logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Readaptacji ,,Szansa"
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


KWiA-I.1711.00021.2013

 

                    Opole,  29 października 2013 r.

 

PROTOKÓŁ KONTROLI NR  30/2013

 

Jednostka kontrolowana

Przedszkole Publiczne nr 51

ul. Jana Bytnara „Rudego” 1

45-265 Opole

Nazwa organu sprawującego nadzór

Prezydent Miasta Opola

Termin przeprowadzenia kontroli

 od 20 września do 15 października 2013 r.

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

Wiesław Pałczyński – inspektor w  Wydziale

Kontroli Wewnętrznej i Audytu

Tadeusz Lech –główny specjalista w

Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu

Przedmiot kontroli

Gospodarka finansowa

Okres objęty kontrolą

                   I półrocze 2013 r.

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

 Marzena  Stefanko – dyrektor przedszkola

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały

 Marzena Stefanko – dyrektor przedszkola

 (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)- główny księgowy

 

I. Podstawy prawne

 

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z  2002 r., Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia      2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz 177 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. 38 poz. 861 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103).

 

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50 poz. 398 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Uchwała Nr XXXIII/302/04 Rady Miasta Opola z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych ( z późniejszymi zmianami).

 

 1. Uchwała Nr IX/117/11 Rady Miasta Opola z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Opole.

 

 1. Uchwała Nr XLVII/500/09 Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

 

 1. Uchwała Nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.

 

 1. Uchwała Nr VIII/93/11 Rady Miasta Opola z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.

 

 1. Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

 

II. Cel kontroli

 

 Celem kontroli było:

- dokonanie oceny prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej,

- sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji dochodów i wydatków,

- sprawdzenie zgodności sporządzanych sprawozdań z ewidencją księgową.

 

III. Metodyka przeprowadzenia kontroli

 

Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych  w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-księgowych. Dane wykazane w sprawozdaniach Rb28S i Rb34S porównano z danymi znajdującymi się w ewidencji księgowej i z dokumentacją źródłową. Na podstawie zapisów dokonywanych na kontach księgowych ustalono poszczególne rodzaje dochodów i wydatków. Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, listy płac, raporty kasowe, itp.) oraz porównano je z wyciągami bankowymi. Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty przez dyrektora jednostki. Dokonano analizy poszczególnych wydatków pod kątem ich celowości oraz zgodności z przepisami i planem finansowym.

Szczegółową kontrolą objęto:

-  zgodność z ewidencją księgową danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S dotyczących planu, zaangażowania, wydatków oraz zobowiązań,

-   zgodność z ewidencją i sprawozdaniem Rb-27S otrzymanych i odprowadzonych do Urzędu Miasta dochodów budżetowych,

-  zapisy w ewidencji księgowej dotyczące wszystkich wydatków budżetowych przedszkola za czerwiec  2013 r.,

-  zgodność ze sprawozdaniem zapisów dotyczących wpływów i wydatków z   dochodów na wydzielonym rachunku w czerwcu 2013 r. we wszystkich paragrafach,

-   wpływy i wydatki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2013r.,

-   zgodność z ewidencją księgową stanu zobowiązań i należności,

- wydatki zaewidencjonowane w styczniu 2013 r., pod kątem realizacji zobowiązań dotyczących roku poprzedniego,

-   zgodność z uchwałą Rady Miasta Opola naliczenia opłat za czerwiec 2013 r.

    Sprawdzono czy na koniec roku jednostka dokonała spisów z natury i rozliczenia poszczególnych składników, w tym artykułów żywnościowych znajdujących się w magazynie. W zakresie gospodarki kasowej dane z ewidencji księgowej porównano z raportami kasowymi. W zakresie druków ścisłego zarachowania zapoznano się z zasadami i sposobem postępowania oraz sprawdzono ciągłość numeracji dotychczas wykorzystanych kwitariuszy przychodowych i rozchodowych.

Sprawdzono również czy jednostka posiada opracowane na piśmie procedury kontroli zarządczej oraz czy procedury te są dostosowane do specyfiki  jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.

 

 

 

 

 

IV. Sprawy organizacyjne

 

              Publiczne Przedszkole nr 51 w Opolu przy ul. Jana Bytnara „Rudego” 1  funkcjonuje od dnia 01.10.1983 r., na podstawie Uchwały Nr XXVI/224/04 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie odnowienia aktów założycielskich publicznych przedszkoli, dla których miasto Opole jest organem prowadzącym. Siedzibą przedszkola jest nieruchomość zabudowana położona w Opolu przy ul. Jana Bytnara „Rudego”1, którą Zarząd Miasta Opola przekazał nieodpłatnie w trwały zarząd decyzją nr GN 7224.c/41/97 z dnia 19 lutego 1998 r.(akta kontroli 13/30/I/).

W okresie objętym kontrolą dyrektorem przedszkola był pani Marzena Stefanko powołana na to stanowisko od 1 stycznia 2007 r. Aktualnie na okres od 01.09.2011 r. do 31.08.2016  r.

Głównym księgowym przedszkola był pan (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zatrudniony w jednostce od dnia 01.02.2004 r.     

Z budżetem gminy przedszkole rozliczało się w dziale 801 rozdział 80104. Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy oraz z dochodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy.

W okresie od stycznia do czerwca 2013 r. przedszkole posiadało trzy rachunki bankowe założone w Banku Millennium S.A.: rachunek budżetowy, rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, rachunek dochodów własnych.

Księgi rachunkowe w przedszkolu prowadzone są z wykorzystaniem programu komputerowego „Progman”.

             

Na podstawie ewidencji księgowej ustalono, że w 2013 r. jednostka zaewidencjonowała ogółem 733 dokumenty księgowe dotyczące budżetu, wydzielonego rachunku dochodów, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

         W kontrolowanej jednostce obowiązują następujące wewnętrzne regulacje prawne dotyczące gospodarki finansowo-księgowej:

 • Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów,
 • Zasady (polityka) rachunkowości w Przedszkolu Publicznym Nr 23 w Opolu,
 • Zakładowy Plan Kont,
 • Kontrola zarządcza,
 • Instrukcja wewnętrzna w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych,
 • Regulamin ZFŚS.

 

W okresie objętym kontrolą przedszkole posiadało wyodrębnione rachunki bankowe dotyczące: budżetu, wydzielonego rachunku dochodów, oraz funduszu socjalnego. Obsługę bankową przedszkola prowadził  Bank Milenium .

W kontrolowanej jednostce inwentaryzacja środków trwałych i pozostałych środków trwałych została przeprowadzona w dniu 31.12.2010 r. Zgodnie z obowiązującą w jednostce instrukcją z przeprowadzonej inwentaryzacji został sporządzony protokół.

 

    Szczegółowo stan zatrudnienia w kontrolowanej jednostce na dzień 30.06.2013 r. przedstawia poniższa tabela:

 

Tabela nr 1

l.p.

Wyszczególnienie

   Ilość osób-umowy

Zatrudnienie

W etatach (stan na 31.06.2013 r.)

1

 Pracownicy pedagogiczni

                38

          35,80

2

 Pracownicy administracyjni        

                 7

            4,70

3

 Pracownicy obsługi

               22

           20,50

               RAZEM:

                66

            61,00

 

 

W 2013 r. przyjęto do pracy  na zastępstwo jednego nauczyciela stażystę i jednego kontraktowego w pełnym wymiarze czasu pracy. Fakt zatrudnienia nauczycieli został ujęty w aneksie nr 1 do arkusza organizacyjnego. W tym okresie pracowników niepedagogicznych nie zatrudniano (akta kontroli Nr 13/30/I/7).

 

        Stan zatrudnienia nauczycieli według stopnia awansu zawodowego na dzień 30.06.2013 r. przedstawia poniższa tabela:    

 

Tabela nr 2

Lp

Stopień

awansu zawodowego

Zatrudnienie

w osobach

Zatrudnienie

w etatach

1

 Dyplomowani

                 14

               13,72

2

 Mianowani

                 10

               10,00

3

 Kontraktowi

                 10

                 9,53

4

 Stażyści

                  3

                 2,55

                   RAZEM:

                 37

                   35,80

 

 

         Na podstawie ewidencji kontroli ustalono, że w 2013 r. w przedszkolu zostały przeprowadzono trzy kontrole zewnętrzne w tym:

-  jedna przez Sanepid – uwag nie stwierdzono,

-  jedna przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Opolu,

-  jedna przez Referat Analiz Oświatowych Wydziału Oświaty UM Opola, w wyniku której zalecono dokonanie zmian w wewnętrznej procedurze gromadzenia danych osobowych.  W pozostałych uwag lub zaleceń nie stwierdzono.

 

         Na dzień 30.06.2013 r. do przedszkola zapisanych było 175  dzieci w dziewięciu   oddziałach.

 

  VI.  Wydatki budżetowe w 2013 r.

   

W ewidencji księgowej (konto 130) jednostka kontrolowana wykazała, że stan końcowy środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2013 r. wynosił 166.830,32 zł. W wyniku kontroli ustalono, że stan ten był zgodny z wyciągiem Nr 35.

Ze sporządzonego sprawozdania dotyczącego działu 801 rozdział 80104 wynika, że wydatki budżetowe za okres od stycznia do czerwca 2013 r. wyniosły ogółem 1.572.134,68 zł. Kwota ta jest zgodna z ewidencją księgową. Wydatki zostały zaewidencjonowane w sześciu paragrafach tj.: 4010, 4040, 4110, 4120, 4430 oraz 4440. W wyniku kontroli ustalono, że kwoty wydatków ogółem wykazane w poszczególnych paragrafach są zgodne z ewidencją księgową kontrolowanej jednostki. Ponadto ustalono, że wykazane w sprawozdaniu dane dotyczące planu oraz zaangażowania są zgodne z kontami pozabilansowymi 980 i 998 (akta kontroli Nr 13/30/I/5). Konta te ujęte są w Zakładowym Planie Kont.

Ponadto z powyższych danych wynika, że wydatki w poszczególnych paragrafach wyniosły:

 

- § 4010 –  1.082.893,04 zł,                             - § 4040 -  171.995,21 zł,          

- § 4110 -     193.822,90 zł,                             - § 4430 -         765,00 zł,

- § 4120 -       19.083,53 zł,                             - § 4440 -  103.575,00 zł.

 

Szczegółową kontrolą objęto wszystkie wydatki dokonane w czerwcu 2013r. Z analizy sprawozdań za badany okres oraz z ewidencji księgowej wynika, że w czerwcu zaewidencjonowano wydatki w trzech paragrafach tj. 4010, 4110, 4120  na łączną kwotę 222.377,05 zł. Stan środków na dzień 1.06.2013 r. wynosił 253.357,37 zł  (akta kontroli Nr 13/30/I/4-5).

Skontrolowano 8 dokumentów księgowych, w tym 1 PK, 6 wyciągów bankowych  oraz 5 rachunków. W wyniku kontroli ustalono, że kwoty wydatków w czerwcu ogółem oraz w poszczególnych paragrafach były zgodne z ewidencją konta 130. Na koniec czerwca 2013 r. saldo konta 130 wynosiło 166.830,32 zł i było zgodne z wyciągiem bankowym. Stan gotówki w kasie na koniec czerwca 2013 r. wynosił 0.

 

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

 

Ze sprawozdania oraz z ewidencji księgowej wynika, że wydatki w czerwcu wyniosły 185.938,73(akta kontroli Nr 13/30/I/6). Na podstawie zestawienia wydatków dla poszczególnych paragrafów, wyciągów bankowych oraz ewidencji kont 130, 225, 229 i 240  ustalono, że na powyższą kwotę składają się między innymi:

 

- wynagrodzenia netto nauczycieli –  81.635,78 zł,

- wynagrodzenia netto pracowników administracji –  8.643,84 zł,

- wynagrodzenia netto pracowników obsługi – 24.025,92 zł,

- wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe -  13.093721 zł,

- składka ZUS od pracowników za maj 2013 r. –  25.133,74 zł,

- podatek od wynagrodzeń za maj –  12.760,00 zł,

- potrącone pożyczki – 2.331,00 zł,

- składki PZU –  1.456,00 zł,

- składka zdrowotna – 14.561,92  zł.

 

W trakcie kontroli dokonano również analizy wynagrodzeń za czerwiec wszystkich pracowników przedszkola. Stwierdzono, iż wszystkie kwoty wykazane w indywidualnych kartotekach wynagrodzeń były zgodne z kwotami na sporządzonych listach płac. Porównano także wysokość naliczenia poszczególnych składników wynagrodzeń z przepisami prawnymi oraz z dokumentacją stanowiącą podstawę ich naliczeń, w tym z:

 • regulaminem wynagradzania wraz załącznikami,
 • aktami nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli,
 • umowami o pracę,
 • decyzjami dyrektora dotyczącymi przyznania dodatków motywacyjnych, za wychowawstwo, opiekuna stażu, w sprawie zmiany wynagrodzeń,
 • wydrukami komputerowymi dotyczącymi dodatku za wysługę.

Rozbieżności w tym zakresie nie stwierdzono.

Ustalono, że na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych oprócz wynagrodzenia zasadniczego składały się:

 

- (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

 

Wydatków budżetowych na wynagrodzenia z innych tytułów nie stwierdzono.

Na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi oprócz wynagrodzenia zasadniczego składały się:

-(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).

Podstawą wypłaty premii jest wniosek zatwierdzony przez dyrektora jednostki. Wysokość dodatku funkcyjnego była zgodna z uchwałą Rady Miasta Opola. Wysokość przyznanych premii była zgodna z regulaminem wynagradzania.

 

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne

 

Ze sprawozdania oraz z ewidencji księgowej konta -130 i 229 wynika, że wydatki w  czerwcu wyniosły 33.241,38 zł. Na podstawie wyciągu bankowego nr 43 oraz ewidencji kont 130 i 229 ustalono, że przelewu składek do ZUS dokonano w dniu 04.06.2013 r.

 

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

 

Ze sprawozdania oraz z ewidencji księgowej – konta 130 i 229 wynika, że wydatki w czerwcu wyniosły 3.196,94.  W wyniku kontroli ustalono, że powyższa kwota wydatków dotyczyła składek na Fundusz Pracy za maj 2013r. Na podstawie ewidencji księgowej oraz wyciągu bankowego nr 43 ustalono, że przelewów składek do ZUS dokonano w dniu 04.06.2013 r. (akta kontroli Nr 13/30/I/28).

 

VII. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

Z wyciągu bankowego nr 1 z dnia 07.01.2013 r. wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2013 r. wynosił 8.705,48(akta kontroli Nr 13/30/I/14). Stan ten jest zgodny z ewidencją księgową  (konto 135 – rachunek ZFŚS (akta kontroli Nr 13/30/I/14-16). Stan początkowy gotówki w kasie wynosił 0.

      W I półroczu 2013 r. w kontrolowanej jednostce dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 103.575,00(akta kontroli Nr 13/30/I/ ). Kwota odpisu była zgodna z naliczeniem Funduszu Socjalnego oraz z Planem dochodów/wydatków ZFŚS na 2013 r. (akta kontroli Nr 13/30/I/15).

Środki budżetowe zostały przekazane na rachunek bankowy ZFŚS w terminach ustawowych tj. w dniu 28.05.2013 r. WB Nr 22.

Zasady tworzenia i udzielania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników jednostki określił dyrektor w Regulaminie Funduszu Świadczeń Socjalnych w Przedszkolu Publicznym Integracyjnym nr 51 w Opolu.

Wyżej wymieniony regulamin określa między innymi osoby uprawnione do korzystania ze środków funduszu, przeznaczenie środków oraz zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych.

Działalność socjalna prowadzona jest na podstawie zatwierdzonego rocznego planu dochodów i wydatków.

Środki funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Niewykorzystane środki w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

Z analizy zapisów dokonanych na koncie 135 (strona Wn) oraz wyciągów bankowych konta ZFŚS wynika, że na rachunek bankowy oprócz środków przeniesionych z poprzedniego roku, odpisów i odsetek od zgromadzonych środków, wpływały także spłaty pożyczek mieszkaniowych oraz odpis dla emerytów przekazany z Urzędu Miasta (akta kontroli Nr 13/30/I/30-31). Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono.

          Z analizy strony Ma konta 135 i konta 101-03 - kasa ZFŚS wynika, że zaewidencjonowane wydatki w kontrolowanym okresie wyniosły 76.613,24 zł  WB Nr 30  i dotyczyły (akta kontroli Nr 13/29/I/ 30-31):

 

 • dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie „wczasy pod gruszą” dla 83 osób na łączna kwotę 14.575,00 zł,
 • pożyczek mieszkaniowych dla 8 osób na łączną kwotę 24.000,00 zł,
 • świadczenia urlopowe dla 43 osób na łączną kwotę 36.091,24 zł
 • wyjście do teatru dla  63 osób  na łączna kwotę 1.947,00 zł.

 

Wszystkie skontrolowane wydatki posiadały dokumentację potwierdzającą przyznanie ww. świadczeń (wnioski pracowników, protokoły posiedzeń komisji socjalnej, umowy pożyczek oraz listy płac). Dokumenty te zostały zatwierdzone do wypłaty i podpisane przez upoważnione osoby. Wydatki dot. świadczeń zostały poniesione zgodnie z Regulaminem ZFŚS i stosownymi w tym zakresie przepisami.

Spłaty pożyczek dokonywane są w ratach zgodnie z zawartymi umowami.

Saldo konta 135 na dzień 30.06.2013 r. wynosiło 64.698,96 zł i było zgodne z wyciągiem bankowym nr 30 (akta kontroli Nr 13/30/I/16). Z ewidencji konta 101 wynika, że stan gotówki wynosił 0 zł.

 

VIII. Zobowiązania

 

W sprawozdaniu Rb-28S jednostka kontrolowana wykazała stan zobowiązań budżetowych na dzień 30.06.2013 r. w łącznej kwocie 83.109,19 zł. Zobowiązania te dotyczyły paragrafów: 4010, 4110 oraz 4120. W wyniku kontroli ustalono, że wykazane w sprawozdaniu kwoty były zgodne z ewidencją księgową. Na podstawie tej ewidencji ustalono, że:

- zobowiązania wykazane w paragrafie 4010 w kwocie 55.631,47 zł dotyczyły  ZUS, podatku, składek PZU, AVIVA, ZNP,

- zobowiązania wykazane w paragrafie 4110 w kwocie 24.338,52 zł dotyczyły  składek ZUS (konto 229),

- zobowiązania wykazane w paragrafie 4120 w kwocie 3.139,20 zł dotyczyły składek na Fundusz Pracy (konto 229).

W sprawozdaniu Rb-34S jednostka kontrolowana wykazała stan zobowiązań na dzień 30. 06.2013 r. w łącznej kwocie 49.711,64 zł. Ustalono, że wykazany stan zobowiązań ogółem był zgodny z ewidencją konta 201, 202, 225 i 229. W kwocie tej znajdują się zobowiązania z tytułu nadpłat za pobyt dzieci w przedszkolu w kwocie       7.204,85 zł , zobowiązania wobec dostawców w kwocie 42.487,79(akta kontroli Nr 13/30/I/17).

Sprawdzono także dokumentacje dotyczącą  wszystkich wydatków dokonanych w styczniu  2013 r. Ustalono , ze faktura nr 03/12/12 z dnia 31.12.2012 r. na kwotę 30,90 zł dotyczyła zakupu prasy wpłynęła do przedszkola w dniu 07.01.2013 r., a zapłacona gotówką w dniu 07.01.2013 r. Faktura ta nie została ujęta w kosztach i zobowiązaniach roku 2012 r.

 

IX. Należności

 

W  sprawozdaniu Rb-34 kontrolowana jednostka wykazała stan należności w ramach wydzielonego rachunku dochodów w łącznej kwocie 4.738,90 zł.

W wyniku kontroli ustalono, że powyższa kwota była zgodna z ewidencją księgową konta 201 i dotyczyła naliczonych i nie zapłaconych opłat za przedszkole do końca czerwca 2013 r. oraz odsetek od tych należności.

 

          

X. Gospodarowanie wydzielonym rachunkiem dochodów w I półroczu 2013 r.

 

Wykazany w sprawozdaniu  Rb-34S stan środków na wydzielonym rachunku bankowym dochodów na początek 2013 roku wynosił 112,16 zł i był zgodny z wyciągiem bankowym nr 149 z dnia 31.12.2012 r. oraz z ewidencją księgową konta 132. Na podstawie wyciągu bankowego nr 2 ustalono, że środki te zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta Opola w dniu 03.01.2013 r.

 

X.1. Źródła dochodów na wydzielonym rachunku

 

Ustalono, że w kontrolowanej jednostce środki dot. dochodów były gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym. Ze sporządzonego przez jednostkę sprawozdania Rb-34S wynika, że wykonanie dochodów na wydzielonym rachunku dochodów w 2013 r. wyniosło ogółem 241.341,29 zł.

    Na kwotę tę składały się dochody uzyskane w dwóch paragrafach:

 

 • § 0830 – Wpływy z usług                          –   239.482,16 zł,
 • § 0920 – Pozostałe odsetki                        –      1.010,28 zł
 • § 0970 – Wpływy z różnych dochodów        -         848,85 zł.

                  (odszkodowania z ubezp. majątkow.)

 

 Zespół kontrolny ustalił, że na dochody w poszczególnych paragrafach składały się:

 • § 0830  – opłaty za świadczenia przedszkolne, w tym za wyżywienie,
 • § 0920  – odsetki bankowe oraz odsetki za nieterminowe wpłaty za przedszkole,
 • § 0970  - odszkodowanie.

Wyżej wymienione  rodzaje dochodów były zgodne ze źródłami dochodów określonymi w art. 223 ustawy o finansach publicznych oraz w uchwale Rady Miasta Opola.

Wykazane w sprawozdaniu dochody są zgodne z ewidencją konta 132 (akta kontroli Nr 13/30/I/14-16). Przypisu opłat za czerwiec dokonano dla wszystkich 175 dzieci zapisanych w tym czasie do przedszkola.

Sprawdzono także zgodność naliczenia opłat z uchwałą Rady Miasta Opola za czerwiec 2013 r. Ustalono, że opłaty zostały naliczone za wszystkie dzieci. Wysokość miesięcznych opłat za pobyt dzieci w przedszkolu stosownie do ilości godzin została ustalona zgodnie z uchwałą Rady Miasta Opola z dnia 28 kwietnia 2012 r. W czterdziestu czterech przypadkach zastosowano zniżki w odpłatności za świadczenia na podstawie § 4 ust.3 Uchwały.

 

X.2. Wydatki dochodów na wydzielonym rachunku

 

          Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34S wynika, że wydatki ze środków dochodów własnych w I półroczu 2013 r. wyniosły ogółem 188,836,76 zł. Wydatki te zaewidencjonowano w piętnastu paragrafach. Ustalono, że kwoty wydatków wykazane w poszczególnych paragrafach są zgodne z ewidencją księgową.

Wykazany w sprawozdaniu stan środków pieniężnych na koniec czerwca 2013 r. w kwocie 52.616,68 zł był zgodny z wyciągiem bankowym nr 132 z 29.06.2013 r., saldem konta 132 oraz zgodny z różnicą dochodów i wydatków. Z ewidencji konta 101- Kasa wynika, że stan gotówki w kasie na koniec czerwca 2013 roku wynosił 0 zł i był zgodny z raportem kasowym nr 6/06/2013.

Szczegółową kontrolą objęto wszystkie wydatki dokonane w czerwcu 2013r. Stan środków na początek miesiąca wynosił 43.022,86 zł , w tym na rachunku bankowym 42.958,14 zł (WB nr 112 z 03.06.2013 r.) oraz w kasie 64,72 zł (RK nr 5/2013 z 31.05.2013 r). Wpływy w czerwcu wyniosły ogółem 36.018,12 zł.

Skontrolowano dokumenty źródłowe dotyczące wydatków w czerwcu. Wszystkie skontrolowane dokumenty dotyczyły wykazanych paragrafów i zostały prawidłowo zaklasyfikowane, zadekretowane, opisane pod względem merytorycznym, formalno rachunkowym i zatwierdzenia do wypłaty. Ponadto wydatki zostały uregulowane w terminie. Nie stwierdzono wydatków poniesionych na cele inne niż wymienione w ustawie o finansach publicznych i uchwale Rady Miasta Opola. Zespół kontrolny ustalił także że wszystkie płatności zostały przekazane na właściwe konta kontrahentów.

          Na podstawie ewidencji kont 101 i 132 ustalono, że wydatki w czerwcu zaksięgowano w dwunastu niżej wymienionych paragrafach:

 

Rozdział 80104 § 2400 – Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów  lub środków obrotowych

          Wydatki ogółem wyniosły 112,16 zł. Jest to pozostałość z 2012 r.

 

Rozdział 80104 §4140  - Wynagrodzenie bezosobowe

         Wydatki ogółem wyniosły 700,00 zł. W czerwcu wydatki wyniosły 100,00 zł. i dotyczyły zapłaty podatku od umowy o dzieło.

 

Rozdział 80104 § 4210 – Zakup materiałów wyposażenia

      Wydatki ogółem wyniosły 18.913,88 zł. W czerwcu  wydatki wyniosły 4.066,61  zł i dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych itp. (akta kontroli Nr 13/30/I/).

 

Rozdział 80104 § 4220 – Zakup  żywności

          Wydatki ogółem wyniosły 72.913,88 zł. Wydatki w czerwcu wyniosły 14.720,66  zł. Wszystkie wydatki dotyczyły zakupu żywności (akta kontroli Nr 13/29/I/).

 

Rozdział 80104 § 4260 – Zakup energii 

    Wydatki ogółem wyniosły 30.133,50 zł. Wydatki w czerwcu wyniosły 5.423,23 zł. Wszystkie zaewidencjonowane w czerwcu wydatki  dotyczyły zapłaty za energię cieplną, energię elektryczną oraz wodę.

 

Rozdział 80104 § 4270 – Zakup usług remontowych

        Wydatki ogółem wyniosły 1.809,58 zł. Wydatki w czerwcu wyniosły 442,80 zł. W paragrafie tym w czerwcu zaewidencjonowano 3 wydatki, które dotyczyły  konserwacji urządzeń gazowych i klimatyzacji oraz przeglądu pralki (akta kontroli Nr 13/30/I/28).

 

Rozdział 80104 § 4280 – Zakup usług zdrowotnych

       Wydatki ogółem wyniosły 430,00 zł. Wydatki w czerwcu wyniosły 110,00 zł. W paragrafie tym w czerwcu zaewidencjonowane 1 wydatek, który dotyczył badań okresowych i profilaktycznych (akta kontroli Nr 13/30/I/28).

 

Rozdział 80104 § 4300 – Zakup usług pozostałych 

    Wydatki ogółem wyniosły 8.364,86 zł. Wydatki w czerwcu wyniosły 1.217,44 zł. Zaewidencjonowane w czerwcu wydatki dotyczyły między innymi usług transportowych, wywozu śmieci, ścieków, monitoringu, deratyzacji .

 

Rozdział 80104 § 4350 – Opłaty za usługi dostępu do internetu 

          Wydatki ogółem wyniosły 220,68 zł. W paragrafie tym w czerwcu zaewidencjonowano wydatek na kwotę 36,78  zł, który dotyczył zapłaty faktury za czerwiec 2013 r.

 

Rozdział 80104 § 4360 – Zakup usług telefonii  komórkowej

          Wydatki ogółem wyniosły 674,97 zł. W paragrafie tym w czerwcu zaewidencjonowano 1 wydatek na kwotę 106,55 zł, który dotyczył zapłaty faktury za usługi telekomunikacyjne.

 

Rozdział 80104 § 4370 – Zakup usług telefonii stacjonarnej 

          Wydatki ogółem wyniosły 494,23 zł. W paragrafie tym w czerwcu zaewidencjonowano wydatek na kwotę 87,94 zł, który dotyczył zapłaty faktury za usługę telekomunikacyjną .

 

Rozdział 80104 § 4410 – Podróże służbowe krajowe 

          Wydatki ogółem wyniosły 699,06 zł. W paragrafie tym w czerwcu zaewidencjonowano 2 wydatki na kwotę  112,28 zł. który dotyczył wypłaty ryczałtu za pojazd prywatny do celów służbowych oraz podatku od niego.

 

XI. Gospodarka kasowa

 

Zasady gospodarki kasowej opisane są w instrukcji kasowej.  Wszystkie obroty gotówkowe są dokumentowane dowodami kasowymi. Ewidencja księgowa konta 101 prowadzona jest oddzielnie dla budżetu, wydzielonego rachunku oraz funduszu socjalnego. Na koniec I półrocza 2013 r. stany gotówki w kasie wykazane na poszczególnych kontach wynosiły 0 i były zgodne z raportami kasowymi.

 

XII. Druki ścisłego zarachowania

W jednostce prowadzona jest książka druków ścisłego zarachowania. Bezpośrednią kontrolę nad drukami ścisłego zarachowania sprawuje Kierownik Gospodarczy. Prowadzona jest ewidencja bloczków Kp i Kw. Stwierdzono ciągłość numeracji dotychczas wykorzystanych kwitariuszy przychodowych i rozchodowych.

 

XIII. Gospodarka magazynowa

Komisyjnego spisu z natury stanu magazynu żywnościowego dokonano w dniu 30.06.2013 r. Z arkusza spisowego wynika, że na stanie magazynu były artykuły żywnościowe  o wartości 1.432,83 zł. Ustalono, że dane wykazane w arkuszu spisowym są zgodne z saldem końcowym konta 310 – materiały (akta kontroli tom Nr 13/30/I/32).

 

XIV. Umowy najmu i dzierżawy

W I półroczu 2013 r. jednostka kontrolowana nie zawierała żadnych umów najmu ani umów dzierżawy.

 

XV. Kontrola zarządcza

                W Przedszkolu Publicznym Integracyjnym Nr 51 w Opolu funkcjonuje system  kontroli zarządczej, który wprowadzono Zarządzeniem Nr 12/2010 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 23 w Opolu z dnia 28.10.2010 r. oraz wprowadzono Regulamin kontroli zarządczej Zarządzeniem nr 13/2010 z dnia 28.10.2010 r. Natomiast Zarządzeniem nr 17/2010  z dnia 16.12.2010 r. ustalono zasady wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.

W roku 2011 ustanowione zostały Zasady etyki pracowników zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym Integracyjnym nr 51 w Opolu wprowadzone Zarządzeniem nr 14/2011  z dnia 03.11.2011 r.

Dyrektor przedszkola jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej organizuje szereg działań dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działań z przepisami prawa oraz obowiązującymi w placówce procedurami;

- skuteczności i efektywności działania;

- wiarygodności sprawozdań;

- ochrony zasobów;

- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;

- zarządzania ryzykiem.

W jednostce dokonywana jest identyfikacja, analiza i ocena ryzyka, czego efektem jest utworzenie rejestru występujących ryzyk uwzględniający istotę, prawdopodobieństwo i sposób realizacji ryzyka.

Na 2013 rok dokonano określenia ryzyka dla 4 celów po hierarchizacji.

Dyrektor przedszkola skupiła się na wykorzystaniu w 100% planu wydatków budżetowych, zabezpieczeniu i prawidłowej gospodarce majątkiem, efektywnej gospodarce dochodami na wydzielonym rachunku dochodów i zapewnieniu odpowiednich warunków lokalowych i wyposażeniowych.

W 2012 roku dokonano wśród pracowników samooceny kontroli zarządczej. Dyrektor każdego roku składa oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w prowadzonej placówce. Przedszkole Publiczne Integracyjne  Nr 51 w Opolu jako placówka publiczna do wytyczenia swojego kierunku pracy posiada Statut wprowadzony w życie Uchwałą Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 4/2011 z dnia 31.08.2011 r. Dokument ten zawiera:

1. Cele przedszkola, którymi są:

a) wspomaganie rozwoju i wczesna edukacja dzieci od trzeciego roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej,

b) tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej,

c) wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym,

d) wspomaganie wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny w ścisłym z nią współdziałaniu.

oraz następujące

2. Zadania przedszkola:

a) zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,

b) zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu,

c) organizowanie pracy z dziećmi zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki i wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci,

d) dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej do możliwości rozwojowych dziecka,

e) udzielanie pomocy pedagogiczno – psychologicznej,

f) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w zakresie dopuszczonym możliwościami techniczno-lokalowymi i organizacyjnymi przedszkola,

g) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

h) pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej,

i) informowanie rodziców na bieżąco o postępach dziecka,

j) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych przez przedszkole.

W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania placówki we wszystkich obszarach do realizacji przez wszystkich pracowników wprowadzono również szereg regulaminów i procedur, z którymi pracownicy są zapoznawani na posiedzeniach Rady Pedagogicznej i zebraniach pracowników administracyjno-obsługowych.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi kontrolowanej jednostki.

 

Zgodnie z § 20 ust.1-2  Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.I-0120.1.77.2012 z dnia 25 maja  2012 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo przedstawić  umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia składane są w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia odbioru protokołu.

 

Jednostka kontrolowana

W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu (podpisy)

 

 

 

Data: ........................

 

Zespół kontrolny  (podpisy)

 

 

 

 

 

 

 Data: ……………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KWiA.I–1711-00021/13

                            Opole, 14.10.2013 r.

 

PROTOKÓŁ KONTROLI  NR 30/13

 

Jednostka kontrolowana

Publiczne Przedszkole nr 51 w Opolu

Nazwa organu sprawującego nadzór

Prezydent Miasta Opola

Termin przeprowadzenia kontroli

od 19 września do 10 października 2013 r.

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

Wiesław Pałczyński- inspektor w Wydziale

Kontroli Wewnętrznej i Audytu

Tadeusz Lech – gł. specjalista w Wydziale

Kontroli Wewnętrznej i Audytu

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

nr 73/2008

nr 74/2008

Przedmiot kontroli

ØGospodarka finansowa

 • Zamówienia publiczne
 • System kontroli wewnętrznej

Okres objęty kontrolą

2007r. i 2008r.

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

–dyrektor przedszkola

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały

Alfreda Ludwiczyńska-Popera – dyrektor przedszkola

Maria Wiktorek – główna księgowa

                      

 

Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr  249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).

 

 1. Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 107 poz. 726 z późn. zm.).

 

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.).

 

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (dz. U. z 2006 r. Nr 116 poz.783).

 

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 z późn. zm.).

 

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020).

 

 1. Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.

 

 1. Uchwała Nr LXIX/798/06 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niepedagogicznych zatrudnionych                     w jednostkach oświatowych oraz uzgodnienia wartości jednego punktu.

 

 1. Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych  (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58).

 

Cel kontroli

 

Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji wydatków i sporządzanych sprawozdań.

 

Metodyka przeprowadzenia kontroli

 

Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-księgowych. Na podstawie zapisów dokonywanych na kontach księgowych ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych. Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, listy płac, raporty kasowe, itp.) oraz porównano je z wyciągami bankowymi. Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty przez dyrektora przedszkola. Dane zawarte w rocznych sprawozdaniach budżetowych porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej. Dokonano analizy poszczególnych wydatków pod kątem ich celowości i gospodarności oraz zgodności z planem finansowym. Sprawdzono również czy jednostka posiada zakładowy plan kont i opracowane na piśmie procedury kontroli finansowej, oraz czy procedury te są zgodne ze standardami Ministerstwa Finansów i dostosowane do specyfiki jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.

 

Sprawy organizacyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publiczne Przedszkole nr 33 w Opolu przy ul. Strzeleckiej 32 funkcjonuje od dnia 01.03.2004 r., na podstawie Uchwały Nr XXVI/224/04 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie odnowienia aktów założycielskich publicznych przedszkoli, dla których miasto Opole jest organem prowadzącym (akta kontroli Nr 08/34/I/1-2). Siedzibą przedszkola jest nieruchomość zabudowana położona w Opolu przy ul. Strzeleckiej 32 oraz Miodowej 1, którą Zarząd Miasta Opola przekazał nieodpłatnie w trwały zarząd decyzją nr GN 7224.c/42/99 z dnia 09 sierpnia 1999 r. (akta kontroli Nr 08/34/I/5-8).

W okresie objętym kontrolą dyrektorem przedszkola była pani Alfreda Ludwiczyńska - Popera powołana na to stanowisko na okres od 01 września 2007r. do 31 sierpnia 2012 r.  (akta kontroli Nr 08/34/I/21).

         Głównym księgowym przedszkola jest pani Iwona Bonkosch-Mendus zatrudniona w jednostce od dnia 01 marca 2006 r. w wymiarze 0,25 etatu na czas nieokreślony (akta kontroli Nr 08/34/I/18).W okresie kontroli przebywała ona na urlopie macierzyńskim (akta kontroli Nr 08/34/I/16-17). Zgodnie z zaświadczeniem lekarskim dyrektor przedszkola udzielił jej urlopu macierzyńskiego na okres 28 tygodni, tj. od 22.04.2008r. do 31.10.2008r.

W trakcie prowadzenia kontroli obowiązki głównej księgowej przejęła pani Maria Wiktorek, która została zatrudniona na czas określony, tj. od 01.05.2008r. do 07.12.2008r. (akta kontroli Nr 08/34/I/19).

         Z budżetem gminy przedszkole rozliczało się w dziale 801 rozdział 80104. Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy oraz z dochodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy.

         Od maja 2007 r. przedszkole posiada rachunki bankowe w Banku PKO BP S.A.

         Księgi rachunkowe w przedszkolu za 2008r. prowadzone są z wykorzystaniem programu komputerowego Progman Software. Natomiast księgi za ubiegłe lata prowadzone były ręcznie.

 

Sprawy kadrowe

 

Na dzień 01.01.2007 r. w jednostce kontrolowanej zatrudnionych było ogółem 16 osób na 11,69 etatach (akta kontroli Nr 08/34/I/10).

 

Szczegółowo stan zatrudnienia na dzień 01.01.2007 r. przedstawiono w tabeli nr 1.

 

Tabela nr 1

Lp.

Pracownicy

Etaty

Osoby

1

Pedagogiczni

5,69

7

2

Administracja i Obsługa

6

9

RAZEM

11,69

16

 

 

         Na dzień 31.12.2007 r. w jednostce kontrolowanej zatrudnionych było ogółem 17 osób na 11,79 etatach (akta kontroli Nr 08/34/I/9). W 2007 roku do pracy w przedszkolu przyjęto jednego pracownika pedagogicznego (logopedę). Zmiana ta została ujęta w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2007/2008.

 

Szczegółowo stan zatrudnienia na dzień 31.12.2007 r. przedstawiono w tabeli nr 2.

 

Tabela nr 2

Lp.

Pracownicy

Etaty

Osoby

1

Pedagogiczni

5,79

8

2

Administracja i Obsługa

6

9

RAZEM

11,79

17

 

 

W zakresie realizacji planu rzeczowo-finansowego

 

 

Dochody budżetowe w 2007 r.

 

W dniu 30.01.2008 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–27S z wykonania planu dochodów budżetowych przedszkola za rok 2007 r. (akta kontroli 08/34/I/25).

Ze sprawozdania wynika, że dochody w tym okresie wyniosły 14,90 zł. W trakcie kontroli ustalono, że wykazana w sprawozdaniu Rb-27 S kwota w wysokości 14,90 zł dotyczyła odsetek od zgromadzonych na rachunku bankowym.

 

Wydatki budżetowe w 2007 r.

 

Z wyciągu bankowego wynika, że stan środków budżetowych na rachunku bankowym przedszkola na dzień 31.12.2007 r. wynosił – „0” (akta kontroli Nr 08/34/I/31).                

Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków finansowych  przekazanych na działalność przedszkola w 2007 r. wynosiła: 483.200 zł. Faktycznie wykorzystano kwotę 481.915,53 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 1.284,47 zł zwrócono do Urzędu Miasta Opola w dniu 27.12.2007 r. (akta kontroli Nr 08/34/I/27).

W dniu 10.01.2008 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2007 r. (akta kontroli Nr 08/34/I/22). W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu jest zgodna z łączną kwotą środków otrzymanych z Urzędu Miasta na działalność w 2007 r. Natomiast wykazano w tym sprawozdaniu dane niezgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej w ten sposób, że:

- w § 4010 zaniżono dane o kwotę 1.788,83 zł. W sprawozdaniu widnieje kwota 365.399,98 zł, a z ewidencji wynika, że powinna to być kwota 367.188,81 zł.

- w § 4110 zawyżono dane o kwotę 1.788,83 zł. W sprawozdaniu widnieje kwota 63.338,33 zł, a z ewidencji wynika, że powinna to być kwota 61.549,50 zł (akta kontroli Nr 08/34/I/24).

 

         Na powyższą okoliczność główna księgowa i dyrektor przedszkola złożyły wyjaśnienie (akta kontroli Nr 08/34/I/32). Nieprawidłowość wynikła z odejścia w miesiącu grudniu na zwolnienie lekarskie, a następnie na urlop macierzyński głównej księgowej pani Iwona Bonkosch-Mendus. W dniu 10.12.2007r. dyrektor przedszkola zobowiązała panią Bożenę Buhl zatrudnioną na stanowisku specjalisty do wykonywania dodatkowych obowiązków głównego księgowego. Pani Buhl była przekonana, że poprzednia główna księgowa zrobiła symulację zgodności przewidywanych wydatków z planem budżetowym jeszcze w miesiącu listopadzie 2007r., w okresie, w którym można ten plan korygować. Na początku stycznia po zaksięgowaniu wydatków na wynagrodzenia okazało się, że na § 4010 brakuje środków, a na § 4110 dużo zostaje, dlatego o kwotę 1.788,83 zł pomniejszyła § 4010 a zwiększyła § 4110. Był to koniec roku budżetowego i było już za późno na dokonywanie zmian w planie budżetowym.

 

Ze sporządzonego sprawozdania oraz z dokumentacji księgowej przedszkola wynika, że dokonywane wydatki dotyczące przedszkola zostały zaewidencjonowane w siedmiu paragrafach: 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4260 i 4440.

         

Zespół kontrolny poddał analizie wyciągi bankowe środków budżetowych za miesiąc styczeń 2008 (nr 1 ÷ 6), luty 2008 (nr 7 ÷ 14), marzec 2008 (nr 15 ÷ 21), kwiecień 2008 (nr 22 ÷ 27), maj 2008 (nr 28 ÷ 32), czerwiec 2008 (nr 33 ÷ 37). Ustalono, że wpływy na rachunek bankowy stanowiły wyłącznie środki przekazane przez Urząd Miasta Opola natomiast z rachunku przelewane były tylko środki na wynagrodzenia, potrącenia oraz pochodne od wynagrodzeń.

 

W wyniku kontroli ustalono, że w 2007 r. pracownikom oprócz  wynagrodzeń miesięcznych wypłacono dodatkowo (akta kontroli Nr 08/34/I/34):

 

 • nagrody jubileuszowe dla trzech osób w łącznej kwocie  11.262,09 zł,
 • ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla jednej osoby w kwocie  411,20 zł,
 • dwie odprawy emerytalno – rentowe na łączną kwotę 16.905,19 zł.

 

Ze specjalnego funduszu nagród nagrody dyrektora otrzymało 5 osób na łączną kwotę 1.821,14 zł, w tym jeden nauczyciel na kwotę 842,87 zł i czterech pracowników nie będących nauczycielami na łączną kwotę 978,27 zł. Specjalny fundusz nagród nie został przekroczony.

 

          Zespół kontrolny sprawdził prawidłowość sporządzania list płac w 2007 r. Ustalono, że są one sporządzane odrębnie dla pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli.

Wypłaty wynagrodzeń są dokonywane dla wszystkich pracowników bezpośrednio na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe.

 

Ponadto strona kontrolująca sprawdziła prawidłowość naliczania płac dla pięciu pracowników wykazanych w tabeli nr 3.

 

Tabela nr 3

Lp.

Imię i nazwisko

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania wg angażu

Kategoria zaszeregowania wg Rozporządzenia*

Liczba punktów wg angażu

Liczba punktów wg Rozporządzenia*

Wymiar etatu

1

Maria Wiktorek

Główny księgowy

brak

XVI-XX

brak

261-365

1/4

2

Bożena Buhl

Specjalista ds. płac

XIV

VIII-XIV

240

111-240

1

3

Anna Koziarska

Pomoc nauczyciela

X

VI-X

160

81-160

1

4

Maria Szymaniec

Kucharka

X

V-X

160

66-160

1

5

Gabriela Czech

Pomoc nauczyciela

X

I-V

160

66-80

1

 

* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 z późn. zm.)

 

 

Podczas czynności kontrolnych sprawdzono, czy stawki poszczególnych składników wynagrodzeń zostały przyznane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

W jednym przypadku ( poz. 1 w tabeli nr 3) stwierdzono, że kategoria zaszeregowania i liczba punktów została przyznana niezgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku głównego księgowego brak jest kategorii i liczby punktów, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

         Na tę okoliczność wyjaśnienie złożyła dyrektor przedszkola (akta kontroli Nr 08/34/I/51). W wyjaśnieniu podano informację, że w przypadku głównej księgowej pani Iwony Bonkosch-Mendus obecnie przebywającej na urlopie macierzyńskim, jak i pani Marii Wiktorek, która obecnie pełni te obowiązki zastosowano przepis § 2.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008r. zmieniającym rozporządzeniem w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.[1]

Jednak nowego angażu potwierdzającego ww. informacje nie przedłożono stronie kontrolującej.

 

Zespół kontrolujący dokonał również analizy wynagrodzeń pięciu pracowników przedszkola za I półrocze 2008 r.:

- dyrekcja (1osoba),

- obsługa (2 osoby),

- administracja (2 osoby).

Badanie polegało na porównaniu naliczonych wynagrodzeń z indywidualnych kartotek wynagrodzeń ze sporządzonymi listami płac. Następnie porównano wynagrodzenia netto z listy płac z dokonanymi przelewami. W badaniu zastosowano technikę porównania bieżącej informacji z analogiczną informacją z poprzedniego okresu. Zestawienie wynagrodzeń pracowników kontrolowanej jednostki za I półrocze 2008 r. przedstawiono w tabeli nr 4.

 

Tabel nr 4

Lp.

Imię i nazwisko

I/2008

II/2008

III/2008

IV/2008

V/2008

VI/2008

1

Główny księgowy

483,42

753,41

753,41

741,96

793,23

690,45

2

Dyrektor

2185,70

2185,70

2185,70

2337,17

2337,17

2337,17

3

Specjalista ds. płac

1846,57

1665,45

1665,45

1768,04

1633,43

1703,19

4

Pomoc nauczyciela

1358,85

1314,03

1314,02

1434,63

1434,63

1298,12

5

Kucharka

1424,52

1378,17

1378,16

1457,90

1457,89

1507,72

 

            W trakcie badania stwierdzono, iż wszystkie kwoty wykazane                      w indywidualnych kartotekach wynagrodzeń były zgodne z kwotami na sporządzonych listach płac. Po analizie porównawczej stwierdzono, iż zachodzi pełna zgodność pomiędzy danymi zawartymi w listach płac z danymi                      z wyciągów bankowych (akta kontroli Nr 08/34/I/39).

      

Dochody własne w 2008 r.

 

Podstawę funkcjonowania dochodów własnych stanowi uchwała nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia                           i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola z późniejszymi zmianami. Podstawą gospodarowania dochodami własnymi jest roczny plan sporządzony przez dyrektora jednostki określający przychody i rozchody w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Ustalono, że w kontrolowanym przedszkolu środki dochodów własnych były gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym. Ze sporządzonego przez jednostkę sprawozdania Rb-34 wynika, że wykonanie przychodów dochodów własnych w I półroczu 2008 r. wyniosło ogółem 88.968,55 zł (akta kontroli Nr 08/34/I/55). Na kwotę tę składają się:

 • środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego w kwocie 10.786,01 zł,
 • przychody w kwocie 78.182,54 zł.

Powyższe przychody uzyskano w trzech paragrafach tj.:

 • paragraf 083 „Wpływy z usług”  -  kwota 76.455,21 zł,
 • paragraf 092  „Pozostałe odsetki”  -  kwota 365,43 zł,
 • paragraf 096 ,,Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej”  -  kwota 1.361,90 zł,

 

W wyniku kontroli ustalono, że na przychody składały się wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu, odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym oraz darowizny.

 

Wydatki dochodów własnych w II kwartale 2008 r.

 

          Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 (akta kontroli Nr 08/34/I/56) wynika, że wydatki w ramach dochodów własnych w II kwartale 2008 r. wyniosły ogółem 88.968,55 zł. Wydatki te zaewidencjonowano w trzynastu paragrafach.

          W wyniku przeprowadzonej analizy wyżej wymienionego sprawozdania kontroli poddano dokumentację księgową dotyczącą największych wydatków zaewidencjonowanych w czterech paragrafach.

 

Lp.

Paragraf

Wydatki

1.

4170

424,00

2.

4210

13317,35

3.

4220

19270,93

4.

4240

5783,87

5.

4260

10703,42

6.

4270

8712,76

7.

4300

13899,13

8.

4350

236,98

9.

4360

125,00

10.

4370

1041,64

11.

4430

183,00

12.

4740

90,24

13.

4750

1329,80

 

Rozdział 80104 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (akta kontroli Nr 08/34/I/67)

 

          Wydatki ogółem wyniosły 13.317,35 zł. Ustalono, że wydatki dotyczyły m.in. środków czystości i materiałów biurowych. Ponadto ustalono, że w powyższym paragrafie ewidencjonowano tusze do drukarek oraz tonery, które zgodnie z obowiązującymi przepisami winny być ewidencjonowane w paragrafie 4750. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.

      

Rozdział 80104 § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (akta kontroli Nr 08/34/I/69)

 

          Wydatki ogółem wyniosły 5.783,87 zł. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów dydaktycznych i książek oraz zabawek. Ponadto ustalono, że w powyższym paragrafie ewidencjonowano usługi transportowe, które zgodnie z obowiązującymi przepisami winny być ewidencjonowane w paragrafie 4300. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.

 

Rozdział 80104 § 4270 – Zakup usług remontowych (akta kontroli Nr 08/34/I/70)

 

          Wydatki ogółem wyniosły 8.712,76 zł. Wydatki dotyczyły remontu łazienki. Ponadto ustalono, że w powyższym paragrafie ewidencjonowano materiały przeznaczone do remontu, które zgodnie z obowiązującymi przepisami winny być ewidencjonowane w paragrafie 4210. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.

 

                

Rozdział 80104 § 4300 – Zakup usług pozostałych (akta kontroli Nr 08/34/I/72)

 

          Wydatki ogółem wyniosły 13.899,13 zł. Wydatki dotyczyły m.in. wywozu śmieci, prowizji bankowych, opłat pocztowych. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.

          Ponadto ustalono, że w powyższym paragrafie nieprawidłowo zaewidencjonowano wydatki dotyczące;

- prenumeraty, programu komputerowego Vulcan (aktualizacja), szkoleń, napraw i konserwacji sprzętu oraz badań profilaktycznych i okresowych.

 

Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ww. wydatki winny być ewidencjonowane w paragrafie:

 

- w § 4210 - prenumerata,

- w § 4750 - programy komputerowe,

- w § 4700 - szkolenia,

- w § 4270 - naprawy, konserwacje sprzętu,

- w § 4280 - badania profilaktyczne  i okresowe.

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 

          W 2007 r. w kontrolowanym przedszkolu dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 15.900,00 zł.

 

          Sposób wyliczenia odpisu na 2007r. przedstawiał się następująco:

- nauczyciele – 1.795,80 (kwota bazowa z 2006r.) x 110% x 5,69 = 11.239,92

          Natomiast kwota bazowa dla nauczycieli w 2007r. została podniesiona w ustawie budżetowej do 1.885,59 zł.

 

- administracja i obsługa – 2.050,00 (przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej ogłoszone za 2006r. z wytycznych w sprawie opracowywania materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta Opola na 2007r.) x 37,5% x 6 = 4.613,00.

          Natomiast przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej ogłoszone przez GUS w drugim półroczu 2006r. wyniosło 2.145,59 zł. W związku z tym w myśl art. 5 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, jeśli ww. wynagrodzenie II półrocza roku poprzedniego był wyższe od wynagrodzenia w całym poprzednim roku, to przeciętne wynagrodzenie z II półrocza będzie podstawą do naliczania wysokości.

 

Odpis funduszu na 2007r. nie został odpowiednio skorygowany na koniec 2007r.

 

Środki budżetowe zostały przekazane na rachunek bankowy ZFŚS w ustawowych terminach, tj. w dniach:

 • 15.01.2007 r. –   3.000,00 zł
 • 24.05.2007 r. –   8.925,00 zł
 • 13.09.2007 r. –   3.975,00 zł

RAZEM                   15.900,00 zł

 

Zasady tworzenia i udzielania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników przedszkola określił dyrektor w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z 01.03.2006r. Regulamin określa m.in. osoby uprawnione do korzystania ze środków funduszu, przeznaczenie środków oraz zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych.

          Wstępnej kwalifikacji wniosków o przyznanie pomocy socjalnej dokonuje komisja socjalna składająca się z trzech osób, która została wybrana przez pracowników. Decyzje o przyznaniu świadczenia podejmuje dyrektor. Przyznanie pomocy i świadczeń oraz wysokość dopłaty uzależniona jest od sytuacji życiowej.

          Środki funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Niewykorzystane środki w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

          Zespół kontrolny poddał analizie wyciągi bankowe środków ZFŚS za 2007r. Sprawdzono wyciągi wygenerowane przez Bank Millenium (nr 1 ÷ 25) oraz wyciągi wygenerowane przez PKO Bank Polski SA  (nr 1 ÷ 46).

Z wyciągu bankowego wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2007 r. wynosił 732,77 zł. Stan ten jest zgodny z saldem początkowym konta 135 – rachunek ZFŚS.

W wyniku kontroli ustalono, że na kwotę tę oprócz środków przeniesionych z poprzedniego roku, odpisów i odsetek od zgromadzonych na rachunku środków, składały się także spłaty pożyczek mieszkaniowych oraz odpis dla emerytów przekazany z Urzędu Miasta w wysokości 3.034,00 zł. Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono.

         Z analizy zapisów dokonanych na koncie 135 (strona Ma) wynika, że zaewidencjonowane wydatki w kontrolowanym okresie dotyczyły:

 • pomocy rzeczowej i finansowej,
 • pożyczek mieszkaniowych,
 • świadczeń urlopowych dla nauczycieli,
 • dofinansowania do wczasów i wypoczynku dzieci,
 • dofinansowania dla emerytów,
 • organizacji imprez kulturalnych.

 

Saldo konta 135 na dzień 31.12.2007 r. wynosiło 2.312,18 zł i było zgodne z wyciągiem bankowym.

 

W zakresie  pozostałych spraw finansowo – księgowych

Dokumenty księgowe

         Podczas kontroli ustalono, że dokumentacja księgowa prowadzona jest w sposób chronologiczny. Konta księgowe syntetyczne mają utworzone i wyodrębnione konta analityczne.

Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia sposobu opisywania faktur oraz rachunków pod względem formalnym, rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzania do wypłaty przez dyrektora jednostki. Do badania wybrano dwadzieścia osiem dokumentów księgowych, które zaksięgowano w miesiącu grudniu 2007r. W tabeli nr 5 przedstawiono dokumenty poddane szczegółowej kontroli.

 

Tabela nr 5

Lp.

Nr faktury

Cel wydatku

Kwota

 

§

 

Winien być §

Data przelewu

1

HF10303/07

Żywność

403,73

4220

   -

   03.12.07

2

07/73/08

Żywność

32,37

4220

-

03.12.07

3

46/87

Żywność

126,48

4220

-

03.12.07

4

196/07

Zabawki

707,60

4210

-

05.12.07

5

28251/A

Żywność

441,09

4220

-

06.12.07

6

07/7420

Żywność

48,10

4220

-

06.12.07

7

FA/P7944/12/2007

program multimedialny

129,00

4210

4240

12.12.07

8

10/C/09/07

gry edukacyjne

488,00

4210

-

12.12.07

9

3098/12/07

Szkolenie

362,00

4300

4700

12.12.07

10

75054/07

kodeks pracy, aktualizacja

55,96

4300

4210

12.12.07

11

82642/07

kodeks pracy, aktualizacja

55,48

4300

4210

12.12.07

12

2659/07/FVS

usługi kominiarskie

73,20

4300

4270

12.12.07

13

Z1539/0007/12/2007

Energia

321,23

4260

-

12.12.07

 

071371/2007

woda i ścieki

103,26

4260

-

12.12.07

14

07/7532

żywność

37,40

4220

-

12.12.07

15

0187/07/FVS

najem terenu pod tablice reklamowe

50,00

4300

-

13.12.07

16

4220598862

wywóz śmieci

83,40

4300

-

13.12.07

17

4220598863

wywóz śmieci

41,70

4300

-

13.12.07

18

4790

żywność

149,91

4220

-

13.12.07

19

FOP30414006/012/07

telefony

236,81

4350

4370

-

19.12.07

20

01489/ER/07

prasa ,,Ergo”

25,00

4300

4210

19.12.07

21

07/76

żywność

43,87

4220

-

19.12.07

22

27619/07

licencja Vulcan

347,70

4750

-

20.12.07

23

27620/07

licencja Vulcan

347,70

4300

4750

20.12.07

24

28493/07/0

kodeks oświaty

53,00

4300

4210

20.12.07

25

077806

żywność

43,44

4220

-

20.12.07

26

2186/2007

materiały dydaktyczne

79,80

4240

-

20.12.07

27

44/663

konserwacja p.poż.

33,03

4300

4270

20.12.07

28

6542085/135

gaz

1.567,65

4260

-

28.12.07

 

W trakcie powyższego badania zespół kontrolny ustalił, że wszystkie skontrolowane dokumenty nie były opisane w myśl art.35 ust.3 ustawy o finansach publicznych. Ponadto nie wszystkie wydatki ujęto w prawidłowym paragrafie (poz. w tabeli nr 7,9,10,11,12,20,23,24,27).

     

         Zespół kontrolny poddał również sprawdzeniu prawidłowość sporządzania raportów kasowych z dochodów własnych w miesiącach styczeń – marzec 2008r. (1-13). W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono:

 

 • sporządzone raporty były ponumerowane narastająco,
 • w każdym przypadku saldo końcowe było saldem początkowym następnego raportu,
 • do raportów kasowych dołączone były dowody źródłowe, tj.: faktury, rachunki,
 • limit gotówki w kasie tzw. pogotowie kasowe (zgodnie z Instrukcją kasową - 3.000,00 zł) nie zostało przekroczone,
 • dowody KP i KW były opatrzone podpisami osoby wystawiającej, zatwierdzającej i sprawdzającej,
 • zapisy w raportach dokonywane były w sposób chronologiczny.

 

Gotówka przechowywana jest w sejfie. Odpowiedzialność materialną za prowadzenie kasy ponosi pracownik zatrudniony na stanowisku specjalisty ds. płac. Deklaracja odpowiedzialności materialnej znajduje się w aktach osobowych pracownika. Ustalono, że w przedszkolu prowadzona jest księga druków ścisłego zarachowania założona w dniu 04.01.1999 r. W księdze ewidencjonowane są na bieżąco druki ścisłego zarachowania, tj. kartoteki magazynowe i arkusze inwentaryzacyjne.

           

System kontroli wewnętrznej

     

Na system kontroli wewnętrznej w zakresie dotyczącym gospodarki finansowej   w kontrolowanej jednostce składają się:

 

 • Regulamin Inwentaryzacji z 19.09.2002r.
 • Instrukcja w sprawie pogotowia kasowego.
 • Instrukcja obiegu dokumentów. Załącznikiem do instrukcji są wzory podpisów osób sprawdzających pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym, zatwierdzenia do wypłaty oraz osób podpisujących dowody bankowe,
 • Zakładowy Plan Kont wprowadzony zarządzeniem nr 2/2006/2007 dyrektora PP 33 z 27.12.2006r.
 • Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 Euro.
 • Regulamin kontroli wewnętrznej wprowadzony zarządzeniem dyrektora PP 33 z 04.12.2006r.

         W Regulaminie kontroli wewnętrznej określono cele kontroli wewnętrznej oraz jej charakter. Jednostka posiada plan kontroli na 2008r. Planowo wykonano jedną kontrolę dotyczącą poprawności raportów żywieniowych. Z kontroli sporządzono protokół, kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości. Do dnia zakończenia kontroli plan kontroli wewnętrznych został zrealizowany prawidłowo.

 

         Kontroli poddano dokumentację dotyczącą przeprowadzonej w jednostce na dzień 31.12.2007 r. inwentaryzacji. Ustalono, że przeprowadzone spisy inwentaryzacyjne dotyczyły środków spożywczych znajdujących się w magazynie, środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych i księgozbioru. W dokumentacji znajdują się: zarządzenia dyrektora dotyczące powołania komisji, arkusze spisowe z natury odpowiednio ponumerowane i wypełnione i podpisane oraz protokoły z likwidacji.

 

 

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi przedszkola.

 

Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola, zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.

 

 

Jednostka kontrolowana

W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu.

 

(podpisy)

 

 

Data: ........................

                   Zespół kontrolny

 

 

 

(podpisy)

 

 

 

Data:.

        

   Podpis Głównego Specjalisty:

 

 

   Podpis Naczelnika Wydziału:

 

 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:

 

.................................................................................................................

................................................................................................................

 

 

 

 

[1] § 2.1. Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych, gospodarstwach pomocniczych jednostek budżetowych i zakładach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego w dniu 1 maja 2008r., ustalone z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszym rozporządzeniem, nie może być niższe od wynagrodzenia przysługującego przed tym dniem.

 

Załączniki do pobrania: 2014-01-15 11:20:04 - Wystąpienie pokontrolne (28.00 kB)

Ilość odwiedzin: 5159
Nazwa dokumentu: Przedszkole Publiczne nr 51
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Pałczyński, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2014-01-15 10:28:39
Data udostępnienia informacji: 2014-01-15 10:28:39
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-15 11:21:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner