logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Redakcja Biuletynu
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 C72  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  "Śródmieście VIIa - Piast" w Opolu

 Powierzchnia planu: 23 ha
 Obręb:
Opole
Lp. Procedura sporządzania MPZP Terminy
I.

Uchwała Nr LXIII/961/14 Rady Miasta Opola z dnia 25 września 2014 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIa - Piast" w Opolu

25 września
2014 r.
II. Ogłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp

21 listopada
2014 r.

Składanie wniosków do mpzp do 24 grudnia
2014 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia wniesionych wniosków do mpzp 17 marca
2015 r.
III. Opiniowanie i uzgadnianie projektu mpzp 16 kwietnia
2015 r.
 IV.
 
Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu 21 sierpnia
2017 r.

Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu:

Projekt uchwały mpzp
Załącznik nr 1 - projekt rysunku planu
Załącznik nr 2 - wykaz zabytków
Uzasadnienie do projektu uchwały
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1, zał. 2, zał. 3)

od 29 sierpnia 2017 r. do 26 września 2017 r.
Dyskusja publiczna 21 września 2017 r., Rynek - Ratusz, godz. 16.00, s. 203
Przyjmowanie uwag do projektu mpzp do 10 października 2017 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp 21 grudnia 2017 r.
V.

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIa - Piast" w Opolu

 

Ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

 

 

Nazwa dokumentu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIa - Piast" w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Emilia Twardowska
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Twardowska
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Twardowska
Data wytworzenia informacji: 2014-07-02 13:36:01
Data udostępnienia informacji: 2014-07-02 13:36:01
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-28 10:34:50

Wersja do wydruku...

corner   corner