logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Informacja o zgłoszeniach dotyczących budowy:

- wolno stojących budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, który obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane,

- wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35m2,

- sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych

Numer Sprawy Data dokonania zgłoszenia Nazwa inwestora Opis projektowanego obiektu Lokalizacja inwestycji Informacja o wniesieniu sprzeciwu [data] Informacja o braku wniesienia sprzeciwu [stanowisko/data]
UAB.6743.598.2015.AZ 03.08.2015 Gmina Opole Rynek-Ratusz 45-015 Opole budowa sieci wodociągowej do ogródkówdziałkowych Stokrotka i Kopciuszek w Opolu Opole-Kolonia Gosławicka -okolice Obwodnicy Północnej, dz. nr 12/1, 12/3, 11/2, 11/1, 31, 30/1, 29, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 80/3, k.m. 4, obreb Kolonia Gosławicka; dz. nr 726, k.m. 12, obręb Gosławice; dz. nr 870/1 k.m. 14, obręb Gosławice   05.08.2015 r. brak sprzeciwu
UAB.6743.691.2015.HZ 23.09.2015

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.

45-222 Opole

ul. Oleska 64

budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej

ul. Stawowa w Opolu -Szczepanowicach

dz. nr 77, 79/17, 79/19, 82/2, 83/3, 84/2 k.m. 36 obręb Szczepanowice

  06.10.2015 r. brak sprzeciwu
UAB.6743.792.2015.HZ 03.11.2015

Damian Picz

 

Budowa budynku jednorodzinnego Opole, ul. Bronicza, dz. nr 67/6, km. 9,  obręb Bierkowice   05.11.2015 r. wycofanie zgłoszenia
UAB.6743.783.2015.AG 30.10.2015 Tauron Dystrybucja S.A. ul. Waryńskiego 1 Opole budowa konternerowej stacji transformatorowej 15/0, 4 kV Opole, dz. nr 1074/6, 1074/5 km. 17 obręb Gosławice 16.11.2015 sprzeciw  
UAB.6743.823.2015.WK 23.11.2015 Gmina Opole Rynek- Ratusz sieć elektroenergetyczna budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego Opole, ul. Luboszycka, Działkowa, Harcerska, Kępska   wycofano zgłoszenie 2015.12.09
UAB.6743.824.2015.WK 23.11.2015 Gmina Opole Rynek-Ratusz sieć elektroenergetyczna - budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego Opole ul. Kępska dz.nr 343, 348 k.m.6 Zakrzów   wycofano zgłoszenie 2015.12.09
UAB.6743.844.2015.BO 30.11.2015

RV Metal Sp. z o.o.

45-837 Opole ul. Wspólna 1

przyłącz elektroenenrgetyczny śN-15kV z kontenerową stacją tranformatorową MRw-b 20/630 Opole, ul. Wspólna 1 dz. nr 1/49, km. 30  obręb Półwieś   22.12.2015 r. brak sprzeciwu
UAB.6743.854.2015.HZ 08.12.2015

Paweł Lenarczyk

 

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

ul. Mikołaja

dz. nr 701/2, obręb Wróblin

  30.12.2015 r. brak sprzeciwu
UAB.6743.874.2015.UW 14.12.2015

SPS SELT Tadeusz Selzer 45-315 Opole

ul. Głogowska 24A

Budowa konetenerowej stacji transformatorowej 15/0, 4 kV, ul. Głogowska 24A dz. nr 267/21, 267/19, 267/27 km. 56 obręb Opole   05.01.2016 r. brak sprzeciwu
UAB.6743.1.8.2016.JP 13.01.2016 Gmina-Miasto Opole Przebudowa sieci energetycznej ŚN i NN -stacja tranformatorowa  "Plac Daszyńskiego" wraz z pwoiązaniem z siecią eneregtyczną

ul. Ozimska

dz. nr 35, 24, 26/1, 26/2, 32 km. 49 obręb Opole

  15.02.2016 r.
UAB.6743.1.9.2016.UW 15.01.2016

Odra Park Sp. z o.o.

ul. Oświęcimska 103

Przebudowa i nadbudowa jednorodzinnego budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej na dwa lokale mieszkalne Opole, ul. Tytanowa 14, dz. nr 1011/2, obręb Grotowice   wycofanie zgłoszenia 12.02.2016 r.
UAB.6743.1.10.2016.AG 15.01.2016 Tauron Dystrybucja S.A. z Siedzibą w Krakowie Oddział w Opolu ul. Waryńskiego 1 Budowa sieci energetycznej

Opole, ul. Budowlanych,    dz. nr 866/1, 866/2, 867/2, 1030, 963, 961, 962, k.m. 15; 

dz. nr 879 k.m. 14 obręb Zakrzów

 

wycofanie zgłoszenia

04.02.2016 r.

UAB.6743.1.11.2016.WA 25.01.2016

Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.

45-118 Opole ul. Harcerska 15

Budowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2xDN400/560

ul. Krapkowicka, ul. Spychalskiego

dz. nr 1, 16, 3/3, 4/4, 4/2, 4/5 k.m. 38 obręb Szczepanowice

  24.02.2016 r. brak sprzeciwu
UAB.6743.1.12.2016.UW 25.02.2016

Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.

45-118 Opole ul. Harcerska 15

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów przy ul. Hubala i Pużaka w Opolu - odcinek Brzozowa - Wiejska

Opole, ul. Wiejska, Brzozowa, Pużaka, mjr Hubala

obręb Gosławice k.m.20 dz. nr 1210/2, 1209, 1236

k.m. 16 dz. nr 1014/1, 1014/2, 1015, 1013, 1012

 

28.03.2015 r.

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.13.2016.UW 25.02.2016

Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.

45-118 Opole ul. Harcerska 15

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów przy ul. Hubala i Pużaka w Opolu

Opole, ul. Pużaka, mjr Hubala

dz. nr 1193/7, 1193/8, 1193/16, 1208/7, 1226/13, 1226/9, 1228/6, 1228/10, 1228/15, 1226/14, 1210/2, 1212/1, 1212/2 k.m. 20; dz. nr 1316 k.m. 21 obręb Gosławice

  24.03.2016r. brak sprzeciwu
UAB.6743.1.14.2016.AG 29.02.2016

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.

45-222 Opole

ul. Oleska 64

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Opole,

ul. Wygonowa dz. nr 660/1, 661/1, 659/3 k.m. 12 obręb Gosławice

  03.03.2016 r. brak sprzeciwu
UAB.6743.1.15.2016.HZ 16.03.2016 Haus Roman Prodlik budowa sieci wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami Opole, ul. Cmentarna, dz. nr 14/7, 21/41, 21/29, 21/30, 21/32, 21/34 k.m. 28 obręb Półwieś  

18.04.2016 r.

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.17.2016.AP 24.03.2016

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.

45-222 Opole

ul. Oleska 64

Budowa sieci wodociągowej

Opole, ul. Wspólna,              dz. nr 1/37, 17/1 k.m. 30, obręb Półwieś

 

25.04.2016 r.

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.18.2016.AP 08.04.2016

Arthur Nowara

 

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o dwóch lokalach mieszkalnych Opole dz. nr 1212/69 km. 5 obreb Bierkowice   wycofano wniosek 11.04.2016 r.
UAB.6743.1.19.2016.KM 19.04.2016

Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.

45-118 Opole ul. Harcerska 15

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów wraz z przyłączami przy ul. Hubala 17 w Opolu

Opole, ul. mjr Hubala

obręb Gosławice k.m.20 dz. nr 1193/5, 1193/14, 1243/1

 

24.05.2016 r.

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.22.2016.AP 07.06.2016 ELPO Andrzej Kaczmarczyk Budowa sieci elektroenergetycznego Opole, Pl. Róż 2, dz. nr 84, 83, 85, 92  k.m. 19 obręb opole  

23.07.2016.

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.23.2016.WK 21.06.2016

Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.

45-118 Opole ul. Harcerska 15

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów przy ul. Niemodlińskiej w Opolu Opole ul.Niemodlińska dz. nr 20/9 km.35  

22.07.2016.

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.24.2016.AP 27.06.2016

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Opole Oleska 64

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanałem bocznym

Opole ul. Przedmieście

dz. 1445 Malina

 

27.07.2016

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.25.2016.AZ 15.07.2016 Tauron Dystrybucja S.A. 31-358 Kraków ul. Jasnogórska 11 budowa stacji transformatorowej kontenerowej oraz powiązań kablowych 0,4 kV w ramach przebudowy węzła sieciowego 15/0,4 kV Bierkowice Opole, ul. Bierkowicka, dz. nr 647/58, 652/117  

12.08.2016 r.

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.27.2016.AG 20.09.2016 Tauron Dystrybucja S.A. 31-358 Kraków ul. Jasnogórska 11 Budowa sieci energetycznej n/n Opole, dz. nr 659/3, 660/1, 661/1 km. 12 obr. Gosławice  

20.10.2016 r.

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.28.2016.JP 21.09.2016 Anna i Aleksander Budyłowski

Budynek mieszkalny jednorodzinny                

ul. Oświęcimska, dz. nr 423/4 obręb Grotowice   21.10.2016 r.
UAB.6741.3.2017.WA 17.03.2017 Związek Gmina "Prokado" 46-060 Prószków ul. Kościuszki 23 Budowa sieci wodociagowej spinajacej dz. nr 611/129, 230, 231, 233 km. 4 dz. nr 94 k.m. 3 obręb Wrzoski   10.04.2017 brak sprzeciwu
UAB.6743.1.4.2017.AB 25.04.2017

Leszek Pająk

 

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul. Sienna            dz. nr 496/300 k.m. 5 obręb Chmielowice   17.05.2017 r. brak sprzeciwu
UAB.6743.1.5.2017.WK 28.04.2017 Dorota Ewa Białowicz Budowa budynku mieszklanego jednorodzinnego ul. Górnicza, dz. nr 451 obreb Grotowice   28.06.2017 r. zaświadczenie
UAB.6743.1.6.2017.AB 30.05.2017 Tauron Dystrybucja S.A. budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV wraz z budową złączy ul. Prószkowska dz. nr 1977/197, 1978/197, 1979/197, 1980/197 k.m. 1

21.06.2017

sprzeciw

 
UAB.6743.1.7.2017.WA 07.06.2017

Hongbo Clean Energy Europe Sp. z o.o. 45-372 Opole ul. Technologiczna 2

budowa sieci oświetlenia 0,4 kV dz. nr 5/63 km. 62 obręb Półwieś  

08.06.2017 r. brak sprzeciwu

08.06.2017 r. (zaświadczenie)

UAB.6743.1.8.2017.AB 07.06.2017 Wnergetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. 45-118 Opole ul. Harcerska 15 budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich paramterów

Opole, ul. Cygana

dz. nr 365, 368, 355, 362/5, 364/14, 362/3, 363/4, 364/4, 363/8, 363/12, 363/5, 363/15, 363/17, 363/23 k.m. 6 obręb Zakrzów

 

29.06.2017 r.

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.9.2017.UW 05.06.2017

Jacek Abłażej

 

budowa budynku mieszkalnego jednorodinnego

ul. Popiełuszki 40

dz. nr 49/1, km. 12 obręb Groszowice

  27.06.2017 brak sprzeciwu
UAB.6743.1.10.2017.AP 24.07.2017 Ozimska Sp. z o.o. 40-203 Katowice ul. Roździeńskiego 188C budowa stacji trafo dz. nr 238/3, km. 56 obręb Opole sprzeciw 28.08.2017  
UAB.6743.1.12.2017.KWS 06.09.2017

Jarosław Widera,Wojciech Seibel, Anna Tomczyk, Krzysztof Karoń, Beata i Artur Funek

 

rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej

ul. Gryczana

dz. nr 344/9, 344/19, 346/1 km. 7 obręb Gosławice

344/14, 344/16, 344/19 (dot. przyłączy)

 

25.09.2017 r.

brak sprzeciwu, zaświadczenie

UAB.6743.1.13.2017.AB 14.09.2017 Andrzej Kruk Przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Opole ul.Wiejska 7, dz. nr 929,  k.m. 15, obręb Gosławice 04.10.2017 sprzeciw  
UAB.6743.1.16.2017.AG 20.09.2017 Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV wraz z budowa złączy Opole, ul. Prószkowska, dz. nr: 1977/197,1978/197,1979/197,1980/197 k.m. 1 obręb Winów  

27.09.2017 r.

zaświadczenie

UAB.6743.1.15.2017.AB 19.09.2017 Zbigniew Fidkowski budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Opole, dz. nr 60 k.m. 17 obręb Wójtowa Wieś   11.10.2017.r . brak sprzeciwu
UAB.6743.1.14.2017.WA 18.09.2017 Ozimska Sp. z o.o. 40-203 Katowice ul. Rożdzieńskiego 188c budowa przyłączy leketronenrgetycznych śr. i n/n wraz ze stacją transformatorową

Opole, ul. Ozimska 72a, dz. nr 238/3, km. 56  obręb Opole,

 

zaświadczenie 04.10.2017

 

UAB.6740.1.17.2017.AP 28.09.2017 Tauron Dystrybucja S.A. budowa elektroenergetycznego zasilania kablowego nN Opole, ul. Studzienna dz. nr 514/5, 515/5, 606/5, 619/5, 2479/237 k.m. 1 obręb Czarnowąsy   zaświadczenie 16.10.2017
UAB.6743.1.19.2017.FR 17.10.2017 Jaremi Butryn, Roman Chwaliński rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Aroniowa i ul. Lipcowa w Opolu, dz. nr 1264/21, 179 km. 4 obręb Chmielowice   zaświadczenie 14.11.2017
UAB.6743.756.2017.FR 06.10.2017

Stowarzyszenie Ogrodowe "Nowa Wieś Królewska"

ul. Solskiego 15

45-564 Opole

sieć elektroenergetyczna i wodociągowa wraz z przyłączami Opole, ul. Solskiego 15, dz. nr 4/10, 4/18 km. 75, obręb Nowa Wieś Królewska

06.11.2017

sprzeciw

 
UAB.6743.1.21.2017.JP 09.11.2017 Eneregtyka Cieplna Opolszczyzny S.A. 45-118 Opole ul. Harcerska 15 budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej Opole, ul Wilsona dz. nr 58/15 k.m. 5 obręb Wilsona   27.11.2017 r. zaświadcznie brak sprzeciwu
UAB.6743.1.22.2017.AP 15.11.2017

Tauron Dystrybucja S.A.

31-035 Kraków

ul. Podgórska 25a

Linia Kablowa niskiego napięcia ze złączami kablowymi do budynków wileorodzinnych A i B Opole, ul. Kaliska dz. nr 92/28, 92/27, 92/23, 92/22, 143/3 km. 2 obręb Kolonia Gosławicka   22.11.2017 r. zaświadczenie brak sprzeciwu
UAB.6743.1.23.2017.JP 20.11.2017 Tauron Dystrybucja S.A. w Opolu budowa sieci elektroenergetycznej nN (0,4kV) Opole, ul. Stawowa, ul. Marii Skłodowskiej-Curie, dz. nr 138/12,143/34,143/3,143/5,143/7,143/9,143/11,143/13,143/15,143/17,143/23,143/25,143/27,143/29,143/31,143/33, 33, dz. nr 77 km. 36 obręb Szczepanowice   27.11.2017 r. zaświadczenie brak sprzeciwu
UAB.6743.1.24.2017.MiP 08.12.2017

Tauron Dystrybucja s.A. Oddział w Opolu

45-047 opole

ul. Waryńskiego 1

linia kablowa niskiego napięcia ze złączami kablowymi do budynków wielolokalowych A, B, C - IMW Development ul. Stawowa dz. nr 143/3, 77, 79/17, 79/31, 79/19, 82/2, 83/3, 84/2, 85/4, 85/1, 86/9, 87/10, 195, 196, 197, 198 k.m. 36 obreb Szczepanowice  

11.12.2017 r.

zaświadczenie

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.2.2018.JŚ 10.01.2018

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.

45-222 Opole

ul. Oleska 64

remont studni przepompowni ścieków przy ul. Tęczowej w Opolu wraz z rozbudową infrastruktury technicznej

ul. Tęczowa

dz. nr 100/30, 100/31 k.m. 36 Groszowice

 

31.01.2018 r.

zaświadczenie

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.1.2018.AB 11.01.2018

STABI s.c. J. Gala, K. Gala

45-940 Opole

ul. Ogrodowa 28

budowa sieci wodociągowej przy ul.Broniewskiego w Opolu Opole, ul.Broniewskiego dz. nr 83/1 km.7  

29.01.2018 r.

zaświadczenie

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.3.2018.JP 12.01.2018

Tauron Dystrybucja SA

Kraków Podgrórska 25a

O/Opole

budowa linii kablowej nn do zasilania 4 budynków rekreacji indywidualnej

Opole Oświęcimska/Stalowa

dz. nr 932, 933, 934, 931, 918 Grotowice

 

26.01.2018 r.

zaświadczenie

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.4.2018.WK 18.01.2018

Tauron Dystrybucja SA

Kraków Podgrórska 25a

O/Opole

budowa linii kablowej nn do zasilania 18 budynków jednorodzinnych

Opole ul.Wolności/Zaciszna

dz.nr 2607/125, 2861/275, 2859/275, 2860/275 km. 3; dz. nr 155/69, 229/67 km. 5; dz. nr 330/1 km. 4 obręb Czarnowąsy

 

2018.01.26

zaświadczenie

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.5.2018.WK 18.01.2018

Tauron Dystrybucja SA

Kraków Podgrórska 25a

O/Opole

budowa linii kablowej nn do zasilania 5 budynków jednorodzinnych

Opole ul.Wrocławska

dz.nr 353/4 km. 3 obręb Wrzoski

 

2018.01.26

zaświadczenie

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.6.2018.WK 18.01.2018

Tauron Dystrybucja SA

Kraków Podgrórska 25a

O/Opole

budowa linii kablowej nn do zasilania 10 budynków jednorodzinnych

Opole ul.Wrocławska

dz.nr 353/4, 363/4 km. 3 obręb Wrzoski

 

2018.01.26

zaświadczenie

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.7.2018.WA 26.01.2018

Magdalena Guła

Opole

budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego

Opole ul.Domańskiego

dz.nr 89/6 km.26

 

2018.02.14

zaświadczenie

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.8.2018.KM 09.02.2018

Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

45-118 Opole

Harcerska 15

budowa osiedlowej sieci cieplnej wysokich parametrów i przyłączy cieplnych

Opole ul. Chabrów

dz. nr 2/4, 3/4, 1/42, 1/44 km. 19 o.Opole

02.03.2018 r. dec. umorzenie (wycofanie wniosku)

 
UAB.6743.1.9.2018.KWS 16.02.2018

Tauron Dystrybucja SA

Kraków Podgrórska 25a

O/Opole

budowa linii kablowej nn do zasilania 4 budynków jednorodzinnych w 2 lokalami mieszkalnymi

Opole ul. Wiejska

dz. nr 969, 968/4, 924/3, 957/2 km. 15 o.Gosławice

 

2018.03.12

zaświadczenie

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.10.2018.KM 23.03.2018 Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. OPOLE ul.Harcerska 15 budowa osiedlowej sieci cieplnej wysokich parametrów przy ul.Chabrów w Opolu

Opole ul.Chabrów

dz. nr 2/4, 3/4, 1/42, 1/44 k.m. 19 o.Opole

 

2018.04.03

zaświadczenie

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.11.2018.AB 27.03.2018

Tauron Dystrybucja SA

O/Opole

budowa sieci kablowej nn do zasilania budynków mieszkalnych

Chmielowice ul.Róży Wiatrów

525/42, 600/64, 602/64, 85, 594/64, 595/64, 596/64, 597/64, 598/64, 599/64, 601/64 km.3

 

2018.04.27

zaświadczenie

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.13.2018.AB 09.04.2018 "W&W" Waszkiewicz Sp. J. Opole ul.Stanisławowska 9 budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, deszczowej przy ul.Wiejskiej 41 w Opolu

Opole, Wiejska 41

dz. nr 924/3, 957/2 km. 15 Gosławice

 

2018.04.17

zaświadczenie

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.14.2018.MF 13.04.2018 Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. OPOLE ul.Harcerska 15 budowa osiedlowej sieci cieplnej przy ul.Bzów, Jaśminów w Opolu

Opole ul.Bzów, Jaśminów

dz. nr 39/34, 39/36 k.m. 19 o.Opole

 

2018.04.25

zaświadczenie

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.15.2018.AB 27.04.2018 Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. OPOLE ul.Harcerska 15 budowa osiedlowej sieci cieplnej przy ul.Tatrzańskiej, Karpackiej w Opolu

Opole ul.Tatrzańska, Karpacka

dz. bud. na arkuszu 20 obręb Opole

 

2018.05.09

zaświadczenie

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.16.2018.MF 30.05.2018

Tauron Dystrybucja SA

Kraków Podgrórska 25a

O/Opole

budowa linii kablowej nn zasilanie 3 budynków jednorodzinnych

Opole ul.Śliczna

dz. nr 612/56, 555/56, 554/56, 553/56

km. 3 o.Chmielowice

 

2018.06.01

zaświadczenie

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.17.2018.AG 28.05.2018

Agata Bober

Opole

budowa sieci wodociągowej

 

w Opolu przy ul.Pąsowej

dz. nr 514/113, 515/113 o.Wrzoski

 

2018.06.11

zaświadczenie

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.18.2018.AG 01.06.2018

Sebastian Szaforz

Opole

budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego wraz z przyłączami

Opole, ul.Adama

dz. nr 1671

o. Malina

 

2018.06.14

zaświadczenie

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.20.2018.MF 06.06.2018

Uniwersytecki Szpital Kliniczny

Opole Al.W.Witosa 26

budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z siecią zasilania 15kV i siecią nn

Opole

ul.W.Witosa 26

dz. nr 57/4, 64, 65, 66/3, 69, 70, 74/3, 75/3, 76, 59/3 km. 2

o. Kol. Gosławicka

 

2018.06.19

zaświadczenie

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.21.2018.UW 18.06.2018  Wellma Investment Sp. z o.o. Sp. kom. ul. Nowogródzka 24 Opole budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dz. nr 659/3, 661/2, 660/2, 978, 976, 975, 974, 973, 972, 971, 965, 945, 943 k.m. 12 obręb Gosławice

Wycofano zgłoszenie 19.07.2018 decyzja umarzająca 20.007.2018

 
UAB.6743.1.22.2018.MF 06.07.2018

Henryk Labisz DACHER

Opole

rozbudowa sieci wod-kan. z przyłączami

Opole ul.Tęczowa

dz. nr 69/4, 100/4, 103/14, 104/30

km. 36 o.Szczepanowice

 

2018.07.11

zaświadczenie

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.23.2018.WK 10.07.2018

Tauron Dystrybucja SA

Kraków Podgrórska 25a

O/Opole

budowa linii kablowej nn do zasilania 7 budynków mieszkalnych, jednorodzinnych z 2 lokalami mieszkalnymi + administracja

Opole ul.Tęczowa

dz. nr 99/1, 199, 100/31, 100/30

km. 36 o.Szczepanowice

 

2018.07.20

zaświadczenie

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.24.2018.JP 12.07.2018

Sabina Ofiera

OPOLE

nadbudowa, przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Opole Groszowice

ul. E. Smolki

dz. nr 6 km. 17

  06.08.2018 r. zaświadczenie
UAB.6743.1.25.2018.UW 25.07.2018 Wellma Investment Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, 45-316 Opole budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej                               wraz z przyłączami dla osiedla domków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej dz. nr  659/3, 943, 945, 965, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026,  1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045 k.m. 12, obręb Gosławice w Opolu.  

2018.07.31

zaświadczenie

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.26.2018.FR 25.07.2018

Tauron Dystrybucja SA

Kraków Podgrórska 25a

O/Opole

ułożenie kabla 0,4 kV oraz ustawienie złączy pomiarowych

Opole Grudzice km.3

dz. nr 2665/2, 2665/12, 2688/3, 2688/5, 2688/6,2688/7, 2688/8

 

06.08.2018 zaświadczenie

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.28.2018.JP 31.08.2018

Tauron Dystrybucja SA

Kraków Podgrórska 25a

O/Opole

budowa linii kablowej nN do zasilania 9 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej Opole, ul. Żytomierska dz. nr 597, 204/6, 1068/3, 1069/8, 1069/16, 1069/15, 1069/14, 1069/13 k.m. 2 obręb Gosławice  

11.09.2018

zaświadczenie brak sprzeciwu

UAB.6743.1.29.2018.JP 26.09.2018 WODGAZ sp. J. Arkadiusz Kosentka, Aleksandra Michalska 45-802 Opole ul. Partyzancka 54A budowa sieci kanalizacji sanitarnej Opole, ul. Partyzancka, dz. nr 52/19, 52/22, 52/24 k.m. 7 obręb Pólwieś  

02.10.2018

zaświadczenie brak sprzeciwu

UAB.6743.1.30.2018.JP 28.09.2018 Celina Papała Budowa sieci wod-kan. z przyłączami

Opole, ul. Słoneczna

dz. nr 121/4, 187/1, 111 k.m. 33 obręb Szczepanowice

 

05.10.2018

zaświadczenie brak sprzeciwu

UAB.6743.1.31.2018.WK 22.10.2018

A. J. Trembacz

M. B. Kasperkiewicz

J. A. Buczarscy

M. Bogdan

Rozbudowa sieci wody i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami

Opole ul.Skłodowskiej-Curie

dz. nr 144, 132/8, 132/17, 132/14, 132/12, 132/13, 132/15, 132/16 km.33

Szczepanowice

 

29.11.2018 zaświadczenie

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.32.2018.MF 22.10.2018

Tauron Dystrybucja SA

Kraków Podgrórska 25a

O/Opole

budowa linii kablowej nN do zasilania 6 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej

Opole ul.Żytomierska

dz. 1069/8, 1070/7, 1070/8, 1071/15, 1071/18, 1071/17 km.17 Gosławice

 

31.10.2018

zaświadczenie brak sprzeciwu

UAB.6743.1.33.2018.MF 22.10.2018

Tauron Dystrybucja SA

Kraków Podgrórska 25a

O/Opole

budowa linii kablowej nN do zasilania obiektu magazynowego sieci AGATA S.A.

Opole ul.Zielonogórska

dz. 88/80, 98, 88/176 km. 57 o. Opole

 

31.10.2018

zaświadczenie brak sprzeciwu

UAB.6743.1.34.2018.MF 19.09.2018

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.

45-222 Opole

ul. Oleska 64

budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dz. 340/10, 340/15, 340/19, 340/9, 340/13, 340/2, 348 km.6 Zakrzów  

02.10.2018

zaświadczenie brak sprzeciwu

UAB.6743.1.37.2018.MF 09.11.2018

KWKM Paweł Kozłowski, Łukasz Mróz s.c.

45-267 Opole

ul. Roweckiego 11G/1

rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr 65/6,66/9,100/4 k.m. 36 obręb Szczepanowice  

19.11.2018

zaświadczenie brak sprzeciwu

UAB.6743.1.38.2018.MiP 14.11.2018 Małgorzata Glombik przebudowa budynku przy ul. Zielonej 19/2 dz. nr 112/2 obręb NWK wycofane zgłoszenie 29.11.2018  
UAB.6743.1.39.2018.MF 03.12.2018 Tadeusz Kraczkowski przebudowa budynku garażu w Opolu przy ul. G. Zapolskiej 18 dn. nr 51/1 km. 54 o.Opole  

07.01.2019

decyzja sprzeciw

UAB.6743.1.40.2018.WK 04.12.2018

Tauron Dystrybucja SA

Kraków Podgrórska 25a

O/Opole

budowa linii kablowej nN do zasilania 15 domów jednorodzinnych

Opole

dz. 696/131, 711/152 km. 4 o. Wrzoski

 

20.12.2018

zaświadczenie brak sprzeciwu

UAB.6743.1.41.2018.WK 04.12.2018

Tauron Dystrybucja SA

Kraków Podgrórska 25a

O/Opole

budowa linii kablowej nN do zasilania 4 domów jednorodzinnych dwulokalowych

Opole

ul.Partyzancka

dz. 57/11, 42/7, 63/3, 100/4, 63/2, 63/1, 101 km. 8;

dz. 52/5, 52/22, 52/24, 132, 131, 130, 129 kn. 7o. Półwieś

 

20.12.2018

zaświadczenie brak sprzeciwu

UAB.6743.1.41.2018.AB 20.12.2018

Tauron Dystrybucja SA

Kraków Podgrórska 25a

O/Opole

budowa linii kablowej nN do zasilania 3 budynków wielolokalowych

Opole

ul.Górna

dz. 655/203, 653/1, 652 km. 12

dz. 637/8, 637/7, 638/6, 639/5, 640/5, 636/6, 636/2, 636/1, 635/1, 634/1, 634/2 km. 11 o. Gosławice

 

03.01.2018

zaświadczenie brak sprzeciwu

UAB.6743.1.1.2019.MF 17.01.2019

CD Invest sp. z o.o.

Warszawa, ul. Marszałkowska 111

budowa stacji transformatorowej S=2=371 wraz z powiązaniami kablowymi SN i nn

Opole, ul. Krakowska

dz. 33/2 k.m. 49 obręb Opole

 

28.02.2019 r.

zaświadczenie

UAB.6743.1.2.2019.KM 29.01.2019

PG Inwestycje Piechota, Gradowski sp.j.

Opole, ul. Krapkowicka 8A

budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do projektowanych budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej

 

ul. Wyspiańskiego, dz. 2665/12, 2688/3, 2688/4, 2688/5, 2688/6, 2688/7, 2688/8, 2688/2 k.m. 3 obręb Grudzice   13.02.2019 r. zaświadczenie
UAB.6743.1.1.2019.MF 17.01.2019

CD Invest Spółka z o.o.

Warszawa ul. Marszałkowska 111

budowa stacji transformatorowej S=2=371 wraz z powiązaniami kablowymi SN i nn przy ul. Krakowskiej w Opolu na dz. nr 33/2 k.m. 49 obręb Opole.

 

dz. nr 33/2 k.m. 49 obręb Opole   zaświadczenie z dnia 28.02.2019 r.
UAB.6743.1.5.2019.MiP 05.03.2019

Danuta Troszczyńska

Przebudowa tarasu oraz budowa nowego tarasu przy ul. Irysów 1 dz. 100, k.m. 19 obręb Opole   wycofanie wniosku w dniu 22.03.2019
UAB.6743.1.6.2019.AB 10.04.2019 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Budowa linii kablowej nN do zasilania 13 domów jednorodzinnych z dwoma lokalami mieszkalnymi w zabudowie szeregowej dz. 85/1,2617/2,2617/6 k.m. 9 obręb Grudzice  

Zaświadczenie z dnia 15.04.2019 r.

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.10.2019.WK 21.05.2019 Tauron Dystrybucja S.A. budowa sieci  kablowej nN przy ul. Róży Wiatrów

dz. nr 812/64, 813/64, 875/64, 876/64, 877/64, 878/64, 879/64, 880/64 k.m. 3

  17.06.2019 r. zaświadczenie
UAB.6743.1.11.2019.WK 21.05.2019 Tauron Dystrybucja S.A. budowa sieci  kablowej nN przy ul. Róży Wiatrów

 dz. nr 392/42, 85, 785/64, 778/64, 784/64, 783/64, 781/64, 780/64, 779/64, 774/64, 775/64, 776/64, 777/64, 778/64, 813/64, 814/64 k.m. 3 obręb Chmielowice

  17.06.2019 r. zaświadczenie
UAB.6743.1.14.2019.AB 30.05.2019 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Budowa linii kablowej nN do zasilania 3 budynków z czterema lokalami mieszkalnymi przy ul. Jana Cybisa dz. 7 k.m. 10, dz. 1024/7, 1023/6 k.m. 1 obręb Grudzice  

04.06.2019

zaświadczenie

UAB.6743.1.15.2019.KWS 04.06.2019 Tauron Dystrybucja S.A. budowa linii kablowej nN do zasilania 14 domów jednorodzinnych z dwoma lokalami mieszkalnymi Aleja Goździkowa dz. nr 723/42, 724/42, 725/42, 726/42, 727/42, 728/42, 729/42, 730/42, 734/42, 735/42, 736/42, 737/42, 738/42, 739/42, 740/42, 742/42 k.m. 3 obręb Chmielowice   13.06.2019 zaświadczenie
UAB.6743.1.17.2019.MK 03-07-2019 ELPO Kaczmarczyk Andrzej budowa linii kablowej nN do dwóch budynków wielokalowych i budynku garażu obręb Gosławice k.m. 17, dz. 1104/14,1104/16,1104/17, k.m. 18 dz. 1109/26,1110/15,1111/15,1115/6,1116/9,1115/12,1111/7,1134/1  

09.07.2019

zaświadczenie

UAB.6743.1.18.2019.MK 04-07-2019 Tauron Dystrybucja S.A. budowa linii kablowej 0,4kV do budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej dz. 1313/28,1314/6,1314/3 k.m. 12, obręb Bierkowice  

09.07.2019.

zaświadczenie

UAB.6743.1.19.2019.MK 12-07.2019 Marcin Krol, Dariusz Pyka budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Dworskiej 138  dz. 12, 13/6 k.m. 37 obręb Szczepanowice  

23.07.2019

zaświadczenie

UAB.6743.1.20.2019.AB 08.07.2019 Anna Ulbrich przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul. Oliwkowa 32 dz. 590/91 k.m. 4 obręb Chmielowice  

05.08.2019

zaświadczenie

UAB.6743.1.21.2019.AG 17.07.2019 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa lini kablowej nN do budynku wielolokalowego przy ul. Oleska dz. 135/3,137,159,160/2,140/5,140/6,140/7 k.m. 21 obręb Opole    
UAB.6743.1.22.2019.AB 01.08.2019 Wiesława Biernacka Budowa schodów zewnętrznych i zadaszonego tarasu przy budynku mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym dz. 55/8 k.m. 5 obręb Kolonia Gosławicka    
UAB.6743.1.23.2019.KJ 30.07.2019 Politechnika Opolska Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/04 kV do zasilania obiektów kampusu II PO Szczepanowice dz. 6/3,6/9,6/11  

28.08.2019

decyzja sprzeciw

UAB.6743.1.24.2019.JP 07.08.2019 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa linii kablowej nN do zasilania 10 domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej z dwoma lokalami mieszkalnymi oraz 6 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej Nowa Wieś Królewska, dz. 66/3,66/21,126 k.m. 72  

23.08.2019

wycofanie wniosku

UAB.6743.1.25.2019.MiP 31.07.2019 Polska Spółka Gazownictwa

Budowa gazociagu śr/c De63 i 12 przyłączy gazu śr/c De25 do szafek gazowych naściennych dla potrzeb budynków mieszkalnych przy ul. Jana Cybisa w Opolu

 

dz. nr 1023/6, 1024/7, k.m. 1, obręb Grudzice oraz dz. nr 7, k.m. 10, obręb Grudzice  

14.08.2019

zaświadczenie

 

UAB.6743.1.26.2019.MK 27-08-2019 Polska Spółka Gazownictwa Budowa sieci gazowej ś/c Dn63 PE na ul. Torowej w Opolu 4/70,2/15,2/14,2/9 NWK    
UAB.6743.1.27.2019.MK 16-09-2019 Politechnika Opolska Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/04 kV do zasilania obiektów kampusu II PO 6/9 k.m. 39 obręb Szczepanowice  

16.10.2019

zaświdczenie

UAB.6743.1.28.2019.JP 17.09.2019 AUTO LELLEK GROUP Sp.z o.o. Sp.k. Budowa stacji transformatorowej przy ul. Opolskiej 2c dz. 1148/202 k.m. 4 obręb Sławice  

07.10.2019

zaświadczenie

UAB.6743.1.29.2019.KWS 19.09.2019 Tauron Dystrybucja S.A. budowa linii kablowej nN do zasilania budynków mieszkalnych dz. nr 104, 95/5, 170, 93/22, 92/23, 88/15, 88/18, 87/18, 87/16, 87/15, 86/12, 86/11, 86/13, 86/14 k.m. 3 obręb Kolonia Gosławicka   30.09.2019 r. zaświadczenie
UAB.6743.1.30.2019.JP 30.09.2019 Tauron Dystrybucja S.A. budowa linii kablowej nN do zasilania budynków przy ul. Bolka II dz. 66/3,66/21,126 k.m. 72 obręb NWK  

08.10.2019 r.

zaświadczenie

UAB.6743.1.31.2019.UW 02.10.2019

Orange Polska

S. A.

budowa sieci telekomunikacyjnej w dzielnicy Kolonia Goslawicka

ul. Borówkowa, Suchoborska, Poprzeczna, Kręta, Obrońców Pokoju

dz. nr 478/1, 554/1, 546/1, 518/1, 548, 543 k.m. 6; 266/10, 283/3, 266/2, 294 k.m. 8; 137/5, 138/2, 121 k.m. 5 obręb Kolonia Gosławicka 

  zaświadczenie 04.11.2019 r.
UAB.6743.1.33.2019.KJ 18-10-2019 Tauron Dystrybucja S.A. budowa linii kablowej nN do czterech domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej przy ul. Wrocławskiej-Sobótki dz. 1381/1,121,1381/2,1382/2,1385/2 k.m. 13 obręb Bierkowice    
UAB.6743.1.33.2019.KJ 18-10-2019 Wodociągi i Kanalizacja przebudowa kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej przy ul. Ozimskiej dz. 46,45 k.m. 48 obręb Opole  

zaświadczenie

04-11-2019

Nazwa dokumentu: Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
Podmiot udostępniający: Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Osoba, która wytworzyła informację: Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Osoba, która odpowiada za treść: Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Osoba, która wprowadzała dane: Martyna Garcorz
Data wytworzenia informacji: 2015-05-19 14:04:16
Data udostępnienia informacji: 2015-05-19 14:04:16
Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-05 13:45:28

Wersja do wydruku...

corner   corner