logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Sprawy komórek organizacyjnych
   minus Urząd Stanu Cywilnego
   minus Miejski Rzecznik Konsumentów
   minus Wydział Spraw Obywatelskich
   minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Zadania zrealizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich w 2013 r.
      minus Zadania zrealizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich w 2014 r.
      minus Zadania zrealizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich w 2015 r.
      minus Zadania zrealizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich w 2016 r.
      minus Zadania ujęte w budżecie miasta w 2017 r. do realizacji przez Wydział Inwestycji Miejskich
   plus Wydział Sportu
   minus Wydział Komunikacji
   plus Centrum Dialogu Obywatelskiego
   plus Wydział Promocji
   plus Wydział Polityki Społecznej
   minus Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zadania zrealizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich w 2016 r.

 1. Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu.
 2. Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Podbornej - dzielnica Groszowice.
 3. Przebudowa rowów na terenie WSSE przy ul. Północnej.
 4. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Cicha, Dobra.
 5. Przebudowa placów miejskich w Opolu na cele kulturalne (zadanie kontynuowane w 2017 r.).
 6. Przełożenie linii 15kV przy ul. Tarnopolskiej.
 7. Budowa wybiegu dla psów na terenie przy ul. Pużaka wraz z dokumentacją.
 8. Uzbrojenie terenów przy ul. Lwowskiej.
 9. Uzbrojenie terenów przy ul. Złotej.
 10. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Opolu, w ramach ZIT - opracowanie dokumentacji.
 11. Przebudowa stacji trafo na Placu Daszyńskiego.
 12. Miejska Plaża w centrum nad rzeką Odrą I etap (w ramach tzw. budżetu obywatelskiego).
 13. Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic (realizacja zadania jest kontynuowana w 2017 r.).
 14. Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej.
 15. Budowa automatycznego samoobsługowego szaletu wolnostojącego (realizacja zadania jest kontynuowana w 2017 r.).
 16. Inwestycje z udziałem ludności - Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach (zadanie wieloletnie, kontynuacja realizacji i zakończenie w 2017 r.).
 17. Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I.
 18. Modernizacja boiska piłkarskiego w Kolonii Gosławickiej (realizacja zadania jest kontynuowana w 2017 r.).
 19. Budowa świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej (realizacja zadania jest kontynuowana w 2017 r.).
 20. Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metelchemu w Opolu - w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Kredytowej z odtworzeniem drogi do stanu pierwotnego.
 21. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia IV grupy dziecięcej w Żłobku Pomnik Matki Polki w Opolu.
 22. Zakup oraz ustawienie 10 szt. koszy na śmieci w rejonie ul. Złotej, Srebrnej, Oświęcimskiej.
 23. Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego u zbiegu ulic Franciszka Poliwody oraz Jana Kwoczka w Opolu.
 24. Rewitalizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Dambonia.
 25. Zagospodarowanie terenu przy OSP Bierkowice.
 26. Modernizacja skweru sportowo-rekreacyjnego w kwadracie Piotrkowska-Koszalińska-Sieradzka-Piotrkowska.
 27. Rozbudowa żłobka przy ul. Górnej (zrealizowano opracowanie dokumentacji).
 28. Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9.
 29. Przebudowa budynku przy ul. Damrota 1 - opracowanie dokumentacji (realizacja zadanie kontynuowana jest kontynuowana w 2017 r.)
 30. Żłobek Nr 4 - remont ogrodzenia.
 31. Opracowanie koncepcji przebudowy budynku "Cieplak" wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych (realizacja zadania jest kontynuowana w 2017 r.).
 32. Budowa boiska sportowego do gry w siatkówkę i koszykówkę.
 33. Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej (realizacja zadania jest kontynuowana w 2017 r.).

Ilość odwiedzin: 2765
Nazwa dokumentu: Zadania zrealizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich w 2016 r.
Osoba, która wytworzyła informację: Bożena Bożanowska
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Bożanowska
Osoba, która wprowadzała dane: Bożena Bożanowska
Data wytworzenia informacji: 2016-01-05 12:31:51
Data udostępnienia informacji: 2016-01-05 12:31:51
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-17 14:47:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner