logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


KW.1711.00003.2015                   

  

                              Opole, 17 luty 2015r.

 

PROTOKÓŁ KONTROLI  NR 3/15

 

Jednostka kontrolowana

Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Nazwa organu sprawującego nadzór

Prezydent Miasta Opola

 

Termin przeprowadzenia kontroli

Od 26.01.2015 r. do 10.02.2015 r.

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

Agnieszka Lisiecka – główny specjalista

w Wydziale Kontroli Wewnętrznej

Tadeusz Lech - główny specjalista

w Wydziale Kontroli Wewnętrznej

Przedmiot kontroli

Prawidłowość gospodarowania ZFŚS, gospodarki kasowej, prawidłowość zatrudniania i zwalniania pracowników oraz ustalania wynagrodzeń

Okres objęty kontrolą

                       2014 r.

 

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

Hanna Kanik – dyrektor Poradni

 

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:

Hanna Kanik - dyrektor

Wiesława Poluszyńska -  gł. Księgowa

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)- Sekretarz

  

Podstawy prawne:

 

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z  2002 r., Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

 

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

 

 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1974r. Nr 24, poz. 141).

 

 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005r., Nr 22, poz. 181 z późn. zm.).

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 czerwca 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2014r, poz. 922).

 

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jednolity, Dz.U. z 2013r. poz. 1050).

 

 1. Uchwała Nr XLVII/500/09 Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 2009r. w sprawie regulaminu, określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy , za wysługę lat, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku.

 

Cel kontroli

 

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości:

- gospodarowania ZFŚS,

- prowadzenia gospodarki kasowej,

- gospodarowania drukami ścisłego zarachowania,

- postępowania w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników oraz ustalania wynagrodzeń.

 

Metodyka przeprowadzenia kontroli

 

w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami ZFŚS

 

Zapoznano się z organizacją gospodarki środkami ZFŚS oraz z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Sprawdzono prawidłowość poszczególnych zapisów regulaminu pod kątem ich zgodności  z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Na podstawie ewidencji księgowej (konto135, strona Wn) oraz wyciągów bankowych ustalono źródła i kwoty wszystkich wpływów środków pieniężnych na rachunek funduszu socjalnego. Sprawdzono prawidłowość dokonywania odpisów i terminowość ich przekazywania na rachunek bankowy.

Na podstawie ewidencji księgowej ustalono rodzaje i kwoty poszczególnych wydatków z funduszu (konto135, strona Ma).

Sprawdzono oryginały dokumentów stanowiących podstawę danego rodzaju świadczenia lub innego wydatku oraz porównano je z ewidencją księgową i z przelewami bankowymi.

Dokonano analizy dokumentacji księgowej i innej dotyczącej przyznanych świadczeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem i ustawą, w tym w szczególności w zakresie:

- wymaganej dokumentacji,

- czy dokumenty zostały zatwierdzone do wypłaty i podpisane przez upoważnione osoby,

- kwoty przyznanego świadczenia,

- podpisów kierownika jednostki,

- zgodności przyznanego świadczenia z kwotą wypłaconą i z ewidencją księgową,

- zgodności z przyjętym kryterium,

- zgodności zapisów na koncie 135 Rachunek „ZFŚS” z wyciągiem bankowym.

 

w zakresie prowadzenia gospodarki kasowej

 

Zapoznano się z organizacją gospodarki kasowej. Sprawdzono czy jest wyznaczona osoba odpowiedzialna za prowadzenie kasy i czy złożyła ona oświadczenie o odpowiedzialności materialnej. Ustalono sposób przechowywania gotówki i sprawdzono czy jest zapewniona należyta ochrona wartości pieniężnych przed zniszczeniem, utratą lub zaginięciem.

Sprawdzono czy jednostka posiada opracowane przepisy wewnętrzne regulujące gospodarkę kasową i gospodarkę drukami ścisłego zarachowania oraz czy przepisy te w praktyce są przestrzegane.  W szczególności sprawdzono:

- częstotliwość sporządzania raportów kasowych,

- terminy sporządzania raportów kasowych i przekazywania ich do księgowania,

- ciągłość sald między kolejnymi raportami kasowymi,

- na podstawie jakich dowodów źródłowych dokonywane są wpłaty i wypłaty gotówki,

- zgodność zapisów na raportach z ewidencją księgową i dowodami źródłowymi,

- zgodność na koniec danego okresu sprawozdawczego zapisów na koncie 101 „Kasa” z saldem raportów kasowych,

- czy na koniec roku sporządzono inwentaryzację środków pieniężnych.

 

w zakresie druków ścisłego zarachowania

 

Zapoznano się z organizacją gospodarowania drukami ścisłego zarachowania w jednostce. Ustalono rodzaje druków ścisłego zarachowania, sprawdzono rejestry druków, zapoznano się ze sposobem ich pobierania i rozliczania.

 

w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników oraz ustalania wynagrodzeń

 

Ustalono stan zatrudnienia pracowników w jednostce na dzień 31.12.2013r. oraz ilość osób przyjętych do pracy w 2014r., a także ilość osób, z którymi rozwiązano stosunek pracy w 2014r. Szczegółową kontrolą objęto całość dokumentacji z tego zakresu. Każdy przypadek porównano z odpowiednimi przepisami. Ponadto sprawdzono prawidłowość naliczenia poszczególnych składników wynagrodzeń i zastosowanych kategorii zaszeregowania poprzez porównanie przyznanych składników z odpowiednimi przepisami dotyczącymi określonych grup zawodowych.

 

 Kryteria

 

 1.  Zgodnie z art. 1 ust 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - ustawa określa zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej „Funduszem”, i zasady gospodarowania środkami tego Funduszu, przeznaczonego na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przed-szkolnego.

 

2. Zgodnie z art. 2 pkt. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - działalność socjalna to usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

 

3.  Zgodnie z art. 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych –

 - Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych.

 - Wysokość odpisu podstawowego, o którym mowa w ust. 1, wynosi na jednego zatrudnionego, z zastrzeżeniem ust. 2a i 3, 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

- Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika młodocianego wynosi w pierwszym roku nauki 5%, w drugim roku nauki 6%, a w trzecim roku nauki7% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2.

-  Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze - w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych, wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2.

-  Wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2, na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

-  Pracodawcy sprawujący opiekę socjalną nad emerytami i rencistami, w tym także ze zlikwidowanych zakładów pracy, mogą zwiększyć Fundusz o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2, na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do tej opieki.

 

 4. Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych:

 - przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od  sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

- zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu, z uwzględnieniem ust. 1, oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie ustalanym zgodnie z art. 27 ust. 1 albo z art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych.

 

5. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym.

 

6. Zgodnie z art. 10 ustawy o rachunkowości - Jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości.

 

7. Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - podstawę naliczania odpisu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, zwanej dalej "ustawą", stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba zatrudnionych u pracodawcy, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych, obejmująca pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy).

 

8. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych - Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, jest otwarty i konkurencyjny.

 

9. Zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o pracownikach samorządowych - Wolnym stanowiskiem urzędniczym, w tym wolnym kierowniczym stanowiskiem urzędniczym, jest stanowisko, na które, zgodnie z przepisami ustawy albo w drodze porozumienia, nie został przeniesiony pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, posiadający kwalifikacje wymagane na danym stanowisku lub nie został przeprowadzony na to stanowisko nabór albo na którym mimo przeprowadzonego naboru nie został zatrudniony pracownik.

Nie wymaga przeprowadzenia naboru zatrudnienie osoby na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego.

 

10. Zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o pracownikach samorządowych - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, oraz o naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.2), zwanym dalej „Biuletynem”, oraz na tablicy informacyjnej w jednostce, w której jest prowadzony nabór.

 

11. Zgodnie z art. 29 § 1 ustawy Kodeks pracy - Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

1) rodzaj pracy;

2) miejsce wykonywania pracy;

3) wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia;

4) wymiar czasu pracy;

5) termin rozpoczęcia pracy.

 

12. Zgodnie z art. 30 § 1 ustawy Kodeks pracy - Umowa o pracę rozwiązuje się:

1) na mocy porozumienia stron;

2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem);

3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia);

4) z upływem czasu, na który była zawarta;

5) z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

 

13. Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy Karty Nauczyciela - Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat, w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.

 

14. Zgodnie z § 7 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. – do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

 

15. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 czerwca 2014r. - Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym (fragment):

 

Poziom wykształcenia

Stopnie awansu zawodowego

 

nauczyciel stażysta

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel mianowany

nauczyciel dyplomowany

1

Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym

2265

 2331

 2647

 3109

           

 

16. Zgodnie z § 3 ust. 1, 2 i 3 uchwały Nr XLVII/500/09 Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 2009r. – 1.Dodatek motywacyjny jest przyznawany w zależności od osiąganych wyników i jakości pracy nauczyciela.

2. Pulę środków na dodatki motywacyjne tworzy się:

1) dla nauczycieli, w wysokości nie mniejszej niż 5% ogólnej sumy wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli danej szkoły, z wyłączeniem wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli prowadzących kształcenie zawodowe oraz wynagrodzenia zasadniczego dyrektora szkoły,

2) dla nauczycieli prowadzących kształcenie zawodowe w danej szkole, w wysokości nie mniejszej niż 10 % ogólnej sumy ich wynagrodzeń zasadniczych,

3) dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły, w wysokości nie mniejszej niż 20% ogólnej sumy ich wynagrodzeń zasadniczych.

3. Wysokość dodatku motywacyjnego nauczyciela nie może być wyższa niż 20% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego, a nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora, nie może być wyższa niż 50% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.

 

17. Zgodnie z § 4 ust. 1 uchwały Nr XLVII/500/09 Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 2009r. - Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, wicedyrektora szkoły lub inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, a także innym nauczycielom z tytułu sprawowania funkcji doradcy metodycznego lub nauczyciela – konsultanta, bądź powierzenia im wychowawstwa klasy, oddziału w przedszkolu, bez względu na jego stopień awansu zawodowego, w wysokości określonej w tabeli.

 

18. Zgodnie z § 5 ust. 1 uchwały Nr XLVII/500/09 Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 2009r. - Za pracę w trudnych warunkach przysługuje dodatek w wysokości:

1) za zajęcia dydaktyczne w szkołach (oddziałach) przysposabiających do pracy zawodowej – 1 zł za godzinę zajęć,

2) za zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim – 4 zł za godzinę zajęć,

3) za zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w specjalnych przedszkolach (oddziałach), szkołach (oddziałach) specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego – 4 zł za godzinę zajęć,

4) za zajęcia dydaktyczne w klasach łączonych w szkołach podstawowych – 3 zł za godzinę zajęć,

5) za zajęcia dydaktyczne w szkołach, w których zajęcia są prowadzone dwujęzycznie oraz przez nauczycieli danego języka obcego w oddziałach dwujęzycznych – 8 zł za godzinę zajęć,

6) za zajęcia dydaktyczne w szkołach w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 5 zł za godzinę zajęć,

7) za zajęcia wychowawcze prowadzone bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 7 zł za godzinę zajęć,

8) za badania psychologiczne i pedagogiczne, w tym badania logopedyczne, udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży w poradniach psychologiczno - pedagogicznych – 1 zł za godzinę zajęć,

9) za zajęcia praktycznej nauki zawodu w szkołach specjalnych – 4 zł za godzinę zajęć.

 

USTALENIA KONTROLI

 

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych -zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określił pracodawca w regulaminie stanowiącym załącznik do Zarządzenia dyrektora jednostki z dnia 30.04.2008 r. Regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi w dniu 13.04.2008r. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu Regulamin uzależnia od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.

W 2014r. jednostka posiadała 3 rachunki  bankowe w Banku Millennium SA:

- rachunek bieżący,

- rachunek ZFŚS,

- rachunek sum depozytowych.

Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym nr 25 1160 2202 0000 0002 1633 5671 (akta kontroli Nr 15/3/I/44)

 

Dochody funduszu

 

Z wyciągu bankowego nr 1 z dnia 02.01.2014 r.(akta kontroli Nr 15/3/I/45). wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2014 r. wynosił 5.820,75. Stan ten jest zgodny z ewidencją księgową  (konto 135 – rachunek ZFŚS) (akta kontroli Nr 15/3/I/29-40).

          W 2014 r. w kontrolowanej jednostce dokonano odpisu środków budżetowych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w łącznej kwocie 144.345,00 zł, w tym:

- 120.000,00 zł wynosił odpis podstawowy,

- 24.345,00 zł wnosił odpis na nauczycieli i emerytów.

Naliczenia odpisu dokonano od 7,65 etatów pracowników niepedagogicznych, 38,38 etatów nauczycieli oraz 6 emerytów. Kwota naliczonego odpisu jest zgodna z ewidencją konta 135 oraz ze sprawozdaniem Rb-28S - paragraf 4440 za 2014r.

Na podstawie wyciągów bankowych ZFŚS nr 23, 24, 47 i 48 oraz ewidencji konta 135 ustalono, że środki budżetowe zostały przekazane na rachunek bankowy funduszu w terminach ustawowych tj. w dniach:

 

 • 29.05.2014r. – 91.950,00 zł (75% od pracowników),
 • 29.05.2014r. -18.259,00 zł (75% od emerytów),
 • 29.09.2014r.–28.050,00 zł – pomniejszone o korektę, (25% od pracowników),
 • 26.09.2014r. -   6.086,00 zł (25% od emerytów).

Razem:           144.345,00 zł.

 

Z analizy zapisów dokonanych na koncie 135 (strona Wn)  wynika, że na kwotę dochodów oprócz dokonanych ww. odpisów składały się także środki z tytułu:

- odsetek bankowych w kwocie 1.075,97 zł,

- spłat pożyczek mieszkaniowych w kwocie 23.255,00 zł.

Łączna kwota dochodów na ZFŚS w 2014r. wyniosła wraz ze stanem początkowym 174.496,72 zł. Z zapisów na koncie135 (strona Wn) wynika, że łączna kwota obrotów była wyższa o 430,00 zł (akta kontroli Nr 15/3/I/29-40). Z wyjaśnień głównej księgowej oraz zapisów księgowych i wyciągu bankowego wynika, że różnica ta jest spowodowana zwrotem dofinansowania przekazanego dla emeryta na konto wskazane przez niego, a które było już nieaktualne - (WB nr 29/2014).

 

Wydatki  funduszu

 

Kontrolą objęto wpływy i wydatki funduszu w 2014r. W okresie tym Komisja Socjalna odbyła 6 posiedzeń. Z każdego posiedzenia sporządzono protokoły oraz wykazy osób, którym przyznano określone świadczenia. Następnie na podstawie tych wykazów sporządzane były listy wypłat, które każdorazowo do wypłaty zatwierdzane były przez dyrektora jednostki.

Z analizy zapisów dokonanych na koncie 135 (strona Ma) wynika, że zaewidencjonowane wydatki  na świadczenia ZFŚS w kontrolowanym okresie wyniosły ogółem 157.624,43 zł.

Ustalono, że wydatki dotyczyły ośmiu niżej wymienionych rodzajów świadczeń:

 - dofinansowanie do wypoczynku letniego pracowników w kwocie 13.400,00 zł,

 - dofinansowanie do wypoczynku emerytów w kwocie 11.790,00 zł,

 - świadczenia urlopowe nauczycieli w kwocie 42.754,43 zł,

 - dofinansowanie do wypoczynku zimowego pracowników w kwocie 67.950,00 zł,

 - zorganizowanie imprezy kulturalno – oświatowej w kwocie 2.880,00 zł,

 - pożyczki mieszkaniowe w kwocie 9.000,00 zł,

 - zapomogi zdrowotne w kwocie 6.700,00 zł,

 - zapomogi materialne w kwocie 2.720,00 zł.

Łączna kwota wydatków na ZFŚS w 2014r. wyniosła 157.194,43 zł. Z zapisów na koncie135 (strona MA) wynika, że łączna kwota obrotów była wyższa o 430,00 zł (akta kontroli Nr 15/3/I/29-40). Z wyjaśnień głównej księgowej oraz zapisów księgowych i wyciągu bankowego wynika, że różnica ta jest spowodowana przekazaniem dofinansowania dla emeryta na właściwe konto poprzednio zwróconej kwoty - (WB nr 30/2014).

       

Saldo konta 135 na dzień 31.12.2014r. wynosiło 17.302,29 zł i było zgodne z wyciągiem bankowym nr 69 z dnia 31.12.2014 r. (akta kontroli Nr 15/3/I/44). Z raportu kasowego nr 3150/1/2014 z dnia 26.06.2014r. wynika, że stan gotówki w kasie wynosił 0. W trakcie roku został sporządzony tylko jeden raport kasowy.

Wszystkie skontrolowane wydatki posiadały oryginały dokumentacji stanowiącej podstawę przyznania poszczególnych świadczeń i potwierdzającą ich wypłatę. Dokumenty te zostały zatwierdzone do wypłaty i podpisane przez upoważnione osoby. Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych rodzajów świadczeń przedstawiają się następująco:

 

dofinansowania do wypoczynku letniego pracowników w kwocie 13.400,00 zł

Tego rodzaju świadczenia przyznawane są pracownikom raz w roku. Podstawą przyznania jest złożenie przez zainteresowanego wniosku oraz karty urlopowej.

W 2014r. dofinansowanie przyznano 11 pracownikom w kwotach od 600,00 zł do 1.500,00 zł. W Regulaminie ustalono przy wypłacie tego świadczenia cztery progi dochodowe.

 

dofinansowania do wypoczynku emerytów w kwocie 11.790,00 zł

Tego rodzaju świadczenia przyznawane są byłym pracownikom raz w roku. Podstawą przyznania jest złożenie przez zainteresowanego wniosku oraz oświadczenia o dochodach.

W 2014r. dofinansowanie przyznano 23 osobom w kwotach od 430,00 zł do 730,00 zł. Wypłata świadczenia jest uzależniona od dochodu.

 

dofinansowania do wypoczynku zimowego pracowników w kwocie 67.950,00 zł

Tego rodzaju świadczenia przyznawane są pracownikom raz w roku. Podstawą przyznania jest złożenie przez zainteresowanego wniosku oraz oświadczenia o dochodach.

W 2014r. dofinansowanie przyznano 50 osobom w kwotach od 450,00 zł do 1.800,00 zł. Wypłata świadczenia jest zawsze wypłacana w miesiącu grudniu.

 

Świadczenie urlopowe pracowników pedagogicznych w kwocie 42.754,43 zł

Świadczenie wypłacono 40 osobom, było one wypłacone jednorazowo i było uzależnione od wymiaru etatu zgodnie z Kartą Nauczyciela w następujących kwotach: 1.093,93 zł, 546,97 zł, 866,03 zł i 911,61 zł (protokół komisji socjalnej z 13.06.2014r.).

 

Zorganizowanie imprezy kulturalno-oświatowej w kwocie  2.880,00 zł

Wydatki dotyczyły dofinansowania imprezy kulturalno-oświatowej dla pracowników i emerytów, która odbyła się w dniu 14.10.2014r. W imprezie wzięło udział 48 osób. Zapłaty dokonano przelewem w dniu 17.10.2014r. (WB nr55). Faktura została prawidłowo opisana przez członka komisji socjalnej i dotyczyła konsumpcji. Została zatwierdzona do wypłaty przez główną księgową oraz dyrektora jednostki.

 

pożyczki mieszkaniowe w kwocie 9.000,00 zł.

Udzielono 3 pożyczki w wysokości 3.000,00 zł każda. Podstawą przyznania pożyczki był wniosek. Pożyczki udzielono w miesiącu październiku – 2 sztuki i w miesiącu grudniu – 1 sztuka. Pierwsze raty zostały potrącone w miesiącu listopadzie i styczniu, czyli w następnych miesiącach po udzieleniu pożyczki. Potwierdzeniem tych spłat są listy płac o nr 142/2014 i 3/2015.

 

zapomogi zdrowotne w kwocie 6.700,00 zł.

Udzielono 7 zapomóg w kwotach (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zł. Zapomóg udzielono na wnioski pracowników, do których dołączono zaświadczenia lekarskie oraz rachunki za poniesione koszty leczenia.

 

zapomogi materialne w kwocie 2.720,00 zł.

Udzielono 3 zapomogi (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zł. Zapomóg udzielono na wnioski pracowników, a przy wypłacie tego świadczenia brano pod uwagę sytuację materialną danej osoby.

 

Ponadto w dniu 30.07.2013r. została przeprowadzona kontrola przez Wydział Budżetu Urzędu Miasta Opola w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami ZFŚS i PKZP za okres 01.01.2010 – 21.12.2012. Ze sporządzonego protokołu wynika, że nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

Gospodarka kasowa

 

           Gospodarkę kasową reguluje Instrukcja Kasowa wprowadzona z dniem 01.07.2010r. Pogotowie kasowe w jednostce wynosi 600,00 zł i zostało wprowadzone zarządzeniem dyrektora jednostki nr 62/2010 z dnia 12.04.2010r. w sprawie pogotowia kasowego. Wartości pieniężne przechowywane są w kasie pancernej znajdującej się w pomieszczeniu księgowości. Pomieszczenie znajduje się na parterze, gdzie okna są okratowane.

W 2014r. raporty kasowe sporządzane były do dwóch rachunków bankowych:

- rachunku bieżącego – w 2014r. sporządzono 12 raportów,

- rachunku ZFŚS – w 2014r. sporządzono 1 raport.

      Na koniec 2014r. saldo konta 101 wynosiło 0 i było zgodne z raportem kasowym nr 3150/12/12/14. (akta kontroli Nr 15/3/I/46).

Szczegółowa kontrolą objęto gospodarkę kasową wydatków budżetowych w IV kwartale 2014r. W kontrolowanym okresie sporządzono 5 raportów kasowych od nr 3150/8/09/2014 do nr 3150/12/12/14. W okresie tym zaewidencjonowano ogółem 28 pozycji, w tym:

- 5 operacji przychodowych i dotyczyły pobrania gotówki z banku i wpłaty do kasy. Podstawą zaewidencjonowania przychodu były dowody pobrania gotówki oraz KP.

Operacje rozchodowe dotyczyły następujących wydatków:

-wykonania pieczątek, zakupów pomocy dydaktycznych, znaczków pocztowych, badań lekarskich, środków czystości, biletów MZK, opłat za telefon komórkowy oraz zakupu materiałów i wyposażenia. Podstawą ewidencjonowania wydatków były faktury, rachunki i rozliczenia zaliczek. W żadnym przypadku stan gotówki w kasie nie przekroczył wysokości pogotowia kasowego. Każdorazowo stan końcowy gotówki był zgodny ze stanem początkowym kolejnego raportu.

W dniu 30.12.2014r. przeprowadzono inwentaryzację kasy, z której sporządzono protokół. Saldo na dzień 30.12.2014r. wyniosło 0 i było zgodne z raportem kasowym nr RK3150/12/20/2014 (budżet) i RK3150/1/06/2014 (ZFŚS). Nie stwierdzono różnic pomiędzy stanem faktycznym a stanem ewidencyjnym (akta kontroli Nr 15/3/I/47-48).

  

Druki ścisłego zarachowania

 

W dniu 30.12.2014r. przeprowadzono inwentaryzację druków ścisłego zarachowania dotyczących gospodarki kasowej, z której sporządzono protokół.

Z protokołu wynika, że ostatni nr dowodu KP był następujący - WA Nr 145409468. Pozostało do wykorzystania dowodów od nr WA 5409469 do Nr WA 5409500 i kwitariuszy od Nr WA 5409301 do Nr WA 5409400.

Stan legitymacji ubezpieczeniowych pracowników wyglądał następująco:

Seria CS Nr 000129368-000129371,

Seria DA Nr 000244351-000244352,

Legitymacje ubezpieczeniowe członków rodzin pracowników:

Seria AR 000079868-000079873 (akta kontroli Nr 15/3/I/47-48).

 

W zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników

 

Poniższa tabela zawiera wykaz zatrudnienia nauczycieli na dzień 31.12.2013 r. (akta kontroli Nr 15/3/I/1).

 

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2013 

 

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

L.p

stopień awansu

LICZBA ETATÓW

LICZBA OSÓB

1

2

4

5

1

nauczyciel dyplomowany

33

34

2

nauczyciel mianowany

2

2

3

nauczyciel kontraktowy

4

4

 

Razem:

39,00

40,00

 

Stan zatrudnionych na dzień 31.12.2013 PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI (akta kontroli Nr 15/3/I/2)

 

Lp

stanowisko

kat. zaszeregowania

wymiar etatu

 

Stanowiska urzędnicze

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

 

1

Główny księgowy

 

0,75

2

Starsza księgowa

 

1

3

Referent administracyjny

1

4

Referent administracyjny  

1

5

Sekretarz

 

0,75

6

Spec.d/s administracyjnych

 

0,75

7

Specjalista ds. kadr

 

1

 

Stanowiska pomocnicze

 

8

Lekarz

 

0,12

9

Specjalista BHP

 

0,14

 

Stanowiska obsługi

 

10

Sprzątaczka

 

1

11

Sprzątaczka

 

0,5

12

Konserwator

 

0,5

 

 Razem :

8,51

 

 

W zakresie zatrudniania pracowników i ustalania wynagrodzeń

 

W 2014r. przyjęto do pracy 3 osoby na stanowisko psychologa. Szczegółową kontrolą objęto dokumentację wszystkich pracowników przyjętych do pracy w tym okresie (akta kontroli Nr 15/3/I/4).

 

Dwie spośród trzech osób były nauczycielami dyplomowanymi, a jedna nauczycielem kontraktowym.

 

1. (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).

 

2. (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).

 

3. (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).

 

W ww. przypadkach jednostka nie miała obowiązku przeprowadzać naboru kandydatów, ponieważ nabór nie był dokonywany na stanowiska urzędnicze, o których mowa w załącznikach do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

 

W zakresie zwalniania pracowników

 

W 2014r. w kontrolowanej jednostce łącznie zwolniono 4 osoby, w tym:

- w 2 przypadkach umowa wygasła z upływem czasu na jaki została zawarta,

- 1 osoba przeszła na emeryturę z Karty Nauczyciela,

-1 osoba otrzymała wypowiedzenie umowy przez zakład pracy w związku z likwidacją stanowiska pracy (akta kontroli Nr 15/3/I/3).

 

Szczegółową kontrolą objęto dokumentację wszystkich ww. pracowników.

 1. (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).
 2. (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).
 3. (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).
 4. (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).

 

 

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi kontrolowanej jednostki.

Zgodnie z § 20 ust.1-2  Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.I-0120.1.77.2012 z dnia 25 maja  2012 r. dyrektor jednostki kontrolowanej ma prawo przedstawić  umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia składane są w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia odbioru protokołu.

          

         Jednostka kontrolowana

 W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu.

(podpisy)

 

 

 

Data: ........................

            Zespół kontrolny

                   (podpisy)

 

 

 

 

 

Data:....................

    

 

             

 

 

Załączniki do pobrania: 2015-07-28 11:42:10 - Wystąpienie pokontrolne (23.50 kB)

Ilość odwiedzin: 1997
Nazwa dokumentu: Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Lisiecka, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2015-07-28 11:38:39
Data udostępnienia informacji: 2015-07-28 11:38:39
Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-28 11:43:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner