logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


KW.1711.00032.2014

 

Opole, dnia 14 stycznia 2015r.           

PROTOKÓŁ KONTROLI NR  37/14

Jednostka kontrolowana

Przedszkole Publiczne nr 43

ul. Prószkowska 5A

45-710 Opole

Nazwa organu sprawującego nadzór

Prezydent Miasta Opola

Termin przeprowadzenia kontroli

 od 21.11.2014 r. do 22.12.2014 r.

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

Agnieszka Lisiecka – inspektor w  Wydziale

Kontroli Wewnętrznej

Tadeusz Lech – główny specjalista w

Wydziale Kontroli Wewnętrznej

Przedmiot kontroli

Gospodarka finansowa

Okres objęty kontrolą

2014 r.

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

 – dyrektor przedszkola - Jolanta Wacławska

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały

 - dyrektor przedszkola – Jolanta Wacławska

 - główna księgowa – (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

  Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).
 2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z  2013 r., Dz. U.  poz. 330).
 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
 4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia  2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późniejszymi zmianami).
 6. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń  socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami).
 7. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami).
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207 z późniejszymi zmianami).
 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. 38 poz. 861 z późniejszymi zmianami).
 10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103).
 11. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późniejszymi zmianami).
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50 poz. 398 z późniejszymi zmianami).
 13. Uchwała Nr XXXIII/302/04 Rady Miasta Opola z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych ( z późniejszymi zmianami).
 14. Uchwała Nr IX/117/11 Rady Miasta Opola z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Opole.
 15. Uchwała Nr XLVII/500/09 Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
 16. Uchwała Nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.
 17. Uchwała Nr VIII/93/11 Rady Miasta Opola z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.
 18. Uchwała Nr XLVI/709/13 Rady Miasta Opola z dnia 29 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.
 19. Uchwała Nr XLVII/722/13 Rady Miasta Opola z dnia 26 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.
 20. Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.
 21. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 18 lipca 2013 r., poz. 827).

Cel kontroli

 Celem kontroli było:

- dokonanie oceny prawidłowości wydatkowania środków budżetowych,

- sprawdzenie rzetelności gospodarowania mieniem,

- sprawdzenie zgodności sporządzanych sprawozdań z ewidencją księgową.

Metodyka przeprowadzenia kontroli

Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych  w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-księgowych. Na podstawie zapisów dokonywanych na kontach księgowych ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych. Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, listy płac, itp.) oraz porównano je z wyciągami bankowymi. Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty przez dyrektora jednostki. Dane zawarte w sprawozdaniach budżetowych porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej. Dokonano analizy poszczególnych wydatków pod kątem ich celowości oraz zgodności z przepisami i planem finansowym.

Szczegółową kontrolą objęto:

     - zgodność z ewidencją otrzymanych i odprowadzonych do Urzędu Miasta dochodów budżetowych,

    -   zapisy w ewidencji księgowej dotyczące wpływów i wydatków budżetowych oraz wpływów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów,

    -   zgodność z ewidencją księgową stanu zobowiązań i należności.

Sprawdzono czy na koniec roku jednostka dokonała spisu z natury i rozliczenia artykułów żywnościowych znajdujących się w magazynie. W zakresie druków ścisłego zarachowania zapoznano się z zasadami i sposobem postępowania.

Sprawdzono również czy jednostka posiada opracowane na piśmie procedury kontroli zarządczej oraz czy procedury te są dostosowane do specyfiki  jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.

USTALENIA KONTROLI

I. Sprawy organizacyjne     

Przedszkole Publiczne 43 w Opolu przy ul. Prószkowskiej 5A funkcjonuje od dnia 01.09.1996r. na podstawie uchwały nr XXX/281/96 Rady Miasta Opola z dnia 19.07.1996r. w sprawie dostosowania aktów założycielskich publicznych przedszkoli działających na terenie gminy Opole – do obowiązujących przepisów prawa. W okresie objętym kontrolą dyrektorem przedszkola była pani Jolanta Wacławska powołana na to stanowisko na okres od 01 października 1999r. Głównym księgowym przedszkola jest pani(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.), zatrudniona w jednostce od dnia 16.12.1996r. w wymiarze 0,5 etatu na czas nieokreślony. Z budżetem gminy jednostka rozlicza się w dziale klasyfikacji budżetowej 801 rozdział 80104.

W okresie objętym kontrolą przedszkole posiadało wyodrębnione rachunki bankowe dotyczące: działalności podstawowej – bieżący podstawowy, wydzielony rachunek dochodów, rachunek ZFŚS oraz rachunek sum depozytowych. W okresie objętym kontrolą obsługę bankową przedszkola prowadził Bank Millenium SA O/Opole.

     W okresie od 01.01.2014 do 30.09.2014 r. przyjęto do(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.). Pracownik na stanowisku dozorcy sam zrezygnował z pracy. Sprawdzono wynagrodzenia tych pracowników. Stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty zgodna ze stawką wg tabeli MEN oraz uchwałą nr XLVII/500/09 Rady Miasta Opola z dnia 26.03.2009r. Stawka wynagrodzenia zasadniczego dla pracownika przyjętego na stanowisko dozorcy zgodna z Regulaminem wynagradzania.

Na dzień 30.06.2014 r. do przedszkola zapisanych było 125 dzieci w pięciu oddziałach (Akta kontroli 14/37/I/39).

         Na podstawie ewidencji kontroli ustalono, że w 2014 r. w przedszkolu przeprowadzono dwie kontrole zewnętrzne.

II. Dochody budżetowe

         W dniu 08.10.2014 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–27S z wykonania planu dochodów budżetowych przedszkola od początku roku do 30.09.2014r. Ze sprawozdania wynika, że dochody w tym okresie wyniosły 63.904,75 zł i zaewidencjonowano je w dwóch paragrafach (Akta kontroli 14/37/I/9).

Ustalono, że wykazane w sprawozdaniu dochody w poszczególnych paragrafach dotyczyły:

    - paragraf 0830wpływy z usług, w kwocie 63.786,10 zł z tytułu opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu,

    - paragraf 0920 – pozostałe odsetki, w kwocie 118,65 zł z tytułu odsetek ustawowych od należności nie wpłaconych lub wpłaconych po terminie.

       W sprawozdaniu wykazano należności w wysokości 589,76 zł, w tym kwota 567,00 zł to należności z tytułu opłat za usługi świadczone przez przedszkole powyżej 5 godzinnej bezpłatnej podstawy programowej, natomiast kwota 22,76 zł to należności z tytułu odsetek ustawowych od należności nie wpłaconych lub wpłaconych po terminie (Akta kontroli 14/37/I/35).

III.  Wydatki budżetowe

         W dniu 08.10.2014 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych przedszkola od początku roku do dnia 30 września 2014r. Ze sprawozdania wynika, że wydatki ogółem w tym okresie wyniosły 825.910,05 zł i zaewidencjonowano je w 18 paragrafach (Akta kontroli 14/37/I/11-15).

W wyniku kontroli ustalono, że powyższa kwota jest zgodna kontem księgowym 130 – rachunek bieżący. Z analizy sprawozdań RB-28 S za sierpień i wrzesień 2014r. wynika, że wydatki we wrześniu zaewidencjonowano w 18 paragrafach na łączną kwotę 104.652,83 zł. Ustalono, że kwota wydatków jest zgodna ewidencją konta 130 za ten miesiąc. Największa kwota wydatków w miesiącu wrześniu dotyczyła wydatków zaewidencjonowanych w paragrafie 4010 – wynagrodzenia tj. 64.948,56 zł. Wydatki pochodne od wynagrodzeń wyniosły:

- paragraf 4110-skladki ZUS – 9.825,95 zł,

- paragraf 4120 – składki na Fundusz Pracy- 957,26 zł.

Łączna kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne we wrześniu 2014 r. wyniosła 75.731,77 zł.

Sprawdzono zgodność sald początkowych na początek roku 2014 oraz stan na dzień 30.09.2014r. wykazanych w ewidencji konta 130 i wyciągach bankowych. Sprawdzono także zgodność z ewidencją księgową wydatków wykazanych w sprawozdaniach za miesiąc 09.2014r. Rozbieżności nie stwierdzono.

Ponadto ustalono, że przedszkole prowadzi konta pozabilansowe 980 i 998 dotyczące planu i zaangażowania, które ujęte są także w Zakładowym Planie Kont.

Szczegółową kontrolą objęto wydatki we wrześniu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki zaewidencjonowane w paragrafie 4270- usługi remontowe.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Z ewidencji księgowej wynika, że wydatki we wrześniu 2014r. wyniosły 64.948,56 zł.  Kwota ta stanowi różnicę pomiędzy wydatkami wykazanymi w sprawozdaniach RB- 28S za sierpień i wrzesień. Na podstawie zestawienia wydatków dla poszczególnych paragrafów ustalono, że na powyższą kwotę wydatków składają się między innymi:

- wynagrodzenia netto nauczycieli,

- wynagrodzenia netto pracowników administracji i obsługi.

Ponadto na wydatki w tym paragrafie oprócz płacy zasadniczej składają się m.in. składki ZUS od pracowników, podatek PIT, potrącenia rat pożyczek i PKZP, potrącenia składek ubezpieczeniowych Allianz, składki chorobowe, (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) (Akta kontroli 14/37/I/31).

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne

Ze sprawozdania oraz z ewidencji księgowej – konta 130 wynika, że wydatki ogółem od początku roku do dnia 30.09.2014r. wyniosły 86.710,68 zł.  Wydatki we wrześniu wyniosły 9.825,95 zł. W paragrafie tym zaewidencjonowano 3 wydatki dotyczące składek ZUS. Na podstawie ewidencji księgowej ustalono, że przelewów składek do ZUS dokonano w dniu 04.09.2014r.

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

Ze sprawozdania oraz z ewidencji księgowej – konta 130 wynika, że wydatki od początku roku do dnia 30.09.2014r. wyniosły 8.335,45 zł.  Wydatki we wrześniu wyniosły 957,26 zł. W paragrafie tym zaewidencjonowano 1 wydatek dotyczący składki na Fundusz Pracy. Na podstawie ewidencji księgowej ustalono, że przelewu składek do ZUS dokonano w dniu 04.09.2014r.

§ 4270 – zakup usług remontowych

          Wydatki od początku roku do dnia 30.09.2014r. wyniosły 15.983,10 zł. Wydatki we wrześniu wyniosły 2.261,48 zł. W paragrafie tym zaewidencjonowano 6 wydatków, które dotyczyły remontu dźwigu i naprawy zmywarki. Największy wydatek poniesiony w tym paragrafie był w miesiącu lipcu. Wydatek dotyczył konserwacji naprawy wszystkich okien w budynku przedszkolnym poza pomieszczeniami piwnicznymi. Wynagrodzenie ustalono w oparciu o kosztorys ofertowy w kwocie 7.896,60 zł. Kwota jest zgodna z umową. Wykonawcę wyłoniono na podstawie zapytania o cenę. Złożono dwie oferty. Wybrano ofertę o korzystniejszej cenie. Zapłaty dokonano w dniu 29.07.2014r.przelewem (WB 126) (Akta kontroli 14/37/I/33-34).

IV. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Prawidłowość gospodarowania środkami funduszu oraz PKZP była przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez Wydział Budżetu Urzędu Miasta Opola w dniu 29.08.2013 r. Z protokołu kontroli wynika, że nieprawidłowości nie stwierdzono.

V. Zobowiązania

W sprawozdaniu Rb-28S jednostka kontrolowana wykazała stan zobowiązań budżetowych na dzień 30.09.2014 r. w łącznej kwocie 30.229,82 zł. Zobowiązania wykazano w siedmiu paragrafach tj. 4010 – wynagrodzenia osobowe, 4110 - składki ZUS, 4120 – składki na Fundusz Pracy, 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, 4240 – zakup pomocy naukowych, 4260 – zakup energii oraz 4300 – zakup usług pozostałych. Zobowiązanie wykazane w § 4210 dotyczyło zakupu Monitora Prawnego, z terminem płatności do 09.10.2014r., zobowiązanie wykazane w § 4240 dotyczyło zakupu książki ,,Bliżej przedszkola” z terminem płatności do 09.10.2014r., zobowiązanie wykazane w § 4260 dotyczyło  zapłaty za ciepło z terminem płatności do 20.10.2014r., natomiast zobowiązanie wykazane w § 4300 dotyczyło płatności wobec firmy RAABE i NESTLE z terminem płatności do 09.10.2014r. Nie stwierdzono zobowiązań wymagalnych.

W sprawozdaniu Rb-34S jednostka kontrolowana wykazała stan zobowiązań od początku roku do dnia 30.06.2014r. w łącznej kwocie 2.515,07 zł. Ustalono, że wykazany stan zobowiązań ogółem był zgodny z ewidencją konta 201. W kwocie tej znajdują się zobowiązania z tytułu niewykorzystanej stawki żywieniowej za wrzesień oraz z tytułu nadpłat rodziców. Nadpłaty rozliczono w następnych miesiącach (Akta kontroli 14/37/I/35).

VI. Należności

W sprawozdaniu Rb-27S jednostka kontrolowana wykazała stan należności na dzień 30.09.2014 r. w łącznej kwocie 589,76 zł. Dotyczyły dwóch paragrafów tj.:

- paragraf 0830- wpływy z usług na kwotę 567,00 zł,

- paragraf 0920- pozostałe odsetki na kwotę 22,76 zł.

W wyniku kontroli ustalono, że stan ten był zgodny z ewidencją księgową  (konto 221). Były to należności z tytułu opłat za usługi świadczone przez przedszkole powyżej 5 godzinnej bezpłatnej podstawy programowej.

W sprawozdaniu Rb-34 kontrolowana jednostka wykazała na dzień 30.06.2014r. stan należności w ramach wydzielonego rachunku dochodów w łącznej kwocie 2.516,90 zł.

W wyniku kontroli ustalono, że powyższa kwota była zgodna z ewidencją księgową konta 201 i były to należności netto z tytułu opłat za wyżywienie oraz należności z tytułu odsetek ustawowych od należności nie wpłaconych lub wpłaconych po terminie (Akta kontroli 14/37/I/35).     

VII. Gospodarowanie wydzielonym rachunkiem dochodów w I połowie 2014r.

Ustalono, że w kontrolowanej jednostce środki dot. w/w dochodów były gromadzone na jednym wydzielonym rachunku bankowym dochodów. W dniu 09.07.2014 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków na w/w rachunku za okres od początku roku do 30 czerwca roku 2014. Ze sprawozdania wynika, że stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 601,33 zł. Ustalono, że stan ten był zgodny z wyciągiem bankowym nr 106 oraz z ewidencją księgową konta 132 (Akta kontroli 14/37/I/36-42).

Analiza dochodów, rozchodów i wydatków w I półroczu 2014 r.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego: 3.399,14 zł (WB nr 218 z dnia 31.12.2013r.).

Dochody ogółem: 67.079,64 zł (stan początkowy plus 63.680,50 zł z tytułu darowizn, opłat za wyżywienie, odsetki od należności i odsetki bankowe).

Rozchody i wydatki ogółem: 66.478,31, w tym:

-wpłata do Urzędu Miasta Opola pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku w kwocie 3.399,14 zł,

- wydatki na zakup żywności w kwocie 60.079,17 zł,

- wydatki na zakup usług pozostałych, zajęcia umuzykalniające w kwocie 3.000,00 zł.

Stan końcowy ogółem: 601,33 zł (WB nr 106 z dnia 30.06.2014r.).

VIII. Gospodarka kasowa

           W Zakładowym Planie Kont widnieje zapis, że Przedszkole nie prowadzi kasy, a ewidencja księgowa nie zawiera konta 101.

IX. Druki ścisłego zarachowania

Zasady postępowania w zakresie druków ścisłego zarachowania reguluje Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów. Osobą odpowiedzialną w tym zakresie jest pracownik zatrudniony na stanowisku referenta ds. administracji i rozliczeń. W książce druków ścisłego zarachowania wpisywane są arkusze spisu z natury.        

X. Gospodarka magazynowa

Komisyjnego spisu z natury stanu magazynu żywnościowego dokonano w dniu 31.12.2013 r. Arkusz spisowy zawiera 22 pozycje na łączną wartość 291,68 zł. Nie stwierdzono rozbieżności miedzy stanem księgowym a faktycznym. W dniu 30.06.2014r. przeprowadzono inwentaryzację magazynu. Stan wynosił 0 i był zgodny ze stanem księgowym.

XI. Kontrola Zarządcza

W Przedszkolu Publicznym Nr 43 w Opolu Regulamin Kontroli Zarządczej wprowadzono zarządzeniem Nr 4/2011  Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 43 w Opolu z  dnia 12.04.2011 r.

Dyrektor przedszkola jest osobą odpowiedzialną za zapewnienie skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w tym celu organizuje szereg działań zapewniających realizację celów i zadań w sposób zgodny z prawem i zapewniający:

 • zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
 • skuteczność i efektywność działania,
 • wiarygodność sprawozdań,
 • ochronę zasobów,
 • przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania
 • efektywność i skuteczność przepływu informacji,
 • zarządzanie ryzykiem.

Przedszkole Publiczne Nr 43 w Opolu będące placówką publiczną w celu określenia jasnych zasad i zadań posiada Statut wprowadzony w życie Uchwałą Nr 3/ 2011 Rady Pedagogicznej  z dnia 31.08.2011r. w sprawie wprowadzenia Statutu Przedszkola Publicznego Nr 43 w Opolu.

W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania placówki we wszystkich obszarach i do realizacji przez wszystkich pracowników wprowadzono szereg regulaminów i procedur, z którymi pracownicy są zapoznawani.

Wszystkie działania prowadzone w ramach kontroli zarządczej są omawiane z pracownikami.

 

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi kontrolowanej jednostki.

 

Zgodnie z § 20 ust.1-2  Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.I-0120.1.77.2012 z dnia 25 maja  2012 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo przedstawić  umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia składane są w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia odbioru protokołu.

 

Jednostka kontrolowana

W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu (podpisy)

Data……………………………

Zespół kontrolny  (podpisy)

 

 

Data……………………………

  

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:

.....................................................................................................

 

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2015-02-04 11:04:04 - wystąpienie pokontrolne (26.00 kB)

Ilość odwiedzin: 2673
Nazwa dokumentu: Przedszkole Publiczne nr 43
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Lisiecka, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2015-02-02 11:07:37
Data udostępnienia informacji: 2015-02-02 11:07:37
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-04 11:05:10

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner