logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
minus Planowanie Przestrzenne
   minus Aktualności
   plus Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
   plus Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
   plus Ochrona krajobrazu
   minus Lokalne standardy urbanistyczne
   minus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


  DATA  

KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA
25 lutego 2019 r. Ogłoszenie i obwieszczenie o przystąpieniu do sporzadzenia projektu mpzp "Partyzancka I" w Opolu (C120, zbiór wniosków do 18 marca 2019 r.)
1 lutego 2019 r. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp "Elektrownia - Czarnowąsy" w Opolu (C109, od 8 lutego 2019 do 8 marca 2019 r., dyskusja publiczna 21.02.2019 r., zbiór uwag do 22.03.2019 r.)
1 lutego 2019 r. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp "Borki" w Opolu (C108, od 8 lutego 2019 do 8 marca 2019 r., dyskusja publiczna 28.02.2019 r., zbiór uwag do 22.03.2019 r.)
28 stycznia 2019 r. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp "Śródmieście IVe" w Opolu (C88, od 04.02.2019 do 04.03.2019 r., dyskusja publiczna 21.02.2019 r., zbiór uwag do 18.03.2019 r.)
28 stycznia 2019 r. Ogłoszenie i obwieszczenie o przystąpieniu do sporzadzenia projektu mpzp "Północna II" w Opolu (C119, zbiór wniosków do 20 lutego 2019 r.)
28 stycznia 2019 r. Ogłoszenie i obwieszczenie o przystąpieniu do sporzadzenia projektu mpzp "Chabry I" w Opolu (C117, zbiór wniosków do 20 lutego 2019 r.)
23 stycznia 2019 r. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp "Wójtowa Wieś I" w Opolu (C94, od 31.01.2019 do 28.02.2019 r., dyskusja publiczna 14.02.2019 r., zbiór uwag do 14.03.2019 r.)
23 stycznia 2019 r. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp Wróblin I w Opolu (C89, od 31.01.2019 do 28.02.2019 r., dyskusja publiczna 07.02.2019 r., zbiór uwag do 14.03.2019 r.)
17 grudnia 2018 r. Ogłoszenie i obwieszczenie o przystąpieniu do sporzadzenia projektu mpzp "Gosławice IIa" w Opolu (C118, zbiór wniosków do 4 stycznia 2019 r.)

Ilość odwiedzin: 10198
Nazwa dokumentu: Aktualności
Osoba, która wytworzyła informację: Emilia Twardowska
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Twardowska
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Twardowska
Data wytworzenia informacji: 2016-02-02 08:30:25
Data udostępnienia informacji: 2016-02-02 08:30:25
Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-01 08:13:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner