logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


    KW.I-1711.00007.2015

 

           Opole, 08 kwietnia 2015 r.

 

                                 PROTOKÓŁ KONTROLI nr 5/15

 

Jednostka kontrolowana

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu ul. Chmielowicka 6. 45-738 Opole

 

Nazwa organu sprawującego nadzór

Prezydent Miasta Opola

 

Termin przeprowadzenia kontroli

od 26 stycznia do 31 marca 2015 r.

 

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

Wiesław Pałczyńskiinspektor

w Wydziale Kontroli Wewnętrznej

Tadeusz Lechgłówny specjalista

w Wydziale Kontroli Wewnętrznej

Przedmiot kontroli

Prawidłowość przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątku

 

Okres objęty kontrolą

             2014 r.

 

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

Halina AntczakDyrektor DPS

 

 

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali

Halina AntczakDyrektor

Bernadetta Ogórek – Główna Księgowa

 

 

Podstawy prawne

 

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych  (tj. Dz. U. z 05 sierpnia 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami).

 

2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późniejszymi zmianami).

 

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 289).

 

Cel kontroli

 

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości ustalenia stanu księgowego i faktycznego majątku jednostki, w tym prawidłowość przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji oraz ustalenia przyczyn powstania ewentualnych niedoborów.

 

 

 

 Kryteria

 

 1.  Zgodnie z art. 4 ustawy o rachunkowości:

Jednostki obowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

2. Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

3. Rachunkowość jednostki obejmuje:

1) przyjęte zasady (politykę) rachunkowości;

2) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;

3) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;

4) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;

5) sporządzanie sprawozdań finansowych;

6) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;

7) poddanie badaniu, składanie do właściwego rejestru sądowego, udostępnianie i ogłaszanie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą.

4. Jednostka może w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na realizację obowiązku określonego w ust. 1.

5. Kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości – z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury – zostaną powierzone innej osobie lub przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 11 ust. 2, za ich zgodą. Przyjęcie odpowiedzialności przez inną osobę lub przedsiębiorcę powinno być stwierdzone w formie pisemnej. W przypadku gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, a nie została wskazana osoba odpowiedzialna, odpowiedzialność ponoszą wszyscy członkowie tego organu.

 

  2. Zgodnie z art. 26 ustawy o rachunkowości:

    Jednostki przeprowadzają na ostatni dzień  każdego roku obrotowego  inwentaryzację:

1)   aktywów pieniężnych (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych), papierów wartościowych w postaci materialnej, rzeczowych składników aktywów obrotowych, środków trwałych oraz nieruchomości zaliczonych do inwestycji, z zastrzeżeniem pkt 3, a także maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie - drogą spisu ich ilości z natury, wyceny tych ilości, porównania wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic;

2)   aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub przechowywanych przez inne jednostki, w tym papierów wartościowych w formie zdematerializowanej, należności, w tym udzielonych pożyczek, z zastrzeżeniem pkt 3, oraz powierzonych kontrahentom własnych składników aktywów - drogą otrzymania od banków i uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic;

3)   środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony, gruntów oraz praw zakwalifikowanych do nieruchomości, należności spornych i wątpliwych, a w bankach również należności zagrożonych, należności i zobowiązań wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, z tytułów publicznoprawnych, a także aktywów i pasywów niewymienionych w pkt 1 i 2 oraz wymienionych w pkt 1 i 2, jeżeli przeprowadzenie ich spisu z natury lub uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe - drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników.

2. Inwentaryzacją drogą spisu z natury obejmuje się również znajdujące się w jednostce składniki aktywów, będące własnością innych jednostek, powierzone jej do sprzedaży, przechowania, przetwarzania lub używania, powiadamiając te jednostki o wynikach spisu. Obowiązek ten nie dotyczy jednostek świadczących usługi pocztowe, transportowe, spedycyjne i składowania.

3. Termin i częstotliwość inwentaryzacji, określone w ust. 1, uważa się za dotrzymane, jeżeli inwentaryzację:

1)   składników aktywów - z wyłączeniem aktywów pieniężnych, papierów wartościowych, produktów w toku produkcji oraz materiałów, towarów i produktów gotowych, określonych w art. 17 ust. 2 pkt 4 - rozpoczęto nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończono do 15 dnia następnego roku, ustalenie zaś stanu nastąpiło przez dopisanie lub odpisanie od stanu stwierdzonego drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda - przychodów i rozchodów (zwiększeń i zmniejszeń), jakie nastąpiły między datą spisu lub potwierdzenia a dniem ustalenia stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych, przy czym stan wynikający z ksiąg rachunkowych nie może być ustalony po dniu bilansowym;

2)   zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych i półproduktów znajdujących się w strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo-wartościową - przeprowadzono raz w ciągu 2 lat;

3)   nieruchomości zaliczonych do środków trwałych oraz inwestycji, jak też znajdujących się na terenie strzeżonym innych środków trwałych oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie - przeprowadzono raz w ciągu 4 lat;

4)   zapasów towarów i materiałów (opakowań) objętych ewidencją wartościową w punktach obrotu detalicznego jednostki - przeprowadzono raz w roku;

5)   zapasów drewna w jednostkach prowadzących gospodarkę leśną - przeprowadzono raz w roku.

4. Inwentaryzację, o której mowa w ust. 1, przeprowadza się również na dzień zakończenia działalności przez jednostkę oraz na dzień poprzedzający postawienie jej w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości.

5. Można odstąpić od przeprowadzenia inwentaryzacji:

1)   w przypadku ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu, jeżeli zgodnie z art. 12 ust. 3 pkt 3 jednostka nie zamyka ksiąg rachunkowych;

2)   w przypadku połączenia lub podziału jednostek, z wyjątkiem spółek kapitałowych, jeżeli strony w drodze umowy pisemnej odstąpią od przeprowadzenia inwentaryzacji;

3)   w przypadku zawieszenia działalności, jeżeli zgodnie z art. 12 ust. 3b jednostka nie zamyka ksiąg rachunkowych.

 

3. Zgodnie z art. 27 ustawy o rachunkowości:

Przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych.

2. Ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji.

 

    4. Zgodnie z § 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej - Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 17 ust. 1 i 2, oraz bilans, o którym mowa w § 17 ust. 6, sporządza się w terminie 3 miesięcy od dnia, na który zamyka się księgi rachunkowe.

 

USTALENIA KONTROLI

 

W zakresie spraw organizacyjnych

 

Siedzibą jednostki kontrolowanej jest nieruchomość zabudowana położona w Opolu przy ul. Chmielowickiej 6. W okresie objętym kontrolą dyrektorem jednostki była pani Halina Antczak zatrudniona na tym stanowisku od 19.06.2010 r. Głównym księgowym jednostki jest pani Bernadeta Ogórek zatrudniona na tym stanowisku od 3.11.2005 r. na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy.

         Postępowanie w zakresie inwentaryzacji w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu reguluje Zarządzenie nr 40/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad (polityki) rachunkowości oraz planu kont.

Z badanej dokumentacji oraz z wyjaśnień głównej księgowej wynika, że w 2014 r. w jednostce przeprowadzono inwentaryzacje: środków trwałych, wyposażenia, gotówki w kasie, druków ścisłego zarachowania oraz magazynu żywności.

         W 2014 r. kontrolowana jednostka posiadała cztery wyodrębnione rachunki bankowe tj.: rachunek bieżący, depozytowy, funduszu socjalnego i dochodów budżetowych.

 

W zakresie poprzednich inwentaryzacji

 

Poprzednia inwentaryzacja środków trwałych i pozostałych środków trwałych została przeprowadzona w dniach 01.10.2010 r. - 31.12.2010 r. Z przeprowadzonych inwentaryzacji zostały sporządzone protokoły (akta kontroli Nr15/5/I/4-5).

Z protokołu rozliczeń wyposażenia wynika, że powstały nadwyżki na kwotę 1.452,11 zł. Stwierdzona nadwyżka dotyczyła zlikwidowanego wyposażenia, które ponownie zostało wniesione do obiektu przez pensjonariuszy. Nadwyżki te przyjęto na stan jednostki. Natomiast z protokołu rozliczeń środków trwałych wynika, że niedoborów i nadwyżek nie stwierdzono.

Ponadto w dniu 31.12.2013 r. przeprowadzono inwentaryzację druków ścisłego zarachowania oraz spisu gotówki w kasie. Zgodnie ze sporządzonym protokołem stan gotówki w kasie dla wszystkich rachunków wynosił 0.

 

W zakresie inwentaryzacji przeprowadzonych w 2014 r.

 

 W zakresie inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania, gotówki w kasie oraz żywności

 

Ze sporządzonych protokołów przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania oraz spisu gotówki w kasie wynika, że na dzień 31.12.2014 r. stan gotówki w kasie wszystkich rachunków wynosił 0 (akta kontroli Nr15/5/I/6). Nieprawidłowości w zakresie druków ścisłego zarachowania nie stwierdzono.

Inwentaryzację żywności przeprowadzono w dniu 28.11.2014 r. Z protokołu rozliczenia inwentaryzacji wynika, że stwierdzono niedobór żywności na kwotę 46,36 zł oraz nadwyżkę w kwocie 0,80 zł. Jako przyczynę niedoboru wskazano dostawę towarów niezgodnie z fakturą. Natomiast jako przyczynę nadwyżki wskazano fakt, iż różnica wynikała z zaokrągleń (akta kontroli Nr15/5/I/7).

W wyniku kontroli ustalono, iż w dniu 01.12.2014 r. dostawca wystawił fakturę korygującą (zmniejszenie wartości) na kwotę - 46,37 zł (akta kontroli Nr15/5/I/8).

 

W zakresie inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia

 

W dniu 18.08.2014r. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu wydała zarządzenie nr 26/14 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i pozostałego wyposażenia Do przeprowadzenia inwentaryzacji została powołana 21 osobowa komisja inwentaryzacyjna pod przewodnictwem pani(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.). Z zarządzenia wynika, iż komisja została podzielona na 3 osobowe zespoły w celu usprawnienia prac inwentaryzacyjnych. Termin przeprowadzenia inwentaryzacji wyznaczono na okres od 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r. (akta kontroli Nr15/5/I/15).

 

Z wyjaśnień dyrektora i głównej księgowej jednostki kontrolowanej z dnia 20.02.2015 r. wynika, że:

„Komisja i zespoły inwentaryzacyjne przekazały arkusze inwentaryzacyjne do księgowości celem wprowadzenia danych do systemu ,,Wyposażenie''. Po pierwotnym sprawdzeniu w dniu 15.01.2015r. okazało się, że kwota niedoborów wyposażenia wyniosła 390.879,06 zł. Jednocześnie stwierdzono nadwyżki wyposażenia na kwotę 7.337,91 zł. Zatem faktyczny niedobór wyniósł 383.541,15 zł. W związku z powyższym powołana została nowa komisja inwentaryzacyjna, której zadaniem było uzupełnienie spisu. Uzupełnienie to polegało na ponownym dokładnym spisaniu całego wyposażenia znajdującego się w poszczególnych pomieszczeniach. Okazało się, że pierwsza komisja nie spisała oddzielnie wszystkich składników wyposażenia, tylko ujmowała wyposażenie składające się z kilku części jako całość, np. łóżko, materac, barierki i wysięgnik do podnoszenia  w  ewidencji ujęte są oddzielnie, a komisja spisała jedną rzecz jako łóżko. Pierwsza komisja nie spisała w ogóle wyposażenia znajdującego się np. w archiwum. Szczegółowe zestawienia spisanego wyposażenia nowa komisja przekazuje do księgowości, gdzie na bieżąco dane te są wprowadzane do systemu ,,Wyposażenie”. Z powyższego systemu wynika, że na dzień 20.02.2015r. Kwota niedoborów wyposażenia zmniejszyła się i wynosi 168.594,60 zł. Natomiast stwierdzone nadwyżki wynoszą 92.772,81 zł.  Faktyczny niedobór wyposażenia wynosi 75.821,79 zł. Ponadto w wielu przypadkach komisja stwierdziła brak wyposażenia, które winno znajdować się we wskazanym, przypisanym pomieszczeniu. Faktycznie w toku szczegółowego sprawdzania i dociekania okazuje się, że dane wyposażenie znajduje się w innym pomieszczeniu lub jest w bieżącym użytkowaniu przez pracowników, np. odkurzacze.  Termin złożenia bilansu do Urzędu Miasta został wyznaczony na dzień 27.02.2015r.  W terminie tym bilans nie zostanie złożony ze względu na to, iż trwają czynności związane z rozliczeniem inwentaryzacji.  W związku z powyższym kierownictwo DPS zamierza zwrócić się do Urzędu Miasta z prośbą o przesunięcie terminu złożenia bilansu” (akta kontroli Nr15/5/I/40).

         W harmonogramie przekazywania sprawozdań finansowych do Urzędu Miasta Opola pierwotny termin złożenia sprawozdania dla DPS wyznaczono na dzień 13.02.2015 r. (pismo FK-KO.KW.00001.2015 z dnia 12.01.2015 r.) (akta kontroli Nr15/5/I/49).  Z wyjaśnień pracownika Referatu Księgowości Organu Wydziału Finansowo-Księgowego Urzędu Miasta Opola pani (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)wynika, że kontrolowana jednostka telefonicznie zwróciła się z prośbą o przesunięcie terminu złożenia bilansu. W tym samym trybie uzgodniono, że sprawozdanie winno być złożone w terminie określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów.

 

W wyniku kontroli ustalono, że w dniu 03.02.2015 r. dyrektor DPS wydała zarządzenie nr 11/15 w sprawie przeprowadzenia ponownego spisu z natury. Z treści powyższego zarządzenia wynika, że zostało ono wydane w związku z ustalonymi różnicami inwentaryzacyjnymi przez komisję powołaną zarządzeniem nr 26/14 z dnia 18.08.2014 r. (akta kontroli Nr15/5/I/49).

         Ponadto ustalono, że w dniu 17.02.2015 r. dyrektor DPS wydała zarządzenie nr 14/15 w sprawie przeprowadzenia wyjaśnienia różnic inwentaryzacyjnych. Z treści powyższego zarządzenia wynika, że została powołana komisja, której celem będzie końcowe rozliczenie wyników inwentaryzacji oraz wyjaśnienie ewentualnych różnic (akta kontroli Nr15/5/I/50).

      Z wyjaśnień głównej księgowej wynika, że poszczególne zestawienia spisanego wyposażenia komisja przekazywała do księgowości, gdzie dane te na bieżąco wprowadzane były do komputerowego systemu Wyposażenie. Z wydruku komputerowego – Wyposażenie ilościowo-wartościowe, program Wyposażenie wynika, że na dzień 19.02.2015 r. niedobór wyposażenia wynosił 169.848,89 zł, a nadwyżki 88.940,85 zł (akta kontroli Nr15/5/I/38-39).

         W dniu 04.03.2015 r. Komisja inwentaryzacyjna dokonała rozliczenia wyników inwentaryzacji. Ze sporządzonego protokołu rozliczenia wyników inwentaryzacji przeprowadzonej w drodze spisu z natury wynika, że niedobory ogółem innych składników majątkowych niż środki trwałe (wyposażenie) wyniosły ogółem 32.888,40 zł, a nadwyżki 2.045,46 zł. Jednocześnie z protokołu wynika, że Komisja postanowiła zakwalifikować niedobory jako niezawinione i spisać w ciężar strat nadzwyczajnych (akta kontroli Nr15/5/I/55).

Komisja wskazała 3 przyczyny powstania niedoborów tj.: brak częściowego oznakowania na wyposażeniu, likwidacja bardzo zniszczonego sprzętu nie mającego oznakowania z uwagi na jego całkowite zniszczenie, nieudokumentowana zmiana miejsca znajdowania się sprzętu, co spowodowało dodatkowe utrudnienia w jego przeliczeniu (akta kontroli Nr15/5/I/53).  Stanowisko komisji zostało zaakceptowane przez główną księgową i dyrektora jednostki. Jednocześnie z powyższego protokołu wynika, że dyrektor DPS wskazała, na konieczność zakupienia i wdrożenia nowego programu komputerowego, gdyż obecny jest z 1997 r.(akta kontroli Nr15/5/I/54).

 Dodatkowo na okoliczność powstania nadwyżek i niedoborów główna księgowa złożyła kontrolującym wyjaśnienie następującej treści (akta kontroli Nr15/5/I/54):

 

Nadwyżka w kwocie 2.045,46 zł  powstała w wyniku przyniesienia przez pensjonariuszy wyposażenia, które uległo likwidacji wg dokumentów (protokoły likwidacji) -krzesła, fotele, radia, a faktycznie nie zostało jeszcze zlikwidowane.

Pensjonariusze widząc wystawione wyposażenie bardzo często zabierają je z powrotem do pokoi. Umieszczają poszczególne sprzęty na balkonach –„ bo jeszcze się przyda” ( tendencja do zbieractwa).

 

Niedobory w kwocie 32.888,40 zł powstały w wyniku:

1. Braku oznakowania części sprzętu, który utrudnia ustalenie użytkownika (konieczna ciągłość dezynfekcji wyposażenia po ciężko chorych mieszkańcach).

2.Nie możność dojścia do sprzętu w magazynach utrudnia dokładne przeliczenie i spisanie zgromadzonego tam wyposażenia.

Faktycznie oceniamy, iż sprzęt wykazany jako niedobory znajduje się w tych pomieszczeniach,  lecz jest go tak dużo, że nie mamy możliwości dojścia do niego.

 

         Z wydruków ewidencji księgowej wynika, że stwierdzony niedobór został zaewidencjonowany na kontach księgowych 240/09- Pozostałe rozrachunki oraz na kontach 013- Pozostałe środki trwałe (Strona Wn) i 072 - Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych (Strona Ma) (akta kontroli Nr15/5/I/56-58).

 

 Z pisma Prezydenta Miasta Opola nr POL-IN.324.0031.2014 z dnia 07.10.2014 r. wynika, że kierownicy gminnych jednostek samorządowych winny przekazywać informację z przeprowadzonych inwentaryzacji okresowych wraz z kompletem dokumentacji (zarządzenie z harmonogramem, protokół z rozliczenia) do Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych celem kontroli zgodności przeprowadzonych czynności z ustawą o rachunkowości. Ponadto w piśmie tym zalecono  ustalenie częstotliwości inwentaryzacji składników majątku częściej, niż wynika to z art. 26 ustawy o rachunkowości w szczególności w zakresie wyposażenia ruchomego (akta kontroli Nr15/5/I/35).

 

Ustalono, że komplet wymaganej dokumentacji dotyczącej przeprowadzonej inwentaryzacji jednostka przekazała do Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola pismem z dnia 26.03.2015 r.

Ponadto ustalono, że bilans za 2014 r. wraz z załącznikami przekazano do Referatu Księgowości Organu Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Opola w dniu 09.03.2015 r.

 

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki.

 

Zgodnie z § 20 ust.1-2  Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.I-0120.1.77.2012 z dnia 25 maja  2012 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo przedstawić  umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia składane są w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia odbioru protokołu.

 

          Jednostka kontrolowana

 W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu.

(podpisy)

 

 

 

Data: ........................

            Zespół kontrolny

                   (podpisy)

 

 

 

 

 

Data:....................

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2015-07-28 12:10:14 - Wystąpienie pokontrolne (26.00 kB)

Ilość odwiedzin: 2020
Nazwa dokumentu: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Pałczyński, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2015-07-28 12:03:42
Data udostępnienia informacji: 2015-07-28 12:03:42
Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-28 12:11:34

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner