logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

 

KW.1711.00005.2014

                        Opole, 23 maja 2014r.

 

PROTOKÓŁ KONTROLI  NR 19/13

 

Jednostka kontrolowana

Centrum Obsługi  Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Dziecka”          w Opolu

Opole  ul. Dambonia 3

Nazwa organu sprawującego nadzór

Prezydent Miasta Opola

 

Termin przeprowadzenia kontroli

od 6 czerwca 2013 r. – 31 października  2013 r.

 

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

Małgorzata Jóźwin-Mazurek –Inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej

Małgorzata Dziwoki – Więcek - Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

Nr 19/13

 

Przedmiot kontroli

Prawidłowość sprawowania opieki nad podopiecznymi w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu

Okres objęty kontrolą

rok 2013

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki

Agnieszka Kasper – Dyrektor Centrum Obsługi  Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:

Agnieszka Kasper – Dyrektor Centrum Obsługi  Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu

 

Podstawy prawne

 

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2013r. poz. 135  z późn. zm.).

 

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r.    w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292 poz. 1720).

 

3. Ustawia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).
        

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r.      w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. poz. 712).

 

5. Uchwała Nr XXXIV/525/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie reorganizacji Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych           w Opolu, utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola pod nazwą Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Nasz Dom” w Opolu oraz utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola pod nazwą Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu.

 

 

Cel kontroli

 

Celem kontroli była ocena prawidłowości sprawowania opieki nad wychowankami w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka”
w Opolu, ul. Dambonia 3. Ponadto celem kontroli była weryfikacja informacji zawartych we wniosku z dnia 24 maja 2013 r. wniesionym ustnie w sprawie złego traktowania dzieci Pani (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)umieszczonych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu.

 

Metodyka przeprowadzenia kontroli

 

W trakcie kontroli zapoznano się z procedurami obowiązującymi                    w jednostce, w zakresie dotyczącym:

 • organizacji pracy wychowawczej,
 • wyżywienia dzieci,
 • zapewnienia kwoty pieniężnej do własnego dysponowania przez dzieci – tzw. kieszonkowego,
 • regulacji dotyczących praw i obowiązków wychowanków.

Przeanalizowano kompletność dokumentacji odzwierciedlającej prawidłowość organizacji pracy wychowawczej,  wymaganej zapisami Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292 poz. 1720) oraz wybranych procedur przyjętych do stosowania w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu na przykładzie dokumentacji dzieci: (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).

Zapoznano się z dokumentacją dotyczącą wyżywienia dzieci – dziennymi  jadłospisami obowiązującymi w okresie od 1 do 31 maja 2013r. oraz Protokołem kontroli sanitarnej Nr HŻ.9020.82.1.2013.GS z dnia 23.10.2013r. przeprowadzonej przez upoważnionego przedstawiciela Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczącej warunków sanitarnych              w zakresie oceny spełnienia wymagań obowiązujących przepisów prawnych dotyczących stanu sanitarno-technicznego i porządkowego obiektu, jakości zdrowotnej środków spożywczych, oceny sposobu żywienia z uwzględnieniem wniesionej anonimowej interwencji w Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu oraz Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu.

Skontrolowano wyrywkowo środki spożywcze znajdujące się na stanie
w magazynie produktów spożywczych.

Sprawdzono zgodność dokonanych wypłat „kieszonkowego” wychowankom placówki z obwiązującym Regulaminem przyznawania kieszonkowego w placówce opiekuńczo – wychowawczej „Dom Dziecka” na podstawie wykazu wypłat dokonanych w miesiącu maju 2013 roku.

Przeanalizowano procedury dotyczące praw i obowiązków wychowanków    placówki, obowiązujący harmonogram dnia.

                  

Sprawy organizacyjne

 

W dniu 24 maja 2013 r. na podstawie wniosku wniesionego ustnie przez Panią (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)Prezydent Miasta Opola zlecił przeprowadzenie kontroli w Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu. Kontrola miała na celu zweryfikowanie informacji przekazanych przez Panią (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)dotyczących jej dzieci: (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)j, przebywających w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka”             w Opolu, na temat:

 • niewłaściwego sprawowania opieki i wychowania
 • niewłaściwego żywienia dzieci w placówce
 • nieuzasadnionego wstrzymania „kieszonkowego” dla dzieci
 • zmuszania dzieci do robienia porządków.

 

Ustalenia kontroli

 

 1. Ustalenia kontroli w zakresie prawidłowości organizacji pracy wychowawczej i sprawowania opieki w placówce

 

Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych           w Opolu jest jednostką organizacyjną Miasta Opola, działającą jako jednostka budżetowa, utworzoną z dniem 1 stycznia  2013 r., w celu wspólnej obsługi ekonomiczno – administracyjnej i organizacyjnej:

 1. Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka” z siedzibą            w Opolu przy ul. Dambonia 3 z 30 miejscami, w tym 26 miejscami socjalizacyjnymi i 4 miejscami interwencyjnymi,
 2. Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” z siedzibą w Opolu przy ul. Krakowskiej 34A/1 z 12 miejscami socjalizacyjnymi.

Obowiązujące regulacje w ww. jednostkach:

 • Regulamin Organizacyjny Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu przyjęty Zarządzeniem                   Nr OR-I.0050.214.2013 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 kwietnia 2013r.,
 • Regulamin Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu przyjęty Zarządzeniem Nr OR-I.0050.213.2013 Prezydenta Miasta Opola
  z dnia 9 kwietnia 2013r.
 • Regulamin Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom” w Opolu przyjęty Zarządzeniem Nr OR-I.0050.212.2013 Prezydenta Miasta Opola
  z dnia 9 kwietnia 2013r.

Działalnością Centrum kieruje Dyrektor, który ponosi odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania Centrum. Dyrektor Centrum kieruje działalnością Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” w Opolu przy pomocy wychowawcy (kierownika).

Kontrolowana Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Dziecka” w Opolu dysponuje 30 miejscami, w tym 26 miejscami socjalizacyjnymi i 4 miejscami interwencyjnymi, funkcjonującymi na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego z dnia 25 stycznia 2013 r. nr 2/2013, zezwalającej na funkcjonowanie placówki na okres nie dłuższy niż do dnia 1 stycznia 2021 roku (akta kontroli Nr 13/19/I/3-4)

Placówka realizuje zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej sprawowanej      w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców poprzez zapewnienie całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb dzieci.

Zadania statutowe Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka”

w Opolu:

 • Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb przebywających w placówce dzieci,
 • Opracowywanie diagnozy psychologiczno-pedagogiczej wychowanków,
 • Organizowanie posiedzeń Stałego Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka,
 • Podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny, znalezienia rodziny adopcyjnej lub umieszczenia w rodzinnej opiece zastępczej,
 • Prowadzenie dokumentacji wychowanków: indywidualnego planu pracy     z dzieckiem, karty pobytu wychowanka, karty udziału w zajęciach specjalistycznych,
 • Świadczenie opieki i wychowania do czasu powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia w rodzinie zastępczej, placówce rodzinnej, placówce socjalizacyjnej lub resocjalizacyjnej,
 • Zapewnienie dzieciom i młodzieży standardów opiekuńczo- wychowawczych określonych w rozporządzeniu w sprawie placówek,
 • Przyjmowanie dziecka pozbawionego opieki z innego powiatu, które znalazło się w mieście Opolu i zapewnienie mu opieki do czasu odebrania przez rodziców lub właściwą  placówkę.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Dziecka” w Opolu posiada:

1) Plan  Pracy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu na rok 2013 (akta kontroli Nr 13/19/I/5-16)

2) Plan Nadzoru  Pedagogicznego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka” na 2013r. (akta kontroli Nr 13/19/I/17-19)

3) Harmonogram Hospitacji Zajęć Wychowawczych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu (akta kontroli Nr 13/19/I/20)

Plan Pracy Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Dom Dziecka” określa cele ogólne i szczegółowe oraz zadania do realizacji. Plan obejmuje zarówno realizację zadań statutowych, jak i dodatkowych wyznaczonych przez dyrektora.

Plan i harmonogram zawierają szczegółową informację o sposobie  realizacji zadań, terminie oraz wskazują osoby odpowiedzialne za realizację zadań.

Realizacja Planu pracy podlega bieżącej kontroli poprzez stały                     i systematyczny nadzór nad realizacją harmonogramu zajęć wychowawczych, hospitacje zajęć wychowawczych oraz kontrole dzienników, zeszytów kontaktów grupowych, dokumentacji wychowanka, w tym indywidualnych planów pracy, kart pobytu wychowanków, kart zajęć specjalistycznych prowadzonych przez psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego.

           Plan Pracy na rok 2013 podlegał bieżącemu monitorowaniu i ewaluacji,        w miarę wynikających potrzeb. Oceniany był stopień realizacji zadań, co pozwalało ustalić zadania wymagające szczególnej uwagi i podjąć konkretne działania.

          Zgodnie z informacją udzieloną przez Dyrektora Centrum dotyczącą realizacji Planu pracy za 2013 r. (stan na dzień 29 października 2013 r.) wszystkie założone zadania zostały zrealizowane zgodnie ze standardami poziomu usług określonymi w przepisach o placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

W placówce funkcjonuje system kontroli zarządczej ujęty w „Regulaminie kontroli zarządczej”. Ocena realizacji standardów kontroli zarządczej przez Dyrektora Centrum odbywała się poprzez:

1) analizę sprawozdań finansowych,

2) analizę dokumentacji,

3) obserwację pracowników na stanowiskach pracy,

4) rozmowy z pracownikami.

         W przypadku wystąpienia sytuacji krytycznych Dyrektor podejmował niezwłoczne działania.

Kontrola wewnętrzna w placówce funkcjonuje na podstawie opracowanego „Regulaminu Kontroli Wewnętrznej”, który określa:

- częstotliwość kontroli,

- stanowisko kontrolowanego,

- sposób przeprowadzania kontroli,

- zakres zadania kontrolowanego,

- osobę odpowiedzialną za realizację zadań.

         Zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi przez Dyrektora Centrum w 2013 r. przeprowadzono 30 kontroli wewnętrznych. Każda kontrola odnotowywana była    w Książce Kontroli Wewnętrznej i potwierdzana podpisem osoby kontrolującej oraz kontrolowanej. Prowadzona była systematyczna bieżąca kontrola zadań realizowanych przez pracowników, przy zastosowaniu dostępnych procedur           i mechanizmów. Kontrole były przeprowadzane zarówno przez Dyrektora Centrum jak i kierowników działów Centrum oraz Kierownika Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu w ramach nadzoru nad kadrą pedagogiczną.

Z zapisów w książce kontroli prowadzonej w Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu wynika, że       w roku 2013 (do 29 października 2013 roku) zostały przeprowadzone trzy kontrole zewnętrzne przez:

- Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie oceny spełnienia wymagań obowiązujących przepisów prawnych dotyczących stanu sanitarno-technicznego i porządkowego obiektu, jakości zdrowotnej środków spożywczych, oceny sposobu żywienia z uwzględnieniem wniesionej anonimowej interwencji w Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu oraz Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu,

- Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie oceny stanu sanitarno – higienicznego placówki w związku z anonimową interwencją dotyczącą warunków pobytu wychowanków w Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu oraz Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu,

- Państwową Inspekcję Pracy w Opolu w zakresie realizacji prawa pracy                 w Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych        w Opolu.

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

 

Ponadto w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu

obowiązują następujące regulaminy i procedury wewnętrzne:

- Regulamin praw i obowiązków wychowanka Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom Dziecka”;

- Regulaminu przyznawania kieszonkowego w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom Dziecka”;

 •  

- Procedura postępowania w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom Dziecka”,

- Procedura - tryb przekazywania dziecka rodzicom lub do placówki docelowej
w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - „Dom Dziecka”,

- Procedury szczegółowe postępowania pracowników pedagogicznych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom Dziecka” w sytuacjach zagrożenia życia
i zdrowia wychowanków, demoralizacją i przestępczością,

- Procedura postępowania przy opracowywaniu Planu pomocy dziecku w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom Dziecka”, procedura kontroli planów,

- Procedura postępowania w przypadku nagłego zachorowania dziecka
w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom Dziecka”,

- Procedura prowadzenia dokumentacji dotyczącej zdrowia wychowanków              w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej „Dom Dziecka”,

- Procedura dotycząca przechowywania lekarstw w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka”,

- Procedura prowadzenia indywidualnych akt wychowanków w Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – „Dom Dziecka”,

- Procedura – osoba odpowiedzialna za prowadzenie i sporządzenie protokołów
z posiedzenia Stałego Zespołu do Spraw Okresowej Oceny Dziecka w Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – dokumentacja zespołu „Dom Dziecka”,

- Tryb zwoływania posiedzeń Stałego Zespołu do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka w Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – „Dom Dziecka”

-  Harmonogramu dnia w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom Dziecka”.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej dyrektor organizując pracę wychowawczą w placówce opiekuńczo – wychowawczej bierze pod uwagę konieczność:

 1. zapewnienia dziecku poczucia bezpieczeństwa,
 2. prowadzenia przez wychowawców indywidualnej pracy z dzieckiem oraz pracy z grupą dzieci,
 3. opracowywania przez wychowawców planu pomocy dziecku oraz prowadzenia karty pobytu dziecka,
 4. udziału wychowawców w pracach zespołu do spraw okresowej oceny dziecka
 5. współpracy wychowawców z rodziną dziecka, z osobami biorącymi udział w procesie wychowawczym dziecka, z sądem oraz innymi instytucjami.

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem w placówce opiekuńczo – wychowawczej obowiązuje m. in. sporządzenie:

-        diagnozy psychofizycznej dziecka – przez psychologa lub pedagoga - po przyjęciu dziecka,

-   planu pomocy dziecku – przez wychowawcę kierującego procesem wychowawczym dziecka – po sporządzeniu diagnozy,

-        karty pobytu dziecka, zawierającej bieżące, uaktualniane informacje na temat sytuacji dziecka,

-        karty udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa, pedagoga lub osobę prowadzącą terapię, z opisem ich przebiegu, o ile dziecko tego wymaga,

-        arkuszy badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych.
 

W ramach kontroli przeprowadzono szczegółowe badanie dokumentacji dzieci: (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) pod kątem jej kompletności oraz wymaganej rozporządzeniem zawartości merytorycznej i terminowości, a także zgodności z obowiązującymi w placówce procedurami.

Stwierdzono, iż podstawą umieszczenia dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej było Postanowienie Sądu Rejonowego w Opolu Wydział III Rodzinny i Nieletnich Sygn. (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) (akta kontroli Nr 13/19/I/21-22). Natychmiastowe umieszczenie małoletnich w placówce opiekuńczo – wychowawczej spowodowane było stwierdzonym niewłaściwym sprawowaniem władzy rodzicielskiej przez(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.), pomimo nadzoru kuratora sprawowanego w związku z uprzednim już ograniczeniem jej władzy rodzicielskiej.

 

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

 

Plany pomocy dzieciom zostały sporządzone prawidłowo, zawartość merytoryczna oraz terminy aktualizacji dokumentów są zgodne z wymogami rozporządzenia.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej reguluje zawartość merytoryczną oraz terminy uaktualniania kart pobytu dziecka.

Karta pobytu dziecka winna zawierać w szczególności:

a) opis relacji dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi dziecku,

b) opis funkcjonowania społecznego dziecka w placówce i poza nią, z uwzględnieniem samowolnego opuszczania placówki,

c) informacje o przebiegu kontaktów placówki ze szkołą, do której dziecko uczęszcza, oraz jego nauki szkolnej,

d) opis rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem stanu emocjonalnego i samodzielności dziecka,

e) informacje o stanie zdrowia dziecka, w tym stanie zdrowia psychicznego,

f) informacje o lekach podawanych dziecku,

g) informacje o pobytach dziecka w szpitalu, w tym w szpitalu psychiatrycznym,

h) informacje o szczególnych potrzebach dziecka i znaczących dla dziecka wydarzeniach,

i) opis współpracy placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym z asystentem rodziny;

W placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego karta pobytu dziecka winna być uzupełniana nie rzadziej niż co miesiąc.

Z kontrolowanej dokumentacji wynika co następuje.

Karty pobytu dzieci prowadzone są przez wychowawców kierujących procesem wychowawczym dzieci, sporządzających uprzednio plan pomocy. Konstrukcja karty zawiera następujące zapisy: datę sporządzenia wpisu, opis, metody pracy, uwagi, podpis. Każda karta podzielona jest na części zgodnie z punktami zawartymi        w rozporządzeniu jw. – wpis dokonywany jest oddzielnie dla każdego aspektu funkcjonowania dziecka w placówce, raz w miesiącu.

W kontrolowanym okresie:

- (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

Zgodnie z § 16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo – wychowawczej wychowawca kieruje procesem wychowawczym nie więcej niż 5 dzieci. Zgodnie z informacją Dyrektora w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu w dniu 29 października 2013 r. stan zatrudnienia oraz liczba wychowanków, których procesem wychowawczym kierują poszczególni wychowawcy przedstawia się następująco.

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Data zatrudnienia

Kwalifikacje

Liczba wychowanków prowadzonych przez  wychowawcę

1.

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Zgodnie z powyższym liczba wychowanków, których procesem wychowawczym kierują poszczególni wychowawcy jest prawidłowa. Z wyjaśnień udzielonych przez Dyrektora jednostki wynika, iż wszyscy wychowawcy spełniają wymogi kwalifikacyjne zgodnie z ustawą   z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny     i systemie pieczy zastępczej.

Zgodnie z § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej      z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej  w placówce opiekuńczo – wychowawczej liczba dzieci w czasie zajęć opiekuńczych                   i wychowawczych pod opieką 1 wychowawcy wynosi nie więcej niż 14 dzieci. Poniżej wykaz wychowawców sprawujących opiekę nad dziećmi w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka” wraz z liczbą dzieci objętych opieką przez poszczególnych wychowawców w dniu 29 października   2013 r.

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Liczba dzieci  pod opieką

Godziny pracy

Uwagi

 

 

1.

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

2.

3.

4.

5.

6.

Zgodnie z powyższym liczba dzieci przebywających pod opieką jednego wychowawcy (stan na dzień 29 października 2013) roku była prawidłowa.

 

W nawiązaniu do wniosku z dnia 24 maja 2013 r. wniesionego ustnie           w sprawie złego traktowania dzieci Pani (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)umieszczonych   w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu, na podstawie wyjaśnień udzielonych przez Dyrektora Centrum ustalono, iż Sąd Rejonowy umieścił dzieci w Placówce uzasadniając, iż cyt.: (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

Wg. informacji udzielonych przez Dyrektora Centrum, zachowanie Pani (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)od kilku miesięcy znacznie się pogorszyło. Mianowicie podczas odwiedzin w placówce przejawiała ona agresję zarówno wobec wychowawców jak  i własnych dzieci, dlatego też placówka została zmuszona do pisemnego poinformowania o tym fakcie Sądu Rodzinnego w Opolu w dniu 14. 05. 2013 r. (akta kontroli Nr 13/19/I/122). Wymieniona bowiem, nie zgadzając się                   z argumentami pracowników placówki, odnośnie jej złego i demoralizującego zachowania, prezentowała wrogą postawę wobec nich; Pani (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)wielokrotnie obrażała pracowników zarzucając im nieprawidłowości                        w wykonywaniu obowiązków, co nie jest, zgodnie z informacją udzieloną przez Dyrektora, zgodne z prawdą. Dowodem tego są m.in. notatki służbowe pracowników (akta kontroli Nr 13/19/I/123-130). Ponadto kadra wychowawcza placówki jest wysoko wykwalifikowana, posiada duże doświadczenie, przechodzi permanentne szkolenia. Dodatkowo obowiązujące standardy opieki                        i wychowania stanowczo zabraniają zachowań, o które pomówiono pracowników placówki. Placówka podlega nadzorowi Urzędu Wojewódzkiego, który dokonując kontroli, m.in. na podstawie ankietowania oraz rozmów z dziećmi, również nigdy nie wykazał nieprawidłowości.

Zgodnie z informacją Dyrektora Centrum prawa dziecka są w placówce bezwzględnie przestrzegane.

 

W świetle powyższych ustaleń oraz w wyniku badania dokumentacji  źródłowej stwierdzono, iż:

 • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Dziecka” w Opolu posiada zatwierdzone przez Dyrektora Centrum Obsługi  Administracyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu procedury, zawierające regulacje, określające szczegółowe zasady postępowania w zakresie realizacji wymogów ustawowych obowiązujących w placówce,
 • na podstawie badanych dokumentów rodzeństwa: (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)dla każdego z ww. prowadzona była prawidłowa dokumentacja wymagana na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, zarówno pod względem zakresu jak  i terminowości prowadzonych działań i zamieszczanych wpisów,
 • działania podejmowane na rzecz wychowanków: (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) w kontrolowanym okresie były prawidłowe, co odzwierciedlają wpisy dokonywane w  powyższej dokumentacji,
 • liczba wychowanków, których procesem wychowawczym kierują poszczególni wychowawcy w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej „Dom Dziecka”, według stanu na dzień 29 października 2013r., była prawidłowa,
 • liczba dzieci przebywających pod opieką jednego wychowawcy          w placówce jw. w dniu 29 października 2013 roku była prawidłowa,
 • zarzuty Pani(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)– matki dzieci będących wychowankami w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka”     w Opolu, dotyczące nieprawidłowo sprawowanej opieki nad jej dziećmi,      nie znajdują potwierdzenia.

 

 1. Ustalenia kontroli w zakresie prawidłowości żywienia dzieci w placówce.

 

W dniu 29 października 2013 roku przeprowadzona została kontrola w zakresie prawidłowości żywienia dzieci w placówce, w tym kontrola jadłospisów za okres od 1 do 31 maja 2013 roku oraz kontrola magazynu produktów spożywczych.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom Dziecka” w Opolu, zgodnie z ustawą       z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zapewnia dziecku całodobowa opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne. W ramach zaspokajania potrzeb bytowych zapewnione jest                 m. in. całodobowe wyżywienie dla przebywających wychowanków, do maksymalnej liczby miejsc – 30. W ciągu dnia dzieci otrzymują 5 posiłków - śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolację, ponadto dzieci mogą dysponować produktami spożywczymi – mogą je zabierać do aneksów kuchennych przy salach.  Całodzienne posiłki sporządzane są w kuchni w systemie od produktu do gotowego wyrobu. Stawka żywieniowa wynosi ok 11 złotych na osobę/dzień.

Warunki higieniczno – sanitarne pomieszczeń placówki, jakość zdrowotna środków spożywczych oraz sposób żywienia w placówce  kontrolowane są regularnie przez upoważnionych przedstawicieli Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu, ul. Mickiewicza 1, zgodnie z przepisami ustawy    z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. nr 212, poz. 1263 z późn. zm.). Ostatnia kontrola przeprowadzona została w dniu    23 października 2013 roku; nie sformułowano zaleceń.

W celu sprawdzenia sposobu żywienia wychowanków przeprowadzono kontrolę jadłospisów za miesiąc maj 2013 roku (akta kontroli Nr 13/19/I/131-145).

W kontrolowanym okresie jadłospisy sporządzał Pan(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)– wykwalifikowany kucharz (kwalifikacje – technik żywienia – dyplom z dnia 28.08.2009r.); następnie były one zatwierdzane przez kierownika ds. administracyjno – gospodarczych  - Panią (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)oraz przez Dyrektora Centrum. Ww. kucharz przygotowywał posiłki wraz z dwiema pomocami kuchennymi (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.). Pracownicy posiadali aktualne książeczki zdrowia. Przygotowywane jadłospisy były urozmaicone zarówno pod względem asortymentu, smaku jak i wartości odżywczych.

Na śniadania podawano zupy mleczne bądź płatki z mlekiem (różne), pieczywo mieszane. Do smarowania pieczywa podawano margarynę i masło. Do pieczywa podawano: sałatkę rybną, dżem, krem czekoladowy,  szynkę z kurczaka, szynkę drobiową, szynkę wieprzową, twaróg ze szczypiorkiem, ser żółty,  salami, makrelę wędzoną, serek z szynką, serek topiony, pastę z suszonych pomidorów, mortadelę, jaja na twardo, pasztet, ser kanapkowy, polędwicę drobiową. Jako napój podawano: herbatę owocową, kawę inkę, kakao – do wyboru. Z warzyw podawano: szczypiorek, ogórek, pomidor, rzodkiewkę, paprykę żółtą.

Na drugie śniadania podawano: napój/wodę mineralną/herbatę, bułkę/kanapki.

Podawano obiady dwudaniowe, w tym zupy: kalafiorową, gulaszową, jarzynową z ziemniakami, krupnik z kaszą i ziemniakami, kapuśniak z ziemniakami, barszcz ukraiński z ziemniakami, brukselkową z ziemniakami i kaszą, rosół z makaronem, pomidorową z makaronem, ogórkową z ziemniakami, żurek z ziemniakami, brokułową z ziemniakami, zupę – krem z marchewki, szczawiową z jajkiem, ziemniaczaną, serową z makaronem, ryżową, koperkową. Na drugie dania serwowano: mięsa- pieczeń z sosem, kotlet z piersi z kurczaka, kotlet mielony, bitki w sosie, kotlet schabowy, kotlet rybny, klopsiki w sosie pomidorowym, udko z kurczaka, gyros, gulasz, kurczak z warzywami; jako dodatki do mięs podawano  ziemniaki lub kaszę oraz jarzynę: surówkę z białej kapusty, warzywa gotowane, czerwone buraczki, ogórek kiszony, mizerię, sałatkę. Ponadto serwowano dania: racuchy owocowe z cukrem pudrem, bigos, łazanki, kluski śląskie z sosem pieczarkowym i kurczakiem, fasolkę po bretońsku, ryż na słodko z sosem owocowym, spaghetti carbonara, spaghetti bolognese, naleśniki. Do drugiego dania podawano kompot owocowy.

Na podwieczorki podawano: owoc, mleko czekoladowe/mleko truskawkowe, serek homogenizowany, wafelek,  jogurt pitny, jogurt owocowy, batonik,  ciastka.

Na kolację podawano: napoje - herbatę owocową/kawę inkę/kakao, chleb/ pieczywo mieszane, masło/margarynę; do pieczywa podawano – dżem/krem czekoladowy, pastę z szynki, kiełbasę z rożna z cebulą, serek cheddar, parówki z keczupem, sałatkę makaronowa z groszkiem, kukurydzą, fasolka czerwoną lub z kukurydzą, groszkiem, jajkiem i majonezem, wędlinę, pasztet, ser masdamer, pastę z szynki, pastę jajeczną, serek z rzodkiewką, serek biały czysty, pasztet drobiowy, pastę jajeczną ze szczypiorkiem, sałatkę rybną, kanapki wiosenne (sałata, pomidor, jajko, ogórek zielony, szczypior) oraz warzywa – ogórek/pomidor, papryka zielona, ogórek konserwowy.

W trakcie przeprowadzonej kontroli (stan na 29 października 2013 roku)                w magazynie środków spożywczych stwierdzono, że zarówno pomieszczenie jak     i sprzęt w nim umieszczony są czyste. Przechowywane produkty miały aktualne terminy ważności, zgodnie z poniższym wykazem:

mleko „łaciate” w kartonie pasteryzowane - termin przydatności do spożycia 20 kwietnia 2014 roku,

masło - termin przydatności do spożycia 20 lutego 2014 roku,

śmietana - termin przydatności do spożycia 21 listopada 2013 roku,

przecier pomidorowy - termin przydatności do spożycia - sierpień 2014 roku,

wędlina w vakum - termin przydatności do spożycia – 10 listopada 2013 roku,

wafle suche – termin przydatności do spożycia 18 września 2014 rok,

jaja świeże - termin przydatności do spożycia 23 listopada 2013 rok

mąka krupczatka - termin przydatności do spożycia 21 marca 2014 roku,

ryż sypki -  termin przydatności do spożycia 1 stycznia 2015 roku,

przyprawa „magi” - termin przydatności do spożycia – sierpień 2015 roku,

herbata - termin przydatności do spożycia – 24 listopada 2015 roku,

Ponadto w magazynie przechowywany był chleb, warzywa: pietruszka, kapusta pekińska, papryka; cytryny – produkty były świeże.

Środki spożywcze są przechowywane prawidłowo, w urządzeniach chłodniczych prowadzony jest monitoring temperatur oraz dokonywane są stosowne zapisy.

 

W świetle powyższych ustaleń stwierdzono, iż:

 •   zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawy  z dnia     14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej szczegółową ocenę stanu higieniczno – sanitarnego i porządkowego obiektu, jakości zdrowotnej środków spożywczych oraz sposobu żywienia w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka” dokonuje podczas regularnych kontroli Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny; protokoły z kontroli przechowywane są w placówce,
 •   w kontrolowanym okresie (maj 2013r.) jadłospisy sporządzone przez uprawnioną osobę oraz zatwierdzone przez Dyrektora Centrum zawierały zapisy dotyczące wyżywienia dla wychowanków placówki składające się z pięciu posiłków dziennie; wyżywienie w kontrolowanym okresie było urozmaicone,
 •   w kontrolowanym okresie (stan na 29 października 2013 rok) terminy przydatności do spożycia produktów przechowywanych w magazynie produktów spożywczych były prawidłowe.

 

 1. Ustalenia kontroli w zakresie  zapewnienia kwoty pieniężnej do własnego dysponowania przez dzieci – tzw. kieszonkowego.

 

W kontrolowanym okresie obowiązywał Regulamin przyznawania kieszonkowego w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom dziecka” sporządzony w dniu 2 stycznia 2013 roku i zatwierdzony przez Dyrektora Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych (akta kontroli Nr 13/19/I/146-147).

Zgodnie z § ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej kwotę do własnego dysponowania przez dziecko (zwaną kieszonkowym) ustala się co miesiąc w wysokości nie niższej niż 10 zł i nie wyższej niż 80 zł. Wysokość kieszonkowego dla wszystkich wychowanków jest stała i wynosi 10 zł natomiast dodatkowa kwota do 70 zł przyznawana jest w nagrodę za nienaganne sprawowanie.

Zgodnie z Regulaminem (pkt 3 regulaminu) kieszonkowe jest wypłacane do 10 dnia każdego miesiąca dla wychowanków aktualnie przebywających w placówce            i wypłacane przez kasjera bezpośrednio wychowankowi na podstawie wykazu kieszonkowego (…).

W ramach kontroli przeanalizowano listę wypłat kieszonkowego za miesiąc maj 2013 roku.

Zgodnie z Regulaminem (pkt 4 Regulaminu) lista kieszonkowego za miesiąc maj 2013 r. została sporządzona przez wychowawcę – Panią (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)w porozumieniu z przedstawicielem dzieci, a następnie zatwierdzona przez Kierownika placówki (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) oraz Kierownika referatu specjalistów (akta kontroli Nr 13/19/I/148-156).

Wypłaty kieszonkowego odbywały się za potwierdzeniem pisemnym wychowanków. Dla pięciorga wychowanków przebywających okresowo w innych placówkach kieszonkowe zostało przesłane przekazem pocztowym, wychowankom przebywającym na długotrwałej ucieczce kieszonkowe nie zostało wypłacone.

Z analizowanych dokumentów wynika, iż w ramach wypłaty kieszonkowego wychowankowie: (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

do ich własnego dysponowania.

Wypłaty zostały dokonane w dniu 8 maja 2013r.

 

W świetle powyższych ustaleń stwierdzono, iż w miesiącu maju 2013  roku

rodzeństwo: (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) otrzymali kieszonkowe do własnego dysponowania w kwocie i terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami oraz procedurami wewnętrznymi placówki.

 

 1. Ustalenia kontroli w zakresie regulacji dotyczących praw i obowiązków wychowanków

 

         W powyższym zakresie w placówce obowiązują regulacje wynikające            z Regulaminu praw i obowiązków wychowanka Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu  (akta kontroli Nr 13/19/I/157-159) oraz Harmonogram dnia (akta kontroli Nr 13/19/I/160).

Regulamin oraz Harmonogram na rok 2013  zostały zatwierdzone przez Dyrektora w dniu 2 stycznia 2013 roku.

Zgodnie z zapisami Regulaminu wychowanek placówki ma obowiązek m.in. dbania o wspólne dobro, ład i porządek w placówce.

Z wyjaśnień udzielonych przez Dyrektora Centrum wynika, iż podczas przyjęcia wychowanka do Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka” jest on zapoznawany z powyższym Regulaminem oraz Harmonogramem dnia.

Z Harmonogramu dnia wynika, iż w godzinach pomiędzy 19.30 a 20.00 wychowanka obowiązują zajęcia porządkowe – sprzątanie pomieszczeń. Czynności porządkowe polegają na sprzątaniu swoich pokoi oraz, w ramach dyżurów, utrzymywaniu czystości pomieszczeń wspólnego użytkowania (toalety, łazienki, aneksy kuchenne, świetlice). Dodatkowo wychowankowie wykonują dyżury na stołówce, polegające na nakryciu stołu.

Wykonywane czynności są dostosowane do wieku dzieci, ponadto uczą samodyscypliny, samodzielności oraz wdrażają do samoobsługi.

 

         W świetle powyższych ustaleń stwierdzono, iż zaangażowanie wychowanków, w tym rodzeństwa: (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) w bieżące czynności porządkowe, stosownie do wieku dzieci, jest zgodne z obowiązującymi w placówce procedurami.

      

     Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi kontrolowanej jednostki.

 

Zgodnie z § 20 ust. 1-2  Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.I-0120.1.77.2012 z dnia 25 maja  2012 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo przedstawić  umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia składane są w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia odbioru protokołu.

 

Jednostka kontrolowana

W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 

(podpisy)

 

 

Data: ……………………………….

 

              Zespół kontrolny

                               (podpisy)

 

 

 

 

Data: ……………………………….

 

 

         

 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:

...........................................................................................

...........................................................................................

......................................................................................................................................................................................

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2015-01-23 12:11:50 - wystąpienie pokontrolne (26.50 kB)

Ilość odwiedzin: 3803
Nazwa dokumentu: Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Dziwoki - Więcek, Małgorzata Jóźwin - Mazurek
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Dziwoki - Więcek, Małgorzata Jóźwin - Mazurek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2015-01-23 12:00:34
Data udostępnienia informacji: 2015-01-23 12:00:34
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-23 12:13:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner