logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
minus Prezydent RP
   minus 2015
      plus ZARZĄDZENIE WYBORÓW - KALENDARZ WYBORCZY
      minus PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA - UCHWAŁY, WYJAŚNIENIA
      minus miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
      minus INFORMACJE DLA WYBORCÓW
      minus INFORMACJE DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
      plus GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE
      minus Dopisywanie do rejestru wyborców
      minus Wykaz KOMITETÓW I KANYDATÓW NA PREZYDENTA RP
      minus OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 27 W OPOLU
         minus Informacja Okręgowej Komisji nr 27 o składzie i godzinach dyżurów
      plus OBWODY WYBORCZE - OBWODY GŁOSOWANIA
      plus OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE
      minus INFORMACJA O LOSOWANIU SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
      minus PLAKAT INFORMACYJNY - WYBORY PREZYDENTA RP - 10 MAJA 2015 R.
      minus INFORMACJE DLA WYBORCÓW - PONOWNE GŁOSOWANIE – 24 MAJA 2015 R.
      minus Wizualizacja wyborów - PKW
      minus OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE - PONOWNE GŁOSOWANIE
      minus INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA W PONOWNYM GŁOSOWANIU
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INFORMACJA

OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 27
                              W OPOLU

 

 

Na podstawie art. 170 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) w związku z § 4 ust. 1 pkt 5 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9  lutego 2015 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, podaje się do wiadomości publicznej informację o składzie, siedzibie i terminach dyżurów komisji:

 

Skład Okręgowej Komisji Wyborczej nr 27 w Opolu:

 

l.

Jarosław BENEDYK

- Przewodniczący Komisji

 

 

Sędzia Sądu Okręgowego w Opolu

2.

Paweł MEHL

- Zastępca Przewodniczącego Komisji

 

 

Sędzia Sądu Okręgowego w Opolu

3.

Ryszard JANOWSKI

- Zastępca Przewodniczącego Komisji

 

 

Sędzia Sądu Okręgowego w Opolu

4.

Marek BUJAK

- Członek Komisji

 

 

Sędzia Sądu Okręgowego w Opolu

5.

Ryszard DRZEWIECKI

- Członek Komisji

 

 

Sędzia Sądu Okręgowego w Opolu

6.

Katarzyna F AFF

- Członek Komisji

 

 

Sędzia Sądu Okręgowego w Opolu

7.

Tomasz MIKOŁAJCZYK

- Członek Komisji

 

 

Sędzia Sądu Okręgowego w Opolu

Funkcję Sekretarza Komisji' pełni Rafał TKACZ - dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej nr 27 mieści się w Opolu, ul. Piastowska 14,  pok. 120-123 (gmach Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego),  tel. 77 454-37-21.

Członkowie Komisji pełnią dyżur w siedzibie komisji w poniedziałki w godz. od 1400 do 1530. Ponadto informacji w sprawach wyborczych udzielają codziennie (od poniedziałku do piątku)  w godzinach od 8°° do 1500 pracownicy Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu, pod  numerami tel. 77 454-37-21, 77 453-99-61, 77 452-44-36, 77 452-42-58

Przewodniczący

Okręgowej Komisji Wyborczej nr 27 w Opolu

I-I Jarosław BENEDYK

Ilość odwiedzin: 994
Nazwa dokumentu: Informacja Okręgowej Komisji nr 27 o składzie i godzinach dyżurów
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Marcjasz Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Marcjasz Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Kwiatkowska-Kazimierska
Data wytworzenia informacji: 2015-03-25 15:17:19
Data udostępnienia informacji: 2015-03-25 15:17:19
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-25 15:33:23

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner