logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
minus Sprawy komórek organizacyjnych
   minus Urząd Stanu Cywilnego
   minus Wydział Spraw Obywatelskich
   minus Miejski Rzecznik Konsumentów
   plus Wydział Inwestycji Miejskich
   plus Wydział Sportu
   minus Wydział Komunikacji
   minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      plus PROGRAMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
      plus Ewidencja Stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez Prezydenta Miasta Opola
      plus Inicjatywa lokalna
      plus Nadzór Prezydenta nad organizacjiami pozarządowymi
      plus PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
      plus Sprawozdania
      minus Konkursy
         plus 2022
         plus 2021
         plus 2020
         plus 2019
         plus 2018
         minus 2017
            minus otwarty konkurs z profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
            plus wyniki z konkursów 2017
            minus otwarty konkurs ofert - działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
            plus Konkurs ofert z zakresu kultury, sztuki. ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
            minus konkurs ofert - pn. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
            minus Otwarty konkurs ofert na promocję miasta Opola
            minus konkurs ofert z działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
            minus otwarty konkurs ofert - ekolologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
            minus otwarty konkurs ofert - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
            minus otwarty konkurs ofert - przeciwdziałanie narkomanii
            plus Konkurs z zakresu krajoznawstwa i turystyki
            minus Konkurs ofert z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania
            minus Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury, sztuki,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
            plus Konkurs ofert na powierzenie w 2017 roku zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
            minus Konkurs ofert na powierzenie w 2017 roku zadań publicznych z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego
            minus Konkurs - wkłady własne 2017
            plus Konkurs z zakresu kultury - 2017-2018
            plus Konkurs z zakresu ratownictwa i ochrony ludności
            minus konkurs ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2017-2018 roku zadań publicznych z zakresu promocji i organizacji wolontariatu
            minus Konkurs - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
            minus Konkurs ofert z zakresu: wsparcia działalności organizacji pozarządowych oraz rozwoju mniejszości narodowych
            minus Konkurs w zakresie działalnosci wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
            minus Konkurs ofert w zakresie ratownictwa i ochrony ludności
            minus Konkurs ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
            minus Konkurs ofert w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania
            minus Wyniko konkursu z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, ośiwaty i wychowania
            minus wyniki konkursu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
            minus Wyniki konkursu z zakresu ratownictwa i ochrony ludności
            minus wyniki konkursu z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
            minus Otwarty konkurs ofert w zakresie dzialalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
            minus Konkurs nieodpłatna pomoc prawna
         plus 2016
         plus 2015
         plus 2014
         minus Komisje konkursowe
         plus Nabór na członków komisji konkursowych
         minus konkurs ofert na powierzenie w 2019 r. realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w zakresie określonym
         minus WYNIKI konkursu na nieodpłatną pomoc prawną prawną i poradnictwo obywatelskie w 2020 r.
         minus Termin rozstrzygnięć otwartych konkursów ofert
      plus Tryb pozakonkursowy
      plus Nabór kandydatów do komisji konkursowych z pożytku publicznego
      plus Konsultacje społeczne
      plus Opolska Rada Działalności Pożytku Publicznego
      plus Konkurs im. Jana Całki za 2018 rok
      plus Budżet Obywatelski
      minus Rezerwacja sali
      plus Dzielnice Opola (Kadencje 2015-2019 / 2017-2019)
      plus Dzielnice Opola (Kadencja: 2019-2024)
      plus Konkurs im. Jana Całki
      minus konkurs im. Jana Całki - 2020
   plus Wydział Promocji
   plus Wydział Polityki Społecznej
   minus Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych
   plus Wydział Kultury Turystyki i Współpracy Zagranicznej
   plus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. otwarty konkurs z profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
2. wyniki z konkursów 2017
3. otwarty konkurs ofert - działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
4. Konkurs ofert z zakresu kultury, sztuki. ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
5. konkurs ofert - pn. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
6. Otwarty konkurs ofert na promocję miasta Opola
7. konkurs ofert z działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
8. otwarty konkurs ofert - ekolologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
9. otwarty konkurs ofert - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
10. otwarty konkurs ofert - przeciwdziałanie narkomanii
11. Konkurs z zakresu krajoznawstwa i turystyki
12. Konkurs ofert z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania
13. Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury, sztuki,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
14. Konkurs ofert na powierzenie w 2017 roku zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
15. Konkurs ofert na powierzenie w 2017 roku zadań publicznych z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego
16. Konkurs - wkłady własne 2017
17. Konkurs z zakresu kultury - 2017-2018
18. Konkurs z zakresu ratownictwa i ochrony ludności
19. konkurs ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2017-2018 roku zadań publicznych z zakresu promocji i organizacji wolontariatu
20. Konkurs - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
21. Konkurs ofert z zakresu: wsparcia działalności organizacji pozarządowych oraz rozwoju mniejszości narodowych
22. Konkurs w zakresie działalnosci wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
23. Konkurs ofert w zakresie ratownictwa i ochrony ludności
24. Konkurs ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
25. Konkurs ofert w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania
26. Wyniko konkursu z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, ośiwaty i wychowania
27. wyniki konkursu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
28. Wyniki konkursu z zakresu ratownictwa i ochrony ludności
29. wyniki konkursu z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
30. Otwarty konkurs ofert w zakresie dzialalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
31. Konkurs nieodpłatna pomoc prawna

Ilość odwiedzin: 19503
Nazwa dokumentu: 2017
Osoba, która wytworzyła informację: Adrianna Paroń
Osoba, która odpowiada za treść: Adrianna Paroń
Osoba, która wprowadzała dane: Adrianna Paroń
Data wytworzenia informacji: 2016-11-25 12:12:06
Data udostępnienia informacji: 2016-11-25 12:12:06
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-25 12:15:15

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner