logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 


KWiA-I-0913/21/1/2005

 

Opole, dnia 31 maja 2005 roku

 

PROTOKÓŁ KONTROLI nr  6/2005

 

 Kontrola spójności aktów wewnętrznych dotyczących organizacji pracy Biura Rady Miasta z aktami stanowiącymi w zakresie organizacji pracy Urzędu Miasta Opola oraz systemu kontroli wewnętrznej. 

Jednostka kontrolowana

Biuro Rady Miasta

Nazwa organu sprawującego nadzór

Prezydent Miasta Opola

Termin przeprowadzenia kontroli

od 04.05.2005r. do 13.05.2005r.

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

Izabela Gaj- główny specjalista                              w Wydziale Kontroli Wewnętrznej                            i Audytu- kierownik zespołu kontrolnego

 

Agnieszka Lisiecka- podinspektor                                   w Wydziale Kontroli Wewnętrznej                                            i Audytu- członek zespołu kontrolnego

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

Nr 11/2005 z dnia 04.05.2005r.

Nr 12/2005 z dnia 04.05.2005r.

Przedmiot kontroli

Kontrola spójności aktów wewnętrznych dotyczących organizacji pracy Biura Rady Miasta z aktami stanowiącymi w zakresie organizacji pracy Urzędu Miasta Opola oraz systemu kontroli wewnętrznej.

 

Okres objęty kontrolą

 

2004/2005 rok

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

Donata Gajewska- Naczelnik Biura Rady Miasta

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali

Donata Gajewska- Naczelnik Biura Rady Miasta

 

I. Techniki zastosowane podczas postępowania

Postępowanie kontrolne przeprowadzone zostało na podstawie zgromadzonych dowodów: dokumentów dotyczących realizacji obowiązków wynikających z § 13 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola (zarządzeń wewnętrznych Naczelnika Biura Rady Miasta, zarządzeń i decyzji Prezydenta Miasta Opola, zakresów uprawnień, obowiązków  i odpowiedzialności pracowników Biura, dokumentacji XXIX sesji Rady Miasta z 29.04.2004r., dokumentacji pracy komisji dyscyplinarnej drugiej instancji orzekającej za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych, dokumentację posiedzeń Komisji Rewizyjnej z 2005r.-protokoły) oraz dziennika korespondencyjnego.

Wymienione dowody zostały przeanalizowane w następującym zakresie:

§         kontroli spójności aktów wewnętrznych dotyczących organizacji pracy Biura Rady Miasta z aktami stanowiącymi w zakresie organizacji pracy Urzędu Miasta Opola,

§         systemu kontroli wewnętrznej .

II. Kryteria

 II.1. Organizacja pracy Biura Rady Miasta Opola

 1.      Zgodnie z § 11  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta  - Wydziały prowadzą rejestry:

a.      kancelaryjne oparte na jednolitym rzeczowym wykazie akt opracowanym dla danego wydziału,

b.      decyzji i postanowień Prezydenta.

 2.      Zgodnie z § 47 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta  - Wydziały Urzędu wykonują powierzone im zadania w oparciu o roczne plany pracy, zatwierdzone przez nadzorującego Prezydenta, jego zastępców.

 3.      Zgodnie z § 52 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta  - naczelnicy wydziałów w drodze zarządzeń wewnętrznych zatwierdzonych przez Prezydenta określają w szczególności:

 a.      szczegółowe zadania wydziałów, wewnętrzną strukturę organizacyjną, podział zadań, uprawnień, odpowiedzialności i zastępstw pracowników,

b.      podział nadzoru,

c.      zakres upoważnień do podpisywania pism w sprawach o charakterze przygotowawczym i techniczno-kancelaryjnym,

d.      zasady kontroli wewnętrznej.

 4.      Zgodnie z § 52 ust. 1a  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta  - naczelnicy wydziałów zobowiązani są do sporządzania, w formie zarządzenia wewnętrznego, wyciągów z rzeczowego wykazu akt dla wydziału i przekazywania jednego egzemplarza do archiwum zakładowego.

 5.      Zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta  -do zakresu działania Biura Rady Miasta należy przygotowanie i merytoryczna obsługa sesji, posiedzeń komisji stałych i doraźnych, klubów radnych oraz spotkań z wyborcami.

 6.      Zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta  - do zakresu działania Biura Rady Miasta należy merytoryczna, organizacyjna i techniczna obsługa przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miasta.

 7.      Zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta  - do zakresu działania Biura Rady Miasta należy wykonywanie zadań związanych z wyborami w zakresie należącym do Rady na podstawie przepisów  ordynacji wyborczej oraz innych ustaw (ławnicy).

 8.      Zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta  - do zakresu działania Biura Rady Miasta należy wykonywanie zadań związanych z referendum  gminnym i gminną konsultacją społeczną w zakresie określonym uchwałą Rady Miasta Opola.

 9.      Zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 11 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta  - do zakresu działania Biura Rady Miasta należy sporządzanie dokumentacji pracy Rady Miasta  i organów działających w Radzie Miasta oraz odpowiednie przygotowanie i przekazywanie tych akt do archiwum zakładowego. Zgodnie z § 49 Statutu Miasta Opola z posiedzeń sesji sporządza się protokoły  przekazywane Prezydentowi Miasta Opola, natomiast zgodnie z § 51 Statutu obsługę obrad sesji i radnych zapewnia Biuro Rady Miasta.

 10.  Zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 13 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta  - do zakresu działania Biura Rady Miasta należy organizowanie załatwiania skarg i wniosków należących do właściwości Rady Miasta, zgodnie z  art. 3 Procedury stanowiącej Załącznik do  zarządzenia  nr  OR.I-0152-10/2005 Prezydenta Miasta Opola z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury udzielania wyjaśnień i przedkładania dokumentów przy badaniu skarg rozpatrywanych przez Radę Miasta Opola – Biuro Rady Miasta jest zobowiązane do zawiadamiania, zgodnie z tematyką badanej skargi, kierownika merytorycznej komórki organizacyjnej lub dyrektora miejskiej jednostki organizacyjnej o miejscu i terminie posiedzenia komisji, na której będzie rozpatrywana skarga.

 11.  Zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 15 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta  - do zakresu działania Biura Rady Miasta należy organizowanie i dokumentowanie pracy komisji dyscyplinarnej drugiej instancji orzekającej za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników  samorządowych.

 12.  Zgodnie z § 13 ust. 2 Statutu Miasta Opola – sesje zwoływane są na podstawie rocznego ramowego planu sesji uchwalonego przez Radę. Zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta  - do zakresu działania Biura Rady Miasta należy sporządzanie projektów ramowych planów sesji Rady Miasta, planów kontroli oraz planów pracy komisji.

 II.2. System kontroli wewnętrznej

 1.      Zgodnie § 3 ust. 2 lit. a  Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kontrola funkcjonalna, realizowana przez przełożonych wobec podwładnych i jednostki nadrzędne wobec jednostek podrzędnych, odbywa się na bieżąco, w toku zarządzania, przy zastosowaniu dostępnych procedur i mechanizmów, wbudowanych w system zarządzania.

 2.      Zgodnie § 3 ust. 3 lit. a  Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola  za sprawność  i efektywność systemów kontrolnych niższego szczebla, funkcjonujących wewnątrz wydziałów i jednostek, w ramach uprawnień oraz wykonywania nadzoru merytorycznego, odpowiada w urzędzie – naczelnik,  a w jednostkach – kierownik jednostki.

 3.      Zgodnie § 4   Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola  system kontroli wewnętrznej  w Urzędzie Miasta oraz jednostkach opiera się następujących standardach szczegółowych:

a.      struktura kontroli wewnętrznej oraz wszelkie operacje finansowe i znaczące zdarzenia powinny być dokładnie udokumentowane, a dokumentacja powinna być natychmiast dostępna, jeśli zachodzi potrzeba jej sprawdzenia,

b.      operacje finansowe i znaczące zdarzenia powinny być niezwłocznie zarejestrowane i prawidłowo sklasyfikowane,

c.      operacje finansowe i znaczące zdarzenia powinny podlegać autoryzacji oraz być wykonywane tylko przez osoby dysponujące odpowiednimi uprawnieniami,

d.      kluczowe obowiązki i odpowiedzialność za udzielanie upoważnień, realizowanie, rejestrowanie oraz sprawdzanie operacji finansowych  i zdarzeń powinny być podzielone między różne osoby,

e.      należy zapewnić kompetentny nadzór dla upewnienia się, że cele postawione przed kontrolą wewnętrzną są realizowane,

f.        dostęp do zasobów i akt powinien być ograniczony tylko do osób upoważnionych, które są odpowiedzialne za dozór nad nimi lub ich wykorzystanie.

Standardy te stanowią kryteria opracowywania systemów kontroli funkcjonalnej  w wydziałach i jednostkach.

 6.       Zgodnie § 5 ust. 7 i 8  Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola  Naczelnicy Wydziałów sprawują bieżącą kontrolę funkcjonalną w stosunku do podległych pracowników, jednostek oraz systemów zarządczych, w zakresie właściwości rzeczowej. Działalność opisana w pkt. 6 i 7 odbywa się na podstawie opracowanych w formie pisemnej procedur kontrolnych, podlegających zatwierdzeniu przez Prezydenta.

 10.   Zgodnie § 5 ust. 12 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola  Naczelnicy Wydziałów do 30 listopada każdego roku zgłaszają do Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu propozycje tematów kontroli do przeprowadzenia przez ten wydział w roku następnym.

 Akty prawne:

 1.      ustawa z dnia  8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),

2.      ustawa z dnia  27 lipca 2001r. o prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.),

3.      ustawa z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów                          i sejmików województw (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.)

4.      rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319) z póz. zm.

 Akty prawa miejscowego:

 Uchwała NR XXVI/221/04 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu miasta Opola.

Akty organizacyjne Urzędu Miasta Opola

 1. Zarządzenie Nr OR.I-0152-13/2005 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 marca 2005 r.  w sprawie w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola,

     uwzględniającego nw. zmiany:

-          zarządzenie Nr OR.I-0152-27/2004 z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola,

-          zarządzenie Nr OR.I-0152-45/2004 z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola,

-          zarządzenie Nr OR.I-0152-50/2004 z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola,

-          zarządzenie Nr OR.I-0152-12/2005 z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola.

2.  Zarządzenie  nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola  z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienianego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola nr OR.I-0152-32/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. oraz OR.I-0152-42/2004 z dnia  29 października 2004 r.

 Zarządzenia wewnętrzne Naczelnika Biura Rady Miasta

 1.      Zarządzenie wewnętrzne Nr BRM.0147-1/04 Naczelnika Biura Rady Miasta z dnia   9 stycznia 2004 roku  w sprawie wyciągu z rzeczowego wykazu akt dla Biura Rady Miasta 

2.      Zarządzenie wewnętrzne nr BRM.0147-2/04 Naczelnika Biura Rady Miasta z dnia  2 stycznia 2004r. w sprawie kontroli wewnętrznej,

3.      Zarządzenie wewnętrzne Naczelnika Biura Rady Miasta z dnia 15 kwietnia 2005r. w sprawie organizacji pracy Biura Rady Miasta.

III. Cel kontroli

 Celem kontroli jest ustalenie czy:

1.      akty wewnętrzne Biura są spójne z aktami stanowiącymi w zakresie organizacji pracy Urzędu Miasta Opola i czy pozwalają one w pełni  realizować przypisane Wydziałowi zadania

2.       mechanizmy systemu kontroli  wewnętrznej  zapewniają racjonalny stopień pewności, że cele biura realizowane są prawidłowo.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE KONTROLI

IV.I.  WSTĘP

 Zgodnie z § 13 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola Biuro Rady Miasta dzieli się na stanowiska pracy.  Do zakresu działania Biura Rady Miasta należy:

1)      przygotowanie i merytoryczna obsługa sesji, posiedzeń komisji stałych i doraźnych, klubów radnych oraz spotkań z wyborcami, 

2)      organizowanie inicjowanych przez Radę Miasta lub przewodniczącego Rady Miasta obchodów świąt państwowych i rocznic,

3)      sporządzanie projektów ramowych planów sesji Rady Miasta, planów kontroli oraz planów pracy komisji,

4)      prowadzenie zbioru, rejestru i skorowidza uchwał Rady Miasta,

5)      prowadzenie ewidencji i zbiorów opinii i wniosków komisji oraz zapytań radnych, informowanie lokalnej prasy, radia i telewizji o sesjach i innych działaniach Rady Miasta, merytoryczna, organizacyjna i techniczna obsługa przewodniczącego  i wiceprzewodniczących Rady Miasta,

6)      wykonywanie zadań związanych z wyborami w zakresie należącym do Rady na podstawie przepisów ordynacji wyborczej oraz innych ustaw (ławnicy),

7)      wykonywanie zadań związanych z referendum gminnym i gminną konsultacją społeczną w zakresie określonym uchwałą Rady Miasta,

8)      wykonywanie czynności związanych z nadawaniem przez Radę Miasta honorowych tytułów i odznak,

9)      sporządzanie dokumentacji pracy Rady Miasta i organów działających w Radzie Miasta oraz odpowiednie przygotowanie i przekazywanie tych akt do archiwum zakładowego, opracowywanie projektów uchwał Rady Miasta wnioskowanych przez przewodniczącego Rady Miasta, komisje, kluby i grupy radnych,

10)  organizowanie załatwiania skarg i wniosków należących do właściwości Rady Miasta, programowanie i organizowanie szkoleń radnych,

11)  organizowanie i dokumentowanie spraw załatwianych w ramach interpelacji, dyżurów, interwencji i zapytań radnych oraz ich spotkań z wyborcami,

12)  obsługa oraz dokumentowanie pracy komisji dyscyplinarnej drugiej instancji orzekającej za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych,

13)  obsługa środków budżetowych przysługujących Radzie Miasta w dziale 750 rozdziale 75022 budżetu miasta Opola.

 IV.II. ORGANIZACJA PRACY BIURA RADY MIASTA OPOLA

 IV.II.1. Kontrola realizacji obowiązków wynikających z § 11 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, tj. prowadzenia przez Biuro Rady Miasta:

                 

Załączniki do pobrania: 2005-12-21 13:06:52 - Wnioski pokontrolne (78.50 kB)
2005-12-21 13:08:12 - wystąpienie pokontrolne (33.50 kB)

Ilość odwiedzin: 10905
Nazwa dokumentu: Biuro Rady Miasta
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Dziewulska - Gaj, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Dziewulska - Gaj, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Lontkowski
Data wytworzenia informacji: 2005-12-21 11:40:27
Data udostępnienia informacji: 2005-12-21 11:40:27
Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-13 08:58:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner