logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


KW/I/1711/0012/14               

     Opole, 11 lipca 2014  r.

PROTOKÓŁ KONTROLI  NR 18/14

Jednostka kontrolowana

Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  w Opolu ul. Dambonia 3

Nazwa organu sprawującego nadzór

Prezydent Miasta Opola

Termin przeprowadzenia kontroli

Od 27.05.2014 r. do 27.06.2014 r.

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

Wiesław Pałczyński – inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej

Tadeusz Lech - główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej

Przedmiot kontroli

Prawidłowość gospodarowania ZFŚS i gospodarki kasowej

Okres objęty kontrolą

                       2013 r.

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

Agnieszka Kasper – dyrektor COAPOW

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:

Agnieszka Kasper - dyrektor

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)-  gł. ksi

  Podstawy prawne:

1.  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z  2002 r., Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami).

3.  Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami).

4.  Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

5.  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2013r. poz. 135  z późn. zm.).

6.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292 poz. 1720)

7.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. 2012 poz. 712).

8. Uchwała Nr XXXIV/525/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie reorganizacji Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych  w Opolu, utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola pod nazwą Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Nasz Dom” w Opolu oraz utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola pod nazwą Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu

Cel kontroli

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości:

- gospodarowania ZFŚS,

  prowadzenia gospodarki kasowej,

- gospodarowania drukami ścisłego zarachowania.

Metodyka przeprowadzenia kontroli

w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami ZFŚS

Zapoznano się z organizacją gospodarki środkami ZFŚS oraz z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Sprawdzono prawidłowość poszczególnych zapisów regulaminu pod kątem ich zgodności  z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Na podstawie ewidencji księgowej (konto135, strona Wn) oraz wyciągów bankowych ustalono źródła i kwoty wszystkich wpływów środków pieniężnych na rachunek funduszu socjalnego. Sprawdzono prawidłowość dokonywania odpisów i terminowość ich przekazywania na rachunek bankowy.

Na podstawie ewidencji księgowej ustalono rodzaje i kwoty poszczególnych wydatków z funduszu (konto135, strona Ma).

Sprawdzono oryginały dokumentów stanowiących podstawę danego rodzaju świadczenia lub innego wydatku oraz porównano je z ewidencją księgową i z przelewami bankowymi.

Dokonano analizy dokumentacji księgowej i innej dotyczącej przyznanych świadczeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem i ustawą, w tym w szczególności w zakresie:

- wymaganej dokumentacji,

- czy dokumenty zostały zatwierdzone do wypłaty i podpisane przez upoważnione osoby,

- kwoty przyznanego świadczenia,

- podpisów kierownika jednostki,

- zgodności przyznanego świadczenia z kwotą wypłaconą i z ewidencją księgową,

- zgodności z przyjętym kryterium,

- zgodności zapisów na koncie 135 Rachunek „ZFŚS” z wyciągiem bankowym.

w zakresie prowadzenia gospodarki kasowej

Zapoznano się z organizacją gospodarki kasowej. Sprawdzono czy jest wyznaczona osoba odpowiedzialna za prowadzenie kasy i czy złożyła ona oświadczenie o odpowiedzialności materialnej. Ustalono sposób przechowywania gotówki i sprawdzono czy jest zapewniona należyta ochrona wartości pieniężnych przed zniszczeniem, utratą lub zaginięciem.

Sprawdzono czy jednostka posiada opracowane przepisy wewnętrzne regulujące gospodarkę kasową i gospodarkę drukami ścisłego zarachowania oraz czy przepisy te w praktyce są przestrzegane.  W szczególności sprawdzono:

- częstotliwość sporządzania raportów kasowych,

- terminy sporządzania raportów kasowych i przekazywania ich do księgowania,

- ciągłość sald między kolejnymi raportami kasowymi,

- czy środki pieniężne odprowadzane są  na rachunek bankowy lub wpłacane do kasy w tym samym dniu,

- na podstawie jakich dowodów źródłowych dokonywane są wpłaty i wypłaty gotówki,

- zgodność zapisów na raportach z ewidencją księgową i dowodami źródłowymi,

- częstotliwość doraźnych kontroli stanu gotówki w kasie przez głównego księgowego,

- zgodność na koniec danego okresu sprawozdawczego zapisów na koncie 101 „Kasa” z saldem raportów kasowych,

- zgodność ze stanem ewidencyjnym stanu gotówki w kasie w dniu kontroli,

- czy na koniec roku sporządzono inwentaryzację środków pieniężnych,

- czy pobraną z banku lub kasy gotówkę każdorazowo księgowano na koncie środki pieniężne w drodze.

Ponadto dokonano kontroli gotówki w kasie.

w zakresie druków ścisłego zarachowania

Zapoznano się z organizacją gospodarowania drukami ścisłego zarachowania w jednostce. Ustalono rodzaje druków ścisłego zarachowania, sprawdzono rejestry druków, zapoznano się ze sposobem ich pobierania i rozliczania.

Kryteria

 1.  Zgodnie z art. 1 ust 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - ustawa określa zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej „Funduszem”, i zasady gospodarowania środkami tego Funduszu, przeznaczonego na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przed-szkolnego.

2. Zgodnie z art. 2 pkt. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - działalność socjalna to usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

3.  Zgodnie z art. 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych –

 - Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych.

 - Wysokość odpisu podstawowego, o którym mowa w ust. 1, wynosi na jednego zatrudnionego, z zastrzeżeniem ust. 2a i 3, 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

- Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika młodocianego wynosi w pierwszym roku nauki 5%, w drugim roku nauki 6%, a w trzecim roku nauki7% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2.

-  Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze - w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych, wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2.

-  Wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2, na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

-  Pracodawcy sprawujący opiekę socjalną nad emerytami i rencistami, w tym także ze zlikwidowanych zakładów pracy, mogą zwiększyć Fundusz o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2, na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do tej opieki.

 4. Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych:

 - przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od  sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

- zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu, z uwzględnieniem ust. 1, oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie ustalanym zgodnie z art. 27 ust. 1 albo z art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych.

5. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym.

6. Zgodnie z art. 10 ustawy o rachunkowości - Jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości.

  7. Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - podstawę naliczania odpisu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, zwanej dalej "ustawą", stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba zatrudnionych u pracodawcy, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych, obejmująca pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy).

USTALENIA KONTROLI

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych -zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określił pracodawca w regulaminie stanowiącym załącznik do Zarządzenia dyrektora jednostki Nr 25/2013 r. z dnia 21.03. 2013 r. Regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi.  Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu Regulamin uzależnia od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.

W 2013 r. jednostka posiadała 4 rachunki  bankowe w Banku Millennium SA (akta kontroli Nr 14/18/I/6). Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym nr 92 1160 2202 0000 0002 1633 3883.

Dochody funduszu

Z zawiadomienia bankowego z dnia 08.01.2013 r.  oraz z wyciągu bankowego nr 1 z dnia 04.01.2013 r.(akta kontroli Nr 14/11/I/11,16-19). wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2013 r. wynosił 20.356,27 zł. Stan ten jest zgodny z ewidencją księgową  (konto 135 – rachunek ZFŚS) (akta kontroli Nr 14/18/I/17-22).  Z raportu kasowego nr 1/13/ŚS z dnia 14. 01.2013 r. wynika, że stan początkowy gotówki w kasie wynosił 0 (akta kontroli Nr 14/18/I/23).

          W 2013 r. w kontrolowanej jednostce dokonano odpisu środków budżetowych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w łącznej kwocie 62.140,00 zł, w tym 55.570,00 zł na pracowników zatrudnionych w Domu Dziecka oraz 6.570,00 zł na pracowników zatrudnionych w Naszym Domu. Naliczenia odpisu dokonano od 29,92 etatów pracowników niepedagogicznych, 9,08 etatów nauczycieli oraz 17,83 emerytów (w tym 1 emeryt od marca 2013 r.). Liczba etatów pracowników jest zgodna z wykazem sporządzonym przez pracownika kadr (akta kontroli Nr 14/18/I/34).  Kwota naliczonego odpisu jest zgodna z ewidencją konta 405 – odpis na ZFŚS (strona Wn) oraz ze sprawozdaniem Rb-28S - paragraf 4440 za 2013 r. Kwota dokonanego odpisu jest wyższa o 9,27 zł od odpisu naliczonego (akta kontroli Nr 14/18/I/16-19). Z wyjaśnień głównej księgowej wynika, że dokonano zaokrąglenia w górę kwoty odpisu naliczonego w obu podległych placówkach

 Na podstawie wyciągów bankowych ZFŚS nr 36, 68 oraz ewidencji konta 135 ustalono, że środki budżetowe zostały przekazane na rachunek bankowy funduszu w terminach ustawowych tj. w dniach:

  • 29.05.2013 r. – 45.300,00 zł (75% od pracowników),
  • 29.05.2013 r. -   5.175,00 zł (75% od emerytów),
  • 27.09.2013 r. - 15.100,00 zł (25% od pracowników),
  • 27.09.2013 r. -   1.725,00 zł (25% od emerytów).

Razem:           67.300,00 zł.

Ponadto z Urzędu Miasta Opola przekazano;

- 29.05.13 WB 36 kwotę 20.785,65 zł,

- 26.09.12 WB 67 kwotę   6.928,62 zł.

W dniu 31.12.2013 r. z rachunku funduszu dokonano przelewu kwoty 5.160,00 zł z tytułu korekty odpisu (WB nr 96). Z analizy zapisów dokonanych na koncie135 (strona Wn)  wynika, że na kwotę dochodów oprócz dokonanych odpisów w kwocie 62.140,00  zł, składały się także środki z tytułu:

- odsetek bankowych w kwocie 603,65 zł,

- spłat pożyczek mieszkaniowych w kwocie 20.093,71 zł,

Z zapisów na koncie135 (strona Wn) wynika, że łączna kwota środków posiadanych do dyspozycji funduszu w 2013 r. (obroty - wpływy na rachunek bankowy wraz ze środkami przeniesionymi z poprzedniego roku) wyniosła 130.951,90 (akta kontroli Nr 14/18/I/7-8).

Zwiększenie obrotów na koncie 135 o kwotę 5.749,23 po obu stronach wynika z dokonanych korekt odpisów, opłat bankowych, zwrotu zaliczki oraz refundacji zapłaty rachunków.

Wydatki  funduszu

Kontrolą objęto wpływy i wydatki funduszu w 2013 r. W okresie tym Komisja Socjalna odbyła 7 posiedzeń. Z każdego posiedzenia sporządzono protokoły oraz wykazy osób, którym przyznano określone świadczenia. Następnie na podstawie tych wykazów sporządzane były listy wypłat, które każdorazowo do wypłaty zatwierdzane były przez dyrektora jednostki.

 Z analizy zapisów dokonanych na kontach 851(strona Wn) i 135 (strona Ma) oraz konta 234 i wyciągów bankowych wynika, że zaewidencjonowane wydatki  na świadczenia ZFŚS w kontrolowanym okresie wyniosły ogółem 116.364,06 zł.

( różnica j.w. 5.749,23 zł)

 Ustalono, że wydatki dotyczyły ośmiu niżej wymienionych rodzajów świadczeń:

 - dofinansowania do wypoczynku pracowników i emerytów w kwocie 55.435,60 zł,

 - świadczenia rzeczowe dla pracowników i emerytów w kwocie 13.361,00 zł,

 - dofinansowania do wypoczynku dzieci w kwocie 12.728,58 zł,

 - świadczenia rzeczowe dla dzieci w kwocie 991,91 zł,

 - dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej w kwocie 4.187,60 zł,

 - świadczenia urlopowe nauczycieli w kwocie 9.845,37 zł,

 - pożyczki mieszkaniowe w kwocie 15.000,00 zł,

 - zapomogi w kwocie 4.800,00 zł.

 Ponadto na kwotę wydatków ogółem składa się również opłata bankowa za prowadzenie rachunku w łącznej kwocie 14,00 zł (WB Nr 19- 7,00 zł, WB Nr 23- 2,00 zł oraz WB Nr 24 –5,00 zł). Z wyjaśnień głównej księgowej oraz z wydruku konta 135 wynika, że w 2013 r. łączne zaksięgowane wydatki dotyczące opłaty bankowej wyniosły 96,50 zł. Z wydruku konta 135 wynika, że w 2013 r. dokonano korekty (zwrotu) opłaty bankowej na łączną kwotę 82,50 zł.  Zwrotu pozostałej kwoty tj. 14,00 zł dokonano w trakcie kontroli tj. w dniu 23.06.2014 r. (WB Nr 32). Ustalono, że prowizje były pobierane bezpośrednio przez bank. W piśmie z dnia 25.06.2014 r. bank przeprosił jednostkę za zaistniałą sytuację i poinformował, że dokonano  w systemie odpowiednich zmian, aby kolejne opłaty nie były naliczane (akta kontroli Nr 14/18/I/11,16-19).       

Saldo konta 135 na dzień 31.12.2013 r. wynosiło 14.587,84 zł i było zgodne z zawiadomieniem bankowym z dnia 09.01.2014 r. (akta kontroli Nr 14/18/I/11,16-19). Kwota ta stanowiła różnicę pomiędzy kwotą środków posiadanych do dyspozycji funduszu w 2013 r. a poniesionymi wydatkami. Z raportu kasowego nr 47 z dnia 31.12.2013 r. wynika, że na koniec roku stan gotówki w kasie jednostki wynosił 0 (akta kontroli Nr 14/18/I/11).

Wszystkie skontrolowane wydatki posiadały oryginały dokumentacji stanowiącej podstawę przyznania poszczególnych świadczeń i potwierdzającą ich wypłatę. Dokumenty te zostały zatwierdzone do wypłaty i podpisane przez upoważnione osoby. Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych rodzajów świadczeń przedstawiają się następująco:

dofinansowania do wypoczynku pracowników i emerytów w kwocie 55.435,60 zł

Tego rodzaju świadczenia przyznawane są pracownikom i emerytom raz w roku i nie mają one związku z urlopem wypoczynkowym i pobytem emeryta na wypoczynku. Podstawą przyznania jest złożenie przez zainteresowanego oświadczenia majątkowego do 30 kwietnia b.r.

W 2013 r. dofinansowanie przyznano 35 emerytom na łączną kwotę 30.632,80 zł pozostałe świadczenia pracowników opiewały na kwotę 24.802,80 zł . Ilość świadczeń oraz ich wysokość zawarta jest w protokole komisji socjalnej Nr 4 z dnia  24.06.2013 r.

Zgodnie z regulaminem wysokość świadczeń  winna wynosić  od 836,00 zł do 880,00 zł. Stwierdzono, że 4 osoby otrzymały świadczenie niższe niż 836,00 zł. Jena osoba otrzymała świadczenie w wysokości. 176,00 zł, dwie po 220,00 zł. oraz jedna w kwocie 426,80 zł. Z wyjaśnień głównej księgowej wynika, ze kwoty zostały przyznane proporcjonalnie do zatrudnienia według wymiaru etatów.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że art. 8 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nie przewiduje żadnych innych kryteriów przyznawania ulgowych usług i świadczeń oraz wysokości dopłat.

Również żaden z pozostałych przepisów ustawy nie zezwala pracodawcy na ich rozbudowanie w regulaminie korzystania z funduszu. Należy przy tym dodać, że Regulamin jednostki w żadnym zapisie nie przewiduje takiego sposobu przydziału świadczeń.

Ponadto 9 nauczycielom wypłacono świadczenia wynikające z Karty Nauczyciela w łącznej kwocie 9.845,37zł ( po 1.093,93 zł).

Wypłaty w/w świadczeń dla pracowników dokonywane na konta osobiste. W przypadku emerytów uzależnione jest to od posiadania konta osobistego w banku. Sześciu emerytom wypłacono świadczenie gotówką w kasie na łączną kwotę 5.253,60 zł ( 5 osób po 880,00 zł i 1 osobie 853,60).

Inne świadczenia dla pracowników i emerytów w kwocie 13.361,00 zł

Z protokołu komisji socjalnej nr 2 z dnia 26.03. 2013 r. wynika, że tego rodzaju świadczenia pieniężne przyznano 79 osobom, w tym 44 pracownikom i 35 emerytom. W każdym przypadku wysokość świadczeń uzależniona była od dochodu i wynosiła od 160,00 zł do 180,00 zł. Pięciu emerytom wypłaty świadczeń dokonano gotówką z kasy 880,00 zł. ( 4x180,00, 1x160).

dofinansowania do wypoczynku dzieci w kwocie 12.728,58 zł

W protokole komisji socjalne nr 6/15.11.2013 r. wykazano dofinansowanie do wypoczynku dzieci, które objęło 10 dzieci 8 pracowników.  Podstawą dofinansowanie jest złożony wniosek, dowód poniesionych kosztów, zaświadczenie ze szkoły lub uczelni. Dopłaty obejmowały kwoty od 100,00 zł do 2.500,00 zł.

świadczenia rzeczowe dla dzieci w kwocie 991,91 zł

Tego rodzaju świadczenia pieniężne przyznano pracownikom oraz ich dzieciom w postaci paczek bez konieczności składania wniosków. Z protokołu komisji socjalnej nr 2/2013 z dnia 29.11.2013 r. wynika, że w 2013 r. świadczenia przyznano dla 20 dzieci 17 pracowników kontrolowanej jednostki. W 19 przypadkach wartość paczek wyniosła po 49,86 zł, a w 1 przypadku przyznano paczkę wartości 44,57 zł. W każdym przypadku wysokość świadczeń uzależniona była od dochodu pracowników na członka rodziny.

dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej w kwocie  4.187,60 zł

Wydatki dotyczyły finansowania trzech imprez kulturalno-oświatowych organizowanych w czerwcu, październiku i grudniu dla wszystkich chętnych pracowników i emerytów. Podstawą dokonania wydatków było 10 faktur na zakup artykułów spożywczych i usługi gastronomiczne.

świadczenia urlopowe nauczycieli w kwocie 9.845,37 zł

Świadczenia wynikające z Karty Nauczyciela wypłacono 9 nauczycielom w łącznej kwocie 9.845,37zł ( po 1.093,93 zł).

pożyczki mieszkaniowe w kwocie 15.000,00 zł.

Udzielono 5 pożyczek na 36 rat w wysokości 3.000,00 zł każda. Podstawą przyznania była kolejność zapisu w rejestrze. W sprawie przyznanych pożyczek każdorazowo sporządzono umowy. Oprocentowanie pożyczek wynosi 1% w stosunku rocznym. W 2013 r. umowy zawierane były w okresie od marca do listopada. Na podstawie konta 135–rachunek funduszu socjalnego oraz wyciągów bankowych ustalono, że kwoty wypłaconych pożyczek były zgodne z kwotami przyznanymi (akta kontroli Nr 14/18/I/11,16-19). Na podstawie konta 234 –rozrachunki z pracownikami oraz list płac ustalono, że wszystkie pożyczki wraz z odsetkami spłacane są na bieżąco (potrącane z wynagrodzeń) (akta kontroli Nr 14/18/I/11,16-19). W jednym przypadku dokonano umorzenia zadłużenia w kwocie 333,35 zł ze względu(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).

zapomogi w kwocie 4.800,00 zł.

Udzielono 18 zapomóg w kwotach od 150,00 zł do 600,00 zł. Zapomóg udzielono na wnioski pracowników, do których dołączono oświadczenia o dochodach, zaświadczenia lekarskiej, zaświadczenia o zarejestrowaniu jako bezrobotny. Informacje o przyznaniu zapomóg zawarte są w protokołach posiedzeń Komisji socjalnej:

- (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

 W każdym przypadku kwoty wypłaconych zapomóg były zgodne z protokołami Komisji Socjalnej zatwierdzonymi przez dyrektora jednostki.

Gospodarka kasowa

           Pracownikiem odpowiedzialnym za prowadzenie kasy w jednostce jest osoba zatrudniona na stanowisku księgowej, która złożyła oświadczenie o odpowiedzialności materialnej. Gospodarkę kasową reguluje Instrukcja Kasowa wprowadzona zarządzeniem Nr 22/2010 dyrektora COAPOW w Opolu z dnia 21.03.2013 r. Pogotowie kasowe w jednostce wynosi 4.000,00 zł. (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

W 2013 r. raporty kasowe sporządzane były do wszystkich czterech rachunków bankowych. Od 2014 roku raporty sporządzane są odrębnie do każdego rachunku.

      Na koniec 2013 r. saldo konta 101 wynosiło 0 i były zgodne z raportem kasowym od nr 47/13.

Kontrolą objęto gospodarkę kasową wydatków budżetowych w IV kwartale 2013 r. W kontrolowanym okresie sporządzono 4 raporty kasowe od nr 44/2013 do nr 47/2013. Raporty kasowe numerowane są narastająco. W okresie tym zaewidencjonowano ogółem 111 operacji księgowych dotyczących wydatków budżetowych. Wszystkie zapisy w raportach kasowych zarówno po stronie przychodów jak i rozchodów są zgodne z zapisami na koncie księgowym 101- „kasa”. Zachowana jest ciągłość sald między kolejnymi raportami kasowymi.  W żadnym dniu stan gotówki w kasie nie przekroczył kwoty stanowiącej pogotowie kasowe. Do wszystkich raportów dołączone są dowody stanowiące podstawę zapisów w tych raportach tj. faktury, rachunki, listy wypłat (w tym kieszonkowego), wewnętrzne dowody wpłat.

     W grudniu 2013 r. wydatki dotyczyły głównie art. żywnościowych, zakupu odzieży i „kieszonkowego” dla wychowanków) (akta kontroli Nr 14/18/26).

Wszystkie obroty gotówkowe dokumentowane są dowodami kasowymi. Z wyjaśnień głównej księgowej wynika, że raporty kasowe sporządzane są codziennie na koniec dnia.

       Kontrolą objęto również gospodarkę kasową dochodów budżetowych w grudniu 2013 r. Stwierdzono dochody z tytułu najmu garaży, które dokonywane są bezgotówkowo. W miesiącu grudniu dokonana była jedna wpłata do kasy z powyższego źródła  na kwotę 1,95 zł z tytułu niedopłaty za najem - raport kasowy nr 47 poz. 17- wpłata do banku w dniu 30.12.2013r WB 81.

Stwierdzono w raporcie kasowym nr 47/2013 z dnia 31.12.2013 r. wpłatę kwoty 1,95 zł z tytułu różnicy wpłaty za  najmowany garaż. Wpłatę do banku WB nr 81 z 30.12.2013 r.

      W dniu 10.06.2013 r. godz. 13,38. w obecności dyrektora i gł. księgowej kontrolujący dokonali sprawdzenia stanu gotówki w kasie. Stan ten wynosił  600,93 zł i był zgodny z raportem kasowym nr 18/2014, który został sporządzony w związku z przeprowadzoną kontrolą kasy.

       W grudniu 2013 r. dokonywano operacji przekazywania gotówki  z kasy na rachunek bankowy i z rachunku bankowego do kasy. We wszystkich przypadkach  operacje te zaksięgowano na koncie 141 „Środki pieniężne w drodze”.

Raport Kasowy nr 44/2013 za okres od 01.12.2013 do 09.12.2013r  zaksięgowany pod pozycją nr 001306/13. Według konta 101 – Kasa stan kasy na dzień 01.12.2013 r. wynosił 4.000,00 zł i był zgodny ze stanem początkowym wykazanym w w/w raporcie kasowym.

Ilość  pozycji w raporcie  szt. 30

Po stronie przychodu – 2.660,61 zł, w tym:

poz. 10,11 - wpłaty z tytułu rozliczenia pobranych zaliczek na łączną kwotę  134,13 zł. poz.  29  - pobrana gotówka z banku w dniu 9.12.2013r  na kwotę  2 526,48 zł. WB nr 185 z dnia 9.12.2013r.

Po stronie rozchodu – 2.660,61 zł, w tym:

poz. od 1-9; 12-28; wypłacono rachunki w ilości 26 szt. na łączną kwotę zł  2 526,48

poz.30  wpłata gotówki do banku  w dniu 9.12.2013r   134,13 zł  WB nr 185.

         Na koniec okresu rozliczeniowego stan gotówki w kasie według raportu wynosił 4.000,00 zł i stanowił różnicę pomiędzy stanem gotówki ogółem – 6.660,61 zł a wydatkami.

Raport Kasowy  nr 45/2013  za okres od 10.12.2013 do 12.12.2013r.

(akta kontroli Nr 14/18/I/23-25),

zaksięgowany pod pozycją nr 001312/13  .

Ilość  pozycji w raporcie  szt. 30

Po stronie przychodu – 2.242,49 zł, w tym:

poz. 18 - pobrana gotówka z banku  ZFŚS w dniu 11.12.2013r  kwota zł  576,50

WB nr 89 z dnia 11.12.2013

poz. 19  - pobrana gotówka z banku w dniu 11.12.2013r  kwota zł.  1 665,99

WB nr 186 z dnia 11.12.2013r.

Po stronie rozchodu – 3.323,24 zł, w tym:

poz. od 1-16; 20-30; wypłacono rachunki w ilości 27 szt. na łączną kwotę zł  3 023,24

poz. 17  wypłacona zaliczka pracownikowi  na podstawie wniosku 300,00 zł.

Na koniec okresu stan gotówki w kasie według raportu wynosił 2.919,25 zł i stanowił różnicę pomiędzy stanem gotówki ogółem – 6.242,49 zł a wydatkami.

Raport Kasowy  nr 46/2013  za okres od 13.12.2013 do 22.12.2013r

(akta kontroli Nr 14/18/I/28),

zaksięgowany pod pozycją nr 001391/13.

Ilość  pozycji w raporcie  szt. 32

Po stronie przychodu – 7.161,65 zł, w tym:

poz. 1 wpłata z tytułu rozliczenia zaliczki  - kwota 64,40 zł.

poz. 12  wpłata za rozmowy telefoniczne - 10,01  zł.

poz. 15 - pobrana gotówka z banku dnia 18.12.2013 na  kwotę  2. 607,24 zł

              WB nr 190 z dnia 18.12.2013 r.

poz. 16 - pobrana gotówka z banku w dniu 18.12.2013r  na kwotę 4 480,00 zł  

              WB nr 190 z dnia 18.12.2013r.

Po stronie rozchodu- 6.865,88 zł, w tym:

poz.   od 2-11 i 17-32; wypłacono rachunki w ilości 26 szt. na łączną kwotę  6.757,77 zł.

poz.  13 wpłata gotówki do banku /ZFŚS/ - 64,40 zł WB nr 92 z dnia 18.12.2013 r.   

poz. 14  wpłata gotówki do banku  43,71 zł – WB nr 190 z dnia 18.12.2013 r.

Na koniec okresu stan gotówki w kasie według raportu wynosił 3.215,02 zł i stanowił różnicę pomiędzy stanem gotówki ogółem – 10.080,90 zł a wydatkami.

Raport Kasowy  nr 47/2013 za okres od 23.12.2013 do 31.12.2013r

(akta kontroli Nr 14/18/I/29),

zaksięgowany pod pozycją nr 001413/13  .

Ilość  pozycji w raporcie  szt. 19

Po stronie przychodu – 1.534,09 zł, w tym:

poz. 8  -  wpłata z tytułu rozliczenia zaliczki   kwota   357,96 zł.

poz. 9  -  wpłata z tytułu rozliczenia zaliczki   kwota   251,19 zł.

poz. 11 - pobrana gotówka z banku dnia 30.12.2013   kwota 14,69 zł.

              WB nr 196 z dnia 30.12.2013 r.

poz. 12 - wpłata z tytułu rozliczenia zaliczki  -  627,10 zł.

poz.15   pobrana gotówka z banku  -  237,20 zł  dnia 30.12.2013 r.

              WB nr 196  z dnia 30.12.2013 r.

Poz.16  wpłata za garaż - kwota  - 1,95 zł.

Poz.18  wpłata z tytułu dopłaty do imprezy  ZFŚS  -  44,00 zł.

Po stronie rozchodu – 4.749,11 zł, w tym:

poz. od 1-7 i 10;13;  wypłacono rachunki w ilości  9 szt. na łączną kwotę  3.452,22 zł

poz. 14 wpłata gotówki do banku -   1.250,94 zł  - WB nr 196 z dnia 30.12.2013 r.

poz. 17  wpłata gotówki do banku     -    1,95 zł  - WB  nr 81 z dnia 30.12.2013 r.

poz. 19  wpłata gotówki do banku     -  44,00 zł  - WB  nr 95  z dnia 30.12.2013 r.

Na koniec okresu stan gotówki w kasie według raportu wynosił 0 i i stanowił różnicę pomiędzy stanem gotówki ogółem – 4.749,11 zł a wydatkami oraz był zgodny z

ewidencją księgową (akta kontroli Nr 14/18/32).

Wpłaty odnośnie dochodów budżetowych z tytułu najmu garaży dokonywane są bezgotówkowo. W miesiącu grudniu dokonana była wpłata do kasy z powyższego źródła na kwotę 1,95 zł z tytułu niedopłaty za najem – raport kasowy nr 47 poz. 17 – wpłata do banku w dniu 30.12. 2013 r. – WB 81.

    Druki ścisłego zarachowania

       Zasady postępowania w zakresie druków ścisłego zarachowania reguluje Instrukcja Obiegu Dokumentów Rozdz. II pkt. 6 – gospodarka drukami ścisłego zarachowania – Zarządzenie Dyrektora Nr 23 z dnia 21.03.2013 r.

Kasjerka oprócz kwitariusza otrzymuje na bieżąco dowody KW i KP i tak w miesiącu grudniu otrzymała 2 szt. z tytułu wpłaty na ZFŚS oraz dochody budżetowe.

 

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi kontrolowanej jednostki.

Zgodnie z § 20 ust.1-2  Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.I-0120.1.77.2012 z dnia 25 maja  2012 r. dyrektor jednostki kontrolowanej ma prawo przedstawić  umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia składane są w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia odbioru protokołu.

          

         Jednostka kontrolowana

 W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu.

(podpisy

Data: ........................

            Zespół kontrolny

                   (podpisy)

 

 

Data:....................

    

 

             

 

Załączniki do pobrania: 2015-01-30 11:21:28 - wystąpienie pokontrolne (27.50 kB)

Ilość odwiedzin: 2994
Nazwa dokumentu: Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Pałczyński, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2015-01-30 11:12:21
Data udostępnienia informacji: 2015-01-30 11:12:21
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-30 11:22:26

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner