logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Readaptacji ,,Szansa"
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


KWiA-I-1711.00018/2013

              Opole, 08.08.2013 r.

 

PROTOKÓŁ KONTROLI nr  26/13 (uproszczonej)

 

Jednostka kontrolowana

Miejski Zarząd Dróg w Opolu

Nazwa organu sprawującego nadzór

Prezydent Miasta Opola

Termin przeprowadzenia kontroli

05-08.08.2013 r.

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

Agnieszka Lisiecka inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu

Tadeusz Lech - główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu

Przedmiot kontroli

Prawidłowość realizacji uchwały nr XX/302/11 Rady Miasta Opola z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Koncepcji nowej przeprawy przez rzekę Odrę.

Okres objęty kontrolą

2012 i 2013 rok

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

Arkadiusz KarbowiakDyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu

 

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali

Arkadiusz KarbowiakDyrektor

Piotr Rybczyński  – Z-ca Dyrektora

Mirosław Pietrucha – Z-ca Dyrektora

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)– inspektor w Dziale Dokumentacji Miejskiego Zarządu Dróg

 

 

Podstawy prawne

 

 1. Ustawa z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227, z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397).
 3. Uchwała nr XX/302/11 Rady Miasta Opola z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie ramowego planu sesji Rady Miasta Opola.

 

Cel kontroli

 

Celem kontroli było:

- ustalenie stopnia realizacji uchwały nr XX/302/11 Rady Miasta Opola z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Koncepcji nowej przeprawy przez rzekę Odrę,

- dokonanie oceny prawidłowości dotychczasowego postępowania w tej sprawie.

 

Kryteria

 

 1. Zgodnie z art. 59 ust. 1. pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja następujących planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko: planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1.
 2. Zgodnie z art. 61 ust.1 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przeprowadza się w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 3. Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania:

1) rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

c) wykorzystywania zasobów naturalnych,

d) emisji i występowania innych uciążliwości,

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii;

 1. Zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko na postanowienie, o którym mowa w art. 63 ust. 1, przysługuje zażalenie.
 2. Zgodnie z art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać:

1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:

a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania,

b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,

c) przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia;

2) opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

3) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

4) opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia;

5) opis analizowanych wariantów, w tym:

a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,

b) wariantu najkorzystniejszego dla środowiska

wraz z uzasadnieniem ich wyboru;

6) określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko, a w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej określenie także wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego;

7) uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na:

a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powie-trze,

b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,

c) dobra materialne,

d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,

e) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a–d,

f) bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej;

8) opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:

a) istnienia przedsięwzięcia,

b) wykorzystywania zasobów środowiska,

c) emisji;

9) opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;

10) dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko:

a) określenie założeń do:

– ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków znajdujących się na obszarze planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie robót budowlanych,

– programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu kulturowego,

b) analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków archeologicznych, w sąsiedztwie lub w bez-pośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia;

11) jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;

12) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, oraz określenie gra-nic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej;

13) przedstawienie zagadnień w formie graficznej;

14) przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

15) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;

16) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;

17) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;

18) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu;

19) nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;

20) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

 1. Zgodnie z art. 69 ust. 3- 5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ określa zakres raportu w drodze postanowienia, organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 4, nie przysługuje zażalenie.
 2. Zgodnie z art. 71 ust. 2. pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 3. Zgodnie z art. 73 ust. 1. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.
 4. Zgodnie z art. 75 ust. 6 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - w przypadku przedsięwzięcia realizowanego w części na terenie zamkniętym dla całego przedsięwzięcia decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska.
 5. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowiskodo przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody.

 

 Metodyka przeprowadzenia kontroli

 

Dokonano analizy dokumentacji dotyczącej ,,Koncepcji nowej przeprawy przez rzekę Odrę”. Zapoznano się z obowiązującymi przepisami w zakresie objętym kontrolą. Szczegółową kontrolą objęto całą dokumentację tego postępowania. Zapoznano się ze wszystkimi czynnościami wykonywanymi na poszczególnych etapach postępowania. Przyjęto wyjaśnienia od pracownika merytorycznego Działu Dokumentacji Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.

 

Ustalenia szczegółowe kontroli

 

 1. W dniu 16.12.2011r. Rada Miasta Opola podjęła uchwałę nr XX/302/11 w sprawie ramowego planu sesji Rady Miasta Opola na 2012 rok. Plan zawiera między innymi odbycie sesji w sprawie  ,,Koncepcji nowej przeprawy przez rzekę Odrę”. W związku z powyższą uchwałą Prezydent Miasta Opola pismem nr OR-I.0002.2012 z dnia 04.01.2012r. zobowiązał naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej i dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu do opracowania tematu,  który był zaplanowany do rozpatrzenia przez Radę Miasta Opola na sesji w dniu 05.07.2012r. (Akta kontroli nr 13/26/I/1-3).
 2. W dniu 09.02.2012r. odbyło się spotkanie u Z-cy Prezydenta Miasta Opola pana Arkadiusza Wiśniewskiego przy udziale naczelników z Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa, Biura Urbanistycznego, Z-cy Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg pana Piotra Rybczyńskiego, przedstawicieli Biur Projektowych i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Na spotkaniu nakreślono ramy dalszych działań związanych z pozyskaniem koncepcji przepraw przez Odrę (Akta kontroli nr 13/26/I/4-7).
 3. W dniu 24.02.2012r. odbyło się kolejne spotkanie, w którym uczestniczył Prezydent Miasta Opola oraz naczelnicy Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa, Biura Urbanistycznego, Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju, przedstawicieli Miejskiego Zarządu Dróg oraz Biur Projektowych. Na spotkaniu firma (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)przedstawiła prognozy ruchu dla miasta Opola w przypadku rezygnacji z budowy przepraw przez Odrę. Zaprezentowano, które kierunki stracą przepustowość, a brak przepraw spowoduje niewydolność komunikacyjną miasta Opola. Z-ca dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg pan Piotr Rybczyński zaproponował opracowanie projektów dla 3 wariantów w zakresie koncepcji i uzyskania decyzji środowiskowej. Podsumowując spotkanie Prezydent Miasta Opola stwierdził, że przedstawione materiały nie wskazały jednoznacznej odpowiedzi na pytanie co w tej kwestii należy realizować, ale wskazały jakie dalsze działania należy podjąć (Akta kontroli nr 13/26/I/8-12).
 4. W kwietniu 2012 r. Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetarg na realizację zadania pod nazwą: ,,Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę w ciągu:

- Trasy Średnicowej - Zadanie I,

- Trasy Bolkowskiej - Zadanie II,

- Obwodnicy Południowej - Zadanie III

Wraz z analizą oddziaływania na środowisko”.

W postępowaniu złożono 36 ofert. Z informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.06.2012r. wynika, że dla realizacji trzech zadań wybrano 2 niżej wymienione firmy:

-(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).

Zgodnie z przyjętym kryterium wybrano oferty, o najniższej cenie (Akta kontroli nr 13/26/I/20-39).

W dniu 06.07.2012r. z wybranymi firmami podpisano umowy nr: (MZD/139/TP2/2012, MZD/140/TP2/2012, MZD/141/TP2/2012) (Akta kontroli nr 13/26/I/40-60).

Zgodnie z zawartymi umowami wykonawcy zostali zobowiązani do wykonania opracowania koncepcji przepraw przez rzekę Odrę trzech tras wraz z analizą oddziaływania na środowisko z podziałem na trzy etapy:

- etap I – opracowanie minimum trzech wariantów koncepcji oraz uzyskanie pozytywnej opinii wydanej przez zespół powołany przez Prezydenta Miasta Opola dla każdego wariantu zaakceptowanego do II etapu,

- etap II – określenie wpływu na środowisko wraz z kosztem szacunkowym realizacji oraz przygotowanie wniosku i uzyskanie prawomocnej decyzji środowiskowej lub decyzji lokalizacyjnej,

- etap III – opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego oraz studium wykonalności.

Termin wykonania przedmiotu umowy – cykl 8 miesięcy w tym:

- 3 miesiące dla Etapu I licząc od dnia zawarcia umowy do dnia złożenia minimum trzech wariantów koncepcji do Miejskiego Zarządu Dróg,

- 3 miesiące dla Etapu II licząc od dnia wydania przez zespół Prezydenta Miasta Opola pozytywnych opinii dla każdego wariantu zaakceptowanego do II etapu opracowania do dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej lub decyzji lokalizacyjnej,

- 2 miesiące dla Etapu III licząc od dnia wydania decyzji środowiskowej lub decyzji lokalizacyjnej do dnia przekazania Miejskiemu Zarządowi Dróg kompletnego opracowania pkt 1.2.3 SIWZ.

Z zapisów księgowych wynika, że dotychczas firmy otrzymały następujące płatności (Akta kontroli nr 13/26/I/80-83):

 

1. (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)za opracowanie koncepcji - Etap I i częściowo Etap II:

 

ROK 2012

05.11.2012r.    24.796,80 zł,

                       16.678,80 zł

26.11.2012r.    11.119,20 zł,

                       16.531,20 zł

Łącznie             69.126,00 zł

 

ROK 2013

05.03.2013r. – 30.996,00 zł,

                       46.051,20 zł.

Łącznie             77.047,20 zł.

 

2. (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)za opracowanie koncepcji - Etap I i częściowo Etap II:

 

ROK 2012

12.11.2012r.    18.184,32 zł,

26.11.2012r.    12.122,88 zł,

Łącznie             30.307,20 zł

 

ROK 2013

05.03.2013r. – 33.770,88 zł,

Łącznie            33.770,88 zł.

 

Zgodnie z § 3 ust. 1 zawartych umów zamawiający zastrzegł sobie prawo sprawdzenia stopnia zaawansowania prac na każdym etapie wykonywania przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do składania w terminie do trzeciego dnia każdego miesiąca comiesięcznych pisemnych informacji o stopniu zaawansowania prac objętych zakresem umowy. Brak sprawozdania oznacza nie wywiązanie się z warunków umowy.

W wyniku kontroli ustalono, że sprawozdania z zaawansowania prac w sprawie ocen i raportów oddziaływania na środowisko złożono w następujących dniach:

 1. (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).: 03.04.2013r., 06.05.2013r., 28.05.2013r., 04.07.2013r., 05.08.2013r.
 2. (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)09.04.2013r., 06.05.2013r., 03.06.2013r., 06.08.2013r.

Z treści pism wynika, że prace wykonywane są na bieżąco. Nie występują problemy na etapie prac związanych z wykonywaniem raportu o oddziaływaniu na środowisko. W raportach nie ma szczegółowych informacji o stanie realizacji poszczególnych punktów wymienionych w postanowieniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Z wyjaśnień pracownika merytorycznego wynika, że na etapie wykonywania przedmiotu umowy w zakresie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz sporządzenia raportu dotychczas nie dokonano sprawdzenia stopnia zaawansowania tych prac.

 

W § 5 umowy ustalono, że wynagrodzenie za prace stanowiące przedmiot umowy w zakresie opracowania dokumentacji wynosi odpowiednio:

- (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

 1. W dniu 4.10.2012r. firmy wyłonione w przetargu dostarczyły zgodnie z terminem wskazanym w umowie robocze koncepcje przepraw przez Odrę.
 2. W dniu 10.10.2012r. Miejski Zarząd Dróg wystosował m.in. do naczelników wydziałów Urzędu Miasta Opola, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej i Biura Organizacji Transportu Zbiorowego zaproszenie do udziału w zespole opiniującym.
 3. W dniu 19.10.2012r. odbyło się spotkanie z udziałem Prezydenta Miasta Opola, na którym projektanci przedstawili trzy warianty budowy przeprawy przez rzekę Odrę. Na spotkaniu wniesiono uwagi i wnioski do przedłożonych koncepcji (Akta kontroli nr 13/26/I/13-19).
 4. W dniu 29.01.2013r. Projektanci złożyli do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na terenach zamkniętych. Wniosek złożono zgodnie z terminem wskazanym w umowie (Akta kontroli nr 13/26/I/62).
 5. W dniach 21 i 22.03.2013r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał sześć postanowień. Trzy postanowienia wydano dla każdej z trzech tras i dotyczyły nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz sporządzenia raportu w pełnym zakresie, zgodnie z art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na:

- powietrze atmosferyczne,

- klimat akustyczny na terenach chronionych,

- środowisko gruntowo – wodne,

- chronione gatunki zwierząt, grzybów i roślin i ich siedlisk, a także trasy migracji zwierząt oraz istniejące pomniki przyrody zlokalizowane na trasie planowanej inwestycji,

- walory fizjonomiczne krajobrazu przedmiotowego terenu

oraz dogłębną analizę konfliktów społecznych.

 

         Z uzasadnień wydanych postanowień wynika, ze wszystkie trzy planowane przedsięwzięcia zostały zakwalifikowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Akta kontroli nr 13/26/I/64-79).

Ponadto z treści tych uzasadnień wynika, że: biorąc pod uwagę uwarunkowania wynikające z art. 63 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, uwzględniając charakter, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia, organ postanowił nałożyć na inwestora obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie, zgodnie z art. 66 niniejszej ustawy. Ponadto raport powinien uwzględniać oddziaływanie na chronione gatunki zwierząt, roślin i grzybów i ich siedliska, a także trasy migracji zwierząt oraz projektowaną formę ochrony przyrody.

Na postępowania służyło zażalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Z wyjaśnień pracownika merytorycznego wynika, że Miejski Zarząd Dróg nie złożył takiego zażalenia z uwagi na brak podstaw.

 

Jednocześnie ustalono, że na podstawie art. 69 ust. 4 i ust. 5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał dla każdej z trzech tras trzy postanowienia dotyczące zawieszenia postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej zgody na realizację przedsięwzięcia do czasu przedstawienia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.

 

Podsumowanie

 

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono przewlekłości bądź nieuzasadnionych przerw w działaniach Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu. Ustalono, że wszystkie podejmowane przez MZD działania były niezbędne,  a    obowiązek ich przeprowadzenia wynikał z konkretnych przepisów prawa.

Wszystkie trzy planowane przedsięwzięcia zostały zakwalifikowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dlatego też został nałożony obowiązek dokonania ocen i sporządzenia raportów o oddziaływaniu na środowisko.

Od marca 2013 r. wykonywane są przez wybrane firmy prace mające na celu zebranie niezbędnych danych do dokonania takich ocen i sporządzenia raportów. Ostateczne terminy zakończenia prac i sporządzenia raportów nie są znane. W związku z tym postępowania prowadzone przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie wydania decyzji zostały zawieszone do czasu sporządzenia takich raportów.

Zgodnie z zawartymi umowami MZD w Opolu raz w miesiącu jest informowany pisemnie przez w/w firmy o wykonywanych czynnościach. Jednak z treści tych pism nie wynika jakie konkretnie prace zostały wykonane, jakie zebrano materiały stanowiące podstawę do sporządzenia raportu oraz na jakim etapie zaawansowania znajdują się poszczególne zakresy objęte oceną.

Zgodnie z § 3 ust. 1 zawartych umów, MZD jako inwestor ma prawo sprawdzenia stopnia zaawansowania prac na każdym etapie wykonywania przedmiotu umowy.

W związku z powyższym w przyszłości MZD winien korzystać z przysługującego prawa. Jeżeli chodzi o wcześniejsze prace to MZD winien zapoznać się z dokumentacją potwierdzającą wykonanie prac, o których mowa w przekazywanych informacjach, sporządzić odpowiedni dokument z ich analizy oraz zobowiązać firmy do przedstawiania w przyszłości bardziej szczegółowych opisów wykonanych prac.

 

Zgodnie z pkt. 42-45 rozdziału III procedur kontroli instytucjonalnej stanowiących załącznik do zarządzenia wewnętrznego nr KWiA-I.0142.00003.2012 Naczelnika Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu z dnia 30 maja  2012 r.: - w uproszczonym postępowaniu kontrolnym  wnoszone uwagi i zastrzeżenia  ujmowane są bezpośrednio w protokole kontroli. Wersja przedstawiona kierownikowi jednostki kontrolowanej jest wersją ostateczną. Naczelnik Wydziału zatwierdza protokół z uproszczonego postępowania kontrolnego i podpisuje go. W uproszczonym postępowaniu kontrolnym nie przygotowuje się wniosków pokontrolnych. Prezydent zapoznaje się z jej wynikami bezpośrednio z protokołu kontroli. Akceptacja wyników kontroli przez Prezydenta stanowi podstawę do sformułowania zaleceń. 

 

Jednostka kontrolowana

W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu.

(podpisy)

 

 

 

Data: ........................

 Zespół kontrolny (podpisy)

 

 

 

 

 

 

Data: ……………………………….

         

Zatwierdził: (Naczelnik Wydziału)

 

 

 

 

Data:

 

Akceptuję: (Prezydent)

 

 

 

 

Data:

         

 

Załączniki do pobrania: 2013-12-20 11:01:18 - Wystąpienie pokontrolne (32.00 kB)

Ilość odwiedzin: 4860
Nazwa dokumentu: Miejski Zarząd Dróg
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Lisiecka, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2013-12-20 10:58:19
Data udostępnienia informacji: 2013-12-20 10:58:19
Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-20 12:55:59

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner