logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
minus Jednostki podległe
   plus Szkoły ponadgimnazjalne
   plus Gimnazja
   plus Szkoły podstawowe
   plus Przedszkola
   plus Żłobki
   plus Placówki oświatowe
   minus Ogród Zoologiczny
   minus Galeria Sztuki Współczesnej
   minus Estrada Opolska
   minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
   minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
   minus Straż Miejska
   minus Muzeum Polskiej Piosenki
   minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
   minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
   plus Zakłady Opieki Zdrowotnej
   minus Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
   minus Miejski Zarząd Dróg
   minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
   minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
   minus Powiatowy Urząd Pracy
   minus Miejski Ośrodek Kultury
   minus Miejska Biblioteka Publiczna
   minus Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia"
   minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
   minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
   minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
   minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Zamówienia publiczne
         minus 2014
            minus Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług pocztowych - termin składania ofert 31.01.2014r.
            minus Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie prac polegajacych na wycince i pielęgnacji drzew oraz krzewów na terenach stanowiących własnoś
            minus Roboty zduńskie w zasobach Gminy Opole - termin składania ofert 27.02.2014 r.
            minus Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług pocztowych - termin składania ofert 26.02.2014r.
            minus Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych w budynkach, lokalach oraz terenach zewnętrznych, stanowiących zasób Gminy Opole - termin składania ofert 13.03.2014r.
            minus Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie robót instalacyjnych wod.-kan., gaz. c.o. w budynkach, lokalach oraz na terenach zewnętrznych, stanowiących zasób Gminy Opole
            minus Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie robót dekarskich w zasobach Gminy Opole-termin składania ofert 25.03.2014r.
            minus Świadczenie usług konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót elektrycznych w zasobach Gminy Opole-termin składania ofert 07.04.2014r.
            minus Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu oraz oprogramowania komputerowego dla Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu - termin
            minus Roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej drewnianej na PCV w lokalach komunalnych na terenie Gminie Opole.
            minus Roboty budowlane polegające na remoncie dachów w budynkach komunalnych na terenie Gminy Opole
            minus Świadczenie usług pocztowych
            minus Usługi stałego utrzymania czystości w budynkach oraz na terenach zewnętrznych wokół budynków należących do Gminy Opole
            minus Dostawa energii elektrycznej do budynków komunalnych na terenie Gminy Opole
            minus Roboty ogólnobudowlane mające na celu konserwację lub usuwanie awarii w budynkach, lokalach oraz na terenach zewnętrznych, stanowiących zasób Gminy Opole.
            minus Roboty zduńskie polegające na przestawieniu, postawieniu pieców węglowych oraz montażu pieców typu żar w lokalach stanowiących zasób komunalny Gminy Opole
            minus Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych na terenie Gminy Opole
            minus Przetarg nieograniczony na roboty dekarskie mające na celu konserwację lub usuwanie awarii w budynkach stanowiących zasób Gminy Opole
            minus Przetarg nieograniczony na roboty instalacyjne mające na celu konserwację lub usuwanie awarii w budynkach, lokalach oraz na terenach zewnętrznych, stanowiących zasób Gminy Opole
         plus 2015
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2014-07-23 14:51:16 - ogłoszenie o zamówieniu (32.59 kB)
2014-07-23 14:51:58 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia (211.50 kB)
2014-07-23 14:52:46 - załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego (80.00 kB)
2014-07-23 14:54:34 - załącznik nr 2a - przedmiar robót na zadanie 1 (460.39 kB)
2014-07-23 14:55:24 - załącznik nr 2b - przedmiar robót na zadanie 2 (528.28 kB)
2014-07-23 14:56:07 - załącznik nr 2c - przedmiar robót na zadanie 3 (388.72 kB)
2014-07-23 14:57:01 - załącznik nr 2 d - przedmiar robót na zadanie nr 4 (223.06 kB)
2014-07-23 14:59:33 - załącznik nr 3a - STWiOR na zadanie 1,2,3 (122.50 kB)
2014-07-23 15:00:54 - załącznik nr 3b - STWiOR zadanie 4 (159.00 kB)
2014-07-23 15:01:25 - załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków z art 22 ust 1 (35.50 kB)
2014-07-23 15:02:00 - załącznik nr 5 - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z art 24 ust 1 (66.50 kB)
2014-07-23 15:02:33 - załącznik nr 6 - wykaz wykonanych robót (57.00 kB)
2014-07-23 15:03:08 - załącznik nr 7 - wzór pisemnego zobowiązania ... (50.00 kB)
2014-07-23 15:03:56 - załącznik nr 8 - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z art . 24 ust 2 pkt 5 (35.50 kB)
2014-07-23 15:04:27 - załącznik nr 9 - wzór umowy (152.00 kB)
2014-07-29 14:19:22 - pytania, odpowiedzi i zmiany do SIWZ (47.77 kB)
2014-08-01 11:30:34 - pytanie i odpowiedź do SIWZ (39.75 kB)
2014-08-01 11:33:20 - pytanie i odpowiedź do SIWZ (23.79 kB)
2014-08-19 10:34:42 - informacja o wyborze ofert na zadania 1,2 i 3 (102.97 kB)
2014-08-22 14:52:21 - informacja o wyborze oferty na zadanie 4 (100.66 kB)

Ilość odwiedzin: 3378
Nazwa dokumentu: Roboty budowlane polegające na remoncie dachów w budynkach komunalnych na terenie Gminy Opole
Skrócony opis: - termin składania ofert 08.08.2014 r.
Osoba, która wytworzyła informację: Mirosława Krysta
Osoba, która odpowiada za treść: Mirosława Krysta
Osoba, która wprowadzała dane: Mirosława Krysta
Data wytworzenia informacji: 2014-07-21 14:22:48
Data udostępnienia informacji: 2014-07-21 14:22:48
Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-22 14:52:43

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner