logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Readaptacji ,,Szansa"
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


KWiA-I-1711.000015/2013

                    Opole, 21 sierpnia 2013 r.

 

PROTOKÓŁ KONTROLI nr  17/13 (uproszczonej)

 

Jednostka kontrolowana

Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu

Nazwa organu sprawującego nadzór

Prezydent Miasta Opola

Termin przeprowadzenia kontroli

16.04.-31.05.2013 r.

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

Małgorzata Jóźwin-Mazurek inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu

Tadeusz Lech - główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu

Przedmiot kontroli

Weryfikacja wyników kontroli przeprowadzonej przez Wydział Budżetu

Okres objęty kontrolą

2012 rok

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

Elżbieta MarciniszynDyrektor

 

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali

Elżbieta MarciniszynDyrektor

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)– główna księgowa

Podstawy prawne

1. Ustawa  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 14, poz. 114 z późn. zm.).

4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z  2009 r., Dz. U.  Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).

5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. nr 38 poz. 207; ost. zm.; Dz. U. z 2012 r. poz. 421).

6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20 poz.103).

7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Załącznik nr 39 Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

 

Cel kontroli

 

         Celem kontroli była weryfikacja wyników kontroli przeprowadzonej przez Wydział Budżetu w dniach 15-31 października 2012 r. oraz  ewentualnego wystąpienia do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Kontrola została zlecona przez Prezydenta Miasta Opola w dniu 12.04.2013 r. (akta kontroli Nr 13/17/I/3-5).

 

Kryteria:

1. Zgodnie z art. 12 p-kt 2-3 ustawy o rachunkowości:

- księgi rachunkowe zamyka się, z zastrzeżeniem ust. 3, 3a, 3b i 3c:

1) na dzień kończący rok obrotowy,(…)

- można nie zamykać i nie otwierać ksiąg rachunkowych w przypadku:

1) przekształcenia spółki osobowej oraz spółki cywilnej w inną spółkę osobową, a także spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową;

2) połączenia jednostek, gdy w myśl ustawy rozliczenie połączenia następuje metodą łączenia udziałów i nie powoduje powstania nowej jednostki;

3) ogłoszenia upadłości jednostki z możliwością zawarcia układu.

3a. Można nie zamykać ksiąg rachunkowych, jeżeli podział jednostki następuje przez wydzielenie.

3b. Można nie zamykać ksiąg rachunkowych za rok obrotowy, w którym działalność jednostki przez cały czas pozostawała zawieszona, chyba że jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych lub występują inne zdarzenia wywołujące skutki o charakterze majątkowym lub finansowym.

3c. Przepisu ust. 3b nie stosuje się do emitentów papierów wartościowych zamierzających ubiegać się o dopuszczenie lub ubiegających się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku.

2. Zgodnie z art. 18 p-kt 2 ustawy o rachunkowości:

- co najmniej na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych sporządza się zestawienia sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych, a na dzień inwentaryzacji – zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów.

3. Zgodnie z art. 20 p-kt 1 i 4 ustawy o rachunkowości:

- do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym.

- w przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych, kierownik jednostki może zezwolić na udokumentowanie operacji gospodarczej za pomocą księgowych dowodów zastępczych, sporządzonych przez osoby dokonujące tych operacji. Nie może to jednak dotyczyć operacji gospodarczych, których przedmiotem są zakupy opodatkowane podatkiem od towarów i usług oraz skup metali nieżelaznych od ludności.

4. Zgodnie z art. 43 p-kt 2 ustawy o rachunkowości:

- zapis księgowy powinien zawierać co najmniej:

1) datę dokonania operacji gospodarczej;

2) określenie rodzaju i numer identyfikacyjny dowodu księgowego stanowiącego podstawę zapisu oraz jego datę, jeżeli różni się ona od daty dokonania operacji.

5. Zgodnie z art. 24 p-kt 2 i 3 ustawy o rachunkowości:

- księgi rachunkowe uznaje się za rzetelne, jeżeli dokonane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty,

- księgi rachunkowe uznaje się za prowadzone bezbłędnie, jeżeli wprowadzono do nich kompletnie i poprawnie wszystkie zakwalifikowane do zaksięgowania w danym miesiącu dowody księgowe, zapewniono ciągłość zapisów oraz bezbłędność działania stosowanych procedur obliczeniowych.

 

6. Zgodnie z art. 77 ustawy o rachunkowości:

- kto wbrew przepisom ustawy dopuszcza do:

1) nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia ich wbrew przepisom ustawy lub podawania w tych księgach nierzetelnych danych,

– podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.

7. Zgodnie z paragrafem 9 rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej:

- kierownicy jednostek są obowiązani sporządzać sprawozdania rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.

- kwoty wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.

8. Zgodnie z paragrafem 17-18, 20 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont:

Tekst pierwotny

Dz. U. z 2010 r. nr 128, poz. 861

2012.02.16

zmieniony przez

§ 1

Dz. U. z 2012 r. poz. 121

Tekst jednolity

ujednolicony przez

Dz. U. z 2013 r. poz. 289

• Pokaż wszystkie w jednym oknie

 

- na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych jednostki (…) sporządzają sprawozdanie finansowe składające się z:

1) bilansu;

2) rachunku zysków i strat (wariant porównawczy);

3) zestawienia zmian w funduszu.

- rokiem obrotowym jest rok budżetowy.

- okresem sprawozdawczym jest miesiąc.

- ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych jednostki i placówki kontynuującej działalność powinno nastąpić do dnia 30 kwietnia roku następnego, a w jednostkach, których sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu, w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy.

- sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego składa się m.in. z  bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

9. Zgodnie z rozdziałem 4 załącznika nr 39 instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych:

- sprawozdania sporządza się następująco:

1)    w kolumnie ”Plan (po zmianach)” wykazuje się dane o planowanych wydatkach;

2)    w kolumnie ”Zaangażowanie” wykazuje się dane dotyczące zaangażowania planu wydatków, czyli wartość umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym; 

3)    w kolumnie ”Wydatki wykonane” wykazuje się zrealizowane wydatki na podstawie danych księgowości analitycznej do rachunku bieżącego.

10. Zgodnie z art. 18 pkt 2 ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych:

- naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niesporządzenie lub nieprzekazanie w terminie sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania albo wykazanie w tym sprawozdaniu danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.

 

Ustalenia kontroli

 

W dniach od 15 do 31 października 2012 r. w jednostce przez Wydział Budżetu Urzędu Miasta Opola została przeprowadzona kontrola finansowa w zakresie:

1. Prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Przestrzegania zasad prowadzenia rachunkowości zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(akta kontroli Nr 13/17/I/6-12).

W dniu 20.12.2012 r. do ustaleń kontroli dyrektor jednostki wniosła zastrzeżenia, które zostały uznane za bezzasadne. W wystąpieniu pokontrolnym wydanych zostało 18 zaleceń z terminem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości: do 15.02.2013 r. oraz na bieżąco (akta kontroli Nr 13/17/I/13-16).

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne kierownik jednostki kontrolowanej pismem z  dnia 26.02.2013 r. poinformowała o usunięciu wszystkich stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości oraz o udzieleniu pisemnego upomnienia głównemu księgowemu jednostki (akta kontroli Nr 13/17/I/17-18).

 

Ponadto w dniu 21.01.2013 r. Skarbnik Miasta Opola poinformowała Prezydenta Miasta Opola o stwierdzonych trzech niżej wymienionych nieprawidłowościach, które mogą nosić znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz przepisów ustawy o rachunkowości(akta kontroli Nr 13/17/I/3-5):

 

1.Miesięczne sprawozdania RB-28S za I, II, III kwartał 2012 r. w pozycjach „plan” oraz „zaangażowanie” nie są zgodne z ewidencją księgową, gdyż w kontrolowanym okresie nie wystąpiły księgowania operacji gospodarczych na kontach pozabilansowych 980 Plan finansowy wydatków budżetowych oraz 998 Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego.

Wymienione nieprawidłowości mogą nosić znamiona naruszenia art. 18  pkt 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

       

W trakcie niniejszej kontroli ustalono, że:

 

         W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne kierownik jednostki poinformowała, że plan finansowy wydatków budżetowych i dochodów wydzielonego rachunku dochodów na kontach pozabilansowych został uzupełniony. Operacje gospodarcze księgowane są na kontach pozabilansowych 980 Plan finansowy wydatków budżetowych oraz 998 Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego. Salda tych kont wykazywane są w sprawozdaniach Rb-28S.

         Ustalono, że Zakładowy Plan Kont zawiera konta pozabilansowe 980 Plan finansowy wydatków budżetowych oraz 998 Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego (akta kontroli Nr 13/17/I/17-18).

         Ponadto ustalono, że w kontrolowanym okresie rzeczywiście nie dokonywano księgowań na kontach pozabilansowych 980 oraz 998. Kwoty dotyczące planu i zaangażowania  nie były ewidencjonowane na kontach księgowych lecz jedynie w systemie komputerowym (akta kontroli Nr 13/17/I/20-41).

         Na powyższą okoliczność główna księgowa złożyła następujące wyjaśnienia:

W systemie komputerowym systemu VULCAN wprowadziłam plan wydatków – budżetu obowiązujący od stycznia 2012 roku. Sporządzając wydruki komputerowe ze sprawozdaniem z wydatków Rb-28S plan ten tam się znajdował. Na podstawie tych wydruków i planu dostarczonego z Urzędu Miasta sporządzam sprawozdania miesięczne i kwartalne Rb-28S według wzorów sprawozdań z Ministerstwa Finansów. Wprowadzając do sprawozdań kwoty planu miałam świadomość, że plan tak wpisany w system jest jednoznaczny z kontami pozabilansowymi 980 i 998 (na wydrukach – zestawienie obrotów i sald – konta pozabilansowe są niewidoczne). Wszystkie wydruki i sprawozdania odzwierciedlają stan faktyczny zrealizowanych wydatków i są zgodne z ewidencją księgową w systemie komputerowym tj. VULCAN (akta kontroli Nr 13/17/I/19). Ustalono, że pismem z dnia 23.03.2012 r. jednostka kontrolowana została poinformowana przez Urząd Miasta Opola o zmianie w Planie Wydatków budżetu Miasta Opola na 2012 r. Zmiany dotyczyły zmniejszenia wydatków o 17.400,00 zł w paragrafie 4300-Zakup usług pozostałych (akta kontroli Nr 13/17/I/85). W związku z powyższym w dniu 30.03.2012 r. dokonano korekty Planu Finansowego jednostki (akta kontroli Nr 13/17/I/86). Sporządzone sprawozdanie w pozycji  Plan i Zaangażowanie jest zgodne z powyższą korektą (akta kontroli Nr 13/17/I/26).

 

Zdaniem kontrolujących powyższe nieprawidłowości nie noszą znamion naruszenia dyscypliny finansów publicznych ponieważ w jednostce nie była prowadzona ewidencja księgowa dotycząca powyższych kont, w związku z czym nie można mówić o niezgodności danych wykazanych w sprawozdaniu z ewidencją księgową.

 

2. W dokumencie WB/106/06/2012 dokonano zapłaty polisy ubezpieczeniowej z tytułu wyjazdu młodzieży w kwocie 328,90 zł i zaksięgowano:

 

Dział-rozdział-paragraf

Treść

Kwota w zł

854-85412-4430

Ubezpieczenie kolonia MOPR
I turnus

328,04

854-85412-4300

Zaokrąglenia

0,86

Razem

 

328,90

 

 

Główna księgowa wyjaśniła, iż powyższe zaksięgowanie kwoty 0,86 zł w paragrafie innym niż właściwy jest wynikiem wykorzystania w całości planu w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki.

Niezgodnie z treścią ekonomiczną dokonano również zaksięgowań w dokumencie
PK-27/08/2012.

 

Dział-rozdział-paragraf

Treść

Kwota w zł

854-85412-4110

Korekta zaokrągleń

-0,29

854-85412-4120

Zaokrąglenia

-0,28

854-85412-4210

Zaokrąglenia

-0,27

854-85412-4230

Zaokrąglenia

0,10

854-85412-4300

Zaokrąglenia

0,74

 

 

W trzech przypadkach zaliczki dla pracowników są niezgodne z ich treścią ekonomiczną. W dwudziestu przypadkach kontrolujący stwierdzili brak księgowania w dzienniku dokumentów.

Wymienione nieprawidłowości mogą nosić znamiona naruszenia art. 77  pkt 2 ustawy o rachunkowości.

W trakcie niniejszej kontroli ustalono, że:

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne kierownik jednostki poinformowała, że

zobowiązano głównego księgowego do:

- prawidłowego stosowania zapisów ustawy o rachunkowości i dokonywania księgowań zdarzeń gospodarczych zgodnie z ich treścią ekonomiczna,

- bezwzględnego przestrzegania księgowania wypłaty oraz rozliczenia zaliczek dla pracowników za pomocą konta 234,

- księgowania w dzienniku dokumentów chronologicznie wszystkich operacji (akta kontroli Nr 13/17/I/17-18).

Odnośnie zapłaty polisy ubezpieczeniowej:

Na podstawie wyciągu bankowego ustalono, że w dniu 29.06.2012 r. dokonano zapłat polis PZU –ubezpieczenie na kolonie letnie w Polanicy- o numerach 17363003 na kwotę 309,93 i nr 17363002 na kwotę 328,90 złotych (akta kontroli Nr 13/17/I/46-48,51).

Na powyższą okoliczność główna księgowa złożyła następujące wyjaśnienia: przez pomyłkę pracownika zapłacono powyższe kwoty z  kont bankowych odwrotnie do ich dekretacji. Kwota 309,93 powinna być zapłacona z budżetu a kwota 328,90 z dochodów. Na podstawie wyciągu bankowego ustalono, że zwrotu nadpłaty w kwocie 18,97 z konta dochodów na konto budżetowe  dokonano w dniu 3.07.2012 r. (akta kontroli Nr 13/17/I/42).

 

Odnośnie niezgodności z treścią ekonomiczną zaksięgowań w dokumencie
PK-27/08/2012:

 

Na okoliczność stwierdzonych nieprawidłowości główna księgowa wyjaśniła, że:

z powodu rozliczenia na koniec sierpnia kolonii w pełnych złotych dokonałam zaokrąglenia wydatków do pełnych złotych i kwotę 0,86 gorszy nie zapisałam w oddzielnym księgowaniu tylko pomniejszyłam z kwoty 328,90 w miesiącu czerwcu. Poprawki tej dokonałam 28.08.2012 r. dokonując przeksięgowania w wyciągu bankowym na paragraf 4300.

Zaokrąglenia dotyczące wydatków z zadania kolonie i obozy rozdział 85412 wynikały z konieczności rozliczenia przyznanej kwoty przez UM  w całości. Wydział budżetu nie chciał przyjąć wykonania wydatków na Rb-28S w kwotach faktycznych z groszami mówiąc, że jest to przekroczenie planu i dlatego dokonałam przeksięgowań.

W przypadkach  trzech zaliczek pobranych na organizację kolonii zaksięgowałam kwoty mniejsze niż pobrano wyciągiem bankowym z uwagi na pominięcie wpłat zwrotów niewykorzystanych kwot. Zaksięgowane zostały faktyczne wydatki.

Jeżeli chodzi o brak księgowania w dzienniku dokumentów operacji gospodarczych stwierdzonych przez kontrolujących informuję, że kwoty te faktycznie wpływały na konto bankowe i w tym samym czasie niektóre z nich zostały wypłacone w związku z tym nie księgowano ich. Niektóre wydatki zostały zaksięgowane według ich faktycznego wykorzystania. Wszystkie zakwestionowane kwoty , które zostały pominięte i nie zaksięgowane nie miały wpływu na sprawozdania i wydatki faktycznie dokonane. Część z nich to przeksięgowania między kontami lub zwyczajnie pomyłki (dokonano przelewu z konta dochodów np. a powinna pójść zapłata z konta budżetowego) (akta kontroli Nr 13/17/I/42).

Zdaniem kontrolujących w powyższych przypadkach nie stwierdzono faktów podawania w księgach nierzetelnych danych, o których mowa w art. 24 i 77 ustawy o rachunkowości, ponieważ zaksięgowane kwoty odzwierciedlały kwoty faktycznie wydatkowanych i rozliczonych zaliczek. Jednak taki sposób księgowania nie jest właściwy i nie spełnia wymogów bezbłędności prowadzenia ksiąg rachunkowych.

3. Załączone do bilansu za 2011 rok oświadczenie podpisane przez główną księgową i dyrektora, że wszystkie należności i zobowiązania dotyczące roku 2011 zostały ujęte i rozliczone w bilansie MDK, nie pokrywa się  ze stanem stwierdzonym podczas kontroli. Poniżej wykaz faktur, które dotyczą roku 2011 i wpłynęły do jednostki do dnia podpisania oświadczenia (16.01.2012 r.), a nie zostały wykazane w bilansie jako zobowiązania:

 

 

 

Lp.

Numer faktury

Data wystawienia

Treść

Kwota

w zł

Data

wpływu

  1.  

FV/0023/12/11

28.12.2011

Konserwacja monitoringu

922,50

02.01.2012

  1.  

FV/FI/0306/12/11

30.12.2011

Usługa interwencyjna monitoring

221,40

02.01.2012

  1.  

11120729912333

26.12.2011

Usługi telekomunikacyjne

1.255,83

02.01.2012

  1.  

EKS-3005706/2011

22.12.2011

Prenumerata +

koszty wysyłki

717,59

02.01.2012

  1.  

I3F-2011/102

29.12.2011

Dostawa wody
i odprowadzenie ścieków

99,44

04.01.2012

  1.  

0674107663

12.2011

Energia elektryczna

2.206,17

04.01.2012

  1.  

4222543712

31.12.2011

Wywóz odpadów

892,94

09.01.2012

  1.  

PR/249/2011

31.12.2011

Usługi medyczne

127,00

13.01.2012

 

 

Łączna kwota nieujętych zobowiązań 6.442,87 zł.

Wymienione nieprawidłowości mogą nosić znamiona naruszenia art. 77  pkt 2 ustawy o rachunkowości.

 

W trakcie niniejszej kontroli ustalono, że:

 

Stwierdzić należy, że złożenie powyższego oświadczenia z dnia 16.01.2012 r. nie jest wymogiem ustawowym.

         W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne kierownik jednostki poinformowała, że zobowiązano głównego księgowego do księgowania jako należności i zobowiązania oraz do wykazywania w sprawozdaniach wszystkich faktur, które dotyczą danego roku budżetowego i wpłynęły do jednostki do dnia wskazanego na oświadczeniu załączonym do bilansu (akta kontroli Nr 13/17/I/17-18).

Wymieniona w pozycji 4 tabeli faktura dotyczyła prenumeraty za 2012 rok i nie była kosztem roku poprzedniego.

W dniu 20.01.2012 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb28-S za 2011 r. W sprawozdaniu tym wykazano zobowiązania w trzech paragrafach tj. 4040-trzynastka, 4110-składki ZUS oraz 4120-składki na Fundusz Pracy. W pozostałych paragrafach nie wykazano zobowiązań (akta kontroli Nr 13/17/I/55-80).

Zarządzenie Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu Nr 5/10/11/S z dnia 18.10.2010 roku zawiera m.in. zapis, że: faktury, które wpłynęły do księgowości i zostały zapłacone do dnia ostatniego każdego miesiąca są kosztem danego miesiąca, natomiast faktury, które wpłyną do księgowości po tym terminie są kosztem miesiąca następnego. Powyższa zasada jest obowiązująca w sprawozdaniach Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu (akta kontroli Nr 13/17/I/53).

         Ponadto na powyższą okoliczność główna księgowa złożyła następujące wyjaśnienia:

Niezaksięgowanie faktur na łączną kwotę 6.442,87 zł dotyczących roku 2011
i niewykazanie ich w bilansie 2011 roku jako zobowiązania wynikało z zarządzenia obowiązującego w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu. Wymienione w protokole faktury wpłynęły do sekretariatu Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu w styczniu 2012 roku, natomiast zgodnie z obowiązującym obiegiem dokumentów w placówce do księgowości wpłynęły po kilku dniach.  Należności wynikające z tych faktur zostały zapłacone zgodnie z ich terminem płatności w styczniu 2012 roku. Ponadto ze specyfiki pracy placówki wynika (organizacja działań programowych – imprez i koncertów już w styczniu) konieczność realizacji wielu dokumentów księgowych w krótkim okresie czasu. Dla porównania styczeń 2011 – 93 szt.,  styczeń 2012 – 131 szt., styczeń 2013 – 78 szt. Stąd staram się przygotować i złożyć bilans jak najszybciej, aby móc jak najszybciej rozpocząć księgowo nowy rok. Celem przystąpienia do bilansu księgi  zamknięte zostały z datą 9 stycznia 2012. W dniu 10 stycznia rozpoczęłam prace nad sporządzaniem wszystkich załączników stanowiących podstawę do sporządzania bilansu za 2011 rok
(akta kontroli Nr 13/17/I/54).

 

Zdaniem kontrolujących stwierdzone nieprawidłowości nie polegały na podawaniu w księgach nierzetelnych danych, o których mowa w art. 24 i 77 ustawy o rachunkowości.

 

Ponadto w dniach od 8 marca do 17 maja 2013 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu przeprowadziła kontrolę problemową gospodarki finansowej za 2012 rok oraz wybranych zagadnień za lata 2011 i 2013. Z wystąpienia kontrolnego z dnia 4.07.2013 r. wynika, że stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości w działalności jednostki będące konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa oraz braku odpowiedniego nadzoru ze strony kierownictwa. W celu usunięcia uchybień i nieprawidłowości Regionalna Izba Obrachunkowa wniosła o wykonanie 6 zaleceń dot. m.in. wzmocnienia nadzoru w zakresie rachunkowości oraz realizacji planu finansowego jednostki, działań eliminujących nieprawidłowości w zakresie zaciągania zobowiązań pieniężnych, korekty błędnie sporządzonego sprawozdania Rb-27S, niewydatkowania ze środków niepublicznych oraz zapewnienia skutecznego funkcjonowania kontroli zarządczej (akta kontroli Nr 13/17/I/81-83).    

         Należy dodać, że przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez RIO nie były zagadnienia objęte niniejszą kontrolą.

 

Zgodnie z pkt. 42-45 rozdziału III procedur kontroli instytucjonalnej stanowiących załącznik do zarządzenia wewnętrznego nr KWiA-I.0142.00003.2012 Naczelnika Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu z dnia 30 maja  2012 r.: - w uproszczonym postępowaniu kontrolnym  wnoszone uwagi i zastrzeżenia  ujmowane są bezpośrednio w protokole kontroli. Wersja przedstawiona kierownikowi jednostki kontrolowanej jest wersją ostateczną. Naczelnik Wydziału zatwierdza protokół z uproszczonego postępowania kontrolnego i podpisuje go. W uproszczonym postępowaniu kontrolnym nie przygotowuje się wniosków pokontrolnych. Prezydent zapoznaje się z jej wynikami bezpośrednio z protokołu kontroli. Akceptacja wyników kontroli przez Prezydenta stanowi podstawę do sformułowania zaleceń. 

Jednostka kontrolowana

W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu.

(podpisy)

 

 

 

Data: ........................

 Zespół kontrolny (podpisy)

 

 

 

 

 

 

Data: ……………………………….

          

Zatwierdził: (Naczelnik Wydziału)

 

 

 

 

Data:

 

Akceptuję: (Prezydent)

 

 

 

 

Data:

 

 

            

 

 

Ilość odwiedzin: 4488
Nazwa dokumentu: Młodzieżowy Dom Kultury
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jóźwin - Mazurek, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2013-12-20 08:54:24
Data udostępnienia informacji: 2013-12-20 08:54:24
Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-20 08:56:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner