logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   minus Urząd Miasta Opola
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2020 r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2020 r.
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2019
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2019 r.
      minus REGULAMIN NABORU
      minus DRUKI DO POBRANIA
      minus ARCHIWUM NABORÓW
         plus REKRUTACJE 2005 R.
         plus REKRUTACJE 2006 R.
         plus REKRUTACJE 2007 R.
         plus REKRUTACJE 2008 R.
         plus REKRUTACJE 2009 R.
         plus REKRUTACJE 2010 R.
         plus REKRUTACJE 2011 R.
         plus REKRUTACJE 2012 R.
         plus REKRUTACJE 2013 R.
         minus REKRUTACJE 2014 R.
            plus OGŁOSZENIA 2014 r.
            minus WYNIKI KOŃCOWE REKRUTACJI 2014 R.
               minus Wydział Polityki Społecznej
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Budżetu
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Podatków Opłat Lokalnych
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Komunikacji
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Komunikacji
               minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
               minus Wydział Komunikacji
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Komunikacji
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
               minus Biuro Współpracy Zagranicznej
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Biuro ds. Lokalowych i Nadzoru Właścicielskiego
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
            minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2014r.
            plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2014r.
         plus REKRUTACJE 2015 R.
         plus REKRUTACJE 2016 R.
         plus REKRUTACJE 2017 R.
         plus REKRUTACJE 2018 R.
         plus REKRUTACJE 2019 R.
         plus REKRUTACJE 2020 R.
   plus Miejskie Jednostki Organizacyjne
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Wydział Polityki Społecznej
stanowisko ds. społecznych
2. Wydział Budżetu
stanowisko ds. rozliczania szkół niepublicznych oraz przekazywania środków jednostkom oświatowym
3. Wydział Budżetu
stanowisko ds. rozliczania szkół niepublicznych oraz przekazywania środków jednostkom oświatowym
4. Biuro Urbanistyczne
stanowisko ds. projektowania urbanistycznego
5. Wydział Budżetu
stanowisko ds. płac i rozliczania należności osób obcych
6. Wydział Podatków Opłat Lokalnych
dwa stanowiska ds. ewidencji i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
7. Wydział Informatyki
informatyk
8. Wydział Komunikacji
stanowisko ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami(2)
9. Wydział Finansowo-Księgowy
stanowisko ds. rozliczeń finansowych 2
10. Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
stanowisko ds.eksploatacji i rozwoju oświetlenia ulicznego
11. Wydział Komunikacji
stanowisko ds.wydawania uprawnień do kierowania pojazdami(2)
12. Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
stanowisko ds. monitorowania projektów
13. Wydział Komunikacji
stanowisko ds.wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (2)
14. Wydział Informatyki
stanowisko informatyka ds. obsługi kancelaryjno-biurowej
15. Wydział Inwestycji Miejskich
stanowisko ds.dokumentacji technicznej
16. Wydział Komunikacji
stanowisko ds.wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (1)
17. Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
stanowisko ds. eksploatacji i rozwoju oświetlenia ulicznego
18. Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
stanowisko ds.planowania rozwoju miasta
19. Biuro Współpracy Zagranicznej
stanowisko ds. współpracy zagranicznej
20. Wydział Oświaty
Kierownik Referatu Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Obiektów Oświatowych
21. Wydział Finansowo-Księgowy
dwa stanowiska ds. ewidencji księgowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
22. Wydział Informatyki
trzy wolne stanowiska - informatyk
23. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
stanowisko ds.zrównoważonego rozwoju i gospodarki niskoemisyjnej
24. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
stanowisko ds.ochrony gruntów rolnych i zieleni
25. Biuro Urbanistyczne
stanowisko ds. projektowania urbanistycznego
26. Biuro ds. Lokalowych i Nadzoru Właścicielskiego
ds. monitoringu spółek z udziałem miasta Opola i przetargów na lokale użytkowe
27. Wydział Budżetu
stanowisko ds. rozliczania przedszkoli
28. Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
stanowisko ds. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
29. Wydział Budżetu
stanowisko ds. rozliczania przedszkoli
30. Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
ds. ewidencji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nr 7

Ilość odwiedzin: 4430
Nazwa dokumentu: WYNIKI KOŃCOWE REKRUTACJI 2014 R.
Osoba, która wytworzyła informację: Jolanta Początko
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Początko
Osoba, która wprowadzała dane: Jolanta Początko
Data wytworzenia informacji: 2014-01-15 12:30:15
Data udostępnienia informacji: 2014-01-15 12:30:15
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-15 12:31:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner