logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


             KW.1711.0002.2015

                   Opole,  25 luty 2015  r.

 

PROTOKÓŁ KONTROLI  NR 1/2015

 

Jednostka kontrolowana

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Opolu

Nazwa organu sprawującego nadzór

Prezydent Miasta Opola

 

Termin przeprowadzenia kontroli

od 15 stycznia do 20 lutego  2015 r.

 

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

Jacek Spadło – inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej

Tadeusz Lech - główny specjalista w

Wydziale Kontroli Wewnętrznej

Przedmiot kontroli

Prawidłowość zatrudniania i zwalniania pracowników oraz ustalania wynagrodzeń, gospodarowanie ZFŚS, prowadzenie gospodarki kasowej, gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania

 

Okres objęty kontrolą

                       2014 r.

 

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

    Katarzyna Zimoch – dyrektor

 

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:

Katarzyna Zimoch – dyrektor,

Małgorzata  Szwedowska - główna księgowa,

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)- starszy specjalista do spraw kadr i spraw kancelaryjnych,

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)- kierownik obiektu

 

      

Podstawy prawne:

 

    1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych  (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

 

 1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z  2013 r., poz. 330 z późn. zm.).

 

 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 592, z późn. zm.).

 

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z  2014 r., poz. 1202).

 

 1. Kodeks pracy.

 

 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ((tekst jednolity Dz. U. z  2014 r., poz. 191).

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005r., Nr 22, poz. 181 z późn. zm.).

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 czerwca 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2014r, poz. 922).

 

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jednolity, Dz.U. z 2013r. poz. 1050).

 

 1. Uchwała Nr XLVII/500/09 Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 2009r. w sprawie regulaminu, określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy , za wysługę lat, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

 

 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. nr 43, poz.349).

 

Cel kontroli

 

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości:

- postępowania w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników oraz ustalania wynagrodzeń,

- gospodarowania ZFŚS,

- prowadzenia gospodarki kasowej,

- gospodarowania drukami ścisłego zarachowania.

 

Metodyka przeprowadzenia kontroli

 

w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników oraz ustalania wynagrodzeń

 

Ustalono stan zatrudnienia pracowników w jednostce na dzień 31.12.2013r. oraz osoby przyjęte do pracy w 2014r. oraz osoby, z którymi rozwiązano stosunek pracy w 2014r. Sprawdzono zgodność nawiązania i rozwiązania stosunku pracy z odpowiednimi przepisami. Ponadto sprawdzono prawidłowość naliczenia poszczególnych składników wynagrodzeń i zastosowanych kategorii zaszeregowania poprzez porównanie przyznanych składników z odpowiednimi przepisami dotyczącymi określonych grup zawodowych.

w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami ZFŚS

 

Kontrolą objęto wpływy i wydatki funduszu w 2014r. Zapoznano się z organizacją gospodarki środkami ZFŚS oraz z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Sprawdzono prawidłowość poszczególnych zapisów regulaminu pod kątem ich zgodności  z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Na podstawie ewidencji księgowej (konto135, strona Wn) oraz wyciągów bankowych ustalono źródła i kwoty wszystkich wpływów środków pieniężnych na rachunek funduszu socjalnego. Sprawdzono prawidłowość dokonywania odpisów i terminowość ich przekazywania na rachunek bankowy.

Na podstawie ewidencji księgowej ustalono rodzaje i kwoty poszczególnych wydatków z funduszu (konto135, strona Ma).

Sprawdzono oryginały dokumentów stanowiących podstawę danego rodzaju świadczenia lub innego wydatku oraz porównano je z ewidencją księgową i z przelewami bankowymi.

Dokonano analizy dokumentacji księgowej i innej dotyczącej przyznanych świadczeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem i ustawą, w tym w szczególności w zakresie:

- wymaganej dokumentacji,

- czy dokumenty zostały zatwierdzone do wypłaty i podpisane przez upoważnione osoby,

- kwoty przyznanego świadczenia,

- podpisów kierownika jednostki,

- zgodności przyznanego świadczenia z kwotą wypłaconą i z ewidencją księgową,

- zgodności z przyjętym kryterium,

- zgodności zapisów na koncie 135 Rachunek „ZFŚS” z wyciągiem bankowym.

 

w zakresie prowadzenia gospodarki kasowej

 

Zapoznano się z organizacją gospodarki kasowej. Sprawdzono czy jest wyznaczona osoba odpowiedzialna za prowadzenie kasy i czy złożyła ona oświadczenie o odpowiedzialności materialnej. Ustalono sposób przechowywania gotówki i sprawdzono czy jest zapewniona należyta ochrona wartości pieniężnych przed zniszczeniem, utratą lub zaginięciem. Sprawdzono czy jednostka posiada opracowane przepisy wewnętrzne regulujące gospodarkę kasową i gospodarkę drukami ścisłego zarachowania oraz czy przepisy te w praktyce są przestrzegane. Ustalono dla jakich rachunków prowadzone są raporty kasowe. Wyrywkową kontrolą objęto raporty kasowe sporządzone w IV kwartale dla wydzielonego rachunku dochodów. W szczególności sprawdzono:

- częstotliwość sporządzania raportów kasowych,

- terminy sporządzania raportów kasowych i przekazywania ich do księgowania,

- ciągłość sald między kolejnymi raportami kasowymi,

- na podstawie jakich dowodów źródłowych dokonywane są wpłaty i wypłaty gotówki,

- zgodność zapisów na raportach z ewidencją księgową i dowodami źródłowymi,

- zgodność na koniec danego okresu sprawozdawczego zapisów na koncie 101 „Kasa” z saldem raportów kasowych,

- czy na koniec roku sporządzono inwentaryzację środków pieniężnych.

 

w zakresie druków ścisłego zarachowania

 

Sprawdzono czy jednostka posiada opracowane przepisy wewnętrzne regulujące gospodarkę drukami ścisłego zarachowania oraz czy przepisy te w praktyce są przestrzegane. Zapoznano się z organizacją gospodarowania drukami ścisłego zarachowania w jednostce. Ustalono rodzaje druków ścisłego zarachowania, sprawdzono ewidencję druków. Zapoznano się ze sposobem pobierania i rozliczania druków. Wyrywkową kontrolą objęto druki Kw wydane kasjerce w dniu 27.10.2014 r. W szczególności sprawdzono ciągłość numeracji dowodów oraz czy wykorzystane druki znajdują się w dokumentacji księgowej.

 

 Kryteria

 

 1.  Zgodnie z art. 1 ust 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - ustawa określa zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej „Funduszem”, i zasady gospodarowania środkami tego Funduszu, przeznaczonego na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przed-szkolnego.

 

2. Zgodnie z art. 2 pkt. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - działalność socjalna to usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

 

3.  Zgodnie z art. 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych –

 - Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych.

 - Wysokość odpisu podstawowego, o którym mowa w ust. 1, wynosi na jednego zatrudnionego, z zastrzeżeniem ust. 2a i 3, 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

- Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika młodocianego wynosi w pierwszym roku nauki 5%, w drugim roku nauki 6%, a w trzecim roku nauki7% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2.

-  Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze - w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych, wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2.

-  Wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2, na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

-  Pracodawcy sprawujący opiekę socjalną nad emerytami i rencistami, w tym także ze zlikwidowanych zakładów pracy, mogą zwiększyć Fundusz o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2, na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do tej opieki.

 

 4. Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych:

 - przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od  sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

- zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu, z uwzględnieniem ust. 1, oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie ustalanym zgodnie z art. 27 ust. 1 albo z art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych.

 

5. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym.

 

6. Zgodnie z art. 10 ustawy o rachunkowości - Jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości.

 

7. Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - podstawę naliczania odpisu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, zwanej dalej "ustawą", stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba zatrudnionych u pracodawcy, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych, obejmująca pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy).

 

8. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych - Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, jest otwarty i konkurencyjny.

 

9. Zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o pracownikach samorządowych - Wolnym stanowiskiem urzędniczym, w tym wolnym kierowniczym stanowiskiem urzędniczym, jest stanowisko, na które, zgodnie z przepisami ustawy albo w drodze porozumienia, nie został przeniesiony pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, posiadający kwalifikacje wymagane na danym stanowisku lub nie został przeprowadzony na to stanowisko nabór albo na którym mimo przeprowadzonego naboru nie został zatrudniony pracownik.

Nie wymaga przeprowadzenia naboru zatrudnienie osoby na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego.

 

10. Zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o pracownikach samorządowych - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, oraz o naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.2), zwanym dalej „Biuletynem”, oraz na tablicy informacyjnej w jednostce, w której jest prowadzony nabór.

 

11. Zgodnie z art. 29 § 1 ustawy Kodeks pracy - Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

1) rodzaj pracy;

2) miejsce wykonywania pracy;

3) wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia;

4) wymiar czasu pracy;

5) termin rozpoczęcia pracy.

 

12. Zgodnie z art. 30 § 1 ustawy Kodeks pracy - Umowa o pracę rozwiązuje się:

1) na mocy porozumienia stron;

2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem);

3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia);

4) z upływem czasu, na który była zawarta;

5) z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

 

13. Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy Karty Nauczyciela - Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat, w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.

 

14. Zgodnie z § 7 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. – do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

 

15. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 czerwca 2014r. - Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym (fragment):

 

Poziom wykształcenia

Stopnie awansu zawodowego

 

nauczyciel stażysta

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel mianowany

nauczyciel dyplomowany

1

Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym

2265

 2331

 2647

 3109

           

 

16. Zgodnie z § 3 ust. 1, 2 i 3 uchwały Nr XLVII/500/09 Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 2009r. – 1.Dodatek motywacyjny jest przyznawany w zależności od osiąganych wyników i jakości pracy nauczyciela.

2. Pulę środków na dodatki motywacyjne tworzy się:

1) dla nauczycieli, w wysokości nie mniejszej niż 5% ogólnej sumy wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli danej szkoły, z wyłączeniem wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli prowadzących kształcenie zawodowe oraz wynagrodzenia zasadniczego dyrektora szkoły,

2) dla nauczycieli prowadzących kształcenie zawodowe w danej szkole, w wysokości nie mniejszej niż 10 % ogólnej sumy ich wynagrodzeń zasadniczych,

3) dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły, w wysokości nie mniejszej niż 20% ogólnej sumy ich wynagrodzeń zasadniczych.

3. Wysokość dodatku motywacyjnego nauczyciela nie może być wyższa niż 20% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego, a nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora, nie może być wyższa niż 50% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.

 

17. Zgodnie z § 4 ust. 1 uchwały Nr XLVII/500/09 Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 2009r. - Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, wicedyrektora szkoły lub inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, a także innym nauczycielom z tytułu sprawowania funkcji doradcy metodycznego lub nauczyciela – konsultanta, bądź powierzenia im wychowawstwa klasy, oddziału w przedszkolu, bez względu na jego stopień awansu zawodowego, w wysokości określonej w tabeli.

 

18. Zgodnie z § 5 ust. 1 uchwały Nr XLVII/500/09 Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 2009r. - Za pracę w trudnych warunkach przysługuje dodatek w wysokości:

1) za zajęcia dydaktyczne w szkołach (oddziałach) przysposabiających do pracy zawodowej – 1 zł za godzinę zajęć,

2) za zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim – 4 zł za godzinę zajęć,

3) za zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w specjalnych przedszkolach (oddziałach), szkołach (oddziałach) specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego – 4 zł za godzinę zajęć,

4) za zajęcia dydaktyczne w klasach łączonych w szkołach podstawowych – 3 zł za godzinę zajęć,

5) za zajęcia dydaktyczne w szkołach, w których zajęcia są prowadzone dwujęzycznie oraz przez nauczycieli danego języka obcego w oddziałach dwujęzycznych – 8 zł za godzinę zajęć,

6) za zajęcia dydaktyczne w szkołach w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 5 zł za godzinę zajęć,

7) za zajęcia wychowawcze prowadzone bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 7 zł za godzinę zajęć,

8) za badania psychologiczne i pedagogiczne, w tym badania logopedyczne, udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży w poradniach psychologiczno - pedagogicznych – 1 zł za godzinę zajęć,

9) za zajęcia praktycznej nauki zawodu w szkołach specjalnych – 4 zł za godzinę zajęć.

 

USTALENIA KONTROLI

 

W zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników

 

Stan zatrudnienia pracowników ogółem w jednostce na dzień 31.12.2013 r. wynosił 49 osób na 22,90 etatach, w tym 39 pracowników pedagogicznych na 16,65 etatach oraz 10 pracowników niepedagogicznych na 6,25 etatach (akta kontroli Nr 15/1/I/1). Szczegółowe dane dotyczące stanu zatrudnienia w poszczególnych grupach zawodowych na dzień 31.12.2013 r. przedstawiają poniższe tabele:

 

                                   Pracownicy pedagogiczni

 

 

L.p.

Stopień awansu

Liczba etatów

Liczba osób

1.

nauczyciel dyplomowany

9,85

19

2.

nauczyciel mianowany

4,59

12

3.

nauczyciel kontraktowy

1,55

5

4.

nauczyciel stażysta

0,66

3

 

Razem:

16,65

39

 

 

Z powyższej tabeli wynika, że wśród pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostce na dzień 31.12.2013 r. najwięcej było nauczycieli dyplomowanych.

 

                                  Pracownicy niepedagogiczni

 

 

L.p.

Grupa zawodowa

Liczba etatów

Liczba osób

1.

administracja

3,75

5

2.

obsługa

        2,5

5

 

Razem:

6,25

10

 

 

w zakresie zatrudniania pracowników pedagogicznych i ustalania wynagrodzeń

 

W 2014r. przyjęto do pracy 35 osób, w tym 31 pracowników pedagogicznych (akta kontroli Nr 15/1/I/2-4).

W grupie pracowników pedagogicznych przyjęcia dotyczyły nauczycieli WF w wymiarze od 1/18 do 13/18 na czas określony do końca roku szkolnego tj. do 26.06.2015 r. Przyjęto:

- 14 nauczycieli dyplomowanych, wynagrodzenie zasadnicze od kwoty (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zł,

- 11 nauczycieli mianowanych, wynagrodzenie zasadnicze od kwoty (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zł,

-   2 nauczycieli kontraktowych, wynagrodzenie zasadnicze od kwoty (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zł,

-   4 nauczycieli stażystów, wynagrodzenie zasadnicze od kwoty (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zł.

W każdym przypadku wysokość przyznanego wynagrodzenia zasadniczego była zgodna z obowiązującym od 01.09.2014 r. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 czerwca 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy.

Oprócz wynagrodzenia zasadniczego przyjętym nauczycielom przyznano:

- 24 dodatki motywacyjne w kwotach od  (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zł,

- 21 dodatków stażowych w wysokości od (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)wynagrodzenia zasadniczego.

Wysokość przyznanych dodatków motywacyjnych była zgodna z uchwałą Nr XLVII/500/09 Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 2009r. w sprawie regulaminu, określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy , za wysługę lat, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

W powyższych przypadkach jednostka nie miała obowiązku przeprowadzać naboru kandydatów, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, ponieważ nabór nie był dokonywany na stanowiska urzędnicze, o których mowa w załącznikach do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

 

w zakresie zatrudniania pracowników niepedagogicznych i ustalania wynagrodzeń

 

W 2014r. przyjęto do pracy 4 pracowników niepedagogicznych, w tym 3 sprzątaczki w wymiarze ¼ etatu, w ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)oraz specjalistę ds. organizacyjnych i informatycznych w wymiarze ½ etatu, w (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)(akta kontroli Nr 15/1/I/2). Ze wszystkimi osobami zostały zawarte umowy na czas określony. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego zatrudnionym pracownikom przyznano premie regulaminowe w wysokości(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.). Ponadto pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku specjalisty ds. organizacyjnych i informatycznych(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.). W związku z tym, iż stanowisko to jest stanowiskiem urzędniczym przeprowadzono procedurę naboru. W dniu 11.07.2014 r. informacje o naborze przekazano do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola celem dalszego postępowania. Z badanej dokumentacji wynika, że złożono 5 ofert, z tego 4 oferty spełniały wymagania formalne. Ze wszystkimi osobami przeprowadzono rozmowy, w wyniku których wybrano osobę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów. Z przeprowadzonego naboru sporządzono protokół z dnia 01.08.2014 r. Informację o wyniku naboru przekazano do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola celem umieszczenia w BIP.

 

w zakresie zwalniania pracowników pedagogicznych

 

W 2014r. w kontrolowanej jednostce rozwiązano stosunek pracy łącznie z 33 osobami, w tym z 30 pracownikami pedagogicznymi (akta kontroli Nr 15/1/I/5-8).

Wszyscy pracownicy pedagogiczni byli nauczycielami WF, z którymi zawarto umowy we wrześniu lub październiku 2013 r. na czas określony, (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).

 

w zakresie zwalniania pracowników niepedagogicznych

W 2014r. w kontrolowanej jednostce (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych -zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określił pracodawca w regulaminie uzgodnionym ze związkami zawodowymi. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu Regulamin uzależnia od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.

W 2014r. jednostka posiadała 4 rachunki  bankowe w Banku Millennium SA:

- rachunek bieżący,

- rachunek ZFŚS,

- rachunek wydzielonego rachunku dochodów,

- rachunek sum depozytowych.

Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym nr 321160 2202 0000 0002 1578 7980.

 

Dochody funduszu

 

Z wyciągu bankowego nr 42 z dnia 31.12.2013 r. wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2014 r. wynosił 5.212,80 zł (akta kontroli Nr 15/1/I/9). Stan ten jest zgodny z ewidencją księgową (konto 135 – rachunek ZFŚS).

          W 2014 r. w kontrolowanej jednostce dokonano odpisu środków budżetowych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w łącznej kwocie 54.100,00 zł (akta kontroli Nr 15/1/I/10). Kwota naliczonego odpisu jest zgodna z ewidencją konta 135 oraz ze sprawozdaniem Rb-28S - paragraf 4440 za 2014 r. (akta kontroli Nr 15/1/I/11).

Na podstawie wyciągów bankowych ZFŚS nr S-11/14 i S-37/14  oraz ewidencji konta 135 – 02 ustalono, że środki budżetowe zostały przekazane na rachunek bankowy funduszu w terminach ustawowych tj. w dniach:

 • 29.05.2014r. –  44.250,00 zł (75%),
 • 30.09.2014r.–   10.550,00 zł (25%).

  Razem:            54.800,00 zł.

W dniu 29.11.2014 r. dokonano zwrotu odpisu po korekcie  w kwocie 700,00 zł  (wyciąg bankowy S-46/14). Korekty naliczonego odpisu dokonano w związku ze zmianą średniorocznego zatrudnienia.

          Ustalono, że ostatecznego naliczenia wysokości odpisu dokonano w następujący sposób:            

 

nauczyciele: 2.618,18 x 110% x 16,40 etatów = 47.230,52 zł,

administracja i obsługa:  2.917,14 x 37,5 x  6,10 etatów = 6.672,97 zł,

emeryci:                                                       182,32 zł.

Razem kwota naliczonego odpisu:            54.085,81 zł.  

 

          Z wyjaśnień głównej księgowej wynika, że faktyczna kwota przekazanego odpisu została zaokrąglona do 54.100 zł tj. do kwoty przyjętej w planie finansowym.   W związku z powyższym należy stwierdzić, że zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - na rachunek bankowy Funduszu przekazuje się równowartość dokonanych odpisów.

 

Łączna kwota środków posiadanych na ZFŚS w 2014r. wraz ze stanem początkowym wyniosła 72.564,69 zł (akta kontroli Nr 15/1/I/12). Z analizy zapisów dokonanych na koncie 135 (strona Wn)  wynika, że na powyższą kwotę oprócz stanu początkowego oraz dokonanych odpisów składały się także środki z tytułu:

- odsetek bankowych w kwocie 388,89 zł,

- spłat pożyczek wraz z odsetkami w kwocie 10.300,00 zł,

- odpis na emerytów nauczycieli otrzymany z Urzędu Miasta Opola w kwocie 2.563,00 zł.

 

Wydatki  funduszu

 

Z analizy zapisów dokonanych na koncie 135 (strona Ma) wynika, że zaewidencjonowane wydatki  na świadczenia ZFŚS w kontrolowanym okresie wyniosły ogółem 62.713,00 zł (akta kontroli Nr 15/1/I/13-16).

Ustalono, że wydatki dotyczyły siedmiu niżej wymienionych rodzajów świadczeń:

        

dofinansowania do wypoczynku letniego w kwocie 12.300,00 zł

Dofinansowanie przyznano 12 osobom, w tym 9 pracownikom i 3 emerytom w kwotach po 900,00 zł, 1.000,00 zł i 1.100,00 zł. Podstawą przyznania były wnioski oraz karty urlopowe i oświadczenia o dochodach pracowników oraz wnioski i oświadczenia o dochodach emerytów. Wypłat świadczeń dokonano na podstawie protokołów komisji socjalnej oraz list płac zatwierdzonych przez dyrektora jednostki.

 

świadczenie urlopowe nauczycieli w kwocie 16.251,98 zł

Świadczenie wypłacono 40 osobom, w kwotach od 43,52 zł do 1.093, 93 zł w zależności od wymiaru etatu zgodnie z Kartą Nauczyciela.  Na podstawie wyciągu bankowego nr 20/14 ustalono, że świadczenia były wypłacone jednorazowo przelewem w dniu 27.06.2014 r.

 

zapomogi w kwocie 1.000,00 zł.

Udzielono 1 zapomogi losowej(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).

 

pożyczki w kwocie 8.000,00 zł.

Udzielono 3 pożyczki w tym 2 pożyczki po 3.000,00 zł i 1 pożyczkę w kwocie 2.000,00 zł. Wypłaty pożyczek dokonano w maju i czerwcu 2014 r. Podstawą przyznania pożyczki był wniosek. Z analizy list płac wynika, że osobom, którym udzielono pożyczek w każdym przypadku naliczono potrącenia miesięcznych rat spłaty pożyczek.

 

pomoc rzeczowa w kwocie 5.739,08 zł

Tego rodzaju świadczenia przyznano wszystkim pracownikom oraz emerytom jako świąteczną pomoc rzeczową w formie paczek żywnościowych o średniej wartości 55,00 zł. Wartość świadczenia była uzależniona od dochodu. Zakupu artykułów spożywczych dokonano w kwietniu i grudniu 2014 r. Faktury zakupu są opisane i zatwierdzone do wypłaty przez dyrektora.

 

pomoc finansowa w kwocie 18.425,00 zł

Tego rodzaju świadczenia przyznano 53 osobom (pracownikom i emerytom). Podstawą ich przyznania było złożenie przez zainteresowanego wniosku oraz oświadczenia o dochodach. Wysokość świadczenia była uzależniona od dochodu (trzy progi dochodowe). Wypłaty świadczeń oraz zapłaty podatku od tych świadczeń dokonano przelewami w dniach 08 i 30.12.2014 r. Podstawą wypłaty świadczeń były protokoły komisji socjalnej zatwierdzone przez dyrektora jednostki.

 

dofinansowanie do  imprez sportowo-rekreacyjnych w kwocie  996,94 zł

Wydatki dotyczyły dofinansowania do dwóch imprez sportowo-rekreacyjnych, które odbyły się w czerwcu i październiku 2014r. Wydatki dotyczyły zakupu napojów i artykułów żywnościowych  oraz usługi cateringowej w związku z organizowanymi zawodami sportowymi. Wszystkich płatności dokonano gotówką uprzednio pobraną z banku.

 

Saldo konta 135 na dzień 31.12.2014r. wynosiło 9.851,69 zł i było zgodne z wyciągiem bankowym nr 50 z dnia 31.12.2014 r. (akta kontroli Nr 15/1/I/17). Z protokołu inwentaryzacji z dnia 31.12.2014r. wynika, że stan gotówki w kasie wynosił 0.

Wszystkie skontrolowane wydatki posiadały oryginały dokumentacji stanowiącej podstawę przyznania poszczególnych świadczeń i potwierdzającą ich wypłatę. Dokumenty te zostały zatwierdzone do wypłaty i podpisane przez upoważnione osoby.

 

Ponadto ustalono, że w dniu 12.09.2013 r. została przeprowadzona kontrola przez Wydział Budżetu Urzędu Miasta Opola w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami ZFŚS za okres 01.01.2010 – 21.12.2012. Ze sporządzonego protokołu wynika, że nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

 

 

 

Gospodarka kasowa

 

            Zasady gospodarki kasowej w jednostce reguluje Instrukcja Kasowa wprowadzona Zarządzeniem nr 4/K/12/13 dyrektora MOS z dnia 30.10.2012 r. Zgodnie z w/w instrukcją pogotowie kasowe w jednostce wynosi 2.000,00 zł. Pracownikiem odpowiedzialnym za prowadzenie kasy jest osoba zatrudniona na stanowisku starszego specjalisty do spraw kadr i spraw kancelaryjnych, która złożyła oświadczenie o odpowiedzialności materialnej. (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

W 2014r. jednostka prowadziła 5 oddzielnych raportów kasowych, w tym dla wydzielonego rachunku dochodów (ogółem sporządzono 35 raportów), zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ogółem sporządzono 2 raporty) oraz trzy dla rachunku bieżącego, oddzielnie dla rozdziałów:

- 80195-upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji (ogółem sporządzono 4 raporty),

- 85412 -  kolonie i obozy (ogółem sporządzono 7 raportów),

- 85407 -    rachunek bieżący (ogółem sporządzono 7 raportów).

Wyrywkową kontrolą objęto raporty kasowe sporządzone w IV kwartale 2014 r. dla wydzielonego rachunku dochodów. W okresie tym sporządzono 9 raportów kasowych od nr 27 do nr 35. Zaewidencjonowano ogółem 61 operacji, w tym 23 operacje przychodowe, które dotyczyły głównie pobrania gotówki z banku oraz wpłat gotówki do kasy z tytułu wynajmu sali i ze sprzedaży biletów oraz karnetów na siłownię. Podstawą zapisów w raportach były dokumenty bankowe oraz dowody Kp. Operacje rozchodowe dotyczyły głównie wypłat delegacji sędziowskich, wydatków na rożnego rodzaju zakupy bieżące oraz wpłat gotówki do banku. Podstawą zapisów operacji rozchodowych były rachunki wystawione przez sędziów, dowody KW oraz faktury, rachunki i paragony zakupów. W żadnym przypadku nie stwierdzono przekroczenia ustalonego pogotowia kasowego. Ogółem obroty gotówkowe w badanym okresie wyniosły 6.452,58 zł. Wszystkie operacje kasowe wykazane w raportach kasowych są zgodne z ewidencją analityczną konta księgowego 101-04-854-8507 (kasa wydzielonego rachunku dochodów) (akta kontroli Nr 15/1/I/18-19).

         Ponadto ustalono, że w dniu 31.12.2014 r. w jednostce przeprowadzono inwentaryzację kasy. Ze sporządzonego protokołu wynika, że stan gotówki w kasie wynosił 0 zł i był zgodny ze stanem księgowym.

   

Druki ścisłego zarachowania

 

            Zasady gospodarowania drukami ścisłego zarachowania w jednostce reguluje Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania wprowadzona Zarządzeniem nr 5/K/12/13 dyrektora MOS z dnia 26.11.2012 r. Jednostka prowadzi następujące druki ścisłego zarachowania: dowody Kp, dowody Kw, bilety wstępu i karnety na siłownię, rachunki wpłat oraz arkusze spisu z natury. Prowadzona jest ewidencja druków ścisłego zarachowania oddzielne dla poszczególnych rodzajów druków. Określone druki wydawane są za pokwitowaniem kasjerce i kierownikowi obiektu. Wyrywkową kontrolą objęto druki Kw wydane kasjerce w dniu 27.10.2014 r. tj. bloczek od nr 132 do nr 162. Ustalono, że wykorzystane dowody sporządzane były w trzech egzemplarzach, z których oryginały znajdują się pod raportami kasowymi, a w bloczku znajdują się drugie kopie nie wydane kontrahentom. Zachowana jest ciągłość numeracji kolejnych dowodów wypłat. Niewykorzystane egzemplarze dowodów wypłat tj. nr 161-162 znajdują się w bloczku.

          Ponadto ustalono, że w dniu 31.12.2014 r. w jednostce przeprowadzono inwentaryzację druków ścisłego zarachowania. Ze sporządzonego protokołu wynika, że nie stwierdzono rozbieżności.

 

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi kontrolowanej jednostki.

 

Zgodnie z § 20 ust.1-2  Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.I-0120.1.77.2012 z dnia 25 maja  2012 r. dyrektor jednostki kontrolowanej ma prawo przedstawić  umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia składane są w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia odbioru protokołu.

           

 

         Jednostka kontrolowana

 W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu.

(podpisy)

 

 

 

Data: ........................

            Zespół kontrolny

                   (podpisy)

 

 

 

 

 

Data:....................

     

 

              

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2015-07-28 11:26:26 - Wystąpienie pokontrolne (25.00 kB)

Ilość odwiedzin: 1976
Nazwa dokumentu: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Spadło, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2015-07-28 11:21:42
Data udostępnienia informacji: 2015-07-28 11:21:42
Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-28 11:29:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner