logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Readaptacji ,,Szansa"
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


KW/I/1711/00001/14             

Opole,  23 kwietnia 2014  r.

PROTOKÓŁ KONTROLI  NR 11/14

Jednostka kontrolowana

Ogród Zoologiczny w Opolu

ul. Spacerowa 4

Nazwa organu sprawującego nadzór

Prezydent Miasta Opola

Termin przeprowadzenia kontroli

Od 17.03.2014 r. do 30.04.2014 r.

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

Wiesław Pałczyński – inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej

Tadeusz Lech - główny specjalista  Wydziale Kontroli Wewnętrznej

Przedmiot kontroli

Prawidłowość gospodarowania ZFŚS i gospodarki kasowej za 2013 r. oraz prowadzenie edukacji w ramach statutowych zadań własnych

Okres objęty kontrolą

                       2013 r.

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

Lesław Sobieraj – dyrektor Ogrodu Zoologicznego

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:

Lesław Sobieraj - dyrektor

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)-  gł. księgowa

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)- specjalista do spraw  osobowych i organizacyjnych

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)- starsza księgowa

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)- główny specjalista do spraw hodowlano-dydaktycznych

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)– starszy referent Działu Gospodarczego

       Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).
 2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z  2002 r., Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami).
 3. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami).
 4. Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.
 5. Uchwała nr LXIV/730/06 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2006 r w sprawie Statutu Ogrodu Zoologicznego w Opolu.

Cel kontroli

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości:

- gospodarowania ZFŚS,

  prowadzenia gospodarki kasowej,

- gospodarowania drukami ścisłego zarachowania.

Ponadto celem kontroli było sprawdzenie realizacji zadań statutowych w zakresie prowadzenia edukacji.

Metodyka przeprowadzenia kontroli

w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami ZFŚS

Zapoznano się z organizacją gospodarki środkami ZFŚS oraz z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Sprawdzono prawidłowość poszczególnych zapisów regulaminu pod kątem ich zgodności  z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Na podstawie ewidencji księgowej (konto135, strona Wn) oraz wyciągów bankowych ustalono źródła i kwoty wszystkich wpływów środków pieniężnych na rachunek funduszu socjalnego. Sprawdzono prawidłowość dokonywania odpisów i terminowość ich przekazywania na rachunek bankowy.

Na podstawie ewidencji księgowej ustalono rodzaje i kwoty poszczególnych wydatków z funduszu (konto135, strona Ma).

Sprawdzono oryginały dokumentów stanowiących podstawę danego rodzaju świadczenia lub innego wydatku oraz porównano je z ewidencją księgową i z przelewami bankowymi.

Dokonano analizy dokumentacji księgowej i innej dotyczącej przyznanych świadczeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem i ustawą, w tym w szczególności w zakresie:

- wymaganej dokumentacji,

- czy dokumenty zostały zatwierdzone do wypłaty i podpisane przez upoważnione osoby,

- kwoty przyznanego świadczenia,

- podpisów kierownika jednostki,

- zgodności przyznanego świadczenia z kwotą wypłaconą i z ewidencją księgową,

- zgodności z przyjętym kryterium,

- zgodności zapisów na koncie 135 Rachunek „ZFŚS” z wyciągiem bankowym.

w zakresie prowadzenia gospodarki kasowej

Zapoznano się z organizacją gospodarki kasowej. Sprawdzono czy jest wyznaczona osoba odpowiedzialna za prowadzenie kasy i czy złożyła ona oświadczenie o odpowiedzialności materialnej. Ustalono sposób przechowywania gotówki i sprawdzono czy jest zapewniona należyta ochrona wartości pieniężnych przed zniszczeniem, utratą lub zaginięciem.

Sprawdzono czy jednostka posiada opracowane przepisy wewnętrzne regulujące gospodarkę kasową i gospodarkę drukami ścisłego zarachowania oraz czy przepisy te w praktyce są przestrzegane.  W szczególności sprawdzono:

- częstotliwość sporządzania raportów kasowych,

- terminy sporządzania raportów kasowych i przekazywania ich do księgowania,

- ciągłość sald między kolejnymi raportami kasowymi,

- czy środki pieniężne odprowadzane są  na rachunek bankowy lub wpłacane do kasy w tym samym dniu,

- na podstawie jakich dowodów źródłowych dokonywane są wpłaty i wypłaty gotówki,

- zgodność zapisów na raportach z ewidencją księgową i dowodami źródłowymi,

- częstotliwość doraźnych kontroli stanu gotówki w kasie przez głównego księgowego,

- zgodność na koniec danego okresu sprawozdawczego zapisów na koncie 101 „Kasa” z saldem raportów kasowych,

- zgodność ze stanem ewidencyjnym stanu gotówki w kasie w dniu kontroli,

- czy na koniec roku sporządzono inwentaryzację środków pieniężnych,

- czy pobraną z banku lub kasy gotówkę każdorazowo księgowano na koncie środki pieniężne w drodze.

Ponadto dokonano kontroli gotówki w kasie.

W zakresie prowadzenia edukacji w ramach statutowych zadań własnych

Zapoznano się z procedurą oraz dokumentacją dotyczącą organizacji i prowadzenia edukacji. Dane wykazane w informacji opisowej porównano z prowadzoną dokumentacją. Pobrano wyjaśnienia od pracowników merytorycznych. Pobrano wydruki z ewidencji księgowej dotyczącej wydatków związanych z prowadzeniem edukacji.

 Kryteria

  1. Zgodnie z art. 1 ust 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - ustawa określa zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej „Funduszem”, i zasady gospodarowania środkami tego Funduszu, przeznaczonego na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przed-szkolnego.

2. Zgodnie z art. 2 pkt. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - działalność socjalna to usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

3. Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych:

 - przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od  sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

- zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu, z uwzględnieniem ust. 1, oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie ustalanym zgodnie z art. 27 ust. 1 albo z art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych.

4. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym.

5. Zgodnie z art. 10 ustawy o rachunkowości - Jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości.

 1. Zgodnie z § 3 pkt 6 Statutu Ogrodu Zoologicznego w Opolu – Ogród prowadzi działalność podstawową w zakresie edukacji przyrodniczej i ekologicznej.

USTALENIA KONTROLI

Ogród Zoologiczny w Opolu – zlokalizowany jest na Wyspie Bolko, zajmując powierzchnię 20 ha. Znajduje się w nim ponad 1000 zwierząt reprezentujących 227 gatunków (89 gatunków ptaków, 73 gatunki ssaków, 43 gatunki bezkręgowców, po 11 gatunków gadów i płazów, w tym  goryle nizinne oraz  uchatki kalifornijskie).

Początki ogrodu sięgają 1912 roku, kiedy to na wyspie, gdy powstawał park, odgrodzono część terenu, na którym stworzono prywatny idylliczny obszar dla saren, pawi, bażantów i innych zwierząt, których widok miał służyć uciesze przechadzających się mieszkańców.

    W roku 1952 zawiązuje się Komitet Odbudowy Zwierzyńca. Ten etap zakończono ponownym otwarciem ogrodu zoologicznego w lipcu 1953 roku - obecnie drugiego pod względem wielkości na Górnym Śląsku (po chorzowskim zoo, otwartym w 1954). Powódź tysiąclecia w 1997 zniszczyła ZOO w bardzo dużym stopniu. Od 1998 roku rozpoczęto powolną odbudowę, która trwa do dzisiaj. Większość budynków na terenie zoo została wybudowana w ostatnich latach, co czyni opolskie zoo jednym z najnowocześniejszych w Polsce.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych -zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określił pracodawca w regulaminie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 9/94 z dnia 15.06.1994 r. ze zmianami. Regulamin został uzgodniony z przedstawicielami pracowników. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu Regulamin uzależnia od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. W § 1 Regulaminu (zmienionego Zarządzeniem nr 4/2008 Dyrektora Ogrodu Zoologicznego z dnia 17 czerwca 2008 r.)  jest zapis, z którego wynika, że ze środków funduszu mogą być finansowane między innymi okolicznościowe imprezy organizowane przez Ogród (akta kontroli Nr 14/11/I/51-55). Zapis dotyczący przeznaczania środków Funduszu na ten cel jest niezgodny z art. 2 pkt. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. W 2013 r. jednostka posiadała 7 rachunków  bankowych w Banku Millennium SA. (akta kontroli Nr 14/11/I/6). Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym nr 26 1160 2202 0000 0002 1542 4823.  Kontrolą objęto wpływy i wydatki funduszu w 2013 r. W okresie tym Komisja Socjalna odbyła 6 posiedzeń. Z każdego posiedzenia sporządzono protokoły oraz wykazy osób, którym przyznano określone świadczenia. Następnie na podstawie tych wykazów sporządzane były listy wypłat, które każdorazowo do wypłaty zatwierdzane były przez dyrektora jednostki.

Z wyciągu bankowego nr 1 wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2013 r. wynosił 16.723,96 zł. Stan ten jest zgodny z ewidencją księgową  (konto 135 – rachunek ZFŚS) (akta kontroli Nr 14/11/I/17-22).  Z raportu kasowego nr 1/13/ŚS z dnia 08.10.2013 r. wynika, że stan początkowy gotówki w kasie wynosił 0 (akta kontroli Nr 14/11/I/23).

          W 2013 r. w kontrolowanej jednostce dokonano odpisu środków budżetowych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w łącznej kwocie 111.117,75 zł, w tym 104.554,17 zł na pracowników zatrudnionych w Ogrodzie ZOO oraz 6.563,58 zł na pracowników zatrudnionych w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt. Kwota naliczonego odpisu jest zgodna z ewidencją konta 405 – odpis na ZFŚS (strona Wn) oraz ze sprawozdaniem Rb-28S - paragraf 4440 za 2013 r. (akta kontroli Nr 14/11/I/16-19).

             Na podstawie wyciągów bankowych ZFŚS nr 18 i 56 oraz ewidencji konta 135 ustalono, że środki budżetowe zostały przekazane na rachunek bankowy funduszu w dniach:

 • 29.05.2013 r. - 76.864,76 zł (75% od pracowników ZOO),
 • 29.05.2013 r. -   4.963,58 zł (75% od pracowników Schroniska),
 • 27.09.2013 r. - 25.600,00 zł (25% od pracowników ZOO),
 • 27.09.2013 r. -   1.600,00 zł (25% od pracowników Schroniska).

Razem:        - 109.028,34 zł.

Powyższa kwota jest zgodna z pierwotnym naliczeniem odpisu na 92 etaty pracowników Ogrodu ZOO, 10 emerytów oraz 6 pracowników Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Ponadto w dniu 29.11.2013 r. na rachunek funduszu dokonano przelewu kwoty 2.242,56 zł z tytułu korekty odpisu na 94,05 etatów pracowników Ogrodu ZOO. W dniu 18.12.2013 r. dokonano zwrotu na rachunek budżetu kwoty 153,15 zł w związku ze zmniejszeniem ilości etatów pracowników Ogrodu z powodu rozwiązania umowy o pracę z jednym pracownikiem z dniem 28.11.2013 r.  Z zapisów na koncie135 (strona Wn) wynika, że w 2013 r. obroty - wpływy na rachunek bankowy wyniosły ogółem 214.838,53 zł (akta kontroli Nr 14/11/I/7-8). Z analizy zapisów dokonanych na tym koncie wynika, że na powyższą kwotę oprócz dokonanych odpisów w kwocie 111.270.90 zł, składały się także środki z tytułu:

- odsetek bankowych w kwocie 2,63 zł,

- spłat pożyczek mieszkaniowych w kwocie 103.565,00 zł.

Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono. Łączna kwota środków posiadanych do dyspozycji funduszu w 2013 r. wraz ze środkami przeniesionymi z poprzedniego roku wyniosła 231.562,49 zł.

          Z analizy zapisów dokonanych na kontach 851(strona Wn) i 135 (strona Ma) oraz konta 234 i wyciągów bankowych wynika, że zaewidencjonowane wydatki  na świadczenia ZFŚS w kontrolowanym okresie wyniosły ogółem 221.586,00 zł.

 Ustalono, że wydatki dotyczyły pięciu niżej wymienionych rodzajów świadczeń:

- dofinansowania do wypoczynku w kwocie 53.620,00 zł,

- wypłata innych świadczeń socjalnych (bony) w kwocie 29.970,00 zł,

- pożyczki mieszkaniowe w kwocie 121.000,00 zł,

- organizacja okolicznościowej imprezy w kwocie 14.496,00 zł,

- zapomogi w kwocie 2.500,00 zł.

Z zapisów na koncie135 (strona Ma) wynika, że w 2013 r. obroty – wydatki funduszu były wyższe o 135,15 zł i wyniosły ogółem 221.721,15 zł. Z analizy zapisów dokonanych na tym koncie  wynika, że na powyższą różnicę składała się kwota zwrotu na rachunek budżetu w związku ze zmniejszeniem ilości etatów pracowników (153,15 zł) pomniejszona o  kwotę wynagrodzenia płatnika tj. 18,00 zł, która zgodnie z obowiązującymi przepisami została potrącona z kwoty podatku naliczonego od przyznanych świadczeń (wczasy pod gruszą) i  przekazanego do Urzędu Skarbowego.

Saldo konta 135 na dzień 31.12.2013 r. wynosiło 9.841,34 zł i było zgodne z wyciągiem bankowym nr 84 (akta kontroli Nr 14/11/I/11,16-19). Kwota ta stanowiła różnicę pomiędzy kwotą środków posiadanych do dyspozycji funduszu w 2013 r. a poniesionymi wydatkami. Z raportu kasowego nr 10/13/ŚS z dnia 31.12.2013 r. wynika, że na koniec roku stan gotówki w kasie wynosił 0 (akta kontroli Nr 14/11/I/11).

Wszystkie skontrolowane wydatki posiadały oryginały dokumentacji stanowiącej podstawę przyznania poszczególnych świadczeń i potwierdzającą ich wypłatę. Dokumenty te zostały zatwierdzone do wypłaty i podpisane przez upoważnione osoby. Wydatki dot. świadczeń zostały poniesione zgodnie ze stosownymi w tym zakresie przepisami tj. ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i Regulaminem ZFŚS. W każdym przypadku kwoty wypłaconych świadczeń były zgodne z kwotami przyznanymi przez Komisję Socjalną i kwotami zatwierdzonymi do wypłaty przez kierownika jednostki.

Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych rodzajów świadczeń przedstawiają się następująco:

dofinansowania do wypoczynku w kwocie 53.620,00 zł

Dofinansowanie na tzw. „wczasy pod gruszą” przyznawane jest raz na dwa lata w związku z urlopem wypoczynkowym i pobytem emeryta na wypoczynku.  Tego rodzaju świadczenia przyznawane są pracownikom i emerytom. W 2013 r. dofinansowanie przyznano 49 osobom, (w tym 2 emerytom) w kwotach od 365,00 zł do 630,00 zł. W każdym przypadku wysokość przyznanego dofinansowania uzależniona była od dochodu osoby uprawnionej (do 830,00 zł, do 1500,00 zł, do 2.500,00 zł i powyżej 2.500,00 zł). Świadczenia wypłacane były po urlopie pracownika. Podstawą ich przyznania dla pracownika był wniosek z potwierdzeniem okresu urlopu wypoczynkowego oraz oświadczenie o dochodach. Podstawą wypłaty świadczenia dla emeryta był wniosek oraz oświadczenie o dochodach i oświadczenie o pobycie na wypoczynku.

wypłata innych świadczeń socjalnych w kwocie 29.970,00 zł

Tego rodzaju świadczenia pieniężne przyznano pracownikom oraz ich dzieciom w postaci bonów bez konieczności składania wniosków. Z protokołu komisji socjalnej z dnia 29.11.2013 r. wynika, że w 2013 r. świadczenia przyznano 101 pracownikom oraz ich 32 dzieciom. W każdym przypadku wysokość świadczeń uzależniona była od dochodu i wynosiła od 200,00 zł do 420,00 zł dla pracowników oraz od 100,00 zł do 160,00 zł dla dzieci.

pożyczki mieszkaniowe w kwocie 121.000,00 zł.

Udzielono 18 pożyczek na 36 rat w tym:

- 15 pożyczek po 7.000,00 zł na łączną kwotę 105.000,00 zł,

-  1 pożyczkę w kwocie 6.000,00 zł,

-  2 pożyczki po 5.000,00 zł na łączną kwotę 10.000,00 zł.

Każdorazowo podstawą przyznania pożyczek były wnioski złożone przez pracowników. W sprawie przyznanych pożyczek każdorazowo sporządzono umowy. Oprocentowanie pożyczek wynosi 1% w stosunku rocznym. W 2013 r. umowy zawierane były w okresie od kwietnia do października (akta kontroli Nr 14/11/I/13-15). Na podstawie konta 234 –rozrachunki z pracownikami oraz list płac ustalono, że wszystkie pożyczki wraz z odsetkami spłacane są na bieżąco (potrącane z wynagrodzeń). Na koniec 2013 roku pożyczki spłacało 45 osób (akta kontroli Nr 14/19/I/9).

organizacja okolicznościowej imprezy w kwocie 14.496,00 zł

Z wyjaśnień pracownika merytorycznego oraz z opisu faktur nr 00020/06/2013 z dnia 29.06.2013 r. na kwotę 13.848,00 zł (usługa cateringowa) (akta kontroli Nr 14/11/I/51-68) i nr RO/372/6/2013 z dnia 28.06.2013 r. na kwotę 648,00 zł (transport) wynika, że wydatek związany był z organizacją spotkania dla wszystkich pracowników i członków ich rodzin połączonego z  rozgrywką sportową z okazji 60-lecia Ogrodu ZOO w Opolu.

zapomogi w kwocie 2.500,00 zł.

Udzielono 2 zapomogi w kwotach:

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

Gospodarka kasowa

           Pracownikiem odpowiedzialnym za prowadzenie kasy w jednostce jest osoba zatrudniona na stanowisku księgowej(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.), która złożyła oświadczenie o odpowiedzialności materialnej. Gospodarkę kasową reguluje Zarządzenie Nr 7/2010 ZOO w Opolu z dnia 15.12.2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji kontroli finansowej i audytu wewnętrznego, zasad (polityki) rachunkowości, zakładowego planu kont, procedur kontroli oraz obiegu dowodów finansowo księgowych w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu i   aneksem Nr 1/2012 z dnia 15.12.2012 r., oraz  Zarządzeniem z Nr 2/2004 z dnia 02. 01.2004 r. Pogotowie kasowe w jednostce wynosi 5.500,00 zł., w tym 500,00 zł „schronisko”. (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)Ponadto w jednostce funkcjonuje całodobowa ochrona fizyczna obiektu, przez co zapewniona jest należyta ochrona wartości pieniężnych przed zniszczeniem, utratą lub zaginięciem.

       Raporty kasowe oraz konta analityczne konta 101-kasa prowadzone są wg nazwy rachunku, którego dotyczą operacje finansowe tj. wydatki i dochody budżetowe, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

      Na koniec 2013 r. salda wszystkich kont analitycznych wynosiły 0 i były zgodne z raportami kasowymi od nr 198 do nr 246. Kontrolą objęto gospodarkę kasową wydatków budżetowych w grudniu 2013 r. W kontrolowanym okresie sporządzono 17 raportów kasowych od nr 198/2013 do nr 214/2013.  Raporty kasowe numerowane są narastająco. W miesiącu tym zaewidencjonowano ogółem 147 operacji księgowych dotyczących wydatków budżetowych. Wszystkie zapisy w raportach kasowych zarówno po stronie przychodów jak i rozchodów są zgodne z zapisami na koncie księgowym 101- „kasa”. Zachowana jest ciągłość sald między kolejnymi raportami kasowymi.  W żadnym dniu stan gotówki w kasie nie przekroczył kwoty stanowiącej pogotowie kasowe. Do wszystkich raportów dołączone są dowody stanowiące podstawę zapisów w tych raportach.

     W grudniu 2013 r. wydatki dotyczyły głównie art. żywnościowych dla zwierząt (owoce, warzywa, jaja, bułki), listy płac (wynagrodzenia), faktur za paliwo, zakupu czajnika elektrycznego, delegacji służbowych, drobnych akcesoriów remontowo-naprawczych (akta kontroli Nr 14/11/55-60).

Wszystkie obroty gotówkowe dokumentowane są dowodami kasowymi. Z wyjaśnień głównej księgowej wynika, że raporty kasowe sporządzane są codziennie na koniec dnia.

       Kontrolą objęto również gospodarkę kasową dochodów budżetowych w grudniu 2013 r. W kontrolowanym okresie sporządzono 20 raportów kasowych od nr 227/2013 do nr 246/2013.  Raporty kasowe numerowane są narastająco. W miesiącu tym zaewidencjonowano ogółem 42 operacje księgowe dotyczące dochodów budżetowych.

Wszystkie zapisy w raportach kasowych zarówno po stronie przychodów jak i rozchodów są zgodne z zapisami na koncie księgowym 101- „kasa”. Zachowana jest ciągłość sald między kolejnymi raportami kasowymi.  W żadnym dniu stan gotówki w kasie nie przekroczył kwoty stanowiącej pogotowie kasowe. Do wszystkich raportów dołączone są dowody stanowiące podstawę zapisów w tych raportach.

W grudniu 2013 r. dochody dotyczyły głównie opłat za bilety wstępu, adopcji zwierząt, szczepień, „hotelowania” zwierząt, najmu terenu. (akta kontroli Nr 14/11/).

      W grudniu 2013 r. dokonywano operacji przekazywania gotówki  z kasy na rachunek bankowy i z rachunku bankowego do kasy. We wszystkich przypadkach  operacje te zaksięgowano na koncie 141 „Środki pieniężne w drodze” (akta kontroli Nr 14/11/I/60,66).

– wpłaty na rachunek bankowy

 1. RK 227/13/BD, KW 94/13/BD z 02.12.  -   2.368,-
 2. RK 236/13/BD, KW 95/13/BD z 13.12. –   2.281,54
 3. RK 241/13/BD, KW 96/13/BD z 20.12. –   1.782,-
 4. RK 211/13/BW, KW156213/BW z 20.12. – 9.500,-
 5. RK 244/13/BD, KW 97/13/BD z 27.012. –  2.203,-
 6. RK 245/13/BD, KW 98/13/BD z 30.12. –    4.386,-
 7. RK 246/13/BD, KW99/13/BD z 31.12. –     1.091,-

- wypłaty z rachunku bankowego

 1. RK 201/13/BW, KP105/13/BW z 06.12. – 12.378,32
 2. RK 206/13/BW, KP106/13/BW z 13.12. –  4.794,97
 3. RK 211/13/BW, KP107/13/BW z 20.12. –  6.257,82
 4. RK 212/13/BW, KP110/13/BW z 23.12. –  5.198,09
 5. RK 213/13/BW, KP111/13/BW z 27.12. –  1.336,11
 6. RK 214/13/BW, KP112/13/BW z 30.12. –  4.816,80

Ze sporządzonych protokołów kontroli gotówki w kasie wynika, że w 2013 r. główna księgowa przeprowadziła 3 kontrole kasy w dniach: 22.03.2013 r., 27.06.2013 r., oraz 21.11.2013 r.

 W każdym przypadku stan gotówki w kasie był zgodny z raportami kasowymi odpowiednio nr Rk 48/13/BW i Rk 54/13/BD (akta kontroli Nr 14/11/I/23-25), Rk 103/13/BW, Rk 119/13/BD i Rk 192/13/BW i 220/13/BD.

     Według konta 101-100 i 101-101 „Kasa” stan kasy na dzień 31.12.2013 r. wynosił 0,00 zł i był zgodny z raportami kasowymi nr 214/13/BW i 246/13/BD (akta kontroli Nr 14/11/I/61).

          W dniu 21.03.2014 r. o godzinie 13,30 przy udziale głównej księgowej oraz w obecności osoby odpowiedzialnej kontrolujący dokonali kontroli gotówki w kasie. Rzeczywisty stan gotówki w kasie wynosił 4.508,06 zł i był zgodny z raportem kasowym nr 40/2014 (akta kontroli Nr 14/11/I/71-72).

Druki ścisłego zarachowania

       Zasady postępowania w zakresie druków ścisłego zarachowania reguluje Instrukcja Obiegu Dokumentów Rozdz. IV – gospodarka drukami ścisłego zarachowania – Zarządzenie Dyrektora Nr 7 z dnia 15.12.2010 r. wraz z aneksem Nr 1/2012 z 23.05.12 r.

Osobą odpowiedzialną w tym zakresie jest (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zatrudniona na stanowisku starszej księgowej, która prowadzi rejestr tych druków. Bezpośrednią kontrolę nad drukami ścisłego zarachowania sprawuje główna księgowa. Jednostka prowadzi 8 różnego rodzaju druków ścisłego zarachowania, w tym druki przychodowe Kp oraz druki rozchodowe Kw (akta kontroli Nr 14/11/I/68-69).

        W dniu 26.06.2013 r. Główna Księgowa w obecności osoby prowadzącej ewidencję przeprowadziła kontrolę druków ścisłego zarachowania. Ze sporządzonego protokołu wynika, iż ewidencja prowadzona jest prawidłowo i stan druków jest zgodny z prowadzona ewidencją.

Z rejestru wynika, że w dniu 2.01.2014 r. wydano 1 bloczek dowodów wpłaty Kp od nr 1 do nr 27, który pobrał Kierownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

        Z przeprowadzonej inwentaryzacji oraz ewidencji wynika, ze stan początkowy wynosił 3 bloczki. Wydano jeden a na stanie pozostały dwa. Bloczki nie są numerowane. Numeracja nadawana jest w momencie wydania.

        Dowody wypłat Kw stan początkowy w dniu 2.01.2014 r. wynosił 2 bloczki wydano jeden - Kierownikowi Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Na stanie pozostał jeden.  Z wyjaśnień osoby prowadzącej druki wynika, że dowody Kp i Kw prowadzi jedynie „Schronisko”. Anulowane druki zwracane są na bieżąco. Niewykorzystane w danym roku druki Kierownik „Schroniska” zwraca z końcem roku. Stwierdzono zgodność stanu faktycznego z prowadzoną ewidencją (akta kontroli Nr 14/11/I/72).

W jednostce macierzystej ZOO w obrocie gotówkowym nie są stosowane bloczki druków Kp i Kw lecz jedynie wydruki oparte na posiadanym programie komputerowym „Symfonia”.

Prowadzenie edukacji w ramach statutowych działań własnych

Zgodnie ze Statutem – Ogród prowadzi także działalność podstawową w zakresie edukacji przyrodniczej i ekologicznej (akta kontroli Nr 14/11/I/73). W dniu 21.01.2014 r. jednostka kontrolowana złożyła w kancelarii Urzędu Miasta Opola sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013 r. wraz z analizą opisową (akta kontroli Nr 14/11/I/74). Z powyższej analizy wynika, że w 2013 r. przeprowadzono zajęcia dydaktyczne dla 132 grup i 2898 osób, w tym dla przedszkoli, szkół podstawowych, szkół specjalnych, gimnazjów i wyższych uczelni. Przeprowadzono zajęcia dydaktyczne dla dzieci i młodzieży- pacjentów szpitala WCM na terenie szpitala, Udział wzięło ponad 30 osób. Wygłoszono prelekcję dla pacjentów hospicjum na ul. Szpitalnej w Opolu.

          W wyniku kontroli ustalono, że Ogród Zoologiczny w Opolu posiada opracowaną Strategię Edukacyjną zawierającą 12 różnych form działania, w tym między innymi prowadzenie zajęć edukacyjnych (akta kontroli Nr 14/11/I/75). Z zainteresowanymi jednostkami oświatowymi Dział Gospodarczy Ogrodu ZOO ustala termin prowadzenia zajęć oraz przewidywaną liczbę dzieci.

W 2013 r. zajęcia zorganizowano dla 93 szkół i przedszkoli z województw opolskiego i śląskiego oraz 1 wyższej uczelni (akta kontroli Nr 14/11/I/78).

W zajęciach uczestniczyło:

- 68 szkół podstawowych,

- 14 szkół gimnazjalnych,

-   3 szkoły specjalne,

-   8 przedszkoli.

-   1 wyższa uczelnia (Uniwersytet Opolski).

Zajęcia prowadziły 4 osoby, na podstawie zawartych umów zleceń oraz w oparciu o konspekty opracowane przez Ogród ZOO. Zajęcia odbywały się na terenie ZOO i prowadzili je emerytowani nauczyciele biologii oraz emerytowani pracownicy Ogrodu ZOO. Przedmiotem zajęć było 10 różnych zagadnień tematycznych (akta kontroli Nr 14/11/I/74-75).  Ogród ZOO prowadzi Rejestr zajęć dydaktycznych, który zawiera między innymi takie dane jak: data i godzina zajęć, nazwa jednostki oświatowej, ilość osób biorących udział w zajęciach. Dane wykazane w informacji opisowej są zgodne z prowadzona dokumentacją. Z osobami prowadzącymi zajęcia zawarto umowy zlecenia na kwoty: 3.680,00 zł, 3.640,00 zł, 280,00 zł oraz 80,00 zł. Na podstawie ewidencji księgowej konto 404-100 oraz paragraf 4170 ustalono, że łączna kwota wydatków na ten cel wyniosła 7.680,00 zł i była zgodna z zawartymi umowami (akta kontroli Nr 14/11/I/77). 

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki.

Zgodnie z § 20 ust.1-2  Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.I-0120.1.77.2012 z dnia 25 maja  2012 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo przedstawić  umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia składane są w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia odbioru protokołu.

          

         Jednostka kontrolowana

 W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu.

(podpisy)

Data: ........................

            Zespół kontrolny

                   (podpisy)

 

 

Data:....................

                                    

                                                                                        

 

 

                                                                                    

                                                                       

 

 

 

 

                            

 

Załączniki do pobrania: 2015-01-29 13:27:35 - wystąpienie pokontrolne (28.50 kB)

Ilość odwiedzin: 2707
Nazwa dokumentu: Ogród Zoologiczny w Opolu
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Pałczyński, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2015-01-29 13:20:17
Data udostępnienia informacji: 2015-01-29 13:20:17
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-29 13:28:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner