logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


KW.1711.00015.2014                   

                   Opole, 22 września 2014  r.

PROTOKÓŁ KONTROLI  NR 21/2014

Jednostka kontrolowana

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu  

Nazwa organu sprawującego nadzór

Prezydent Miasta Opola

Termin przeprowadzenia kontroli

od 3 czerwca do 6 sierpnia 2014 r.

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

Małgorzata Jóźwin-Mazurek – inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej

Tadeusz Lech - główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej

Przedmiot kontroli

Prawidłowość gospodarowania ZFŚS i gospodarki kasowej za 2013 rok.

Okres objęty kontrolą

                       2013 r.

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

  Antoni Duda– dyrektor

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:

 (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)- gł. księgowy

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)– starsza księgowa

       Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).
 2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z  2013 r., poz. 330).
 3. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 592, z późniejszymi zmianami).
 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. nr 43, poz.349).

Cel kontroli

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości:

  - gospodarowania ZFŚS,

  - prowadzenia gospodarki kasowej,

  - gospodarowania drukami ścisłego zarachowania.

Metodyka przeprowadzenia kontroli

w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami ZFŚS

Zapoznano się z organizacją gospodarki środkami ZFŚS oraz z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Sprawdzono prawidłowość poszczególnych zapisów pod kątem ich zgodności  z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Na podstawie ewidencji księgowej (konto135, strona Wn) oraz wyciągów bankowych ustalono źródła i kwoty wszystkich wpływów środków pieniężnych na rachunek funduszu socjalnego. Sprawdzono prawidłowość dokonywania odpisów i terminowość ich przekazywania na rachunek bankowy.

Na podstawie ewidencji księgowej ustalono rodzaje i kwoty poszczególnych wydatków z funduszu (konto135, strona Ma).

Sprawdzono oryginały dokumentów stanowiących podstawę danego rodzaju świadczenia lub innego wydatku oraz porównano je z ewidencją księgową i z przelewami bankowymi.

Dokonano analizy dokumentacji księgowej i innej dotyczącej przyznanych świadczeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem i ustawą, w tym w szczególności w zakresie:

- wymaganej dokumentacji,

- czy dokumenty zostały zatwierdzone do wypłaty i podpisane przez upoważnione osoby,

- kwoty przyznanego świadczenia,

- podpisów kierownika jednostki,

- zgodności przyznanego świadczenia z kwotą wypłaconą i z ewidencją księgową,

- zgodności z przyjętym kryterium,

- zgodności zapisów na koncie 135 Rachunek „ZFŚS” z wyciągiem bankowym.

 Kryteria

  1. Zgodnie z art. 1 ust 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - ustawa określa zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej „Funduszem”, i zasady gospodarowania środkami tego Funduszu, przeznaczonego na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przed-szkolnego.

2. Zgodnie z art. 2 pkt. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - działalność socjalna to usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

3.  Zgodnie z art. 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych –

 - Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych.

 - Wysokość odpisu podstawowego, o którym mowa w ust. 1, wynosi na jednego zatrudnionego, z zastrzeżeniem ust. 2a i 3, 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

-  Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika młodocianego wynosi  w pierwszym roku nauki 5%, w drugim roku nauki 6%, a w trzecim roku nauki 7% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2.

-  Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze - w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych, wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2.

-  Wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2, na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

-  Pracodawcy sprawujący opiekę socjalną nad emerytami i rencistami, w tym także ze zlikwidowanych zakładów pracy, mogą zwiększyć Fundusz o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2, na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do tej opieki.

 4. Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych:

 - przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od  sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

- zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu, z uwzględnieniem ust. 1, oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie ustalanym zgodnie z art. 27 ust. 1 albo z art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych.

5. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym.

6. Zgodnie z art. 10 ustawy o rachunkowości - Jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości.

  7. Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - podstawę naliczania odpisu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, zwanej dalej "ustawą", stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba zatrudnionych u pracodawcy, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych, obejmująca pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy).

USTALENIA KONTROLI

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych -zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określił pracodawca w regulaminie ZFŚS stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 1/2012 z dnia 11.01.2012 r. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu Regulamin uzależnia od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że wszystkie wnioski dotyczące poszczególnych świadczeń z ZFŚS są składane Przewodniczącemu Komisji Socjalnej. Zgromadzone wnioski przedkładane są do akceptacji Komisji Socjalnej a następnie do dyrektora. Na ich podstawie sporządzane są listy wypłat odrębne  dla każdego świadczenia.

Dochody funduszu

Z wyciągu bankowego nr 1  z dnia 03.01.2013 r. wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2013 r. wynosił 37.309,00 zł (akta kontroli Nr 14/21/I/1).  Z protokołu inwentaryzacji wynika, że stan kasy na dzień 31.12.2012 r. wynosił 0 zł (akta kontroli Nr 14/21/I/5).

          W 2013 r. w kontrolowanej jednostce dokonano odpisu środków budżetowych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 112.241,91 zł. Na powyższą kwotę składają się odpisy z budżetu w kwocie 106.875,31 zł, oraz z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Pośredniaczek BIS” w kwocie 4.375,72 zł i  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Budujemy Swoją Przyszłość” w kwocie 990,88 zł. Ustalono, że ostateczna kwota odpisu została naliczona od 101,6043 etatów oraz od 3 emerytów i od 3 osób niepełnosprawnych. W dokumentacji znajdują się orzeczenia o stopniu niepełnosprawności tych osób (akta kontroli Nr 14/21/I/20-23).   Naliczenia odpisu podstawowego oraz od osób niepełnosprawnych dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami.

             Na podstawie konta 135-01 oraz wyciągów bankowych ZFŚS nr 23, 25, 30, 37, 90, 95 ustalono, że środki budżetowe zostały przekazane na rachunek bankowy funduszu w ustawowych terminach tj. w okresie od 10 kwietnia do 30 września 2013 r.

Z analizy zapisów dokonanych na kontach 851 (strona Ma) i 135 (strona Wn) oraz konta 234 wynika, że w 2013 r. wpływy na rachunek bankowy funduszu wyniosły ogółem 278.290,29 zł.  Oprócz dokonanych odpisów wpłynęły także środki z tytułu:

-  spłat pożyczek w kwocie 128.007,04 zł (akta kontroli Nr 14/21/I/26),

-  odsetek bankowych w kwocie 732,34 zł (akta kontroli Nr 14/21/I/25).

Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono. Łączna kwota środków posiadanych do dyspozycji funduszu w 2013 r. wraz ze środkami przeniesionymi z poprzedniego roku wyniosła 278.290,29 zł.

Wydatki funduszu

Z analizy zapisów dokonanych na kontach 851(strona Wn) i 135 (strona Ma) oraz konta 234 i wyciągów bankowych wynika, że zaewidencjonowane wydatki z rachunku bankowego ZFŚS w kontrolowanym okresie wyniosły ogółem 260.868,26 zł. Wydatki dotyczyły dziewięciu niżej wymienionych rodzajów świadczeń (akta kontroli Nr 14/21/I/33):

 • dofinansowanie do „wczasów pod gruszą” w kwocie 72.460,00 zł,
 • imprezy kulturalno oświatowe w kwocie 2.625,00 zł,
 • imprezy sportowo-rekreacyjne w kwocie 47.297,00 zł,
 • pożyczki mieszkaniowe w kwocie 109.400,00 zł,
 • dofinansowanie do wczasów we własnym zakresie w kwocie 4.547,00 zł,
 • dofinansowanie do kolonii, obozów i wczasów dla dzieci w kwocie 7.065,00 zł,
 • paczki dla dzieci w kwocie 4.310,74 zł,
 • paczki dla emerytów w kwocie 686,52 zł,
 • zapomogi w kwocie 12.477,00 zł.

Od wypłaconych świadczeń odprowadzono do Urzędu Skarbowego podatek w łącznej kwocie 12.528,00 zł (akta kontroli Nr 14/21/I/34).

Saldo konta 135 na dzień 31.12.2013 r. wynosiło 17.422,03 zł i było zgodne z zawiadomieniem banku o stanie środków na rachunkach bankowych  z dnia 09.01.2014 r. oraz z wyciągiem bankowym nr 125 (akta kontroli Nr 14/21/I/47-48). Kwota ta stanowiła różnicę pomiędzy kwotą środków posiadanych do dyspozycji funduszu w 2013 r. a poniesionymi wydatkami. Z raportu kasowego nr 8 za okres od 01 do 17.12.2013 r. i protokołu inwentaryzacji wynika, że stan gotówki w kasie ZFŚS na dzień 31.12.2013 r. wynosił 0 (akta kontroli Nr 14/21/I/49-50).

Wszystkie skontrolowane wydatki posiadały oryginały dokumentacji stanowiącej podstawę przyznania poszczególnych świadczeń i potwierdzającą ich wypłatę. Dokumenty te zostały zatwierdzone do wypłaty i podpisane przez upoważnione osoby. Wydatki dot. świadczeń zostały poniesione zgodnie z Regulaminem ZFŚS i stosownymi w tym zakresie przepisami. Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych rodzajów świadczeń przedstawiają się następująco:

paczki dla dzieci (akta kontroli Nr 14/21/I/45)

W 2013 r. paczki przyznano dla 56 dzieci w przedziale wiekowym od 1 roku do 15 lat, w tym 35 paczek po 80,00 zł i 21 paczek po 72 zł. W każdym przypadku wysokość przyznanego dofinansowania uzależniona była od dochodu osoby uprawnionej (2 progi dochodowe). Podstawą przyznania paczek był wniosek Komisji Socjalnej złożony do dyrektora jednostki.

paczki dla emerytów (akta kontroli Nr 14/21/I/45)

W 2013 r. paczki przyznano trzem emerytom, w tym 1 paczka za 240,00 zł i 2 paczki po 224,00 zł. W każdym przypadku wysokość przyznanego dofinansowania uzależniona była od dochodu osoby uprawnionej (2 progi dochodowe). Listę uprawnionych emerytów sporządza pracownik ds. kadr na podstawie oświadczeń złożonych do końca kwietnia danego roku. Podstawą przyznania paczek był wniosek Komisji Socjalnej złożony do dyrektora jednostki.

dofinansowanie do wczasów we własnym zakresie (akta kontroli Nr 14/21/I/44)

Dofinansowanie przyznawane jest na podstawie wniosku pracownika oraz dołączonej faktury dotyczącej poniesionych kosztów. W 2013 r. dofinansowanie przyznano 6 osobom w kwotach od 492,00 zł do 853,00 zł netto. W każdym przypadku wysokość przyznanego dofinansowania uzależniona była od dochodu osoby uprawnionej. Wypłaty świadczeń dokonano w lutym, sierpniu i wrześniu 2013 r.

dofinansowania do wypoczynku (akta kontroli Nr 14/21/I/35-36)

Dofinansowanie przyznawane jest raz w roku w związku z urlopem wypoczynkowym. W 2013 r. dofinansowanie przyznano 98 osobom. W każdym przypadku wysokość przyznanego dofinansowania uzależniona była od dochodu osoby uprawnionej (6 progów dochodowych). Podstawą ich przyznania był wniosek pracownika, z potwierdzeniem okresu urlopu wypoczynkowego oraz oświadczenie o dochodach.  Wypłaty świadczeń dokonano w okresie od marca do grudnia 2013 r.

dofinansowanie do kolonii, obozów i wczasów dla dzieci (akta kontroli Nr 14/21/I/43)

Dofinansowanie przyznawane jest na dziecko do 18 roku życia, uczące się do ukończenia 25 roku życia. W 2013 r. dofinansowanie przyznano 12 osobom w okresie od czerwca do sierpnia. W każdym przypadku wysokość przyznanego dofinansowania uzależniona była od dochodu osoby uprawnionej (6 progów dochodowych). Podstawą ich przyznania był wniosek pracownika, dołączona faktura  oraz oświadczenie o dochodach składane do końca kwietnia danego roku .

imprezy kulturalno - oświatowe (akta kontroli Nr 14/21/I/42)

Wydatek dotyczył jednej imprezy, która odbyła się w dniu 25.01.2013 r. Wydatki na ten cel przewiduje § 13 regulaminu. W imprezie udział wzięło 75 osób. Zapłaty faktury dokonano przelewem w dniu 25.01.2013 r. Faktura została opisana przez przewodniczącego Komisji Socjalnej.

imprezy sportowo –rekreacyjne (wycieczki-rajdy) (akta kontroli Nr 14/21/I/38)

Świadczenia dotyczyły organizacji przez zakład pracy wycieczki do Budapesztu w dniach 02-05 maja 2013 r. Udział wzięło 59 osób. Na podstawie faktur nr 09/M/2013 i nr 11/M?2013 ustalono, że koszt wycieczki ogółem wyniósł 53.100,00 zł. Pracownicy dopłacili 5.803,00 zł.

pożyczki mieszkaniowe (akta kontroli Nr 14/21/I/39)

W 2013 r. przyznano 16 pożyczek pracownikom, w tym 15 pożyczek po 7.000,00 zł oraz 1 pożyczkę w kwocie 4.400,00 zł. Podstawą przyznania pożyczek były wnioski złożone przez pracowników. W sprawie przyznanych pożyczek każdorazowo sporządzono umowy. Kwoty wypłaconych pożyczek są zgodne z wnioskami, regulaminem i decyzjami dyrektora. Na podstawie konta 234 –rozrachunki z pracownikami oraz list płac ustalono, że wszystkie pożyczki spłacane są na bieżąco (akta kontroli Nr 14/14/I/40-41).

zapomogi (akta kontroli Nr 14/21/I/37)

Udzielono 18 zapomóg w kwotach od 103,00 zł do 1.708,00 zł. Podstawą przyznania zapomogi był wniosek o zapomogę złożony przez pracownika. Do wniosków dołączane były faktury i zaświadczenia lekarskie. Regulamin nie określa minimalnych i maksymalnych kwot zapomóg.

Gospodarka kasowa  

Pracownikiem odpowiedzialnym za prowadzenie kasy w jednostce jest osoba zatrudniona na stanowisku starszego księgowego, która złożyła oświadczenie o odpowiedzialności materialnej. Gospodarkę kasową reguluje Instrukcja kasowa wprowadzona zarządzeniem nr 17/2004 dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 30.12.2004 r. Zgodnie z w/w instrukcją pogotowie kasowe w jednostce wynosi 7.000,00 zł (po 3.500,00 zł dla środków budżetowych i ZFŚS oraz środków Funduszu Pracy i projektów). (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

W 2013 r. raporty kasowe prowadzone były oddzielnie do rachunku bieżącego (budżetu), Funduszu Pracy, funduszu socjalnego oraz trzech programów POKL tj.: „Samodzielne Zycie”, „Budujemy swoją przyszłość” i „Herkules”. W dniu 31.12.2013 r. przeprowadzono inwentaryzację kasy. Ze sporządzonego protokołu wynika, że stan kasy wynosił 0 i różnic inwentaryzacyjnych nie stwierdzono (akta kontroli Nr 14/21/I/50).

Wyrywkową kontrolą objęto wszystkie raporty kasowe dotyczące budżetu za IV kwartał 2013 r. tj. 4 raporty kasowe od nr 12 nr 15. Raporty kasowe numerowane są narastająco. Wszystkie zapisy w raportach kasowych zarówno po stronie przychodów jak i rozchodów są zgodne z zapisami na koncie księgowym 101- „kasa”. Zachowana jest ciągłość sald między kolejnymi raportami kasowymi. W żadnym dniu stan gotówki w kasie nie przekroczył kwoty stanowiącej pogotowie kasowe. Do wszystkich raportów dołączone są dowody stanowiące podstawę zapisów w tych raportach tj. dowody wpłaty, faktury, wnioski o zaliczkę podpisane przez dyrektora i głównego księgowego oraz dowody bankowe. We wszystkich przypadkach  operacje przekazywania gotówki  z rachunku bankowego do kasy zostały zaksięgowane na koncie 141-  „Środki pieniężne w drodze” (akta kontroli Nr 14/21/I/58).      

Raport kasowy nr 12/X/2013 za okres 01-31.10.2013 r. (akta kontroli Nr 14/21/I/53).

Z raportu kasowego nr 11/IX/2013 r. (akta kontroli Nr 14/21/I/52) wynika, że stan kasy na koniec września 2013 r. wynosił 1.781,39 zł i był zgodny ze stanem początkowym wykazanym w w/w raporcie kasowym. Zaewidencjonowano 8 operacji, w tym 2 operacje przychodowe (wpłata gotówki z banku do kasy kwoty 4.193,01 zł i wpłata składki na PZU w kwocie 45,75 zł) oraz 6 operacji rozchodowych na łączną kwotę 4.816,86 zł. Na koniec miesiąca stan gotówki w kasie według raportu wynosił 1.203,29 zł i stanowił różnicę pomiędzy stanem gotówki ogółem – 6.020,15 zł a wydatkami.

Raport kasowy nr 13/XI/2013 za okres 01-29.11.2013 r. (akta kontroli Nr 14/21/I/54).

Z raportu kasowego wynika, że stan kasy na początek okresu wynosił 1.203,29 zł  i był zgodny ze stanem wykazanym w poprzednim raporcie kasowym. Zaewidencjonowano 6 operacji, w tym 4 operacje przychodowe na łączna kwotę 47,46 zł (3 zwroty do kasy nadpłat zaliczek i wpłata składki na PZU) oraz 2 operacje rozchodowe na łączną kwotę 193,64 zł. Na koniec miesiąca stan gotówki w kasie według raportu wynosił 1.057,11 zł i stanowił różnicę pomiędzy stanem gotówki ogółem – 1.250,75 zł a wydatkami.

Raport kasowy nr 14/XII/2013 za okres 01-17.12.2013 r. (akta kontroli Nr 14/21/I/55).

Z raportu kasowego wynika, że stan kasy na początek okresu wynosił 1.057,11 zł  i był zgodny ze stanem wykazanym w poprzednim raporcie kasowym. Zaewidencjonowano 8 operacji, w tym 2 operacje przychodowe na łączną kwotę 2.694,51 zł (wpłaty do kasy gotówki z banku) oraz 6 operacji rozchodowych na łączną kwotę 2.405,58 zł. Na koniec miesiąca stan gotówki w kasie według raportu wynosił 1.346,04 zł i stanowił różnicę pomiędzy stanem gotówki ogółem – 3.751,62 zł a wydatkami.

Raport kasowy nr 15/XII/2013 za okres 18-31.12.2013 r. (akta kontroli Nr 14/21/I/56).

Z raportu kasowego wynika, że stan kasy na początek okresu wynosił 1.346,04 zł  i był zgodny ze stanem wykazanym w poprzednim raporcie kasowym. Zaewidencjonowano 15 operacji, w tym 6 operacji przychodowych na łączną kwotę 2.362,55 zł (1 wpłata do kasy gotówki z banku i 5 wpłat składek PZU) oraz 9 operacji rozchodowych na łączną kwotę 3.708,59 zł. Na koniec miesiąca stan gotówki w kasie według raportu wynosił 0 zł i stanowił różnicę pomiędzy stanem gotówki ogółem – 3.708,59 zł a wydatkami oraz był zgodny ze stanem końcowym wykazanym w protokole inwentaryzacji z dnia 31.12.2013 r.

          Ponadto w dniu 09.06.2014 r. przy udziale głównego księgowego oraz w obecności osoby odpowiedzialnej kontrolujący dokonali kontroli gotówki w kasie. Rzeczywisty stan gotówki w kasie wynosił 6.114,74 zł i był zgodny z raportami kasowymi: nr 1/V/2014 –rachunek walutowy,  nr 8/VI/2014- ZFŚS, nr 2/VI/2014- program Herkules, nr 8/VI/2014- budżet oraz nr 7/V/2014- Fundusz Pracy (akta kontroli Nr 14/21/I/51).

Druki ścisłego zarachowania

Zasady postępowania w zakresie druków ścisłego zarachowania reguluje Instrukcja obiegu dokumentów. Osobą odpowiedzialną w tym zakresie jest pracownik zatrudniony na stanowisku starszej księgowej który prowadzi rejestr tych druków. Bezpośrednią kontrolę nad drukami ścisłego zarachowania sprawuje główny księgowy. Jednostka prowadzi 5 rodzajów druków ścisłego zarachowania tj. weksle, spisy z natury, druki przychodowe Kp, druki rozchodowe Kw i karty drogowe. Wyrywkową kontrolą objęto druki Kp i Kw na dzień 04.08.2014 r. Z Rejestru druków wynika, że w dniu 23.07.2014 r. starsza księgowa pobrała bloczek Kp od nr 1 do nr 26. Wykorzystano 3 dowody, w tym nr 1 i 2 w lipcu i nr 3 w sierpniu. Ustalono, że 1 egzemplarz dowodu nr 1 znajduje się pod poz. 3 raportu kasowego nr 4 za okres 1-31.07.2014 r. (POKL „Herkules”). Egzemplarz dowodu nr 2 znajduje się pod poz. 11 raportu kasowego nr 10 za okres 1-31.07.2014 r. (budżet). Egzemplarz dowodu nr 3 znajduje się u kasjerki celem sporządzenia raportu za sierpień.

Z Rejestru druków wynika, że w dniu 29.11.2013 r. kasjerka pobrała bloczek Kw od nr 1 do nr 47. Wykorzystano  dowody od nr 1 do nr 22. Pozostałe dowody znajdują się u kasjerki. Sprawdzono dwa ostatnie dowody Kw za lipiec 2014 r. tj. nr 21 i 22. Ustalono, że oryginał dowodu nr 21 znajduje się pod poz. 3 raportu kasowego nr 10 (ZFŚS). Egzemplarz dowodu nr 22 znajduje się pod poz. 4 raportu kasowego nr 4 (POKL „Herkules”).

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi kontrolowanej jednostki.

Zgodnie z § 20 ust.1-2  Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.I-0120.1.77.2012 z dnia 25 maja  2012 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo przedstawić  umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia składane są w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia odbioru protokołu.

          

         Jednostka kontrolowana

 W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu.

(podpisy)

Data: ........................

            Zespół kontrolny

                   (podpisy)

 

 

Data:....................

         

 

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2015-01-30 11:51:57 - wystąpienie pokontrolne (26.00 kB)

Ilość odwiedzin: 2542
Nazwa dokumentu: Powiatowy Urząd Pracy
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jóźwin - Mazurek, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2015-01-30 11:44:21
Data udostępnienia informacji: 2015-01-30 11:44:21
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-30 11:53:08

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner