logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Sprawy komórek organizacyjnych
   minus Urząd Stanu Cywilnego
   minus Wydział Spraw Obywatelskich
   minus Miejski Rzecznik Konsumentów
   plus Wydział Inwestycji Miejskich
   plus Wydział Sportu
   minus Wydział Komunikacji
   minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      plus PROGRAMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
      plus Ewidencja Stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez Prezydenta Miasta Opola
      plus Nadzór Prezydenta nad organizacjiami pozarządowymi
      plus PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
      plus Sprawozdania
      plus Konkursy
      minus Tryb pozakonkursowy
         plus 2014
         plus 2015
         minus 2016
            minus Oferta Związku Polskich Artystów Plastyków „Polska Sztuka Użytkowa”
            minus oferta pozakonkursowa - Fundacja imienia Mieczysława Dumnickiego
            minus Oferta pozakonkursowa Opolskiego Towarzystwa Fotograficznego
            minus Oferta pozakonkursowa "3x sztuka (plastyka, muzyka, poezja"
            minus oferta pozakonkursowa "DUBowa Noc Kultury"
            minus oferta pozakonkursowa - Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem
            minus oferta pozakonkursowa - Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym
            minus oferta pozakonkursowa - Fundacja imienia Mieczysława Dumnickiego
            minus oferta pozakonkursowa - Fundacja Jakuba Błaszczykowskiego „LUDZKI GEST”
            minus Oferta pozakonkursowa Stowarzyszenia Strategia pn." Czas na zmiany"
            minus oferta pozakonkursowa Opolskiego Bractwa Opolskiego
            minus Tryb pozakonkursowy 2016 - Stowarzyszenie Teatru Tańca i Ruchu z Ogniem Mantikora
            minus Oferta pozakonkursowa - „Dialog” – droga do porozumienia w rodzinie
            minus Oferta pozakonkursowa "III Marsz Mikołajów, Opole 2016"
            minus Tryb pozakonkursowy Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski
            minus Oferta pozakonkursowa Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Chórów Szkolnych Opolszczyzny "Opolszczyzna Śpiewa"
            minus Prezydent Miasta Opola przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Opolskiej "Sylwestrowy Bal Bezalkoholowy"
            minus Tryb pozakonkursowy Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
            minus Oferta pozakonkursowa pn. Kampania społeczna o nazwie "OPP na 101%" w Opolu
            minus Oferta pozakonkursowa pn. Nieznane zabytki Opola - III edycja
            minus Oferta pozakonkursowa pn. Organizacja imprezy Mikołajkowej
            minus Oferta pozakonkursowa pn. " Śpiewające Opole na świątecznie z mikołajem"
         plus 2018
         plus 2017
         plus 2019
         plus 2020
      minus Nabór kandydatów do komisji konkursowych z pożytku publicznego
      plus Konsultacje społeczne
      plus Opolska Rada Działalności Pożytku Publicznego
      plus Konkurs im. Jana Całki za 2018 rok
      plus Budżet Obywatelski
      plus Inicjatywa Lokalna
      minus Rezerwacja sali
      plus Dzielnice Opola (Kadencje 2015-2019 / 2017-2019)
      plus Dzielnice Opola (Kadencja: 2019-2024)
      plus Konkurs im. Jana Całki
   plus Wydział Promocji
   plus Wydział Polityki Społecznej
   minus Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych
   plus Wydział Kultury Turystyki i Współpracy Zagranicznej
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Prezydent Miasta Opola przedstawia ofertę złożoną przez Fundację Jakuba Błaszczykowskiego „LUDZKI GEST”   na realizację zadania publicznego zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) uznając celowość realizacji przez organizację pozarządową zadania publicznego pn. Projekt „Letni Kuba CUP 2016”.

Proszę o zgłaszanie uwag dotyczących oferty w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia tj. do dnia          23.06.2016 r. przez:

1)   wysłanie na adres e-mail: ngo@um.opole.pl,

2)   przesłanie listem na adres: Urząd Miasta Opola Rynek - Ratusz, 45 - 015 Opole z dopiskiem uwagi do oferty: Projekt „Letni Kuba CUP 2016”,

3)   osobiste dostarczenie do Centrum Dialogu Obywatelskiego Referat Organizacji Pozarządowych - Opole ul. Koraszewskiego  7 - 9 wejście od ul. Krupniczej, parter pokój nr 2.

Załączniki do pobrania: 2016-06-16 10:58:15 - oferta pozakonkursowa (3.35 MB)

Ilość odwiedzin: 1312
Nazwa dokumentu: oferta pozakonkursowa - Fundacja Jakuba Błaszczykowskiego „LUDZKI GEST”
Osoba, która wytworzyła informację: Grażyna Lech
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Grażyna Lech
Data wytworzenia informacji: 2016-06-16 10:53:28
Data udostępnienia informacji: 2016-06-16 10:53:28
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-16 10:58:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner