodnie z  zaleceniami decyzji do końca lutego ; brak zgody na wycinkę

 

21

32

17.02.2012

Dot. nasadzeń przy ul.Podmiejskiej

W związku z koniecznością wznowienia punktów granicznych i wyznaczenia pasa drogowego

ostatecznej odpowiedzi udzielono w dniu

16.05.2012 r.

Udzielono dopowiedzi , że po wznowieniu punktów granicznych i określeniu szerokości pasa drogowego nie ma możliwości wykonania w nim nasadzeń drzew ani krzewów  (min. istniejąca kanalizacja )

22

24

30.11.2011

Usunięcie drzew przy ul. Kuśnierskiej

28.02.2012

Decyzja na usunięcie 30.03.2012r.; drzewa usunięte

23

15

20.01.2012r.

Usunięcie drzewa przy ul. Pasiecznej 4

03.02.2012

 

Drzewo usunięto

24

11

11.01.2012

Dot. usunięcia świerka ul. Dunikowskiego

24.01.2012

Nie dotyczy MZD – teren prywatny

25

9

25.01.2012

Dot. ustawienia kosza na przystanku MZK

Zlecenie z dnia 31.01.2012r. odpowiedź ITGiK z dnia 02.02.2012

Postawiono kosz na wskazanym przystanku

26.

32

11.05.2012

Dot. hałasu powodowanego przez firmę sprzątającą

14.05.2012

Zobligowanie pracowników firmy sprzątającej do zmian godzin sprzątania

27.

47

18.06.2012

Dot. braku ławek na ulicach miasta Opola

18.07.2012

Brak środków finansowych przeznaczonych na zakup ławek w mieście

28

51

26.07.2012

Dot. uporządkowania terenu przy ul. Damrota 4-6 oraz ścięcia chwastów przy ul. Kołłątaja

02.08.2012

Zlecono firmie sprzątającej oczyszczenie terenów podlegających administracji tut. zarządu

29

55

02.08.2012

Dot. hałasu powodowanego przez firmę sprzątającą

09.08.2012

Zobligowanie pracowników firmy sprzątającej do zmian godzin sprzątania

30

61

24.08.2012

Dot. uporządkowania terenu przy ul. Nysy Łużyckiej 11-21

03.09.2012

Zlecono firmie sprzątającej oczyszczenie przedmiotowego terenu

31

71

28.09.2012

Dot. hałasu powodowanego przez firmę sprzątającą

08.10.2012

Zobligowanie pracowników firmy sprzątającej do zmian godzin sprzątania

32

89

29.10.2012

Dot. oczyszczenia chodników i poboczy wzdłuż ul. Wiejskiej oraz Lipowej

13.11.2012

Zlecono firmie sprzątającej oczyszczenie przedmiotowego terenu

33

e-mail - odpowiedzi udzielił Dział TE

27.12.2012

Dot. ujęcia w planie odśnieżania ul. Wasylewskiego

e-mail z dnia 04.01.2013r.

Poinformowano, że ze względu na brak środków finansowych nie ma możliwości ujęcia w planie Akcji Zimowej w sezonie 2012/2013 ul. Wasylewskiego

 

Z powyższej tabeli wynika, że w sprawach wymienionych w pozycjach 1,6,7,9,21,22 terminy udzielenia odpowiedzi przekroczyły okres jednego miesiąca. Z wyjaśnień kierownika działu wynika, że sprawa z poz. nr 1 jest nadal w toku, ponieważ drzewo przeznaczone do wycinki przy ul. Portowej zostało objęte inwentaryzacją drzewostanu na drogach gminnych przeprowadzoną w ubiegłym roku. W dniu 31.10.2012 r. MZD złożył wniosek na wycinkę drzew. Komisja d/s zieleni przeprowadziła oględziny w terenie i na podstawie sporządzonego protokołu Wydział Ochrony Środowiska składa do uzgodnienia w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  projekt decyzji na wycinkę. Po upływie 30 dni  jeżeli RDOŚ nie wnosi sprzeciwu Wydział wydaje decyzję. MZD niezwłocznie po jej otrzymaniu zleca niezwłocznie fizyczne usunięcie drzewa co stanowi zakończenie sprawy. O procedurze i etapie sprawy poinformowano e-mailem. Procedura tej strony wycinki  jest narzucona ustawą o ochronie przyrody.

W przypadku sprawy z poz. nr 6 z wyjaśnień kierownika działu wynika, że kompleksowej odpowiedzi w imieniu MZD  udzielał Dział Eksploatacji – nr pisma MZD-TE-6/261/2012. Odpowiedzi udzielono po terminie ponieważ Dział Utrzymania Zieleni i Czystości prowadził  konsultacje w kwestii ewentualnych nasadzeń (zasięgnięcie opinii dendrologów co do możliwości wykonania dodatkowych nasadzeń i wykonawców robót co do kosztów proponowanego przedsięwzięcia w związku z brakiem projektu zieleni). Wykonane do tej pory nasadzenia wyczerpały nasadzenia przewidziane w posiadanej przez MZD dokumentacji. Ostatecznie ze względu na koszty i brak aktualnego projektu nasadzeń  sprawę wykonania zieleni zaplanowano wstępnie na 2013 r.(wiąże się to z opracowaniem projektu nasadzeń).

W przypadku sprawy z poz. nr 7 z wyjaśnień kierownika działu wynika, że wniosek na wycinkę drzew został wysłany w dniu 31.10.2012 r. Jego złożenie wiąże się ze sporządzeniem niezbędnej dokumentacji tzn.

- oględzin w terenie , pomiaru drzew wykonania zdjęć i opisu drzew

- ustalenia numeru i właściciela działki w Urzędzie

- uzyskania mapy na której zaznacza się drzewo do wycinki

- uzyskanie zgody Gminy na wycinkę .

Wykonanie oględzin wymagało wejścia na teren prywatny, gdyż inne dojście do działki było niemożliwe. Wątpliwości budził fakt, iż działka do której nie ma dostępu  jako użytek ma zaznaczoną drogę. Ustalono ustnie z Działem Eksploatacji, że zostanie  przeprowadzone postępowanie w celu zmiany użytku, o czym poinformowano wnioskodawcę telefonicznie W kontakcie telefonicznym MZD pozostawał na wszystkich etapach sprawy. Po rozliczeniu wcześniej zleconych robót geodezyjnych okazało się, że nie posiadamy już odpowiednich środków na przekwalifikowanie tej działki, wobec powyższego MZD złożył wniosek na wycinkę. Decyzja wpłynęła w dniu 11.01.2013 r., a samo usunięcie drzewa nastąpiło po ustaleniu terminu możliwości wejścia na działkę.

         W przypadku sprawy z poz. nr 9 z wyjaśnień kierownika działu wynika, że w odpowiedzi na e-mail z dn. 11.09.2012r. poinformowano telefonicznie o wykonaniu robót w dn. 15.10.2012 r. Z wnioskodawcą MZD jest w stałym kontakcie telefonicznym. Roboty realizowane są w miarę posiadanych środków finansowych. Odtworzenie rowu przy ul. Pisankowej było dość kosztowną inwestycją, gdyż wymagało najpierw usunięcia gęsto porośniętych samosiewów (zabiegi na „żyjących „ krzewach mogą być wykonywane poza okresem lęgowym tj od października do marca), a dopiero potem można było wykosić rów, co zostało uczynione. Roboty związane z utrzymaniem zieleni i koszeniem realizowane są wg potrzeb i zleceń oraz posiadanych środków i aby móc je prawidłowo kontrolować musi być zachowana kolejność.

W przypadku sprawy z poz. nr 21 z wyjaśnień kierownika działu wynika, że od chwili wpłynięcia pisma do udzielenia odpowiedzi w sprawie trwało postępowanie w sprawie. We wstępnej fazie konsultowano się z Ogrodnikiem Miejskim, Wydziałem Ochrony Środowiska oraz Wykonawcą robót w sprawie gatunków do nasadzeń, które można byłoby wysadzić w terenie. W tym czasie w terenie leżał śnieg. Po jego zejściu okazało się , że w miejscu planowanych nasadzeń istnieją studnie kanalizacyjne. Po konsultacji z Działem Eksploatacji zapadła decyzja o konieczności określenia szerokości pasa drogowego w terenie – tzw. wznowienia punktów granicznych. Prace te zlecono do wykonania uprawnionemu geodecie. Po ich zakończeniu stwierdzono , że wykonanie nasadzeń z uwagi na istniejącą sieć kanalizacyjną jest całkowicie niemożliwe. Ostatecznej pisemnej odpowiedzi udzielono w dniu 16.05.2012 r.

W przypadku sprawy z poz. nr 22 z wyjaśnień kierownika działu wynika, że wniosek na wycinkę drzew został wysłany w dn. 29.02.2012 r. Jego złożenie wiąże się ze sporządzeniem niezbędnej dokumentacji tzn.

- oględzin w terenie, pomiaru drzew wykonania zdjęć i opisu drzew,

- ustalenia numeru i właściciela działki w Urzędzie,

- uzyskania mapy na której zaznacza się drzewo do wycinki,

- uzyskanie zgody Gminy na wycinkę.

Niektóre z wnioskowanych drzew jak się okazało nie były w pasie drogowym. Decyzja na wycinkę wpłynęła do MZD 30 marca 2012 r., a usunięcie zostało zlecone 5.04.2012r.

W pozostałych przypadkach dział zareagował na zgłoszenie podejmując czynności w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca.

 

II.W zakresie spraw prowadzonych przez Dział Eksploatacji Dróg

 

W rejestrze kierownika Działu Eksploatacji Dróg ewidencjonowane są pisma oddzielnie według rodzaju spraw. W 2012 r. w zakresie remontów odnotowano 350 wpływów pism. Z wyjaśnień kierownika  Działu Eksploatacji Dróg wynika, że zgłoszenia w sprawach remontów dróg i infrastruktury drogowej przyjmowane są również telefonicznie i nie są one rejestrowane.  Średnio w tygodniu było około 5 zgłoszeń telefonicznych od mieszkańców w sprawach związanych z utrzymaniem pasa drogowego tj. około 250 w ciągu roku. Jeżeli chodzi o zgłoszenia osobiste w siedzibie MZD, to z wyjaśnień tych wynika, że praktycznie takie zgłoszenia nie występują.

     Z wyjaśnień kierownika  Działu Eksploatacji wynika, że przebieg postępowania w przypadku przyjmowania zgłoszeń telefonicznych zgłaszanych przez mieszkańców  telefonicznie lub osobiście w siedzibie MZD jest następujący:

 • W trakcie rozmowy telefonicznej lub ustnej ustala się rodzaj zgłoszenia, nazwisko zgłaszającego, adres i nr telefonu w przypadku, gdy interwencja wymaga sprawdzenia jej zasadności i poinformowania strony o sposobie jej realizacji.
 • Zgłoszenia przyjmują wszyscy pracownicy działu i przekazują odpowiedniemu inspektorowi nadzoru.
 • Inspektor dokonuje wizji lokalnej w celu ustalenia zakresu robót i wystawia zlecenie odpowiedniej firmie.
 • W przypadku nagłych zdarzeń wymagających natychmiastowego działania inspektor powiadamia firmę budowlaną telefonicznie i bezzwłocznie udaje się na miejsce zgłoszenia.
 • Po wykonaniu zleconych robót następuje ich odbiór oraz sprawdzenie wyceny.

Ponadto z wyjaśnień tych wynika, że awaria jako nagłe zdarzenie losowe wymaga natychmiastowej reakcji (np. ubytek w nawierzchni jezdni, chodnika, uszkodzony znak pionowy lub sygnalizacja świetlna itp.), natomiast zgłoszenia robót budowlanych (np. remont ulicy jezdni i chodnika itp.) są zlecane i wykonywane na bieżąco  w miarę posiadanych środków finansowych.

Na wykonywanie poszczególnych prac zostały zawarte umowy z ośmioma wykonawcami wyłonionymi w postępowaniach przetargowych przeprowadzonymi przez Wydział Inwestycji Miejskich

 

Z wyjaśnień złożonych przez kierownika Działu Eksploatacji Dróg wynika, że tematyka zgłoszeń najczęściej obejmuje ubytki w nawierzchni jezdni i chodników, uszkodzenia studzienek lub innych urządzeń obcych w pasie drogowym np. latarni,  braki i uszkodzenia oznakowania pionowego, awarie sygnalizacji świetlnych, przeszkody architektoniczne typu: za wysokie krawężniki na przejściach dla pieszych, prośby o remonty jezdni lub chodników, prośby o wprowadzenie zmian w organizacji ruchu.

Zgłoszenie telefoniczne rozpatrywane w zależności od rodzaju sprawy:

 • ubytki w nawierzchni jezdni i chodników, przeszkody architektoniczne – wizja w terenie przeprowadzona przez pracownika merytorycznego - czasami przy udziale osoby zgłaszającej sprawę, określenie własności gruntu - jeśli zachodzi taka potrzeba, zlecenie do wykonawcy lub przekazanie  sprawy zarządcy terenu, powiadomienie strony zainteresowanej o sposobie załatwienia sprawy lub o braku możliwości jej załatwienia – z powodu braku środków finansowych, przynależności terenu,
 • uszkodzenia studzienek lub innych urządzeń obcych w pasie drogowym np. latarni - wizja w terenie przeprowadzona przez pracownika merytorycznego, określenie właściciela , przekazanie w formie pisemnej lub telefonicznej sprawy właścicielowi, powiadomienie strony zainteresowanej o sposobie załatwienia sprawy,
 • braki i uszkodzenia oznakowania pionowego, awarie sygnalizacji świetlnych - wizja w terenie przeprowadzona przez pracownika merytorycznego, zlecenie do wykonawcy,
 • prośby o remonty jezdni lub chodników  – wizja w terenie przeprowadzona przez pracownika merytorycznego – czasami przy udziale osoby zgłaszającej sprawę , określenie własności gruntu – w razie takiej potrzeby, zlecenie do wykonawcy lub przekazanie  sprawy zarządcy terenu, powiadomienie strony zainteresowanej o sposobie załatwienia sprawy lub o braku możliwości jej załatwienia - brak środków finansowych, przynależności terenu, jeżeli remont wymaga dużych środków finansowych lub projektu technicznego to prosi się stronę o wniosek w formie pisemnej, wtedy kieruje się wnioski do projektu budżetu miasta Opola
 • prośby o wprowadzenie zmian w organizacji ruchu – sprawy kierowane są na Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji kierowane jest zlecenie do wykonawcy.

 

Na poszczególne prace wystawiane są zlecenia, które są rejestrowane w rejestrze zleceń prowadzonym elektronicznie.

Poniższa tabela przedstawia wykaz badanych 33 spraw zgłoszonych w Dziale przez mieszkańców w okresie od stycznia do maja 2012 r.

 

Lp.

numer w rejestrze

Data wpływu

Czego dotyczy sprawa

Data odpowiedzi

Sposób załatwienia

1

12

10.01.2012

remont ul. Tysiąclecia

23.01.2012

 Został przeprowadzony remont nawierzchni jezdni.

2

13

02.01.2012
24.01.2012

remont chodnika Malczewskiego

10.01.2012
30.01.2012

 Wnioskodawca wnioskował o przeprowadzenie remontu chodnika. Został poinformowany że sposób jaki został przez niego zaproponowany jest nie zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu.

3

20

16.01.2012

remont chodnika na osiedlu Metalchem

09.02.2012

 Został przeprowadzony remont chodnika.

4

22

16.01.2012

remont drogi wew. Tysiąclecia

23.01.2012

Wnioskodawca został poinform. że egzekucją stosowania się do znaków drogowych zajmuje się Policja. Natomiast brak jest środków finansowych na opracowanie projektu i remontu/przebudowy drogi.

5

27

20.01.2012

remont ul. Klonowej

26.01.2012

 Został przeprowadzony remont nawierzchni jezdni ul. Klonowej.

6

31

25.01.2012

remont chodnika ul. Wrocławska

02.02.2012

 Został przeprowadzony remont chodnika.

7

57

23.02.2012

modernizacji ul. Gajcego

01.03.2012

 Został przeprowadzony remont ulicy wraz z wykonaniem odwodnienia – studni chłonnej.

8

66

24.02.2012

remont drogi łączącej ul. Prószkowską z Krapkowicką

08.03.2012

 Został przeprowadzony remont nawierzchni jezdni drogi łączącej ul. Krapkowicką i Prószkowską.

9

68

24.02.2012

remont parkingu przy ul. Łąkowej

08.03.2012

 Został przeprowadzony remont nawierzchni jezdni ul. Koszyka.

10

77

01.03.2012

remont ul. Korczaka

06.03.2012

 Został przeprowadzony remont nawierzchni jezdni ul. Korczaka.

11

82

05.03.2012

remont ul. Lipowej

19.03.2012

Oczyszczenie rowu z namułu zostało wykonane .

12

83

05.03.2012

remont ul. Gajcego

12.03.2012

Został przeprowadzony remont ulicy wraz z wykonaniem odwodnienia – studni chłonnej. Dokumentacja wnioskowana do planu na 2013 w ramach zadania dok. Przyszłościowa –zadania nie uwzględniono w planie na 2013.

13

88

08.03.2012

remont Teligi

14.03.012

Odpowiedź wysłano drogą elektroniczną. Informując wnioskodawcę o braku ubytków w nawierzchni jezdni ul. Traugutta a nie jak w piśmie Teligi.

14

95

15.03.2012

remont ul. Leśmiana i Prostej

brak

 Został przeprowadzony remont nawierzchni jezdni ul. Leśmiana i Prostej.

15

100

15.03.2012

budowa chodnika Groszowicka

brak

Odpowiedź została udzielona wnioskodawcy na spotkaniu w terenie. W roku biegłym opracowano dokumentację i wykonano utwardzenie pobocza.

16

114

26.03.2012

remont ul. Pobożnego

29.03.2012

Została wyrażona pisemna zgoda na wykonanie remontu wjazdu przez wnioskodawcę.

17

122

28.03.2012

remont ul. Ludowej

12.04.2012

Remont cząstkowych ulicy zgodnie z pismem zostanie przeprowadzony w 2013r.

18

124

19.01.2012

remont ul. Aleji Przyjaźni

09.02.2012

Odpowiedź została udzielona przez WITGiK UM OPOLA na podstawie inf. przekazanej przez MZD. Strona została poinformowana o robotach bieżących jak i opracowywanej dokumentacji w sprawie przebudowy drogi.

19

127

02.04.2012

remont ul. Partyzancka boczna

16.04.2012

Droga w połowie jest własnością wnioskodawcy. Ze względu na brak środków finansowych po stronie wnioskodawcy – zadanie zostało przeniesione na 2013r

20

133

11.04.2012

remont chodnika obwodnica północna

brak

Chodnik został wyremontowany i oczyszczony , studzienka zamknięta .

21

134

11.04.2012

remont chodnika Sosnowa

13.04.2012

Dotyczyło remontu chodnika przez wnioskodawcę. Prace zostały odebrane.

22

141

12.04.2012

Wróblewskiego

brak

 Został przeprowadzony remont nawierzchni jezdni ul. Wróblewskiego.

23

142

16.04.2012

chodnika Duboisa

brak

Odpowiedzi o braku możliwości remontu chodnika na terenie OSM Przyszłość przy ul. Duboisa udzielił pocztą elektroniczną dyr. Pietrucha.

24

143

16.04.2012

chodnik Katowicka

18.04.2012

Ubytki po misach drzew zostały zabrukowane kostką betonową.

25

145

16.04.2012

remont wjazdu na ul. Maków

brak

Remont został przeprowadzony przez wnioskodawcę po uprzednim kontakcie z inspektorem MZD.

26

152

18.04.2012

remont ul. Teligi

brak

Został przeprowadzony remont cząstkowy jezdni.

27

162

20.04.2012

remont ul. Szczecińskiej

08.05.2012

Został przeprowadzony remont cząstkowy jezdni.

28

163

20.04.2012

remont ul. Tysiąclecia

25.04.2012

Remont został przeprowadzony przez wnioskodawcę po uprzednim kontakcie w terenie z inspektorem MZD.

29

164

20.04.2012

remont ul. Kurpiowskiej

26.04.2012

Odpowiedzi udzielono wnioskodawcy. Został złożony wniosek do projektu planu na 2013 – ostatecznie nie znalazł się w budżecie.

30

165

23.04.2012

remont ul. Ostrówek

08.05.2012

Został przeprowadzony remont cząstkowy jezdni i chodnika.

31

168

24.04.2012

Hutnicza

23.07.2012

Wyznaczenie granic nieruchomości ulicy Hutniczej został wykonane przez geodetę w ramach świadczony dla MZD usług.

32

169

17.04.2012

krawężnik ul. Krakowska

26.04.2012

Krawężnik został obniżony.

33

180

08.05.2012

remont ul. Sosnkowskiego

brak

Ubytek o którym w treści wiadomości e-mail został usunięty 08.05.2012r.

 

Z wyjaśnień kierownika działu Eksploatacji wynika, że w przypadku poz. nr 31 odpowiedź została udzielona po terminie 1 miesiąca, ponieważ sprawa początkowo znajdowała się w dziale Realizacji Inwestycji a do działu Eksploatacji trafiła w dniu 16.07.2012 r. Sprawa ta miała kilka wątków pobocznych i początkowo skierowana została do Działu Realizacji Inwestycji ponieważ miała związek z budowanym zjazdem na skrzyżowaniu ulicy Oświęcimskiej i  Hutniczej. Kiedy doszło ostatecznie do wybudowania przedmiotowego zjazdu w ramach prowadzonej inwestycji pozostała do załatwienia sprawa zawężania drogi – rozmowy w tym temacie przeprowadzone zostały ponownie w dniu 29.06.2012. Po tej dacie zostały przeprowadzone pomiary terenowe przez pracowników oraz prace geodezyjne. W efekcie okazało się, że prace prowadzone przez rolnika wykonywane są w granicy działek bez ingerencji w pas drogi ulicy Hutniczej.

 

W pozostałych przypadkach dział zareagował na zgłoszenie podejmując czynności w terminie nie przekraczającym 1 miesiąca.

 

III. Ustalenia dodatkowe

 

Na podstawie ewidencji kontroli ustalono, że w  2012 r. w MZD przeprowadzono 5 kontroli zewnętrznych przez: Urząd Miasta Opola, ZUS, Radę Miasta Opola, NIK oraz Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska. Z analizy poszczególnych protokołów wynika, że żadna z tych kontroli nie dotyczyła tematyki objętej niniejszą kontrolą.

Ponadto na podstawie rejestru skarg prowadzonych przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Opola ustalono, że w 2012 r. Rada Miasta Opola rozpatrzyła 3 skargi na dyrektora MZD. Wszystkie skargi zostały uznane za bezzasadne. Z ich analizy wynika, że  zarzuty zawarte w skargach nie dotyczyły tematyki kontroli.

 

         Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi kontrolowanej jednostki.

 

Zgodnie z § 20 ust.1-2  Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.I-0120.1.77.2012 z dnia 25 maja  2012 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo przedstawić  umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia składane są w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia odbioru protokołu

 

Jednostka kontrolowana

W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu.

(podpisy)

 

 

Data: ........................

Zespół kontrolny

(podpisy)

 

 

 

 

Data: ……………………………….

 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:

.................................................................................................

.................................................................................................

 

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2013-12-19 08:51:58 - Wystąpienie pokontrolne (37.50 kB)

Ilość odwiedzin: 5735
Nazwa dokumentu: Miejski Zarząd Dróg
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jóźwin - Mazurek, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2013-12-18 13:38:51
Data udostępnienia informacji: 2013-12-18 13:38:51
Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-19 09:00:05

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner