logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Sprawy komórek organizacyjnych
   minus Urząd Stanu Cywilnego
   minus Miejski Rzecznik Konsumentów
   minus Wydział Spraw Obywatelskich
   plus Wydział Inwestycji Miejskich
   plus Wydział Sportu
   minus Wydział Komunikacji
   minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      plus Ewidencja Stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez Prezydenta Miasta Opola
      plus Nadzór Prezydenta nad organizacjiami pozarządowymi
      plus PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
      plus Sprawozdania
      plus Konkursy
      plus Tryb pozakonkursowy
      minus Nabór kandydatów do komisji konkursowych z pożytku publicznego
      minus Konsultacje społeczne
         plus Konsultacje - prawo miejscowe
         minus Konsultacje Społeczne 2016
            plus Zarządzenia Prezydenta
            plus Społeczna Rada Konsultacji
            minus Roczny Plan Konsultacji
               minus Roczny Plan Konsultacji Społecznych
               minus Sprawozdanie z Rocznego Planu Konsultacji za 2016r.
            plus Realizacja Planu
         plus Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi
         minus Konsultacje ws. inicjatywy lokalnej
         plus Konsultacje społeczne 2017
         plus Korekta Rocznego Planu Konsultacji na 2017 rok
         minus Prezydent Miasta Opola zaprasza na konsultacje z organizacjami pozarządowymi w sprawie inicjatywy lokalnej
         plus Zarządzenie w sprawie konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola dot. Uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola
         plus Konsultacje społeczne 2018
         plus Konsultacje społeczne 2019
         plus Konsultacje Społeczne 2020
      plus Opolska Rada Działalności Pożytku Publicznego
      plus Konkurs im. Jana Całki za 2018 rok
      plus Budżet Obywatelski
      plus Inicjatywa Lokalna
      minus Rezerwacja sali
      plus Dzielnice Opola (Kadencje 2015-2019 / 2017-2019)
      plus Dzielnice Opola (Kadencja: 2019-2024)
   plus Wydział Promocji
   plus Wydział Polityki Społecznej
   minus Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zgodnie z § 15 ust. 3 Uchwały Nr XXV/456/16 z dnia 21.04.2016 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola

 Prezydent Miasta Opole przedstawia

Roczny Plan Konsultacji Społecznych na 2016r.

Plan Konsultacji został pozytywnie zaopiniowany 2 czerwca 2016r. przez Społeczną Radę Konsultacji.

 

KOREKTA WRZESIEŃ 2016- Projekt

 

Zgodnie z § 12 ust. 2 zgodnie z § 15 Uchwały nr XXV/456/16 Rady Miasta Opola z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola, informujemy o propozycji zmiany Rocznego planu konsultacji społecznych w zakresie zmiany terminu przeprowadzenia konsultacji nt. „Uchwały krajobrazowej” - z czerwca i lipca 2016r. na wrzesień i październik 2016r.

KOREKTA Z PAŹDZIERNIKA 2016r.

 

Zgodnie z § 12 ust. 2 zgodnie z § 15 Uchwały nr XXV/456/16 Rady Miasta Opola z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola, informujemy o propozycji zmiany Rocznego planu konsultacji społecznych w zakresie zmiany terminu przeprowadzenia konsultacji nt.. Nowe pomniki na okres wrzesień- październik 2016r. na 2017r.

Kolejna zmiana z października 2016r.

Zgodnie z § 12 ust. 2 zgodnie z § 15 Uchwały nr XXV/456/16 Rady Miasta Opola z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola, informujemy o propozycji zmiany Rocznego planu konsultacji społecznych w zakresie zmiany terminu przeprowadzenia konsultacji nt. uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w Opolu proszono o wydłużenie, w Rocznym Planie Konsultacji na 2016 rok, czasu przeznaczonego na konsultacje projektu uchwały z września - października do końca grudnia bieżącego roku.

 

Załączniki do pobrania: 2016-05-24 15:20:58 - Roczny Plan Konsultacji 2016 (2.45 MB)
2016-06-08 13:55:59 - zaakceptowany Roczny Plan Konsultacji przez SRK (56.09 kB)

Ilość odwiedzin: 1367
Nazwa dokumentu: Roczny Plan Konsultacji Społecznych
Skrócony opis: Roczny Plan Konsultacji przygotowany przez Prezydenta Miasta Opole na 2016r.
Podmiot udostępniający: Centrum Dialogu Obywatelskiego
Osoba, która wytworzyła informację: Adrianna Paroń
Osoba, która odpowiada za treść: Adrianna Paroń
Osoba, która wprowadzała dane: Adrianna Paroń
Data wytworzenia informacji: 2016-05-24 15:16:44
Data udostępnienia informacji: 2016-05-24 15:16:44
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-22 12:25:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner