logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
minus Prezydent RP
   minus 2015
      plus ZARZĄDZENIE WYBORÓW - KALENDARZ WYBORCZY
      minus PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA - UCHWAŁY, WYJAŚNIENIA
      minus miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
      minus INFORMACJE DLA WYBORCÓW
      minus INFORMACJE DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
      plus GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE
      minus Dopisywanie do rejestru wyborców
      minus Wykaz KOMITETÓW I KANYDATÓW NA PREZYDENTA RP
      plus OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 27 W OPOLU
      minus OBWODY WYBORCZE - OBWODY GŁOSOWANIA
         minus WYKAZ LOKALI WYBORCZYCH
         minus OBWIESZCZENIE O OBWODACH GŁOSOWANIA
      plus OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE
      minus INFORMACJA O LOSOWANIU SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
      minus PLAKAT INFORMACYJNY - WYBORY PREZYDENTA RP - 10 MAJA 2015 R.
      minus INFORMACJE DLA WYBORCÓW - PONOWNE GŁOSOWANIE – 24 MAJA 2015 R.
      minus Wizualizacja wyborów - PKW
      minus OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE - PONOWNE GŁOSOWANIE
      minus INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA W PONOWNYM GŁOSOWANIU
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


NUMER OBWODU GŁOSOWANIA

SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

1

Remiza OSP

ul. Wrocławska 190
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9

ul. Cmentarna 7

3

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9

ul. Cmentarna 7

4

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14

ul. Szymona Koszyka 21

(wejście od strony sali gimnastycznej)

5

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14

ul. Szymona Koszyka 21

(wejście główne)

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6

Zespół Szkół Budowlanych

ul. Niemodlińska 40

7

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8

ul. Księdza Norberta Bonczyka 13

8

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8

ul. Księdza Norberta Bonczyka 13

9

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I

ul. Licealna 3

 

10

Zespół Szkół Specjalnych

ul. Książąt Opolskich 21

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

11

Oddział Przedszkola Publicznego Nr 8

ul. Gminna 1

12

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7

ul. Budowlanych 40

13

Publiczne Gimnazjum  Nr 7

ul. Oleska 68

14

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II

ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 3

15

Przedszkole Publiczne          Integracyjne Nr 51

ul. Jana Bytnara „Rudego” 1

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

16

Przedszkole Publiczne Nr 26

ul. Chabrów 56

17

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11

ul. Chabrów 65

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

18

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25

ul. Wiejska 77

19

Przedszkole Publiczne Nr 56

ul. Sieradzka 7

20

Przedszkole Publiczne Nr 56

ul. Sieradzka 7

21

Przedszkole Publiczne Nr 4

ul. Bielska 23

22

Przedszkole Publiczne Nr 4

ul. Bielska 23

23

Przedszkole Publiczne Nr 37 „Elemelek”

ul. Jesionowa 8

24

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20

ul. Grudzicka 48

25

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20

ul. Grudzicka 48

26

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15

ul. Małopolska 20

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

27

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu

ul. Armii Krajowej 36

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

28

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26

ul. Groszowicka 12

 

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

29

Filia Przedszkola Publicznego nr 33

ul. Olimpijska 2

30

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki - Klub Osiedlowy „METALCHEM”

ul. Oświęcimska 90

31

Przedszkole Publiczne Nr 44

ul. Oświęcimska 94

32

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24

ul. Wiktora Gorzołki 4

33

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24

ul. Wiktora Gorzołki 4

34

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2

ul. Zofii Nałkowskiej 16

35

Filia Młodzieżowego Domu

Kultury Nr 3

Al. Przyjaźni 12

36

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1

ul. Władysława Reymonta 43

 

37

Zespół Szkół Elektrycznych

ul. Tadeusza  Kościuszki 39-41

38

Publiczne Gimnazjum  Nr 5

ul. Ozimska 48A

 

39

Publiczne Gimnazjum  Nr 4

ul. 1 Maja 151

 

40

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

ul. Bogumiła Wyszomirskiego 6

41

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10

ul. Walerego Wróblewskiego 7

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

42

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10

ul. Walerego Wróblewskiego 7

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

43

Publiczne Gimnazjum  Nr 8

ul. Joachima Lelewela 9

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

44

 

Publiczne Gimnazjum  Nr 8

ul. Joachima Lelewela 9

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

45

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

ul. Józefa Hallera 6

 

46

Przedszkole Publiczne Nr 43

ul. Prószkowska 5A

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

47

Centrum Nauk Przyrodniczych w Publicznym Gimnazjum  Nr 6

ul. Powstańców Śląskich 19

48

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1

ul. Władysława Reymonta 43

49

Zespół Szkół Mechanicznych

ul. Edmunda Osmańczyka 22

50

Urząd Miasta Opola

– Wydział Oświaty

ul. Henryka Sienkiewicza 6

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

51

Zespół Szkół Elektrycznych

ul. Tadeusza  Kościuszki 39-41

52

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II

ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 3

53

Publiczne Gimnazjum  Nr 5

ul. Ozimska 48A

 

54

Przedszkole Publiczne Nr 21

ul. Wojciecha Drzymały 28

55

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Publiczna

Szkoła Podstawowa Nr 5 

ul. Majora „Hubala” 2

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

56

Publiczne Przedszkole Nr 54 w Opolu

ul. Majora „Hubala” 19

57

Publiczne Przedszkole Nr 54 w Opolu

ul. Majora „Hubala” 19

58

MOPR - Dom Dziennego Pobytu

ul. Majora „Hubala” 4

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

59

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi

Publiczne Gimnazjum Nr 1

ul. Majora „Hubala” 2

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

60

Filia Młodzieżowego Domu

Kultury Nr 1

ul. Skautów Opolskich 10

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

61

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15

ul. Małopolska 20

 

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

62

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15

ul. Małopolska 20

 

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

63

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29

ul. Szarych Szeregów 1

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

64

Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu ul. Władysława Reymonta 8

65

Publiczny Samodzielny Zakład Opieki

Zdrowotnej - Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu Al. Wincentego Witosa 26

66

Szpital Wojewódzki w Opolu ul. Augustyna Kośnego 53

67

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi w Opolu ul. Wodociągowa 4

68

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Opolu ul. Krakowska 44

69

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu ul. Chmielowicka 6

70

Zakład Karny w Opolu ul. Partyzancka 72

71

Areszt Śledczy w Opolu ul. Sądowa 4

72

Zespół Domów Studenckich: (Dom Studenta Kmicic, Dom Studenta Mrowisko, Dom Studenta Niechcic, Dom Studenta Spójnik, Dom Studenta Wyższej Szkoły Medycznej)Dom Studenta Niechcic

ul. Katowicka 87B

 

Ilość odwiedzin: 2121
Nazwa dokumentu: WYKAZ LOKALI WYBORCZYCH
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Marcjasz - Sekretarz Miasta
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Marcjasz - Sekretarz Miasta
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Kwiatkowska-Kazimierska
Data wytworzenia informacji: 2015-02-12 12:04:15
Data udostępnienia informacji: 2015-02-12 12:04:15
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-10 16:46:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner