logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
minus Samorząd terytorialny
   plus 2018
   minus 2014
      minus Państwowa Komisja Wyborcza, Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Opolu - ogłoszenia
      minus Zarządzenie wyborów - KALENDARZ WYBORCZY
      plus INFORMACJE I WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH
      minus Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych
      minus Informacja o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na obszarze miasta Opola
      minus OKRĘGI I OBWODY WYBORCZE
      minus Informacje dla wyborców, wzory dokumentów, druki
      minus Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
      plus MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA
      plus OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE
      minus Wizualizacja wyborów samorządowych
      minus UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW
      minus DOPISANIE DO STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW - INFORMACJA
      minus OBWIESZCZENIA O ZAREJESTROWANYCH KANDYDATACH
      minus Protokoły wyników głosowania
      minus OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego
      minus OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I z dnia 21 listopada 2014 r. oraz z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolsk
   plus 2010
   plus 2006
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Państwowa Komisja Wyborcza, Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Opolu - ogłoszenia
2. Zarządzenie wyborów - KALENDARZ WYBORCZY
3. INFORMACJE I WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH
4. Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych
5. Informacja o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na obszarze miasta Opola
6. OKRĘGI I OBWODY WYBORCZE
7. Informacje dla wyborców, wzory dokumentów, druki
8. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
9. MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA
10. OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE
11. Wizualizacja wyborów samorządowych
12. UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW
13. DOPISANIE DO STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW - INFORMACJA
14. OBWIESZCZENIA O ZAREJESTROWANYCH KANDYDATACH
15. Protokoły wyników głosowania
16. OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego
17. OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I z dnia 21 listopada 2014 r. oraz z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolsk

Ilość odwiedzin: 15558
Nazwa dokumentu: 2014
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Marcjasz - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Marcjasz - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
Osoba, która wprowadzała dane: Marek Kulig
Data wytworzenia informacji: 2014-08-27 11:57:26
Data udostępnienia informacji: 2014-08-27 11:57:26
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-04 12:21:48

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner