logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


                        

KWiA-I.1711.00007.2013

KWiA-I.ZD-00078/13

                    Opole, 4 kwietnia 2013 r.

 

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 12/13

 

Jednostka kontrolowana

Przedszkole Publiczne nr 28 w Opolu

Plac Teatralny 3

Nazwa organu sprawującego nadzór

Prezydent Miasta Opola

Termin przeprowadzenia kontroli

 Od 8 do 29 marca 2013 r.

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

Małgorzata Jóźwin-Mazurek – inspektor w  Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu

Tadeusz Lech –główny specjalista w

Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu

Przedmiot kontroli

Gospodarka finansowa

Okres objęty kontrolą

2012 r.

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

Anna Pastuszko – dyrektor przedszkola

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały

Anna Pastuszko – dyrektor przedszkola

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)- główna księgowa

 

I. Podstawy prawne

 

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).
 2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z  2009 r., Dz.U.  Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami).
 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
 4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia      2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późniejszymi zmianami).
 6. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity z  2012 r., Dz. U. poz. 594 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz 177 z późniejszymi zmianami).
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207 z późniejszymi zmianami).
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. 128 poz. 861 z późniejszymi zmianami).
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103).
 5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późniejszymi zmianami).
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50 poz. 398 z późniejszymi zmianami).
 7. Uchwała Nr XXXIII/302/04 Rady Miasta Opola z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych ( z późniejszymi zmianami).
 8. Uchwała Nr IX/117/11 Rady Miasta Opola z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Opole.
 9. Uchwała Nr XLVII/500/09 Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
 10. Uchwała Nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.
 11. Uchwała Nr VIII/93/11 Rady Miasta Opola z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.
 12. Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

 

II. Cel kontroli

 

 Celem kontroli było:

- dokonanie oceny prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej,

- sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji dochodów i wydatków,

- sprawdzenie zgodności sporządzanych sprawozdań z ewidencją księgową.

 

III. Metodyka przeprowadzenia kontroli

 

Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych  w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-księgowych. Na podstawie zapisów dokonywanych na kontach księgowych ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych. Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, listy płac, raporty kasowe, itp.) oraz porównano je z wyciągami bankowymi. Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty przez dyrektora jednostki. Dane zawarte w sprawozdaniach budżetowych porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej. Dokonano analizy poszczególnych wydatków pod kątem ich celowości oraz zgodności z przepisami i planem finansowym.

Szczegółową kontrolą objęto:

-  zgodność z ewidencją otrzymanych i odprowadzonych do Urzędu Miasta dochodów budżetowych,

- zapisy w ewidencji księgowej dotyczące wszystkich wydatków budżetowych przedszkola za grudzień 2012 r.,

-   zgodność ze sprawozdaniem zapisów dotyczących wpływów i wydatków z   dochodów na wydzielonym rachunku w grudniu 2012 r. we wszystkich paragrafach,

-  wpływy i wydatki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2012r.,

-   zgodność z ewidencją księgową stanu zobowiązań i należności.

 

Sprawdzono czy na koniec roku jednostka dokonała spisu z natury i rozliczenia artykułów żywnościowych znajdujących się w magazynie. W zakresie gospodarki kasowej dane z ewidencji księgowej porównano z raportami kasowymi. W zakresie druków ścisłego zarachowania zapoznano się z zasadami i sposobem postępowania oraz sprawdzono ciągłość numeracji dotychczas wykorzystanych kwitariuszy przychodowych i rozchodowych.

Sprawdzono również czy jednostka posiada opracowane na piśmie procedury kontroli zarządczej oraz czy procedury te są dostosowane do specyfiki  jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.

  

IV. Sprawy organizacyjne

 

          Siedzibą przedszkola jest nieruchomość zabudowana położona w Opolu przy Placu Teatralnym, którą Zarząd Miasta Opola przekazał jednostce nieodpłatnie w trwały zarząd decyzją nr GNGiK-72244/1/2002 z dnia 17.01.2002 r. (akta kontroli Nr 13/12//I/1 ).

W okresie objętym kontrolą dyrektorem jednostki była pani Anna Pastuszko powołana na to stanowisko przez Prezydenta Miasta Opola z dniem 1 września 2007 r. na czas określony do 31 sierpnia 2012 r. oraz od 1 września 2012 do 31 sierpnia 2017 r. (akta kontroli Nr 13/12//I/ 2-5).

Głównym księgowym jednostki jest pani (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zatrudniona na czas nieokreślony w wymiarze 1/2 etatu.

Z budżetem gminy jednostka rozlicza się w dziale klasyfikacji budżetowej 801 rozdział 80104. Na podstawie ewidencji księgowej ustalono, że w 2012 r. jednostka zaewidencjonowała ogółem 2.657 operacji księgowych.

         W kontrolowanej jednostce obowiązują następujące wewnętrzne regulacje prawne dotyczące gospodarki finansowo-księgowej:

 • Instrukcja obiegu dokumentów,
 • Polityka rachunkowości w Przedszkolu Publicznym Nr 28 w Opolu,
 • Zakładowy Plan Kont,
 • Instrukcja kasowa,
 • Instrukcja dotycząca zasad ewidencji wydatków strukturalnych,
 • Regulamin Kontroli Zarządczej,
 • Instrukcja inwentaryzacyjna,
 • Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14.000 euro,
 • Regulamin ZFŚS.

W okresie objętym kontrolą przedszkole posiadało wyodrębnione rachunki bankowe dotyczące: budżetu, wydzielonego rachunku dochodów, sum depozytowych oraz funduszu socjalnego.

W kontrolowanej jednostce inwentaryzacja środków trwałych i pozostałych środków trwałych została przeprowadzona metodą spisu z natury na dzień 31.12.2010 r. Zgodnie z obowiązującą w jednostce instrukcją z przeprowadzonej inwentaryzacji został sporządzony protokół (akta kontroli Nr 13/12/I/6-8 ).

         Szczegółowo stan zatrudnienia w kontrolowanej jednostce na dzień 31.12.2012 r. przedstawia poniższa tabela:

 

Tabela nr 1

l.p.

Wyszczególnienie

Ilość osób-umowy

Zatrudnienie

w etatach (stan na 31.12.2012 r.)

1

Pracownicy pedagogiczni

14

12,319

2

   Pracownicy administracyjni

 3

1

3

Pracownicy obsługi

12

10,15

               RAZEM:

29

23,469 

 

 

         Na dzień 01.01.2012 r. łączna liczba etatów pracowników pedagogicznych wyniosła 9,51, w tym jeden etat nieświadczący pracy – nauczyciel na urlopie wychowawczym. Łączna liczba etatów pracowników administracji i obsługi wyniosła 10,75 etatu, w tym 0,25 etatu nieświadczącego pracy. Aneksem nr 5 do arkusza organizacji Przedszkola Publicznego nr 28 w Opolu na rok szkolny 2011/2012 z dnia 03.01.2012 r. zatrudnienie w zakresie etatów pracowników obsługi zmniejszyło się o 0,25 etatu i wyniosło 10,5 etatu. (akta kontroli Nr 13/12//I/9).

         Zgodnie z Organizacją roku szkolnego 2012/2013 Przedszkola Publicznego Nr 28 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Opolu powstał dodatkowy - piąty oddział przedszkolny. Łączna liczba etatów pracowników pedagogicznych wzrosła o 1,24 etatu i wyniosła 9,75 etatu. Natomiast łączna liczba pracowników niepedagogicznych wzrosła o 0,65 etatu i wyniosła 11,15 etatu. Zatrudniona została jedna osoba na stanowisku woźnej w wymiarze 0,65 etatu (akta kontroli Nr 13/12//I/10).

         Zgodnie z Aneksem Nr 1 do Organizacji roku szkolnego 2012/2013 Przedszkola Publicznego Nr 28 w Opolu z dnia 31.08.2012 r. stwierdzono, że łączna liczba etatów pracowników pedagogicznych wyniosła 12,75 etatów. Wzrost o 3 etaty wynikał z konieczności zatrudnienia na zastępstwo nauczycieli za pracowników nieświadczących pracy w wyniku przebywania na urlopie macierzyńskim oraz urlopie wychowawczym (akta kontroli Nr 13/12//I/11).

                Ustalono, że w każdym przypadku przyjęcia do pracy nowych pracowników sporządzone zostały aneksy do arkusza organizacyjnego przedszkola.

          Ponadto ustalono, że stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników pedagogicznych zostały ustalone z uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego (nauczyciel dyplomowany) i proporcjonalnie do wymiaru etatu - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lipca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie  wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

           Natomiast kategorie zaszeregowania oraz stawki wynagrodzenia zasadniczego przyjętych do pracy w tym okresie pracowników administracji są zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Przedszkola Publicznego Nr 28.

 

Stan zatrudnienia nauczycieli według stopnia awansu zawodowego na dzień 31.12.2012 r. przedstawia poniższa tabela:

 

Tabela nr 2

Lp

Stopień

awansu zawodowego

Zatrudnienie

w osobach

Zatrudnienie

w etatach

1

 Dyplomowani

5

5

2

 Mianowani

3

2,167

3

 Kontraktowi

3

3

4

 Stażyści

3

2,152

                   RAZEM:

14

12,319

 

 

         Ustalono, że w 2012 r. w przedszkolu została przeprowadzona łącznie jedna kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty w Opolu (przestrzeganie przepisów dotyczących zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa i higienicznych warunków nauki, wychowywania i opieki).

Uwag i zaleceń nie wydano (akta kontroli Nr 13/12//I/12).

         Na dzień 31.12.2012 r. do przedszkola zapisanych było 122 dzieci.

 

V. Dochody budżetowe w 2012 r.

 

W dniu 24.01.2013 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–27S z wykonania planu dochodów budżetowych przedszkola za 2012 rok (akta kontroli Nr 13/12//I/13).

Ze sprawozdania wynika, że dochody w tym okresie wyniosły 1.207,72 zł i dotyczyły dwóch paragrafów tj. 0920- odsetki i 0970 – wpływy z różnych dochodów. W wyniku kontroli ustalono, że wykazana w sprawozdaniu kwota ogółem była zgodna z ewidencją księgową konta 222 - rozliczenie dochodów budżetowych (akta kontroli Nr 13/12/I/14).

W trakcie kontroli ustalono, że wykazana w paragrafie 0970 kwota 267,20 zł dotyczyła zwrotu należności z lat ubiegłych, które wpłynęły w 2012 r. Uzyskane z tego tytułu dochody przekazano na konto Urzędu Miasta Opola w dniu 27.12.2012 r.

Natomiast dochody wykazane w paragrafie 0920 w kwocie 940,52 zł dotyczyły kapitalizacji odsetek z rachunku bankowego środków budżetowych. Uzyskane z tego tytułu dochody przekazywane były na konto Urzędu Miasta Opola do końca danego miesiąca.

W wyniku kontroli ustalono, że wykazane w poszczególnych paragrafach dochody są zgodne z ewidencją księgową dotyczącą tych paragrafów oraz z klasyfikacją budżetową (akta kontroli Nr 13/12/I/15,16).

 

VI.  Wydatki budżetowe w 2012 r.

 

W ewidencji księgowej (konto 130) jednostka kontrolowana wykazała, że stan początkowy środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2012 r. wynosił 0 (akta kontroli Nr 13/12/I/17). W wyniku kontroli ustalono, że stan ten był zgodny z wyciągiem bankowym nr 1 z dnia 02.01.2012 r. (akta kontroli Nr 13/12/I/18 ).

Na podstawie ewidencji księgowej ustalono, że w 2012 r. zaewidencjonowano ogółem 533 operacje księgowe dotyczące środków budżetowych oraz rachunku depozytów.

Ze sporządzonego sprawozdania dotyczącego działu 801 rozdział 80104 oraz z dokumentacji księgowej jednostki wynika, że wydatki budżetowe za okres od stycznia do grudnia 2012 r. wyniosły ogółem 853.178,14 zł (akta kontroli Nr 13/12/I/19). W 2011 r. wydatki budżetowe wyniosły ogółem 854.325,49 zł. Na podstawie analizy sprawozdań za lata 2011 -2012 ustalono, że wydatki w 2012 r. były niższe o 1.147,35 zł tj. o 0,13 % od wydatków poniesionych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W 2012 r. wydatki zostały zaewidencjonowane w sześciu paragrafach tj.: 3020, 4010, 4040, 4110, 4120 oraz 4440. Wszystkie wydatki dotyczyły wydatków osobowych tj.: wynagrodzeń, w tym „trzynastki”, odprawy pośmiertnej oraz pochodnych jak składki ZUS, fundusz pracy, odpisu na fundusz socjalny. W wyniku kontroli ustalono, że kwoty wydatków ogółem wykazane w poszczególnych paragrafach są zgodne z ewidencją księgową kontrolowanej jednostki (akta kontroli Nr 13/12/I/20 ).

Szczegółową kontrolą objęto wszystkie wydatki dokonane w grudniu 2012r. Z wyciągu bankowego nr 35  oraz ewidencji księgowej konta 130 wynika, że stan środków budżetowych na rachunku bankowym na dzień 30.11.2012 r. wynosił 64.107,97 zł (akta kontroli Nr 13/12/I/21,22). Wpływy ogółem na rachunek bieżący jednostki środków budżetowych przekazanych przez Urząd Miasta wyniosły w grudniu 28.544,00 zł (akta kontroli Nr 13/12//I/23). Ogółem w grudniu przedszkole posiadało do dyspozycji środki w kwocie 92.651,97 zł. Z analizy sprawozdań za okresy od stycznia do listopada i od stycznia do grudnia wynika, że w grudniu zaewidencjonowano wydatki w trzech paragrafach tj. 4010, 4110 i 4120 na łączną kwotę 90.570,11 zł (akta kontroli Nr 13/12/I/24,25,26).

 Ponadto z powyższych danych wynika, że wydatki w poszczególnych paragrafach wyniosły:

- § 4010 – 71.572,90 zł,

- § 4110 – 16.882,03 zł,

- § 4120 -    2.115,18 zł.

W wyniku kontroli ustalono, że kwoty wydatków w grudniu ogółem były zgodne z ewidencją konta 130.

 Łączna kwota środków zaewidencjonowanych i posiadanych na wydatki bieżące jednostki w grudniu była wyższa o 2.081,86 zł od łącznej kwoty wydatków w tych paragrafach.

Na podstawie wyciągu bankowego nr 43 ustalono, że powyższą kwotę jako niewykorzystaną jednostka zwróciła do Urzędu Miasta w dniu 31.12.2012 r. (akta kontroli Nr 13/12/I/27).

Na koniec 2012 r. saldo konta 130 wynosiło 0 i było zgodne z wyciągiem bankowym nr 43 z dnia 31.12.2012 r. Rozliczeń gotówkowych za pomocą kasy w zakresie rachunku budżetowego nie prowadzono.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

Z ewidencji księgowej wynika, że wydatki w grudniu wyniosły 71.572,90 zł (akta kontroli Nr 13/12/I/28).

Na podstawie wszystkich ośmiu wyciągów bankowych za okres od 1 do 31.12.2012 r., tj. od numeru 36 do numeru 43 oraz ewidencji kont 130, 225, 229, 231 i 240 (akta kontroli Nr 13/12/I/29,30,31,32,33,34,35,36) ustalono, że na powyższą kwotę składają się między innymi:

-(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).

Ponadto na kwotę tych wydatków składają się (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) (akta kontroli Nr 13/12/I/37,38,39,40,41)

W trakcie kontroli dokonano również analizy wynagrodzeń wszystkich pracowników przedszkola za grudzień 2012 r. Stwierdzono, iż wszystkie kwoty wykazane w indywidualnych kartotekach wynagrodzeń były zgodne z kwotami na sporządzonych listach płac (akta kontroli Nr 13/12/I/42,43,44,45). Porównano także wysokość naliczenia poszczególnych składników wynagrodzeń z przepisami prawnymi oraz z dokumentacją stanowiącą podstawę ich naliczeń, w tym z:

 • regulaminem wynagradzania,
 • aktami nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli,
 • umowami o pracę,
 • decyzjami dyrektora dotyczącymi przyznania dodatków motywacyjnych, za wychowawstwo i opiekuna stażu, wydrukami komputerowymi dotyczącymi dodatku za wysługę.
 • Uchwałą Rady Miasta Opola.

 

Rozbieżności w tym zakresie nie stwierdzono.

 

Na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych oprócz wynagrodzenia zasadniczego składały się(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.). Wydatków budżetowych na wynagrodzenia z innych tytułów nie stwierdzono.

 

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne

 

Ze sprawozdania oraz z ewidencji księgowej konta 130 wynika, że wydatki w grudniu wyniosły 16.882,03(akta kontroli Nr 13/12/I/46).  W wyniku kontroli ustalono, że powyższa kwota wydatków dotyczyła składek ZUS za listopad i grudzień 2012 r. oraz była zgodna z deklaracjami DRA (akta kontroli Nr 13/12/I/47,48). Na podstawie zestawienia wydatków dla poszczególnych paragrafów, wyciągów bankowych nr 36-43  oraz ewidencji kont 130, 229 i 225 (akta kontroli Nr 13/12/I/49,50) ustalono, że na powyższą kwotę składają się:

- składki ZUS od pracodawcy za listopad w kwocie 6.979,78 zł,

- składki ZUS od pracodawcy za grudzień w kwocie 7.588,85 zł,

- podatek od wypłaconych zasiłków za listopad w kwocie 359,00 zł,

- podatek od wypłaconych zasiłków za grudzień w kwocie 352,00 zł,

- wypłacony zasiłek ZUS netto w grudniu w kwocie 1.602,40 zł

Przelewu składek do ZUS dokonano w dniach 5 i 29.12.2012 r.

 

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

 

Ze sprawozdania oraz z ewidencji księgowej – konta 130 i 229 wynika, że wydatki w grudniu wyniosły 2.115,18 zł.  W wyniku kontroli ustalono, że powyższa kwota wydatków dotyczyła składek na Fundusz Pracy za listopad i grudzień 2012 r. oraz była zgodna z deklaracjami DRA (akta kontroli Nr 13/12/I/51,52). Na podstawie tej ewidencji oraz wyciągów bankowych nr 37 i 42 ustalono, że przelewów składek do ZUS dokonano w dniach 5 i 29.12.2012 r.

 

VII. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

Z wyciągu bankowego nr 1 z dnia 10.01.2012 r. wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2012 r. wynosił 2.983,22 zł (akta kontroli Nr 13/12/I/53). Stan ten jest zgodny z ewidencją księgową  (konto 135 – rachunek ZFŚS (akta kontroli Nr 13/12/I/54).

          W 2012 r. w kontrolowanej jednostce dokonano odpisu środków budżetowych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 41.770,00 zł. Kwota odpisu była zgodna z naliczeniem Funduszu Socjalnego oraz z planem dochodów/wydatków ZFŚS na 2012 r. i dokonana korektą.

            Środki budżetowe zostały przekazane na rachunek bankowy ZFŚS w dniach (akta kontroli Nr 13/12/I/55,56,57,58):

 • 29.05.2012 r. – 28.725,00 zł - WB nr 18,
 • 21.09.2012 r. –   3.000,00 zł - WB nr 14,
 • 28.09.2012 r. –   6.575,00 zł - WB nr 16,
 • 05.11.2012 r. -   3.470,00 zł – WB nr 21.

Zasady tworzenia i udzielania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników jednostki określił dyrektor w Regulaminie Funduszu Świadczeń Socjalnych w Przedszkolu Publicznym nr 28 w Opolu.

Wyżej wymieniony regulamin określa między innymi osoby uprawnione do korzystania ze środków funduszu, przeznaczenie środków oraz zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych.

          Działalność socjalna prowadzona jest na podstawie zatwierdzonego rocznego planu dochodów i wydatków.

Środki funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Niewykorzystane środki w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

Z analizy zapisów dokonanych na koncie 135 (strona Wn) oraz z wszystkich 50 wyciągów bankowych konta ZFŚS wynika, że na rachunek bankowy oprócz środków przeniesionych z poprzedniego roku, odpisów i odsetek od zgromadzonych środków, wpływały także spłaty pożyczek mieszkaniowych oraz odpis dla emerytów przekazany z Urzędu Miasta (akta kontroli Nr 13/12/I/59,60). Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono.  Łączna kwota środków posiadanych na rachunku bankowym funduszu w 2012 r. wyniosła 98.583,93 zł (akta kontroli Nr 13/12/I/61).

          Z analizy strony Ma konta 135, wyciągów bankowych (akta kontroli Nr 13/12/I/62,63) wynika, że zaewidencjonowane wydatki w kontrolowanym okresie dotyczyły:

 • dofinansowania do wypoczynku emerytów,  pracowników i ich dzieci,
 • dofinansowania do zorganizowanego wypoczynku dzieci,
 • pożyczek mieszkaniowych,
 • wypłaty świadczeń urlopowych,
 • zapomóg.

Wszystkie skontrolowane wydatki posiadały dokumentację potwierdzającą przyznanie ww. świadczeń. Dokumenty te zostały zatwierdzone do wypłaty i podpisane przez upoważnione osoby. Wydatki dot. świadczeń zostały poniesione zgodnie z Regulaminem ZFŚS i stosownymi w tym zakresie przepisami.

W kontrolowanym roku nie dokonywano operacji gotówkowych z rachunku ZFŚS.

Saldo konta 135 na dzień 31.12.2012 r. wynosiło 1.472,84 zł i było zgodne z wyciągiem bankowym nr 27 (akta kontroli Nr 13/12/I/64).

VIII. Zobowiązania

W sprawozdaniu Rb-28S jednostka kontrolowana wykazała stan zobowiązań budżetowych na dzień 31.12.2012 r. w łącznej kwocie 61.814,08 zł. Zobowiązania te dotyczyły paragrafów: 4040, 4110 oraz 4120. W wyniku kontroli na podstawie ewidencji księgowej (akta kontroli Nr 13/12/I/ 65) ustalono, że:

- zobowiązania wykazane w paragrafie 4040 w kwocie 51.705,63 zł dotyczyły  naliczonego dodatkowego rocznego za 2012 r. (konto 231) (akta kontroli Nr 13/12/I/66),

- zobowiązania wykazane w paragrafie 4110 w kwocie 8.841,66 zł dotyczyły  składek ZUS od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego (konto 229) (akta kontroli Nr 13/12/I/67),

- zobowiązania wykazane w paragrafie 4120 w kwocie 1.266,79 zł dotyczyły składek na Fundusz Pracy od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego (konto 229) (akta kontroli Nr 13/12/I/67).

W sprawozdaniu Rb-34S (akta kontroli Nr 13/12/I/68) wykazano, iż na dzień 31.12.2012 r. jednostka posiadała zobowiązania w ramach wydzielonego rachunku dochodów na kwotę 5.355,68 zł.

W wyniku kontroli ustalono, że powyższe dane były zgodne z ewidencją księgową - konto 201 oraz 225 (akta kontroli Nr 13/12/I/69,70). Zobowiązania te były wobec czterech kontrahentów i dotyczyły wywozu nieczystości, badań profilaktycznych, usług telefonii komórkowej oraz zakupionych zabawek (akta kontroli Nr 13/12/I/69). Saldo konta 201 w zakresie wpłat za przedszkole występuje po stronie Wn i wynika z różnicy salda Wn 6.126,72 oraz salda Ma 271,10 zł i wynosi 5.855,62 zł. Zgodnie z zasadami wykazywania danych w sprawozdaniach finansowych w Rb-34S wykazano salda należności Wn oraz saldo zobowiązań Ma. Saldo konta 225 wykazuje zobowiązanie wobec budżetu w związku z saldem konta 132 na dzień 31.12.2012 r. – 4.577,47 zł (akta kontroli Nr 13/12/I/71).

IX. Należności

Z ewidencji księgowej wynika, iż na dzień 31.12.2012 r. należności budżetowych nie było.

Natomiast w sprawozdaniu Rb-34S kontrolowana jednostka wykazała stan należności netto w ramach wydzielonego rachunku dochodów w kwocie 6.311,72 zł oraz kwotę odpisu aktualizującego należność w kwocie 425,20 zł.

W wyniku kontroli ustalono, że kwota należności netto dotyczyła naliczonych i nie zapłaconych opłat za przedszkole w kocie 6.126,72 zł oraz kwotę 185,00 zł obejmującą nadpłatę faktury. Natomiast odpis aktualizujący należności kwocie 425,20 zł dotyczył odsetek za nieterminowe opłaty za przedszkole.

X. Gospodarowanie wydzielonym rachunkiem dochodów 2012 r

Stan środków na wydzielonym rachunku bankowym dochodów na początek roku 2012 wynosił 0,00 zł i był zgodny ze stanem początkowym wykazanym w sprawozdaniu (akta kontroli (13/12/I/72).

Na podstawie ewidencji księgowej ustalono, że w 2012 r. zaewidencjonowano ogółem 1.967 operacji księgowych dotyczących gospodarowania środkami na wydzielonym rachunku dochodów.

 

X.1. Źródła dochodów na wydzielonym rachunku

 

Ustalono, że w kontrolowanej jednostce środki dot. dochodów były gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym. Ze sporządzonego przez jednostkę sprawozdania Rb-34S wynika, że wykonanie dochodów na wydzielonym rachunku dochodów w 2012 r. wyniosło ogółem 258.720,10 zł. Na kwotę tę składały się dochody uzyskane w trzech paragrafach (akta kontroli Nr 13/12/I/68,73):

      

 • § 0830 – Wpływy z usług – 256.666,93 zł,
 • § 0920 – Pozostałe odsetki –    1.280,37 zł,
 • § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 772,80 zł.

 

       Zespół kontrolny ustalił, że na dochody w poszczególnych paragrafach składały się:

 • § 0830 – opłaty za świadczenia przedszkolne (opłata stała i za wyżywienie),
 • § 0920 – odsetki bankowe oraz odsetki od należności z tyt. niezapłaconych w terminie świadczeń przedszkolnych,
 • § 0970 – odszkodowanie za zniszczone mienie.

 

Wyżej wymienione  rodzaje dochodów były zgodne ze źródłami dochodów określonymi w art. 223 ustawy o finansach publicznych oraz w uchwale Rady Miasta Opola.

Wykazane w sprawozdaniu dochody ogółem są zgodne z ewidencją konta 132 oraz 101 (akta kontroli 13/12/I/74). Ustalono, że na kwotę dochodów w paragrafie 0830 składały się: opłata stała w wysokości 181.359,93 zł oraz opłaty za wyżywienie w kwocie 75.307,00 zł.

W grudniu zapisanych do przedszkola było 122 dzieci. Wysokość miesięcznych opłat za pobyt dzieci w przedszkolu stosownie do ilości godzin została ustalona zgodnie z uchwałą Rady Miasta Opola z dnia 28 kwietnia 2011 r.

W roku szkolnym 2012/2013 za okres czterech miesięcy tj. od września do  grudnia 2012 r. opłata podstawowa wyniosła 90.724,47 zł. Natomiast kwota naliczonych zwrotów opłaty stałej za ten okres wyniosła 14.540,49 zł, co stanowiło 16,02 % naliczonej opłaty ogółem (akta kontroli 13/12/I/75). O powyższą kwotę zostały potrącone przyszłe należności za świadczenia za miesiąc następny.

W pierwszym półroczu 2012 roku opłata podstawowa wyniosła 128.094,16 zł. Natomiast kwota naliczonych zwrotów opłaty stałej za ten okres wyniosła 29.929,67 zł, co stanowiło 23.37 % naliczonej opłaty ogółem (akta kontroli 13/12/I/76).

Ze sprawozdania Rb-34S za 2011 r. wynika, że dochody w 2011 r. wyniosły 262.644,41 zł i zostały zaksięgowane w dwóch paragrafach. Z analizy obu sprawozdań wynika, że dochody w 2012 r. były niższe o 3.924,31 zł tj. o 1,49 % od dochodów uzyskanych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Szczegółową kontrolą objęto dochody uzyskane w grudniu 2012 r.

Z wyciągu bankowego 112 wynika, że stan środków budżetowych na rachunku bankowym na dzień 30.11.2012 r. wynosił 35.792,51 zł (akta kontroli 13/12/I/77,78). Z ewidencji konta 101 - Kasa wynika, że stan gotówki w kasie na dzień 30.11.2012 r. wynosił 1.456,58 zł i był zgodny z raportem kasowym nr 31/2012 za okres od 21 do 30 listopada 2012 r. (akta kontroli 13/12/I/79,80). Łączna kwota środków posiadanych na dzień 30.11.2012 r. wynosiła 37.249,09 zł.

Z ewidencji księgowej wynika, że ogółem w grudniu zaksięgowano dochody w dwóch paragrafach na łączną kwotę zł 21.226,33 zł, w tym:

- zaewidencjonowane w paragrafie 0830 – 21.132,65 zł,

- zaewidencjonowane w paragrafie 0920 -        93,68 zł.

Wykazane w ewidencji księgowej dochody ogółem w grudniu 2012 r. w obu paragrafach były zgodne z raportami kasowymi od nr 32/2012 do nr 34/2012 i z wyciągami bankowymi od nr 113 do nr 131 (akta kontroli 13/12/I/81).

Na podstawie wyciągu bankowego nr 129 ustalono, że w dniu 27.12.2012 r. do Urzędu Miasta Opola przekazano kwotę 267,20 zł jako zwrot należności za przedszkole w 2010 r., którą zapłacono w 2012 r.

Z powyższych danych wynika, że w grudniu na wydzielonym rachunku dochodów przedszkole posiadało do dyspozycji środki w łącznej kwocie 58.475,42 zł.

 

X.2. Wydatki dochodów na wydzielonym rachunku

 

Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34S wynika, że wydatki z wydzielonego rachunku dochodów w 2012 r. wyniosły ogółem 254.142,63 zł i były niższe o 4.577,47 zł od dochodów. Wydatki te zaewidencjonowano w czternastu paragrafach. Kwoty wydatków wykazane w poszczególnych paragrafach są zgodne z ewidencją księgową (akta kontroli 13/12/I/82).

         Z wyciągu bankowego nr 131 wynika, ze stan środków pieniężnych w banku na koniec 2012 r. wynosił 4.577,47 zł (akta kontroli 13/12/I/68,83) i był zgodny ze stanem środków wykazanym w sprawozdaniu oraz z saldem konta 132 (akta kontroli 13/12/I/84).

            Z ewidencji konta 101- Kasa wynika, że stan gotówki w kasie na koniec 2012 roku wynosił 0 zł i był zgodny z raportem kasowym nr 34/2012 za okres od 21 do 31 grudnia 2012 r. (akta kontroli 13/12/I/85-86).

          Szczegółową kontrolą objęto wszystkie wydatki dokonane w grudniu 2012 r. Ogółem w grudniu wydatki wyniosły 53.897,95 zł (akta kontroli 13/12/I/82).

Wykazane w ewidencji księgowej – Zestawienie wykonanych wydatków za grudzień 2012 wydatki ogółem w grudniu we wszystkich paragrafach były zgodne z wydatkami ogółem wykazanymi na kontach 101 i 132 (akta kontroli 13/12/I/87,88).

Skontrolowano łącznie 96 dokumentów księgowych dotyczących wydatków w grudniu (faktury, rachunki, raporty kasowe, wyciągi bankowe, dokumenty PK). Wszystkie skontrolowane dokumenty dotyczyły zaewidencjonowanych paragrafów i zostały prawidłowo zaklasyfikowane, zadekretowane, opisane pod względem merytorycznym, formalno rachunkowym i zatwierdzenia do wypłaty. Ponadto wydatki zostały uregulowane w terminie. Nie stwierdzono wydatków poniesionych na cele inne niż wymienione w ustawie o finansach publicznych i uchwale Rady Miasta Opola.

 

Wydatki w grudniu zaksięgowano w czternastu niżej wymienionych paragrafach:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

          Wydatki ogółem wyniosły 2.188,65 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 94,50 zł. W paragrafie tym w grudniu zaewidencjonowano jeden wydatek, który dotyczyły zakupu i odzieży ochronnej (akta kontroli 13/12/I/88,89).

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

          Wydatki ogółem wyniosły 73.675,21 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 30.355,64 zł. W paragrafie tym w grudniu zaewidencjonowano ogółem 37 wydatków, które dotyczyły zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych, prasy i poradników, środków czystości oraz różnych innych materiałów i wyposażenia (akta kontroli 13/12/I/88,90).

§ 4220 – Zakup  żywności

          Wydatki ogółem wyniosły 74.279,26 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 6.962,88 zł. W paragrafie tym w grudniu zaewidencjonowano 14 wydatków na zakup żywności (akta kontroli 13/12/I/88,91).

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

                Wydatki ogółem wyniosły 11.229,56 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 867,59 zł. W paragrafie tym w grudniu zaewidencjonowano 6 wydatków, które dotyczyły zakupu pomocy dydaktycznych dla dzieci (akta kontroli 13/12/I/88,92).

§ 4260 – Zakup energii 

          Wydatki ogółem wyniosły 41.708,68 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 4.356,79 zł. W paragrafie tym w grudniu zaewidencjonowano 9 wydatków i dotyczyły one zapłaty za energię cieplną, elektryczną i wodę (akta kontroli 13/12/I/88,93).

§ 4270 – Zakup usług remontowych

          Wydatki ogółem wyniosły 14.768,94 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 5.488,44 zł. W paragrafie tym w grudniu zaewidencjonowano 6 wydatków, które dotyczyły naprawy oraz konserwacji urządzeń gazowych, systemu alarmowego oraz usługę remontową obejmującą wymianę drzwi tarasowych. (akta kontroli 13/12/I/88,94).

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

    Wydatki ogółem wyniosły 737,00 zł. W zakresie zakupu usług zdrowotnych nie zaewidencjonowano wydatków w grudniu (akta kontroli 13/12/I/88, 95). 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 

          Wydatki ogółem wyniosły 29.283,47 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 4.266,56 zł. W paragrafie tym w grudniu zaewidencjonowano 22 wydatków i dotyczyły one: usługi wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków, usługi szycia, monitoringu, abonament programu komputerowego, usługę montażu ekranu, kosztów wysyłki, usługę utrzymana zieleni, usługę dorobienia kluczy oraz zakup biletów MZK dla dzieci i opiekunów zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pózn. zm.) art. 14 ust. 3 (akta kontroli 13/12/I/88,96).

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet

          Wydatki ogółem wyniosły 1.461,24 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 121,77 zł. W paragrafie tym w grudniu zaewidencjonowano 1 wydatek, który dotyczył zapłaty za dostęp do Internetu. Zapłaty dokonano przelewem w dniu 17.12.2012 r. (akta kontroli 13/12/I/97).

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

         Wydatki ogółem wyniosły 143,43 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 19,79 zł. W paragrafie tym w grudniu zaewidencjonowano 1 wydatek, który dotyczył zapłaty za usługę telefonii komórkowej. Zapłaty dokonano przelewem w dniu 06.12.2012 r. (akta kontroli 13/12/I/88,98).

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

          Wydatki ogółem wyniosły 1.373,43 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 118,99 zł. W paragrafie tym w grudniu zaewidencjonowano 1 wydatek, który dotyczył zapłaty za usługę telefonii stacjonarnej (akta kontroli 13/12/I/88,99).

§ 4430 – Różne opłaty i składki

          Wydatki ogółem wyniosły 1.444,00 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 535,00 zł. W paragrafie tym w grudniu zaewidencjonowano 2 wydatki, które dotyczyły zapłaty za ubezpieczenie sprzętu. W wyniku przeprowadzonej przez głównego księgowego samokontroli dokonano przeksięgowania zmieniając klasyfikacje wydatku dotyczącą kosztów egzekucji komorniczej. Dlatego obroty na koncie są mniejsze o kwotę 162,32 zł i wynoszą 372,68 zł (akta kontroli 13/12/I/88,100).

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

          Wydatki ogółem wyniosły 162,32 zł i dotyczą kosztów egzekucji komorniczej. W paragrafie tym w grudniu w wyniku przeprowadzonej przez głównego księgowego samokontroli dokonano przeksięgowania zmieniając klasyfikacje wydatku dotyczącą kosztów egzekucji komorniczej (akta kontroli 13/12/I/88,101).

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł. cyw.            

          Wydatki ogółem wyniosły 1.687,44 zł. W grudniu dokonano wydatku na kwotę 710,00 zł (akta kontroli 13/12/I/88,102).

XI. Gospodarka kasowa

 

Gospodarkę kasową reguluje Instrukcja obiegu dokumentów oraz Instrukcja kasowa w Przedszkolu Publicznym nr 28 w Opolu. Wartości pieniężne przechowywane są w metalowej kasetce przytwierdzonej na stałe w zabezpieczonej zamkiem szafie. Wszystkie obroty gotówkowe dokumentowane są dowodami kasowymi. Raport kasowy sporządzany jest co 10 dni. Na koniec 2012 r. stan gotówki w kasie wykazany na koncie 101 dot. wydzielonego rachunku dochodów wyniósł 0 (akta kontroli Nr 13/12/I/85) i były zgodny z raportem kasowym nr 34/2012 za okres od 21 do 31.12.2012 r. oraz protokołem inwentaryzacji na dzień 31.12.2012 r. w kasie przedszkola (akta kontroli Nr 13/12/I/103). W zakresie gospodarowania wydzielonym rachunkiem dochodów w grudniu 2012 r. sporządzono 3 raporty kasowe. W miesiącu tym nie dokonywano operacji gotówkowych  w zakresie środków budżetowych i funduszu socjalnego.

XII. Druki ścisłego zarachowania

Zasady postępowania w zakresie druków ścisłego zarachowania reguluje Instrukcja obiegu dokumentów. Osobą odpowiedzialną w tym zakresie jest pracownik zatrudniony na stanowisku intendenta, który prowadzi rejestr tych druków. Bezpośrednią kontrolę nad drukami ścisłego zarachowania sprawuje główna księgowa. Wykorzystane druki przychodowe dotyczyły wpłat zaległości za przedszkole oraz wpłat do kasy gotówki pobranej z banku. Natomiast druki rozchodowe dotyczyły zwrotów opłat za przedszkole i wyżywienie.

XIII. Gospodarka magazynowa

Komisyjnego spisu z natury stanu magazynu żywnościowego dokonano w dniu 31.12.2012 r. Dokonano spisu magazynów: ogólnego oraz bezglutenowego. Arkusz spisu z natury magazynu ogólnego zawiera 52 pozycje na łączną kwotę 1.842,22 zł (akta kontroli Nr 13/12/I/104). Arkusz spisu z natury magazynu bezglutenowego zawiera 37 pozycji na łączną kwotę 454,70 zł (akta kontroli Nr 13/12/I/105). Łączna wartość produktów w magazynie wyniosła 2.296,92 zł Sporządzono protokół uzgodnienia salda ewidencji ilościowo-wartościowej magazynu. Dane wykazane w arkuszu spisowym są zgodne z saldem końcowym konta 310 – materiały oraz z kartoteką magazynową (akta kontroli Nr 13/12/I/106,107).

XIV. Umowy zlecenia i najmu

W 2012 r. dyrektor przedszkola nie zawarł żadnych umów najmu.

XV. Kontrola zarządcza

 

Zarządzeniem dyrektora nr 9/2010 z dnia 21.12.2010 r. wprowadzono procedury organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej. W ramach tych procedur opracowano Regulamin kontroli zarządczej Przedszkola Publicznego Nr 28 i Rejestr  ryzyk.

 

Ponadto z wyjaśnień dyrektora przedszkola wynika, iż w ramach praktycznego stosowania kontroli zarządczej:

- pracownicy zostali zapoznani z obowiązkami wynikającymi z      wprowadzenia kontroli,

- dokonano samooceny kontroli zarządczej

- przeanalizowano i oceniono ryzyka mogące wystąpić w przedszkolu,

- przygotowano informację o stanie kontroli zarządczej za rok 2012

 

 

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi kontrolowanej jednostki.

 

Zgodnie z § 20 ust.1-2  Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.I-0120.1.77.2012 z dnia 25 maja  2012 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo przedstawić  umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia składane są w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia odbioru protokołu.

 

 

Jednostka kontrolowana

W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu.

(podpisy)

 

 

 

Data: ........................

 

                   Zespół kontrolny

 

 

(podpisy)

 

 

 

Data: ……………………………….

 

            

 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:

...........................................................................................

...........................................................................................

......................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2013-12-20 08:28:00 - Wystąpienie pokontrolne (26.00 kB)

Ilość odwiedzin: 4704
Nazwa dokumentu: Przedszkole Publiczne nr 28
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jóźwin - Mazurek, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2013-12-20 08:23:55
Data udostępnienia informacji: 2013-12-20 08:23:55
Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-20 08:29:05

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner