logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


    KW.I-1711.00022.2014

Opole, 07 października 2014 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI nr 29/14

Jednostka kontrolowana

 Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu

ul. Chmielowicka 6.

45-738 Opole

Nazwa organu sprawującego nadzór

Prezydent Miasta Opola

Termin przeprowadzenia kontroli

od 22.08.2014 r. do 25.09.2014 r.

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

Wiesław Pałczyńskiinspektor

w Wydziale Kontroli Wewnętrznej

Tadeusz Lechgłówny specjalista

w Wydziale Kontroli Wewnętrznej

Przedmiot kontroli

Prawidłowość gospodarowania środkami ZFŚS i pensjonariuszy oraz gospodarka kasowa

Okres objęty kontrolą

             2014 r.

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

Halina AntczakDyrektor

 

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali

Halina AntczakDyrektor

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)– Główna Księgowa

Pracownicy merytoryczni

Podstawy prawne

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004, Nr 64, poz. 593).

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 01.142.1591 z późniejszymi zmianami).

4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1994 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

5. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami).

6. Zarządzenie Nr OR-I.0151-2247/2010 Prezydenta Miasta Opola  z dnia 22 października 2010r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu,

Cel kontroli

Celem kontroli jest sprawdzenie prawidłowości gospodarowania ZFŚS oraz prawidłowości prowadzenia gospodarki kasowej i wykorzystania środków podopiecznych.

 Kryteria

 1.  Zgodnie z art. 1 ust 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - ustawa określa zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej „Funduszem”, i zasady gospodarowania środkami tego Funduszu, przeznaczonego na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przed-szkolnego.

2. Zgodnie z art. 2 pkt. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - działalność socjalna to usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

3.   Zgodnie z art. 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych –

 -  Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych.

 - Wysokość odpisu podstawowego, o którym mowa w ust. 1, wynosi na jednego zatrudnionego, z zastrzeżeniem ust. 2a i 3, 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

-  Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika młodocianego wynosi w pierwszym roku nauki 5%, w drugim roku nauki 6%, a w trzecim roku nauki7% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2.

-  Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze - w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych, wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2.

-  Wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2, na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

-  Pracodawcy sprawujący opiekę socjalną nad emerytami i rencistami, w tym także ze zlikwidowanych zakładów pracy, mogą zwiększyć Fundusz o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2, na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do tej opieki.

 4.  Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych:

  - przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od  sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

 - zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu, z uwzględnieniem ust. 1, oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie ustalanym zgodnie z art. 27 ust. 1 albo z art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych.

5. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym.

6. Zgodnie z art. 10 ustawy o rachunkowości - Jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości.

  7. Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - podstawę naliczania odpisu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, zwanej dalej "ustawą", stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba zatrudnionych u pracodawcy, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych, obejmująca pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy).

USTALENIA KONTROLI

Sprawy organizacyjne

Siedzibą DPS jest nieruchomość zabudowana położona w Opolu przy ul. Chmielowickiej 6. Decyzją Prezydenta Miasta Opola Nr GN-GG.6844.1.00005.2013.JO z dnia 07.10.2013 r. nieruchomość zostaje oddana w trwały zarząd na czs nieoznaczony z przeznaczeniem na cele statutowe DPS. (akta kontroli Nr 14/29/I/3).

W okresie objętym kontrolą dyrektorem jednostki była pani Halina Antczak zatrudniona na tym stanowisku od dnia 19 czerwca 2005 r. Głównym księgowym jednostki jest pani (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) zatrudniona na tym stanowisku od 3.11.2005 r. na czas nieokreślony w wymiarze całego etatu.

Z budżetem gminy jednostka rozlicza się w dziale klasyfikacji budżetowej 852 rozdział 85202.

         W okresie objętym kontrolą DPS posiadał cztery wyodrębnione rachunki bankowe: rachunek bieżący, depozytowy, funduszu socjalnego i dochodów budżetowych (akta kontroli Nr 14/29/I/12).

W kontrolowanej jednostce inwentaryzacja środków trwałych i pozostałych środków trwałych została przeprowadzona w dniach 01.10.2010 r. - 31.12.2010 r. Z przeprowadzonej inwentaryzacji zostały sporządzone protokoły. Z protokołu rozliczeń wyposażenia wynika, że powstały nadwyżki na kwotę 1.452,11 zł. Było to wyposażenie po likwidacji przyniesione przez pensjonariuszy. Nadwyżki te przyjęto na stan (akta kontroli Nr14/29/I/6). Ponadto w dniu 31.12.2013 r. przeprowadzono inwentaryzację druków ścisłego zarachowania oraz spisu gotówki w kasie. Zgodnie ze sporządzonym protokołem stan gotówki w kasie dla wszystkich rachunków wynosił 0 (akta kontroli Nr 14/29/I/21).

        Stan zatrudnienia w kontrolowanej jednostce na dzień 31.07.2014 r. wynosił ogółem 86 osób na 86 etatach, z podziałem na poszczególne działy (akta kontroli Nr 14/29//I/1-3):

- dyrektor – 1 osoba,

- kierownicy -5 osób,

- administracja – 5 osób,

- dział gospodarczy – 9 osób,

- kuchnia – 8 osób,

- dział O-T – 58 osób.

W okresie od stycznia do lipca 2014 r. przyjęto do pracy 9 osób zatrudnionych na 9 etatach, w tym 5 opiekunek, 2 pielęgniarki, 1 pracownika administracyjnego i 1 pomoc kucharki (akta kontroli Nr 14/29/I/7). Ustalono, że kategorie zaszeregowania i stawki wynagrodzenia zasadniczego są zgodne z Regulaminem wynagradzania w DPS i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych -zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określił pracodawca w regulaminie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 15/2011 z dnia 04. 03.2011 r. ze zmianami. Regulamin został uzgodniony z przedstawicielami pracowników. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu Regulamin uzależnia od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.

Kontrolą objęto wpływy i wydatki funduszu w od stycznia do lipca 2014 r. W okresie tym wpłynęły od pracowników 72 wnioski ( w tym 67 „wczasy pod gruszą” i 5 o zapomogi finansowe) dotyczące wykorzystania środków z ZFŚS. Każdy z nich jest odpowiednio opisany i zatwierdzany przez dyrektora jednostki. Następnie na ich podstawie  sporządzane były listy wypłat, które każdorazowo do wypłaty zatwierdzane były przez dyrektora jednostki.

Z wyciągu bankowego nr 1 wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na dzień 31.12.2013 r. wynosił 13.376,73 zł. Stan ten jest zgodny z ewidencją księgową  (konto 135 – rachunek ZFŚS) (akta kontroli Nr 14/11/I/15-16).  Z raportu kasowego nr 1/14 z dnia 22.07.2014 r. wynika, że stan początkowy gotówki w kasie wynosił 0 (akta kontroli Nr 14/29/I/18).

          W 2014 r. w kontrolowanej jednostce zaplanowano odpisu środków budżetowych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w łącznej kwocie 120.000,00 zł, w tym do końca lipca b.r. wykorzystano 90.000,00 zł na 86 pracowników zatrudnionych Kwota naliczonego odpisu jest zgodna z ewidencją konta 405 – odpis na ZFŚS (strona Wn) oraz ze sprawozdaniem Rb-28S - paragraf 4440 za 2013 r. (akta kontroli Nr 14/29/I/5).

           Na podstawie wyciągów bankowych ZFŚS nr 40 oraz ewidencji konta 135 ustalono, że środki budżetowe zostały przekazane na rachunek bankowy funduszu w dniach:

  • 29.05.2014 r. – 90.000,00 zł (75% od pracowników DPS).

 Powyższa kwota przeznaczona jest na - 36.000,00 zł. Fundusz Mieszkaniowy i 54.000,00 zł ZFŚS.

Powyższa kwota jest zgodna z pierwotnym naliczeniem odpisu na 86 etatów pracowników DPS. Z zapisów na koncie 135 (strona Wn) wynika, że od stycznia do końca lipca 2014 r. obroty - wpływy na rachunek bankowy wyniosły ogółem 137.821,11 zł (akta kontroli Nr 14/29/I/7-8). Z analizy zapisów dokonanych na tym koncie wynika, że na powyższą kwotę oprócz dokonanych odpisów składały się także środki z tytułu:

- stan początkowy (bilans otwarcia) w kwocie 13.376,73 zł,

- odsetek bankowych w kwocie 194,38 zł,

- spłat pożyczek mieszkaniowych w kwocie 34.250,00 zł.

Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono.

         Z analizy zapisów dokonanych na kontach 851(strona Wn) i 135 (strona Ma) oraz konta 234 i wyciągów bankowych wynika, że zaewidencjonowane wydatki  na świadczenia ZFŚS w kontrolowanym okresie wyniosły ogółem 131.260,63, zł. – WB Nr 75/31.07.2014

 Ustalono, że wydatki dotyczyły trzech niżej wymienionych rodzajów świadczeń:

- dofinansowania do wypoczynku w kwocie  61.226,00 zł, 

- pożyczki mieszkaniowe w kwocie 60.000,00 zł,

- zapomogi w kwocie 4.498,63 zł,

- podatek  w kwocie  5.535,00 zł,

- nadpłata z bilansu otwarcia w kwocie 1,00 zł..

Saldo konta 135 na dzień 31.07.2014 r. wynosiło 6.560,48 zł i było zgodne z wyciągiem bankowym nr 84 (akta kontroli Nr 14/29/I/11-15). Kwota ta stanowiła różnicę pomiędzy kwotą środków posiadanych do dyspozycji funduszu w 2013 r. a poniesionymi wydatkami. Z raportu kasowego nr 10/13/ŚS z dnia 31.12.2013 r. wynika, że na koniec roku stan gotówki w kasie wynosił 0 (akta kontroli Nr 14/29/I/11).

Wszystkie skontrolowane wydatki posiadały oryginały dokumentacji stanowiącej podstawę przyznania poszczególnych świadczeń i potwierdzającą ich wypłatę. Dokumenty te zostały zatwierdzone do wypłaty i podpisane przez upoważnione osoby. Wydatki dot. świadczeń zostały poniesione zgodnie ze stosownymi w tym zakresie przepisami tj. ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i Regulaminem ZFŚS. W każdym przypadku kwoty wypłaconych świadczeń były zgodne z kwotami wnioskowanymi, akceptowanymi przez przedstawiciela załogi i kwotami zatwierdzonymi do wypłaty przez kierownika jednostki.

Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych rodzajów świadczeń przedstawiają się następująco:

Dofinansowania do wypoczynku w kwocie 61.226,00 zł

Dofinansowanie na tzw. „wczasy pod gruszą” przyznawane jest raz w roku w związku z urlopem wypoczynkowym.  Tego rodzaju świadczenia przyznawane są pracownikom. Do końca lipca 2014 r. dofinansowanie przyznano 67 osobom, w kwotach po 1.030 zł i po 1.080,00 zł. W każdym przypadku wysokość przyznanego dofinansowania uzależniona była od dochodu osoby uprawnionej (do 800,00 zł, i powyżej 800,00 zł). Świadczenia wypłacane były przed urlopem pracownika. Podstawą ich przyznania dla pracownika był wniosek z potwierdzeniem okresu urlopu wypoczynkowego oraz oświadczenie o dochodach.

Pożyczki mieszkaniowe do końca lipca  w kwocie 60.000,00 zł.

Udzielono 15 pożyczek na 24 raty po 4.000,00 zł.

Każdorazowo podstawą przyznania pożyczek były wnioski złożone przez pracowników. W sprawie przyznanych pożyczek każdorazowo sporządzono umowy. Oprocentowanie pożyczek wynosi 2% od całej kwoty. W 2014 r. umowy zawierane były w okresie od lutego do lipca (akta kontroli Nr 14/29/I/17). Na podstawie konta 234 –rozrachunki z pracownikami oraz list płac ustalono, że wszystkie pożyczki wraz z odsetkami spłacane są na bieżąco (potrącane z wynagrodzeń). Na koniec lipca 2014 roku pożyczki spłacało 37 osób (akta kontroli Nr 14/29/I/10).

Zapomogi w kwocie 4.841,63zł.

Udzielono;

- (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

Gospodarka kasowa

       Pracownikiem odpowiedzialnym za prowadzenie kasy w jednostce jest osoba zatrudniona na stanowisku księgowa -kasjer, która złożyła oświadczenie o odpowiedzialności materialnej.

      Gospodarkę kasową w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu reguluje Zarządzenie nr 40/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad (polityki) rachunkowości oraz planu kont; Zarządzenie nr 22A/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej; Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych z dnia 11 marca 2005 r. wprowadzonej zarządzeniem nr 4/05 z dnia 11.03.2005r. wraz zmianami w Zarządzeniach Nr 22/05 z dnia 7.11 .2005 r.; Nr 21/07 z dnia 17.09.2007 r.; Nr 23/07 z dnia 7.11.2007 r; Nr15/08 z dnia 14.11.2008 r.; Nr 2/09 z dnia 14.01.2009 r.; Nr 9/09 z dnia 17.04.2009 r.; Nr 16/09 z dnia 21.06.2010 r.; nr 16/14 z dnia 20.03.2014 r.

      Pogotowie kasowe w jednostce wynosi 4.000 zł zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/14 z dnia 10 stycznia 2014 r.

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.). Ponadto w jednostce funkcjonuje ochrona fizyczna obiektu poza godzinami pracy (od 15.00 do 7.00 oraz całodobowo w dni wolne od pracy).

Kontrolą objęto gospodarkę kasową za okres od 1.01.2014 r. do 31.07.2014r.

Raporty kasowe oraz konta analityczne konta 101-kasa prowadzone są wg nazwy rachunku, którego dotyczą operacje finansowe tj.

101/01 – wydatki budżetowe

101/02 – dochody budżetowe

101/03 – depozyty mieszkańców

101/04 – fundusz socjalny

Na 31.07.2014 r. salda kont analitycznych wynosiły;

101/01 – wydatki budżetowe 4.000,00 zł,

101/02 – dochody budżetowe 0,00 zł,

101/03 – depozyty mieszkańców 0,00 zł,

101/04 – fundusz socjalny 0,00 zł.

W kontrolowanym okresie sporządzono następującą ilość raportów:

101/01 – wydatki budżetowe 30 sztuk,

101/02 – dochody budżetowe 31 sztuk,

101/03 – depozyty mieszkańców 36 sztuk,

101/04 – fundusz socjalny 1 sztuka.

Raporty kasowe numerowane są narastająco. W okresie tym zaewidencjonowano ogółem 160 operacji księgowych dotyczących wydatków budżetowych. Wszystkie zapisy po stronie przychodów jak i rozchodów są zgodne z zapisami na koncie 101/01-Kasa. Zachowana jest ciągłość sald między kolejnymi raportami kasowymi. W żadnym dniu stan gotówki w kasie nie przekroczył kwoty stanowiącej pogotowie kasowe. Do wszystkich raportów dołączone są dowody stanowiące podstawę zapisów w tych raportach.

Wszystkie obroty gotówkowe dokumentowane są dowodami kasowymi. Z wyjaśnień głównej księgowej wynika, że raporty sporządzane są w okresach nie dłuższych niż raz na dziesięć dni.

Kontrolą objęto również gospodarkę kasową dochodów budżetowych. W kontrolowanym okresie sporządzono 31 raportów kasowych od nr 1/14 do nr 31/14.

W kontrolowanym okresie zaewidencjonowano ogółem 325 operacji księgowych dotyczących dochodów budżetowych.

Wszystkie zapisy w raportach kasowych zarówno po stronie przychodów jak i rozchodów są zgodne z zapisami na koncie księgowym 101/02-kasa. Zachowana jest ciągłość sald między kolejnymi raportami kasowymi. Do wszystkich raportów dołączone są dowody stanowiące podstawę zapisów w tych raportach. Dochody dotyczyły opłat za pobyt pensjonariuszy w DPS dla Kombatantów w Opolu oraz wpłat za noclegi rodzin pensjonariuszy.

Z zapisów w zeszycie kontroli kasy wynika , że główna księgowa przeprowadziła w kontrolowanym okresie 1 kontrolę kasy w dniu 29.05.2014 r.

Według konta 101/01-kasa stan kasy na dzień 31.07.2014 r. wynosił 4.000 i był zgodny z raportem kasowym Nr 30/14 z dnia 29.07.2014 r.

Według konta 101/02-kasa stan kasy na dzień 31.07.2014 r. wynosił 0 i był zgodny z raportem kasowym Nr 31/14 z dnia 22.07.2014 r.

Według konta 101/03-kasa stan kasy na dzień 31.07.2014 r. wynosił 0 i był zgodny z raportem kasowym Nr 36/14 z dnia 29.07.2014r.

Druki ścisłego zarachowania

Zasady postępowania w zakresie druków ścisłego zarachowania reguluje Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych. Osobą odpowiedzialną w tym zakresie jest pracownik zatrudniony na stanowisku księgowa-kasjer, która prowadzi rejestr tych druków. Bezpośrednią kontrole nad drukami ścisłego zarachowania prowadzi główna księgowa.

Stwierdzono, że używane są w jednostce następujące druki ścisłego zarachowania :

-wpłaty za pobyt,

-wypłaty za urlop lub szpital dla pensjonariuszy,

-wpłaty na rachunek depozytowy,

-wypłaty z rachunku depozytowego,

-wpłaty przychodowe na rachunek bieżący.

        Z przeprowadzonej inwentaryzacji oraz ewidencji wynika, że w badanym okresie wydano następujące ilości bloczków;

(Bloczki nie są numerowane. Numeracja nadawana jest w momencie wydania).

- dochody budżetowe (wpłaty pensjonariuszy za pobyt) - 9 bloczków od nr KP 1- do nr   KP 271,

- dochody budżetowe(zwrot za urlop i szpital) - 2 bloczki od nr KW 1 do nr KW 63,

- dochody budżetowe(zwrot nadpłaty za pobyt) - 1 bloczek od nr KW 1 do nr KW 6,

- wpłaty bieżące - 1 bloczek od nr KP 1 do nr KP 5,

- depozyty mieszkańców (wpłaty) -  6 bloczków od nr KP 1 do nr KP 167,

- depozyty mieszkańców (wypłaty) -  9 bloczków od nr KW 1 do nr KW 433.

Gospodarowanie środkami finansowymi pensjonariuszy

Kontrolą objęto również gospodarkę kasową depozytów mieszkańców. W kontrolowanym okresie sporządzono 36 raportów kasowych od nr 1/14 do nr 36/14. W kontrolowanym okresie zaewidencjonowano ogółem 667 operacji księgowych dotyczących depozytów mieszkańców. Wszystkie zapisy w raportach kasowych zarówno po stronie przychodów jak i rozchodów są zgodne z zapisami na koncie księgowym 101/03-kasa. Zachowana jest ciągłość sald między kolejnymi raportami kasowymi. Do wszystkich raportów dołączone są dowody stanowiące podstawę zapisów w tych raportach.

Postępowanie z depozytami

  • Przyjęcie pensjonariusza.
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na założenie konta depozytowego i upoważnienie osoby do dokonywania płatności z tego konta.(opłaty za pobyt, leki, pampersy, inne opłaty oraz wydatki na zakupy) 
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przekazywanie 30% emerytury na konto depozytowe przez ZUS, KRUS lub inne.
  • Założenie indywidualnego imiennego zeszytu depozytowego, w którym są uwzględniane wpłaty i wypłaty z rachunku sum depozytowych oraz środki przekazane przelewem na konto imienne.

Dysponowanie środkami

WPŁATY

1. Na podstawie dyspozycji pensjonariusza pracownik socjalny przekazuje do księgowości dyspozycję o dokonanie wpłaty określonej kwoty na konto imienne pensjonariusza ; operacja ta jest odnotowywana w imiennym zeszycie mieszkańca w obecności dwóch świadków, którzy poświadczają własnym podpisem zgodność zapisów. Księgowa-kasjer na potwierdzenie wpłaty wystawia dowód KP , a następnie odprowadza środki do banku.

2. Na podstawie raportu kasowego środki te są przypisane do imiennego konta pensjonariusza.  Przelewy bankowe członków rodzin są przypisywane do odpowiedniego konta imiennego.

WYPŁATY

Na wniosek pensjonariusza pracownik socjalny przekazuje do działu księgowości wniosek o dokonanie opłat ze zgromadzonych środków i wypłat gotówki; operacja ta jest odnotowywana w imiennym zeszycie mieszkańca. Na podstawie wniosku księgowa-kasjer podejmuje określona kwotę z banku. Wypłata następuje na podstawie dyspozycji i druku KW w obecności dwóch świadków, którzy poświadczają własnym podpisem zgodność zapisów. Depozyty pieniężne mieszkańców gromadzone są na rachunku sum depozytowych podlegają oprocentowaniu i zwiększają wartość depozytu.

Naliczanie odsetek

Naliczaniem odsetek zajmuje się księgowość, naliczane są co miesiąc. Odsetki nalicza się w następujący sposób:

I krok- obliczanie wysokości odsetek    

  1. Kwota odsetek naliczonych przez bank na koncie depozytowym.
  2. Wysokość odsetek.
  3. Kwota znajdująca się na koncie depozytowym-stan na ostatni dzień miesiąca.

II krok- obliczanie wysokości odsetek dla poszczególnych mieszkańców

  1. Stan depozytu gotówkowego mieszkańca. Wysokość odsetek. Wysokość odsetek należnych mieszkańcowi.
  2. Naliczone odsetki są uwzględniane w indywidualnym zeszycie depozytowym za dany rok lub wypłata następuje do rąk mieszkańca.

DEPOZYTY PENSJONARIUSZY  

Sprawdzono wszystkie raporty kasowe za lipiec 2014 r. Ogółem w lipcu 2014 roku w 4 raportach kasowych depozytów zaewidencjonowano 91 operacji, w tym 29 rozchodowych i 62 przychodowe.

Raport kasowy nr 33/14

za okres od 02-07-2014 do 04-07-2014 zawiera ogółem 15 operacji, w tym rozchodowych 11 na kwotę 1.711,03 zł a przychodowych 4 na kwotę 1.711,03 zł.

W 1 przypadku rozchód powstał z odprowadzenia gotówki do banku (kwota 1.061,03 zł) a w pozostałych 10 z wypłat depozytów pensjonariuszom (kwota 650,00 zł).

W 1 przypadku przychody pochodziły z podjęcia gotówki z banku (kwota 650,00 zł) a w 3 przypadkach przychody pochodziły z wpłat pensjonariuszy (kwota 1.061,03 zł).

Podstawą ewidencjonowania operacji przychodowych stanowił dowód wypłaty z rachunku bankowego oraz protokoły z działu socjalnego, na podstawie których zostały wystawione dowody KP.

Podstawą ewidencjonowania operacji rozchodowych był bankowy dowód wpłaty oraz protokoły z działu socjalnego, na podstawie których zostały wystawione dowody KW. Podjęcie gotówki z banku i odprowadzenie gotówki do banku zostały ujęte w wyciągu bankowym numer 107 z dnia 04.07.2014r.

Raport kasowy nr 34/14

za okres od 11-07-2014 do 11-07-2014 zawiera ogółem 19 operacji, w tym rozchodowych 10 na kwotę 4.490,10 zł a przychodowych 9 na kwot 4 490,10 zł.

W 1 przypadku rozchód powstał z odprowadzenia gotówki do banku (kwota 3.880,00 zł) a w pozostałych 9 z wypłat depozytów pensjonariuszom (kwota 610,10 zł).

W 1 przypadku przychody pochodziły z podjęcia gotówki z banku (kwota 610,10 zł) a w 8 przypadkach przychody pochodziły z wpłat pensjonariuszy (kwota 3.880,00 zł).

Podstawą ewidencjonowania operacji przychodowych stanowił dowód wypłaty z rachunku bankowego oraz protokoły z działu socjalnego, na podstawie których zostały wystawione dowody KP.

Podstawą ewidencjonowania operacji rozchodowych były bankowy dowód wpłaty oraz protokoły z działu socjalnego, na podstawie których zostały wystawione dowody KW. Podjęcie gotówki z banku i odprowadzenie gotówki do banku zostały ujęte w wyciągu bankowym numer 111 z dnia 11.07.2014r.

Raport kasowy nr 35/14

 za okres od 17-07-2014 do 22-07-2014 zawiera ogółem 21 operacji, w tym rozchodowych 11 na kwotę 7.286,28 zł a przychodowych 10 na kwotę 7. 286,28 zł.

W 1 przypadku rozchód powstał z odprowadzenia gotówki do banku (kwota 6.036,28 zł) a w pozostałych 10 z wypłat depozytów pensjonariuszom (kwota 1.250,00 zł).

 W 1 przypadku przychody pochodziły z podjęcia gotówki z banku (kwota 1.250,00 zł) a w 9 przypadkach przychody pochodziły z wpłat pensjonariuszy (kwota 6.036,28 zł). Podstawą ewidencjonowania operacji przychodowych stanowiły: dowód wypłaty z rachunku bankowego oraz protokoły z działu socjalnego, na podstawie których zostały wystawione dowody KP.

Podstawą ewidencjonowania operacji rozchodowych były bankowy dowód wpłaty oraz protokoły z działu socjalnego, na podstawie których zostały wystawione dowody KW. Podjęcie gotówki z banku i odprowadzenie gotówki do banku zostały ujęte w wyciągu bankowym numer 117 z dnia 22.07.2014r.

Raport kasowy nr 36/14

za okres od 23-07-2014 do 29-07-2014 zawiera ogółem 36 operacji, w tym rozchodowych 30 na kwotę 5.751,04 zł a przychodowych 6 na kwotę 5.751,04 zł.

W 1 przypadku rozchód powstał z odprowadzenia gotówki do banku (kwota 2.669,47 zł) a w pozostałych 29 z wypłat depozytów pensjonariuszom (kwota 3.081,57 zł).

 W 1 przypadku przychody pochodziły z podjęcia gotówki z banku (kwota 3.081,57 zł) a w 5 przypadkach przychody pochodziły z wpłat pensjonariuszy (kwota 2.669,47 zł). Podstawą ewidencjonowania operacji przychodowych stanowił dowód wypłaty z rachunku bankowego oraz protokoły z działu socjalnego, na podstawie których zostały wystawione dowody KP.

Podstawą ewidencjonowania operacji rozchodowych były bankowy dowód wpłaty oraz protokoły z działu socjalnego, na podstawie których zostały wystawione dowody KW. Podjęcie gotówki z banku i odprowadzenie gotówki do banku zostały ujęte w wyciągu bankowym numer 121 z dnia 29.07.2014r.

Stwierdzono, że każdy z pensjonariuszy posiada własny zeszyt, w którym dokonuje się zapisów wszystkich operacji (wpływów i wydatków). Oddzielnie odnotowywane  stany środków i wydatków – na czerwono bankowe a na zielono własne. Do zeszytów podpięte są dowody opłat i zakupów. Zeszyty te są przechowywane w  specjalnej szafce u pracownika socjalnego. Pensjonariusze mają prawo wglądu do zeszytów oraz upoważnieni członkowie rodzin. Obsługą w tych sprawach  zajmuje się trzech pracowników socjalnych.

Stwierdzono ponadto, że bezpośrednio z Banku z kont własnych dokonywane są przelewy opłat za;

- lekarstwa powyżej limitu,

- pampersy,

- środki higieniczne,

- dopłaty za pobyt (czesne),

- indywidualne opłaty za czynsz, media (w przypadku posiadania własnych lokali mieszkalnych),

- przelewy środków finansowych dla rodzin.

Natomiast za gotówkę dokonywane są najczęściej następujące zakupy;

- art. spożywcze, owoce, chusteczki higieniczne, ręczniki papierowe, środki czystości, środki higieny osobistej, opłaty za fryzjera.

Stwierdzono, że na bieżąco nanoszone są adnotacje o dokonanych zakupach w poszczególnych dniach.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki.

Zgodnie z § 20 ust.1-2  Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.I-0120.1.77.2012 z dnia 25 maja  2012 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo przedstawić  umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia składane są w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia odbioru protokołu.

          Jednostka kontrolowana

 W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu.

(podpisy)

Data: ........................

            Zespół kontrolny

                   (podpisy)

 

 

Data:....................

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2015-01-30 13:50:58 - wystąpienie pokontrolne (23.00 kB)

Ilość odwiedzin: 3005
Nazwa dokumentu: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Pałczyński, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2015-01-30 13:40:21
Data udostępnienia informacji: 2015-01-30 13:40:21
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-30 13:52:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner