logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Readaptacji ,,Szansa"
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


KW.1711.00009.2015

 

                        Opole, 16 kwietnia 2015 r.           

 

 

PROTOKÓŁ KONTROLI NR  10/15

 

Jednostka kontrolowana

Przedszkole Publiczne nr 22 „Bajkowa Rodzina” w Opolu ul. Ks. J. Popiełuszki 19

45-601 Opole

Nazwa organu sprawującego nadzór

Prezydent Miasta Opola

Termin przeprowadzenia kontroli

od 16.03.2015 r. do 10.04.2015 r.

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

 

Agnieszka Lisiecka – główny specjalista

w  Wydziale Kontroli Wewnętrznej

Tadeusz Lech – główny specjalista w Wydziale

Kontroli Wewnętrznej

 

Przedmiot kontroli

Gospodarka finansowa

Okres objęty kontrolą

2014 r.

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

Kornelia Lysek - dyrektor przedszkola

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały

Kornelia Lysek - dyrektor

Bożena Miękisiak - główna księgowa

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)- specjalista do spraw kadr i płac

 

Podstawy prawne

 

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych  (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

 

 1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z   2013 r., poz. 330 z późn. zm.).

 

3. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 592, z późn. zm.).

 

4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z  2014 r., poz. 1202).

 

5. Kodeks pracy.

 

6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ((tekst jednolity Dz. U. z  2014 r., poz. 191).

 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005r., Nr 22, poz. 181 z późn. zm.).

 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 czerwca 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2014r, poz. 922).

 

9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jednolity, Dz.U. z 2013r. poz. 1050).

 

10.  Uchwała Nr XLVII/500/09 Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 2009r. w sprawie regulaminu, określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy , za wysługę lat, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

 

11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. nr 43, poz.349).

 

12. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207 z późniejszymi zmianami).

 

13. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 289.

 

14. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16.01.2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 119 z późniejszymi zmianami).

 

15. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827).

 

16. Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

 

Cel kontroli

 

 Celem kontroli było:

- dokonanie oceny prawidłowości wydatkowania środków budżetowych,

- sprawdzenie rzetelności gospodarowania mieniem,

- sprawdzenie zgodności sporządzanych sprawozdań z ewidencją księgową.

Metodyka przeprowadzenia kontroli

 

Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych  w zakresie prowadzenia spraw objętych kontrolą. Dane zawarte w sprawozdaniach budżetowych porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej. Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, listy płac, itp.) oraz porównano je z wyciągami bankowymi. Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty przez dyrektora jednostki. Dokonano analizy poszczególnych wydatków pod kątem ich celowości oraz zgodności z przepisami i planem finansowym.

Szczegółową kontrolą objęto:

     - zgodność z ewidencją otrzymanych i odprowadzonych do Urzędu Miasta dochodów budżetowych,

     -  zapisy w ewidencji księgowej dotyczące wpływów i wydatków budżetowych oraz wpływów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów, za grudzień 2014 r.

     -   zgodność z ewidencją księgową stanu zobowiązań i należności,

     -   gospodarowanie ZFŚS,

     -   gospodarkę kasową środków budżetowych w IV kwartale 2014 r.

Sprawdzono czy na koniec roku jednostka dokonała spisu z natury i rozliczenia artykułów żywnościowych znajdujących się w magazynie. W zakresie druków ścisłego zarachowania zapoznano się z zasadami i sposobem postępowania.

Sprawdzono również czy jednostka posiada opracowane na piśmie procedury kontroli zarządczej oraz czy procedury te są dostosowane do specyfiki  jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.

 

USTALENIA KONTROLI

 

I. Sprawy organizacyjne  

  

W okresie objętym kontrolą dyrektorem przedszkola była pani Kornelia Lysek powołana na to stanowisko od 01.09.1992r. do 31.08.2017 r. Głównym księgowym przedszkola jest pani Bożena Miękisiak, zatrudniona w jednostce od 01.11.2014 r. w wymiarze 0,5 etatu na czas określony – 6 miesięcy. Z budżetem gminy jednostka rozliczała się w dziale klasyfikacji budżetowej 801 rozdział 80104 oraz rozdział 80113.

W okresie objętym kontrolą przedszkole posiadało 4 wyodrębnione rachunki bankowe dotyczące: działalności podstawowej – bieżący podstawowy, wydzielony rachunek dochodów, rachunek ZFŚS oraz rachunek sum depozytowych (akta kontroli 15/10/I/4). W okresie objętym kontrolą obsługę bankową przedszkola prowadził Bank Millenium SA O/Opole.

             Na dzień 31.12.2014 r. do przedszkola zapisanych było 100 dzieci w 4 oddziałach.

            Na podstawie ewidencji kontroli ustalono, że w 2014 r. w przedszkolu przeprowadzono 1 kontrolę zewnętrzną przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Opolu. Bez zaleceń.

Inwentaryzację środków trwałych przeprowadzono w dniu 31.12.2014 r. Nie stwierdzono rozbieżności między stanem księgowym a faktycznym.

 

II. W zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników

Stan zatrudnienia pracowników ogółem w jednostce na dzień 31.12.2014 r. wynosił 23 osoby na 21,375 etatach, w tym 11 pracowników pedagogicznych na 11 etatach oraz 12 pracowników niepedagogicznych na 10,375 etatach (akta kontroli Nr 15/10/I/5). Szczegółowe dane dotyczące stanu zatrudnienia w poszczególnych grupach zawodowych na dzień 31.12.2014 r. przedstawia poniższa tabela:

 

        Tabela nr 1

l.p.

Wyszczególnienie

 Ilość osób

Zatrudnienie

 w etatach

1.

   Pracownicy pedagogiczni

11

     11

2.

   Pracownicy      administracyjni

3

       2

3.

   Pracownicy obsługi

9

       8,375

               RAZEM:

         23

      21,375 

 

 

         Stan zatrudnienia nauczycieli według stopnia awansu zawodowego na dzień 31.12.2014 r. przedstawia poniższa tabela:

 

   Tabela nr 2

Lp

Stopień

awansu zawodowego

Zatrudnienie

w osobach

Zatrudnienie

w etatach

1

 Dyplomowani

4

4

2

 Mianowani

1

 1

3

 Kontraktowi

5

5

4

 Stażyści

1

1

                   RAZEM:

11

11

 

 

w zakresie zatrudniania pracowników pedagogicznych i ustalania wynagrodzeń

W 2014r. przyjęto do pracy 5 osób, w tym 1 pracownika pedagogicznego (akta kontroli Nr 15/10/I/6). (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).

Wysokość przyznanych dodatków była zgodna z Kartą Nauczyciela oraz z uchwałą Nr XLVII/500/09 Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 2009r. w sprawie regulaminu, określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy , za wysługę lat, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

W powyższym przypadku jednostka nie miała obowiązku przeprowadzać naboru kandydatów, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, ponieważ nabór nie był dokonywany na stanowiska urzędnicze, o których mowa w załącznikach do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

 

w zakresie zatrudniania pracowników niepedagogicznych i ustalania wynagrodzeń

W 2014r. przyjęto do pracy 4 pracowników niepedagogicznych, w tym dwukrotnie na stanowisko głównej księgowej na czas określony, w wymiarze 1/2 etatu, (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) (akta kontroli Nr 15/1/I/6-18).

Ponadto przyjęto do pracy na czas określony osobę na stanowisko woźnego oraz konserwatora na czas nieokreślony. (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

 

w zakresie zwalniania pracowników pedagogicznych

W 2014r. w kontrolowanej jednostce rozwiązano stosunek pracy łącznie z 7 osobami, w tym z 3 pracownikami pedagogicznymi (akta kontroli Nr 15/10/I/19(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).

 

w zakresie zwalniania pracowników niepedagogicznych

W 2014r. w kontrolowanej jednostce rozwiązano stosunek pracy z 4 pracownikami niepedagogicznymi (akta kontroli Nr 15/10/I/19). (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

   

III. Dochody budżetowe

 

         W dniu 02.02.2015 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–27S z wykonania planu dochodów budżetowych przedszkola za 2014r. Ze sprawozdania wynika, że dochody w tym okresie wyniosły 71.192,84 zł i zaewidencjonowano je w trzech paragrafach (akta kontroli 15/10/I/20).

W wyniku kontroli ustalono, że powyższa kwota jest zgodna kontem księgowym 221 -30 – należności z tytułu dochodów budżetowych.

Ustalono, że wykazane w sprawozdaniu dochody w poszczególnych paragrafach dotyczyły:

    - paragraf 0830wpływy z usług, w kwocie 61.848,90 zł z tytułu opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu,

    - paragraf 0920 – pozostałe odsetki, w kwocie 78,71 zł z tytułu odsetek za opóźnione opłaty oraz dotyczące konta depozytowego,

    - paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów, w kwocie  9.265,23 zł z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie.

          Na podstawie konta 222- rozliczenie dochodów budżetowych oraz ewidencji księgowej Urzędu Miasta Opola ustalono, że otrzymane dochody w całości zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta (akta kontroli 15/10/I/22-23).

 

IV.  Wydatki budżetowe

 

         W dniu 02.02.2015 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych przedszkola za 2014r. Ze sprawozdania wynika, że wydatki ogółem w tym okresie wyniosły 1.127.361,90 zł i zaewidencjonowano je w 2 rozdziałach oraz w 19 paragrafach (akta kontroli 15/10/I/27). Kwota wydatków ogółem jest zgodna z ewidencją księgową Urzędu Miasta Opola dotyczącą przekazanych środków budżetowych (akta kontroli 15/10/I/24-25).

Ponadto  w wyniku kontroli ustalono, że kwota wydatków ogółem oraz w poszczególnych paragrafach jest zgodna z ewidencją księgową jednostki kontrolowanej (Zestawienie paragrafów wydatków, konto 130 – rachunek bieżący (akta kontroli 15/10/I/26). Ustalono, że przedszkole prowadzi konta pozabilansowe 980 i 998 dotyczące planu i zaangażowania, które ujęte są także w Zakładowym Planie Kont. Dane wykazane w sprawozdaniu są zgodne z ewidencją księgową.

Największe wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych, odpisu na ZFŚS, zakupu materiałów i wyposażenia oraz opłat za energię. Szczegółową kontrolą objęto wydatki w grudniu 2014 r. Z analizy sprawozdań RB-28 S za listopad i grudzień 2014r. wynika, że w grudniu zaewidencjonowano wydatki w 14 paragrafach na łączną kwotę 104.537,60 zł. Ustalono, że kwota wydatków jest zgodna ewidencją konta 130 za ten miesiąc.

Wyrywkową kontrolą objęto wydatki w grudniu zaewidencjonowane w sześciu niżej wymienionych paragrafach na łączną kwotę 99.254,87 zł:

 

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

 

Ze sprawozdania oraz z ewidencji księgowej – konta 130 wynika, że wydatki w 2014r. wyniosły 727.781,73 zł (akta kontroli 15/10/I/32-33). Wydatki w grudniu wyniosły 76.033,16 zł. Kwota ta stanowi różnicę pomiędzy wydatkami wykazanymi w sprawozdaniach RB- 28S za listopad i grudzień. Na powyższą kwotę wydatków składają się między innymi:

- wynagrodzenia netto nauczycieli,

- wynagrodzenia netto pracowników administracji i obsługi.

Podstawą ewidencjonowania wydatków w tym paragrafie były listy płac.

Ustalono, że na wydatki w tym paragrafie oprócz wynagrodzenia zasadniczego składają się także składki ZUS od pracowników, podatek PIT, potrącenia rat pożyczek, potrącenia składek ubezpieczeniowych PZU, składki chorobowe, dodatki motywacyjne dla 10 osób, dodatki funkcyjne dla 2 osób, premie dla 12 osób obsługi i administracji, dodatek za wychowawstwo dla 10 osób, dodatek stażowy dla 21 osób oraz ekwiwalent za urlop.

 

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne

 

Ze sprawozdania oraz z ewidencji księgowej – konta 130 wynika, że wydatki w 2014r. wyniosły 130.130,70 zł (akta kontroli 15/10/I/33). Wydatki w grudniu wyniosły 16.950,31 zł. Kwota ta stanowi różnicę pomiędzy wydatkami wykazanymi w sprawozdaniach RB- 28S za listopad i grudzień. W paragrafie tym zaewidencjonowano 5 wydatków dotyczących składek na ZUS za listopad i grudzień. Podstawą ewidencjonowania wydatków w tym paragrafie były listy płac. Na podstawie ewidencji księgowej oraz wyciągów bankowych nr 631/12/14/B, 649/12/14B i 658/12/14/B ustalono, że przelewów składek do ZUS dokonano w dniach 04, 19 i 29.12.2014r. Płatności zostały przekazane na właściwe konto ZUS.

 

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

 

Ze sprawozdania oraz z ewidencji księgowej – konta 130 wynika, że wydatki w 2014r. wyniosły 14.239,60 zł (akta kontroli 15/10/I/36). Wydatki w grudniu wyniosły 1.982,09 zł. Kwota ta stanowi różnicę pomiędzy wydatkami wykazanymi w sprawozdaniach RB- 28S za listopad i grudzień. W paragrafie tym zaewidencjonowano 4 wydatki dotyczący składek na Fundusz Pracy za listopad i grudzień. Podstawą ewidencjonowania wydatków w tym paragrafie były listy płac. Na podstawie ewidencji księgowej oraz wyciągów bankowych nr 631/12/14/B i 658/12/14/B ustalono, że przelewów składek do ZUS dokonano w dniach 04 i 29.12.2014r. Płatności zostały przekazane na właściwe konto ZUS.

 

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

 

 Ze sprawozdania oraz z ewidencji księgowej – konta 130 wynika, że wydatki w 2014r. wyniosły 54.681,01 zł (akta kontroli 15/10/I/35-36). Wydatki w grudniu wyniosły 653,13 zł. Kwota ta stanowi różnicę pomiędzy wydatkami wykazanymi w sprawozdaniach RB- 28S za listopad i grudzień. W paragrafie tym zaewidencjonowano 12 wydatków, w tym 6 płatnych gotówką. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych i sanitarnych, środków czystości oraz radioodtwarzacza. Podstawą ewidencjonowania wydatków w tym paragrafie były faktury.

 

§ 4300 – zakup usług pozostałych

 

 Ze sprawozdania oraz z ewidencji księgowej – konta 130 wynika, że wydatki w 2014r. wyniosły 19.549,00 zł (akta kontroli 15/10/I/37-38). Wydatki w grudniu wyniosły 2.682,38 zł. Kwota ta stanowi różnicę pomiędzy wydatkami wykazanymi w sprawozdaniach RB- 28S za listopad i grudzień. W paragrafie tym zaewidencjonowano 14 wydatków, w tym 2 płatnych gotówką. Wydatki dotyczyły opłat za odprowadzanie ścieków, za usługi pocztowe (zakup znaczków), prowizji bankowych, ochronę mienia i dozorowanie, serwis sprzętu i oprogramowania, wykonanie odbitek fotograficznych, abonamentu za programy komputerowe, czyszczenie instalacji kanalizacyjnej. Podstawą ewidencjonowania wydatków w tym paragrafie były faktury i rachunki.

 

§ 4410 – ekwiwalent za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych

 

Z ewidencji księgowej wynika, że wydatki w grudniu 2014r. wyniosły 953,80 zł (akta kontroli 15/10/I/39). Kwota ta stanowi różnicę pomiędzy wydatkami wykazanymi w sprawozdaniach RB- 28S za listopad i grudzień. W paragrafie tym zaewidencjonowano 3 wydatki dotyczące przelewów ekwiwalentu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych w listopadzie i grudniu oraz podatku od wypłaconego ekwiwalentu. W dniu 30.10.2014 r. z pracownikiem przedszkola została zawarta umowa na używanie własnego samochodu do celów służbowych. Podstawą ewidencjonowania wydatków w tym paragrafie były oświadczenia pracownika oraz lista płac zatwierdzona przez dyrektora przedszkola. Kwota wypłaty była zgodna z umową.

 

V. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

         Prawidłowość gospodarowania środkami funduszu za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2012 r. była przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez Wydział Budżetu Urzędu Miasta Opola w dniu 16.09.2013 r. Z protokołu kontroli wynika, że dokonano zapłaty kosztów bankowych związanych z utrzymaniem karty bankomatowej do konta na łączną kwotę 63,94 zł, co jest niezgodne z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (akta kontroli 15/10/I/51). Niniejszą kontrolą objęto gospodarowania środkami funduszu w 2014 r.

Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych -zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określił pracodawca w regulaminie uzgodnionym ze związkami zawodowymi. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu Regulamin uzależnia od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym nr 351160 2202 0000 0002 1532 7661.

 

dochody funduszu

Z wyciągu bankowego nr 1 z dnia 02.01.2014 r. wynika, że stan początkowy środków pieniężnych wynosił 1.082,17 zł (akta kontroli Nr 15/10/I/9). Stan ten jest zgodny z ewidencją księgową (konto 135 – rachunek ZFŚS) (akta kontroli Nr 15/10/I/52).

          W 2014 r. w kontrolowanej jednostce dokonano odpisu środków budżetowych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w łącznej kwocie 41.700,00 zł. Kwota naliczonego odpisu jest zgodna z ewidencją konta 135 oraz ze sprawozdaniem Rb-28S - paragraf 4440 za 2014 r. (akta kontroli Nr 15/10/I/53-54).

Na podstawie wyciągów bankowych ZFŚS oraz ewidencji konta 135 ustalono, że środki budżetowe zostały przekazane na rachunek bankowy funduszu w terminach ustawowych tj. w dniach:

 • 06.06.2014r. –    5.000,00 zł (I transza),
 • 30.05.2014r. –  30.400,00 zł (75%),
 • 29.09.2014r.–     6.349,00 zł (II transza).

Razem:            41.749,00 zł.

  Z powyższych danych wynika, że kwota przekazanych środków była wyższa o 49,00 zł od dokonanych odpisów. Ustalono, że w dniu 06.10.2014 r. dokonano zwrotu w/w kwoty (wyciąg bankowy nr 42/10/14/FŚS).

Ostatecznego naliczenia wysokości odpisu dokonano od 10,087 etatów pracowników pedagogicznych, 11,25 etatów pracowników niepedagogicznych oraz 5 emerytów. Kwoty odpisu oraz szczegółowy sposób jego wyliczenia przedstawiono w planie finansowym, który przekazano do Referatu Sprawozdawczości Oświaty Wydziału Budżetu Urzędu Miasta Opola.

Łączna kwota środków posiadanych na ZFŚS w 2014r. wraz ze stanem początkowym wyniosła 48.835,01 zł. Z analizy zapisów dokonanych na koncie 135 (strona Wn)  wynika, że na powyższą kwotę oprócz stanu początkowego oraz dokonanych odpisów składały się także środki z tytułu:

- odsetek bankowych w kwocie 163,84 zł,

- spłat pożyczek wraz z odsetkami w kwocie 2.045,00 zł,

- odpis na emerytów nauczycieli otrzymany z Urzędu Miasta Opola w kwocie 3.844,00 zł.

 

wydatki  funduszu

Z analizy zapisów dokonanych na koncie 135 (strona Ma) wynika, że zaewidencjonowane wydatki  na świadczenia ZFŚS w kontrolowanym okresie wyniosły ogółem 48.822,51 zł (akta kontroli Nr 15/10/I/53-55).

 

Ustalono, że wydatki dotyczyły siedmiu niżej wymienionych rodzajów świadczeń:

       

dofinansowania do wypoczynku letniego w kwocie 8.810,00 zł

Dofinansowanie przyznano 13 pracownikom administracji i obsługi, w kwotach po 650,00 zł i 700,00 zł. Podstawą przyznania były wnioski oraz karty urlopowe. Świadczenia były uzależnione od wysokości dochodu (3 progi dochodowe). Wypłaty świadczeń dokonano w kwotach zgodnych z decyzją dyrektora. Świadczenia były wypłacane przed urlopem.

 

dofinansowania do wypoczynku letniego dla emerytów w kwocie 2.800,00 zł

Dofinansowanie przyznano 7 osobom w kwocie 400,00 zł. Podstawą przyznania tego świadczenia były wnioski. Świadczenia były uzależnione od wysokości dochodu (wszyscy emeryci zakwalifikowali się do jednego progu dochodowego). Wypłaty świadczeń dokonano w kwotach zgodnych z decyzją dyrektora.

 

dofinansowania do wypoczynku letniego dla dzieci w kwocie 2.000,00 zł

Dofinansowanie przyznano 5 osobom w kwocie 400,00 zł. Podstawą przyznania tego świadczenia były wnioski. Przyznana kwota była równa na każde dziecko, bez względu na dochód. Świadczenie jest przyznawane każdemu z pracowników dodatkowo, który posiada dziecko.

 

świadczenie urlopowe nauczycieli w kwocie 12.937,51 zł

Świadczenie wypłacono 14 osobom, w kwotach od 83,81 zł do 1.093,93 zł w zależności od wymiaru etatu zgodnie z Kartą Nauczyciela.

 

zapomogi w kwocie 14.715,00 zł.

Udzielono 33 zapomogi losowe, w tym 2 zapomogi dla emerytów i 31 dla pracowników. Wypłatę każdej zapomogi zaakceptował dyrektor jednostki. Wypłata świadczenia była uzależniona od trudnej, życiowej sytuacji. Świadczenia przyznano na: zakup opału, leków, rehabilitację i zakup odzieży zimowej. Wszystkie zapomogi zostały przekazane przelewem na poszczególne konta.

 

pożyczki w kwocie 3.500,00 zł.

Udzielono 1 pożyczkę w kwocie 3.500,00 zł. Wypłaty pożyczki dokonano w  dniu 06.06.2014r. Podstawą przyznania świadczenia był wniosek. Z analizy listy płac nr 52 za miesiąc lipiec wynika, że pracownikowi, któremu udzielono pożyczkę naliczono potrącenia miesięczne rat spłaty pożyczki. Pożyczka została udzielona w oparciu o zawartą umowę na cele mieszkaniowe z oprocentowaniem 3%, na okres 36 miesięcy.

 

dofinansowanie do  imprez kulturalno-oświatowych w kwocie  4.060,00 zł

Wydatki dotyczyły dofinansowania do dwóch imprez kulturalno-oświatowych, które odbyły się w miesiącu marcu i październiku 2014r. Wydatki dotyczyły usługi gastronomicznej na kwotę 2.440,00 zł  oraz wydatków na konsumpcję na kwotę 1.620,00 zł w związku z imprezami dla pracowników i emerytów. Wszystkich płatności dokonano przelewami w dniach 11.03.2014r. i 23.10.2014r.

 

Saldo konta 135 –ZFŚS na koniec 2014r. wynosiło 12,50 zł i było zgodne z wyciągiem bankowym nr 41 z dnia 31.12.2014 r. (akta kontroli Nr 15/10/I/56). Z protokołu inwentaryzacji z dnia 31.12.2014r. wynika, że stan gotówki w kasie wynosił 0.

Wszystkie skontrolowane wydatki posiadały oryginały dokumentacji stanowiącej podstawę przyznania poszczególnych świadczeń i potwierdzającą ich wypłatę. Dokumenty te zostały zatwierdzone do wypłaty i podpisane przez upoważnione osoby.

 

VI. Zobowiązania

 

W sprawozdaniu Rb-28S jednostka kontrolowana wykazała stan zobowiązań budżetowych na dzień 31.12.2014 r. w łącznej kwocie 67.346,38 zł. Zobowiązania wykazano w trzech paragrafach tj. 4040 – trzynastka, 4110 - składki ZUS oraz 4120 – składki na Fundusz Pracy. Dane te były zgodne z ewidencją księgową konta 229  - zobowiązania wobec ZUS oraz 231- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (akta kontroli 15/10/I/40-41).

 W sprawozdaniu Rb-34S jednostka kontrolowana wykazała, że stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r. wynosił 0 zł.

      Sprawdzono także dokumentację dotyczącą wszystkich wydatków dokonanych w styczniu 2014 r. (dokumenty od nr 1 do nr 41). Nie stwierdzono faktur, które wypłynęły do jednostki w 2014 r. i dotyczyłyby kosztów 2014 r.

 

VII. Należności

 

W sprawozdaniu Rb-27S jednostka kontrolowana wykazała stan należności na dzień 31.12.2014 r. w łącznej kwocie 180,64 zł, które dotyczyły dwóch paragrafów tj.:

- paragraf 0830- wpływy z usług na kwotę 178,98 zł (opłata stała),

- paragraf 0920- pozostałe odsetki na kwotę 1,66 zł (od nieterminowych wpłat).

W wyniku kontroli ustalono, że stan ten był zgodny z ewidencją księgową  (konto 221) (akta kontroli 15/10/I/42).

W sprawozdaniu Rb-34 kontrolowana jednostka wykazała na dzień 31.12.2014r. stan należności w ramach wydzielonego rachunku dochodów w łącznej kwocie 413,42 zł.

W wyniku kontroli ustalono, że powyższa kwota była zgodna z ewidencją księgową konta 201 i były to należności netto z tytułu opłat za wyżywienie oraz należności z tytułu odsetek ustawowych od należności nie wpłaconych lub wpłaconych po terminie (akta kontroli 15/10/I/42).

     

VIII. Gospodarowanie wydzielonym rachunkiem dochodów

 

W dniu 02.02.2014 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków na w/w rachunku za 2014 r. Ze sprawozdania wynika, że stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 0 zł, a na koniec okresu sprawozdawczego 59,89 zł. Ustalono, że stany te były zgodne z wyciągiem bankowym nr 1 z dnia 02.01.2014 r. i nr 259 z dnia 31.12.2014 r. (akta kontroli 15/10/I/43-50) oraz z ewidencją księgową konta 132. Z ewidencji konta 101- Kasa wynika, że stan gotówki w kasie na koniec 2014 roku wynosił 0 zł i był zgodny z raportem kasowym nr 17/12/14/.

 

Analiza dochodów

Ze sprawozdania wynika, że dochody w 2014 r. wyniosły ogółem 117.731,13 zł i zostały uzyskane w dwóch paragrafach tj.:

 • § 0830 – wpływy z usług    –   117.348,29 zł,
 • § 0920 – pozostałe odsetki –          382,84 zł.

 

 Zespół kontrolny ustalił, że na dochody w poszczególnych paragrafach składały się:

 • §  0830   –  opłaty za wyżywienie,
 • § 0920 – odsetki bankowe oraz odsetki za nieterminowe wpłaty za przedszkole.

 

Wyżej wymienione  rodzaje dochodów były zgodne ze źródłami dochodów określonymi w art. 223 ustawy o finansach publicznych oraz w uchwale Rady Miasta Opola.

Wykazane w sprawozdaniu dochody są zgodne z ewidencją konta 132.  Podstawą ewidencjonowania dochodów były wyciągi bankowe. Przypisu opłat za grudzień dokonano dla 99 dzieci. W miesiącu tym do przedszkola zapisanych było 100 dzieci, w tym 1 dziecko bez korzystania z wyżywienia.

Dzienna stawka żywieniowa na 1 dziecko ustalona przez dyrektora przedszkola  wynosi 7,00 zł. Stawka ta została zaakceptowana przez Prezydenta Miasta Opola pismem z dnia 21.10.2013 r.

 

Analiza wydatków

Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34S wynika, że wydatki ze środków dochodów własnych w 2014 r. wyniosły ogółem 117.671,24 zł (akta kontroli Nr 15/10/I/45). Wydatki te zaewidencjonowano w dwóch paragrafach tj.

 • § 4220 – zakup żywności             –   117.352,72 zł,
 • § 4300– zakup usług pozostałych –          318,52 zł.

 

          Ustalono, że kwoty wydatków wykazane w poszczególnych paragrafach są zgodne z ewidencją księgową. Kwota wydatków stanowiła różnicę pomiędzy dochodami a stanem środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego.

         Zespół kontrolny ustalił, że na wydatki w poszczególnych paragrafach składały się:

 • § 4220 – zakup żywności              –   (wydatki na zakup żywności),
 • § 4300 – zakup usług pozostałych –   (opłaty prowizji bankowych).  

 

Skontrolowano dokumenty źródłowe dotyczące wydatków na zakup żywności w grudniu. Ustalono, że podstawą ewidencjonowania wydatków w tym paragrafie było 66 faktur. Wszystkie skontrolowane dokumenty zostały prawidłowo zaklasyfikowane, zadekretowane, opisane pod względem merytorycznym, formalno rachunkowym i zatwierdzone do wypłaty. Ponadto wydatki zostały uregulowane w terminie. Nie stwierdzono wydatków poniesionych na cele inne niż wymienione w ustawie o finansach publicznych i uchwale Rady Miasta Opola.  Natomiast podstawą ewidencjonowania wydatków w paragrafie 4300 były 2 wyciągi bankowe.

 

IX. Gospodarka kasowa

 

           Inwentaryzacji gotówki w kasie dokonano w dniu 31.12.2014 r. Z protokołu inwentaryzacji wynika, że nie stwierdzono rozbieżności między stanem faktycznym a stanem ewidencyjnym (akta kontroli Nr 15/10/I/57).

           (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.). Gospodarkę kasową reguluje Instrukcja kasowa wprowadzona Zarządzeniem nr 11/2009 dyrektora Przedszkola z dnia 31.12.2009 r. Zgodnie z w/w instrukcją pogotowie kasowe wynosi 1.000 zł. Pracownikiem odpowiedzialnym za prowadzenie kasy w jednostce jest osoba zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw żywienia i administracji, która złożyła oświadczenie o odpowiedzialności materialnej.

         Jednostka prowadzi raporty kasowe dla czterech rachunków tj: środków budżetowych, wydzielonego rachunku dochodów, depozytów oraz funduszu socjalnego.

W IV kwartale 2014 r. jednostka sporządziła 4 raporty dotyczące środków budżetowych oraz 4 raporty dotyczące wydzielonego rachunku dochodów. Szczegółową kontrolą objęto wszystkie raporty kasowe dotyczące środków budżetowych tj. od nr 14/9/14 do nr 17/12/14.

 

Przychody

 

Z wydruku konta 101-1 oraz raportu kasowego nr 13/9/14 wynika, że stan gotówki w kasie w dniu 30.09.2014 r. wynosił 0 zł (akta kontroli Nr 15/10/I/63).

W wyniku kontroli ustalono, że w IV kwartale 2014 r. ogółem zaewidencjonowano 7 operacji przychodowych. Wpływy ogółem wyniosły 2.908,99   zł. Wszystkie wpływy dotyczyły wpłat do kasy gotówki pobranej z banku, w tym dwukrotnie z tytułu zwrotu odsetek. Dokumentami wpłat były dowody Kp- kasa przyjmie od nr 19 do nr 24. Operacje te zostały ujęte w raportach kasowych nr 14/10/14, 15/10/14 oraz 17/12/14 (akta kontroli Nr 15/10/I/76-79).

 

Rozchody

 

         W IV kwartale 2014 r. ogółem zaewidencjonowano 27 operacji rozchodowych. Kwota rozchodów ogółem wyniosła 2.908,99 zł i była zgodna z kwotą przychodów. Poszczególne wydatki dotyczyły zakupu środków czystości, zabawek, obuwia i odzieży roboczej, delegacji służbowych, biletów miesięcznych i znaczków pocztowych, materiałów i wyposażenia biurowego oraz kontroli technicznej sprawności obiektu.

         Podstawą dokonywania wydatków przez jednostkę były faktury, rachunki oraz druki delegacji.

        Z wydruku konta 101-10 oraz raportu kasowego nr 17/12/14  wynika, że stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2014 r. wynosił 0 zł (akta kontroli Nr 15/10/I/62).

                                 

X. Druki ścisłego zarachowania

 

Zasady gospodarowania drukami ścisłego zarachowania reguluje Instrukcja kasowa. Prowadzona jest księga druków ścisłego zarachowania. Jednostka prowadzi ewidencję trzech następujących rodzajów druków ścisłego zarachowania: arkusze spisów z natury, dowody Kw- kasa wypłaci, dowody Kp- Kasa przyjmie.    

Wyrywkową kontrolą objęto druki Kw wystawione  we wrześniu 2014 r. W miesiącu tym wykorzystano 11 sztuk kwitów od nr 017 z dnia 10.09.2014 r. do nr 027 z 30.09.2014 r. W 1 przypadku wyplata dotyczyła zwrotu gotówki do banku, a w pozostałych przypadkach wypłaty dotyczyły zwrotu gotówki  za wyżywienie za dni, w których dzieci nie były obecne w przedszkolu.

Ustalono, że w bloczku znajdują się kopie wszystkich dowodów wypłat. Oryginały wszystkich wykorzystanych kwitów podpięte są pod raportami kasowymi za okres od 1 do 30 września 2014 r. nr 12/9/14 i nr 13/9/14 w pozycjach zgodnych z wykazanymi w sporządzonych dowodach.

      

XI. Gospodarka magazynowa

 

Komisyjnego spisu z natury stanu magazynu żywnościowego dokonano w dniu 31.12.2014 r. Arkusz spisowy zawiera 81 pozycji na łączną wartość 5.326,14 zł. Nie stwierdzono rozbieżności między stanem księgowym a faktycznym. Stan zgodny z kontem księgowym – 310 (akta kontroli Nr 15/10/I/80).

 

XII. Kontrola Zarządcza

 

Zasady  funkcjonowania kontroli  zarządczej w przedszkolu wprowadzono zarządzeniem Nr 9 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 22 w Opolu z dnia 31.12.2011 r. Dyrektor przedszkola zapewnia skuteczną i efektywną kontrolę zarządczą w oparciu o zasady prowadzenia oraz procedury kontroli zarządczej.

Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:

 • zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi
 • skuteczności i efektywności działania
 • wiarygodności sprawozdań
 • ochrony zasobów
 • przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania
 • efektywności i skuteczności przepływu informacji
 • zarządzania ryzykiem

 

Wykaz obowiązujących procedur kontroli zarządczej:

 1. Statut
 2. Rejestr upoważnień
 3. Regulamin przeprowadzenia oceny okresowej pracowników
 4. Koncepcja pracy przedszkola
 5. Arkusz organizacji przedszkola
 6. Program pracy przedszkola
 7. Plan nadzoru pedagogicznego i ewaluacji wewnętrznej
 8. Wykaz celów priorytetowych
 9. Roczny rejestr ryzyk dla celów i zadań priorytetowych
 10. Rejestr umów
 11. Wykaz zastępstw
 12. Polityka bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz wykaz dopuszczonych programów  komputerowych i haseł
 13. Instrukcja przeciwpożarowa i postępowania na wypadek pożaru oraz plan ewakuacji
 14. Zasady rachunkowości i zakładowego planu kont oraz instrukcja obiegu dokumentów finansowych
 15. Procedury zamówień publicznych
 16. Procedura ochrony danych osobowych
 17. Instrukcja kancelaryjna oraz jednolity wykaz akt
 18. Sprawozdania z działalności przedszkola.

Zapoznano pracowników z procedurami i regulaminami obowiązującymi w przedszkolu (akta kontroli Nr 15/10/I/81).

 

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki.

 

Zgodnie z § 20 ust.1-2  Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.I-0120.1.77.2012 z dnia 25 maja  2012 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo przedstawić  umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia składane są w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia odbioru protokołu.

 

Jednostka kontrolowana

W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu (podpisy)

 

 

 

 

Data……………………………

Zespół kontrolny  (podpisy)

 

 

 

 

 

 

Data……………………………

  

 

 

Załączniki do pobrania: 2015-07-28 12:51:10 - Wystąpienie pokontrolne (24.50 kB)

Ilość odwiedzin: 1905
Nazwa dokumentu: Przedszkole Publiczne nr 22
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Lisiecka, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2015-07-28 12:46:16
Data udostępnienia informacji: 2015-07-28 12:46:16
Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-28 12:53:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner