logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


                       KW.1711.00016.2014

                   Opole, 7 lipca 2014  r.

PROTOKÓŁ KONTROLI  NR 22/2014

Jednostka kontrolowana

Muzeum Polskiej Piosenki ul. Pl. Kopernika 1 45-040 Opole

Nazwa organu sprawującego nadzór

Prezydent Miasta Opola

Termin przeprowadzenia kontroli

od 16 czerwca do 04 lipca  2014 r.

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

Jacek Spadło – inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej

Tadeusz Lech - główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej

Przedmiot kontroli

Prawidłowość gospodarowania ZFŚS oraz gospodarki kasowej w 2014 r.

Okres objęty kontrolą

                       I-V 2014 r.

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

  Jarosław Wasik – dyrektor

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)- główna księgowa

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)- specjalista

       Podstawy prawne

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).
  2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z  2002 r., Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami).
  3. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 592, z późniejszymi zmianami).
  4. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1991r. Nr 114, poz. 493).
  5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. nr 43, poz.349).

Cel kontroli

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości:

  - gospodarowania ZFŚS,

  - prowadzenia gospodarki kasowej,

  - gospodarowania drukami ścisłego zarachowania.

Metodyka przeprowadzenia kontroli

w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami ZFŚS

Zapoznano się z organizacją gospodarki środkami ZFŚS oraz z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Sprawdzono prawidłowość poszczególnych zapisów pod kątem ich zgodności  z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Na podstawie ewidencji księgowej oraz wyciągów bankowych ustalono źródła i kwoty wszystkich wpływów środków pieniężnych na rachunek funduszu socjalnego. Sprawdzono prawidłowość dokonywania odpisów i terminowość ich przekazywania na rachunek bankowy.

Na podstawie ewidencji księgowej ustalono rodzaje i kwoty poszczególnych wydatków z funduszu.

Sprawdzono oryginały dokumentów stanowiących podstawę danego rodzaju świadczenia lub innego wydatku oraz porównano je z ewidencją księgową i z przelewami bankowymi.

Dokonano analizy dokumentacji księgowej i innej dotyczącej przyznanych świadczeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem i ustawą, w tym w szczególności w zakresie:

- wymaganej dokumentacji,

- czy dokumenty zostały zatwierdzone do wypłaty i podpisane przez upoważnione osoby,

- kwoty przyznanego świadczenia,

- podpisów kierownika jednostki,

- zgodności przyznanego świadczenia z kwotą wypłaconą i z ewidencją księgową,

- zgodności z przyjętym kryterium,

- zgodności zapisów na koncie ksiegowym z wyciągiem bankowym.

Kryteria

1. Zgodnie z art. 1 ust 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - ustawa określa zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej „Funduszem”, i zasady gospodarowania środkami tego Funduszu, przeznaczonego na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przed-szkolnego.

2. Zgodnie z art. 2 pkt. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - działalność socjalna to usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

3. Zgodnie z art. 3 ust. 1-3 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych -  Fundusz tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych tworzą Fundusz, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników. Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć Fundusz do wysokości i na zasadach określonych w art. 5 lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe, o którym mowa w ust. 4–6.

4.  Zgodnie z art. 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych –

 - Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych.

 - Wysokość odpisu podstawowego, o którym mowa w ust. 1, wynosi na jednego zatrudnionego, z zastrzeżeniem ust. 2a i 3, 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

-  Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika młodocianego wynosi  w pierwszym roku nauki 5%, w drugim roku nauki 6%, a w trzecim roku nauki 7% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2.

-  Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze - w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych, wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2.

-  Wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2, na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

-  Pracodawcy sprawujący opiekę socjalną nad emerytami i rencistami, w tym także ze zlikwidowanych zakładów pracy, mogą zwiększyć Fundusz o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2, na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do tej opieki.

5. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych:

- Równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń naliczonych zgodnie z art. 5, 13 i 14 na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek bankowy Funduszu w terminie do dnia 30 września tego roku, z tym że w terminie do dnia 31 maja tego roku przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów, o których mowa w art. 5 ust. 1–3.

 6.Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych:

 - przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od  sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

- zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu, z uwzględnieniem ust. 1, oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie ustalanym zgodnie z art. 27 ust. 1 albo z art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych.

7. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym.

8. Zgodnie z art. 10 ustawy o rachunkowości - Jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości.

9. Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - podstawę naliczania odpisu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, zwanej dalej "ustawą", stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba zatrudnionych u pracodawcy, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych, obejmująca pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy).

USTALENIA KONTROLI

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych -zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określił pracodawca w regulaminie ZFŚS wprowadzonym Zarządzeniem Nr 15/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. (akta kontroli Nr 14/22/I/1-3). Regulamin został uzgodniony z przedstawicielem pracowników. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu Regulamin uzależnia od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. Środki Funduszu są gromadzone w Banku millenium SA na odrębnym rachunku bankowym nr 41 1160 2202  0000 0002 4103 1001.

Zgodnie z Regulaminem środki funduszu przeznacza się na finansowanie:

 - dopłat do krajowego wypoczynku zorganizowanego przez pracownika we własnym zakresie,,

 - dopłat do różnych form krajowego wypoczynku zorganizowanego w formie wczasów, kolonii zimowisk, wycieczek, leczenia sanatoryjnego i tp.,

 - dopłat do biletów na imprezy kulturalno – oświatowe, imprezy sportowo - rekreacyjne

 - pomocy rzeczowej i pieniężnej,

 - środki pieniężne lub bony przyznane pracownikom z okazji świąt,

 - innych form pomocy socjalnej wnioskowanych przez pracowników,

 - przyznawanie pomocy na cele mieszkaniowe w formie pożyczek zwrotnych.

Dochody funduszu

Z wyciągu bankowego nr 1 z dnia 31.01.2014 r. wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2014 r. wynosił 18,55 zł (akta kontroli Nr 14/22/I/4). Stan ten jest zgodny z ewidencją księgową  (konto 130 – rachunek ZFŚS) .

Z wyjaśnień głównej księgowej wynika, że jednostka nie prowadzi obrotu gotówkowego funduszu socjalnego. Wszystkie rozliczenia (wpływy i wydatki) realizowane są poprzez obrót bezgotówkowy.

          W 2014 r. w kontrolowanej jednostce dokonano odpisu środków budżetowych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 13.142,66 (akta kontroli Nr 14/22/I/5). Kwota odpisu w całości dotyczy  pracowników (12,01 etatów), w jednostce nie ma emerytów i osób niepełnosprawnych. Naliczony odpis był zgodny z planowaną przeciętną liczbą etatów w 2014 r. Z listy płac za maj 2014 r. wynika, że liczba zatrudnionych pracowników w tym miesiącu wyniosła 13 osób , w tym 1 osoba zatrudniona na ½ etatu (akta kontroli Nr 14/22/I/12-13).

             Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych do dnia 31 maja na rachunek bankowy funduszu pracodawca winien przekazać co najmniej 75% równowartości odpisów tj. 9.857,00 zł. Na podstawie analizy wydruków kont księgowych ZFŚŚ - 130 i 450 ustalono, że w terminie tym na rachunek funduszu przekazano środki budżetowe w kwocie niższej o 657,14 zł  tj. 9.199,86 zł, co stanowi  70% naliczonego odpisu. Na podstawie wyciągu bankowego ZFŚS nr WBEW/2014/03/0002 WB ZFŚS, ustalono, że środki te zostały przekazane na rachunek bankowy funduszu w dniu 26.03.2014 r. W trakcie kontroli tj. w dniu 27.06.2014 r. dokonano przelewu brakującej kwoty na rachunek funduszu socjalnego (akta kontroli Nr 14/22/I/6).

Z analizy zapisów dokonanych na kontach księgowych oraz wyciągów bankowych dotyczących ZFŚS wynika, że w okresie od stycznia do maja 2014 r. wpływy na rachunek bankowy wyniosły ogółem 9.253,35 zł (akta kontroli Nr 14/22/I/7-9). Oprócz dokonanych odpisów wpłynęły także środki z tytułu refundacji kosztów obsługi w kwocie 20,00 zł i z odsetek bankowych w kwocie 33,49 zł. Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono.     

Wydatki funduszu

Z analizy zapisów dokonanych na kontach 130 i 850 oraz wyciągów bankowych wynika, że zaewidencjonowane wydatki z rachunku bankowego ZFŚS w kontrolowanym okresie wyniosły ogółem 1.507,00 i dotyczyły

- jednego rodzaju wydatku tj. wypłaty świadczeń pieniężnych na łączną kwotę 1.450,00 zł,

- pięciu opłat  za prowadzenie rachunku bankowego na łączną kwotę 57,00 zł

Świadczenia pieniężne wypłacono 10 osobom w tym:

- 2 osobom po 250.00 zł, razem 500,00 zł,

- 1 osobie 200,00 zł, razem 200,00 zł,

- 1 osobie 150,00 zł, razem 150,00 zł,

- 6 osobom po 100,00, zł razem 600,00 zł.

Wypłaty świadczeń dokonano na podstawie § 6 pkt 5 Regulaminu, który brzmi: środki funduszu przeznacza się na finansowanie: - środki pieniężne lub bony przyznane pracownikom z okazji świąt. Wysokość świadczeń uzależniona była od dochodu na członka rodziny. Podstawą ich przyznania był wniosek pracownika oraz oświadczenie o dochodach. Na powyższą okoliczność sporządzono protokół nr 2/2014 z posiedzenia Komisji Socjalnej z dnia 28.03.2014 r.  Wypłaty środków dokonano w dniu 08.04.2014 r. (WB Nr 4). Kwoty przekazanych środków są zgodne z protokołem komisji zatwierdzonym przez dyrektora jednostki oraz z listą wypłat nr LPE/F/2014/03/2. Wszystkie skontrolowane wydatki posiadały oryginały dokumentacji stanowiącej podstawę przyznania poszczególnych świadczeń i potwierdzającą ich wypłatę. Dokumenty te zostały zatwierdzone do wypłaty i podpisane przez upoważnione osoby.

Refundacji pozostałych kosztów obsługi bankowej dokonano w dniu 04.06.2014 r. (akta kontroli Nr 14/22/I/10). Saldo konta 130 na dzień 31.05.2014 r. wynosiło 7.764,90 zł i było zgodne z wyciągiem bankowym nr 5 z dnia 31.05.2014 r. (akta kontroli Nr 14/22/I/11). Kwota ta stanowiła różnicę pomiędzy kwotą środków posiadanych do dyspozycji funduszu a poniesionymi wydatkami.

Gospodarka kasowa

           Pracownikiem odpowiedzialnym za prowadzenie kasy w jednostce jest osoba zatrudniona na stanowisku specjalisty w dziale administracyjno-księgowym, która złożyła oświadczenie o odpowiedzialności materialnej. Gospodarkę kasową reguluje Instrukcja kasowa wprowadzona zarządzeniem nr 9/2009 dyrektora Muzeum z dnia 21.03.2009 r. Zgodnie z w/w instrukcją pogotowie kasowe w jednostce wynosi 3.000,00 zł. Wartości pieniężne przechowywane są w szafie pancernej.

         Kontrolą objęto gospodarkę kasową w okresie od stycznia do maja 2014 r. W kontrolowanym okresie sporządzono 5 raportów kasowych od nr 1/2014 do nr 5/2014. Raporty kasowe numerowane są narastająco. W okresie tym zaewidencjonowano ogółem 118 księgowych operacji dotyczących obrotów gotówkowych. Wszystkie zapisy w raportach kasowych zarówno po stronie przychodów jak i rozchodów są zgodne z zapisami na koncie księgowym  100 – Środki pieniężne w kasie. Zachowana jest ciągłość sald między kolejnymi raportami kasowymi.  W żadnym dniu stan gotówki w kasie nie przekroczył kwoty stanowiącej pogotowie kasowe. W kontrolowanym okresie przychody pochodziły głównie z wpłat do kasy gotówki pobranej z banku oraz z wpłat pochodzących z rozliczeń zaliczek pobranych w związku z delegacjami służbowymi. Natomiast rozchody dotyczyły głównie pobranych zaliczek stałych i na delegacje służbowe oraz wydatków na drobne zakupy bieżące między innymi środków czystości, kwiatów, znaczków pocztowych i opłat za przesyłki. Podstawą wszystkich zapisów w raportach kasowych były dowody kasowe Kw i Kp sporządzane na podstawie dokumentów źródłowych.

          Z wyjaśnień głównej księgowej wynika, że raporty kasowe sporządzane są każdorazowo na koniec miesiąca.

          Dokonano analizy dowodów dołączonych do wszystkich pięciu niżej wymienionych raportów kasowych:

Raport kasowy nr 1/2014 za okres 01-31.01.2014 r. (akta kontroli Nr 14/22/I/14)

Według konta 100 – Środki pieniężne w kasie stan kasy na dzień 01.01.2014 r. (BO) wynosił 464,61 zł  i był zgodny ze stanem początkowym wykazanym w w/w raporcie kasowym (akta kontroli Nr 14/7/I/23) oraz z protokołem inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie z dnia 07.01.2014 r. Zaewidencjonowano 24 operacje, w tym 1 operację przychodową (wpłata do kasy kwoty 3.000,00 zł pobranej z banku)  oraz 23 operacje rozchodowe na łączną kwotę 2.256,19 zł. Na koniec miesiąca stan gotówki w kasie według raportu wynosił 1.208,42 zł i stanowił różnicę pomiędzy stanem gotówki ogółem - 3.464,61 zł a wydatkami.

Raport kasowy nr 2/2014 za okres 01-28.02.2014 r. (akta kontroli Nr 14/22/I/15)

Zaewidencjonowano 28 operacji, w tym 2 operacje przychodowe (wplata do kasy kwoty 3.000,00 zł pobranej z banku, wplata 533,46 zł z tytułu rozliczenia zaliczki)  oraz 26 operacji rozchodowych na łączną kwotę 2.611,10 zł. Na koniec miesiąca stan gotówki w kasie według raportu wynosił 2.130,78 zł i stanowił różnicę pomiędzy stanem gotówki ogółem – 4.741,88 zł a wydatkami.

Raport kasowy nr 3/2014 za okres 01-31.03.2014 r. (akta kontroli Nr 14/22/I/16)

Raport zawiera 24 pozycje. Faktycznie zaewidencjonowano 23 operacje, w tym 3 operacje przychodowe (wpłaty do kasy kwoty 2.000,00 zł pobranej z banku, wpłaty 245,64 zł z tytułu rozliczenia zaliczki i wpłaty 15,00 zł z tytułu zwrotu podatku oraz 20 operacji rozchodowych na łączną kwotę 2.621,63 zł. Na koniec miesiąca stan gotówki w kasie według raportu wynosił 1.769,79 zł i stanowił różnicę pomiędzy stanem gotówki ogółem – 4.391,42 zł a wydatkami.

W raporcie brak jest pozycji nr 23. Również wśród dowodów kasowych Kw i Kp brak jest dowodu ujętego w pozycji 23 raportu. Łącznie dowodów kasowych Kw i Kp w systemie komputerowym i podłączonych do w/w raportu jest 23, w tym 20 dowodów Kw i 3 dowody Kp. Na dowodzie KP nr 3 data wystawienia dokumentu zaczyna się od dnia, a na dowodzie KW nr 20 data wystawienia dokumentu zaczyna się od roku (akta kontroli Nr 14/22/I/26).

Wszystkie dowody kasowe Kw i Kp numerowane są narastająco. Zachowana jest ciągłość numeracji. Na powyższą okoliczność przyjęto wyjaśnienie od głównej księgowej, z którego wynika, że jest to błąd komputerowy. (akta kontroli Nr 14/22/I/27). Treść wyjaśnienia przedstawiono poniżej:                                                               

Wyjaśnienie w sprawie braku LP nr 23 w Raporcie kasowym RP/KASA/2014/03/0001.

Według liczby porządkowej, w Raporcie kasowym z m-ca marca 2014 r., wykazano pozycji 24, natomiast biorąc pod uwagę numerację dowodów KW i KP ujętych w Raporcie kasowym, przeprowadzono 23 operacje gotówkowe.

Program finansowo- księgowy, użytkowany w MPP Opole,  automatycznie nadaje nr kolejnym pozycjom w RK, oraz kolejne nr na dowodach KP i KW. W analizowanym RK została prawidłowo zachowana kolejność nr KP oraz nr KW.

Dowody KP nr 1 – 3

Dowody KW nr 1-20

Poszczególne dowody KP i KW mają po wydrukowaniu nadane nr pozycji RK. Fizyczne usunięcie danej pozycji w RK skutkowałoby skasowaniem również kolejnego nr dowodu KW i KP.

Brakująca liczba porządkowa 23 została pominięta w RK bez udziału pracownika Muzeum.

Wyjaśnienie w sprawie różnego sposobu zapisu dat na dowodach kasowych.

Praca w programie finansowo – księgowym odbywa się na 2 stanowiskach pracy. Jedno stanowisko obsługiwane przez Główną księgową Muzeum ma ustawioną datę w porządku dzień-miesiąc-rok, natomiast na drugim stanowisku , obsługiwanym przez Specjalistę działu Administracyjno-księgowego, data ustawiona jest w kolejności  rok-miesiąc-dzień. Ustawienia te zostały zrobione przez informatyka obsługującego nasz program księgowy.  KW o nr 20 z dnia 28.03.2014 zostało wystawione na 2 stanowisku przez Specjalistę Działu Administracyjno-księgowego.

Dnia 28.03.2014 na koniec godzin pracy (z powodu urlopu Specjalisty) kasa została przekazana, Protokołem przekazania kasy, Głównej księgowej. Dnia 31.03.2014 r. został wystawiony dowód KP nr 3, przez Główną księgową na 1 stanowisku z tego powodu na wydruku prezentowana data to dzień-miesiąc-rok.

Dowód KW nr 20 został podpisany przez wystawiającego, zatwierdzony przez Główną księgową I Dyrektora Muzeum.

Dowód KP nr 3 został podpisany przez wystawiającego w osobie Głównej księgowej i zatwierdzony przez Dyrektora Muzeum.

Raport kasowy nr 4/2014 za okres 01-30.04.2014 r. (akta kontroli Nr 14/22/I/17)

Zaewidencjonowano 9 operacji, w tym 1 operację przychodową (wplata 287,00 zł z tytułu rozliczenia zaliczki) oraz 8 operacji rozchodowych na łączną kwotę 1.072,86 zł. Na koniec miesiąca stan gotówki w kasie według raportu wynosił 983,93 zł i stanowił różnicę pomiędzy stanem gotówki ogółem – 2.056,79 zł a wydatkami.

Raport kasowy nr 5/2014 za okres 01-31.05.2014 r. (akta kontroli Nr 14/22/I/18)

Zaewidencjonowano 34 operacje, w tym 6 operacji przychodowych na łączna kwotę 7.235,34 zł, w tym (2 wpłaty do kasy kwot pobranych z banku po 3.000,00 zł) oraz 28 operacji rozchodowych na łączną kwotę 6.223,66 zł. Na koniec miesiąca stan gotówki w kasie według raportu wynosił 1.995,61 zł i stanowił różnicę pomiędzy stanem gotówki ogółem – 8.219,27 zł a wydatkami.

          Według konta 100 – Środki pieniężne w kasie stan kasy na dzień 31.05.2014 r. wynosił 1.995,61 zł  i był zgodny z w/w raportem kasowym (akta kontroli Nr 14/22/I/20-24) oraz ze stanem początkowym wykazanym w następnym raporcie kasowym nr 6 za miesiąc czerwiec 2014 r. (akta kontroli Nr 14/22/I/19).

        Z powyższych danych wynika, że okresie objętym kontrolą 5 razy dokonywano operacji przekazywania gotówki  z rachunku bankowego do kasy.  Ustalono, że we wszystkich przypadkach  operacje te zostały zaksięgowano na koncie 139-  „Środki pieniężne w drodze” (akta kontroli Nr 14/22/I/25).

W okresie objętym kontrolą  w obecności głównej księgowej dwukrotnie dokonano komisyjnego przekazania kasy w związku z urlopami kasjerki w dniach 28.03.2014 r. i 07.04.2014 r.

          W dniu 23.06.2014 r. o godzinie 13,15 przy udziale głównej księgowej oraz w obecności osoby odpowiedzialnej kontrolujący dokonali kontroli gotówki w kasie. Rzeczywisty stan gotówki w kasie wynosił 638,23 zł i był wyższy  o 116,97 zł od stanu wynikającego z raportu kasowego nr 6/2014, który został sporządzony w związku z przeprowadzoną kontrolą kasy. Z wyjaśnień głównej księgowej oraz osoby odpowiedzialnej wynika, że różnica spowodowana jest niewypłaceniem z kasy pracownikowi zwrotu gotówki z tytułu rozliczenia zaliczki stałej. Ustalono, że  dotyczy to dowodów: Kw nr 18 na kwotę 29,99 zł, Kw nr 20 na kwotę 60,98 zł oraz Kw nr 21 na kwotę 26,00 zł. Wypłaty  tej kwoty dokonano pracownikowi po powrocie z delegacji w dniu 24.06.2014 r.

Druki ścisłego zarachowania

Z wyjaśnień głównej księgowej wynika, że druki ścisłego zarachowania prowadzone są tylko w systemie komputerowym. Zasady postępowania w zakresie druków ścisłego zarachowania reguluje Instrukcja kasowa. Osobą odpowiedzialną w tym zakresie jest pracownik zatrudniony na stanowisku specjalisty w dziale administracyjno-księgowym. Bezpośrednią kontrolę nad drukami ścisłego zarachowania sprawuje główna księgowa. Jednostka prowadzi druki przychodowe Kp oraz druki rozchodowe Kw. W kontrolowanym okresie w systemie tym wystawiono ogółem 118 dowodów gotówkowych, w tym: 105 druków Kw- kasa wypłaci oraz 13 druków Kp- kasa przyjmie.

Ustalono, że wszystkie sporządzone dowody Kw i Kp zostały dołączone  do raportów kasowych i stanowiły podstawę do księgowania.

    

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi kontrolowanej jednostki.

 

Zgodnie z § 20 ust.1-2  Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.I-0120.1.77.2012 z dnia 25 maja  2012 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo przedstawić  umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia składane są w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia odbioru protokołu.

          

 

         Jednostka kontrolowana

 W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu.

(podpisy)

Data: ........................

            Zespół kontrolny

                   (podpisy)

 

 

Data:....................

         

 

 

Załączniki do pobrania: 2015-01-30 12:00:28 - wystąpienie pokontrolne (23.00 kB)

Ilość odwiedzin: 2616
Nazwa dokumentu: Muzeum Polskiej Piosenki
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Spadło, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2015-01-30 11:53:37
Data udostępnienia informacji: 2015-01-30 11:53:37
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-30 12:01:38

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner