logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Sprawy komórek organizacyjnych
   minus Urząd Stanu Cywilnego
   minus Miejski Rzecznik Konsumentów
   minus Wydział Spraw Obywatelskich
   plus Wydział Inwestycji Miejskich
   plus Wydział Sportu
   minus Wydział Komunikacji
   minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      plus Ewidencja Stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez Prezydenta Miasta Opola
      plus Nadzór Prezydenta nad organizacjiami pozarządowymi
      plus PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
      plus Sprawozdania
      minus Konkursy
         plus 2019
         plus 2018
         plus 2017
         minus 2016
            plus Konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej
            minus WZORY DOKUMENTÓW okres przejściowy
            plus Obchody 800-lecia lokacji Miasta Opola - konkurs dwuletni
            minus WZORY DOKUMENTÓW - OD 3.09.2016r.)
            minus otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - prowadze
            minus Wspólny Regulamin konkursów
            minus Konkurs ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym realizacji nieodpłatnej pomocy prawnej
         plus 2015
         plus 2014
         minus Komisje konkursowe
         plus Nabór na członków komisji konkursowych
         minus konkurs ofert na powierzenie w 2019 r. realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w zakresie określonym
      plus Tryb pozakonkursowy
      minus Nabór kandydatów do komisji konkursowych z pożytku publicznego
      plus Konsultacje społeczne
      plus Opolska Rada Działalności Pożytku Publicznego
      plus Konkurs im. Jana Całki za 2018 rok
      plus Budżet Obywatelski
      plus Inicjatywa Lokalna
      minus Rezerwacja sali
      plus Dzielnice Opola (Kadencje 2015-2019 / 2017-2019)
      plus Dzielnice Opola (Kadencja: 2019-2024)
   plus Wydział Promocji
   plus Wydział Polityki Społecznej
   minus Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

NA REALZIACJĘ PREZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OPOLU W 2017 R.

 

 

Prezydent zawiadamia, że w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe w 2017 r. nieodpłatnej pomocy prawnej wybrano dwie organizacje:

 

Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo, z siedzibą               w Opolu 45-070, ul. Stanisława Dubois 18 /3, które zrealizuje zadanie nieodpłatnej pomocy prawnej w dwóch punktach:  

 

  1. Dom Złotej Jesieni, ul. Hubala 4 w Opolu,
  2. Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Małopolska 18 w Opolu,

otrzymując łączną dotację w wysokości 121.451,76 zł

oraz

Fundacja HONESTE VIVERE  z siedzibą w Warszawie 04-474, ul. Amałowicza-Tatara 7, która zrealizuje zadanie nieodpłatnej pomocy prawnej w jednym punkcie:

 

  1. Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, ul. Dambonia 3 w Opolu.  

 

otrzymując dotację w wysokości  60.725,88 zł.

 

Wybrane organizacje zapraszamy do współpracy.

 

Ilość odwiedzin: 900
Nazwa dokumentu: Konkurs ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym realizacji nieodpłatnej pomocy prawnej
Skrócony opis: wyniki konkursu
Osoba, która wytworzyła informację: Adrianna Paroń
Osoba, która odpowiada za treść: Adrianna Paroń
Osoba, która wprowadzała dane: Adrianna Paroń
Data wytworzenia informacji: 2016-11-30 13:45:00
Data udostępnienia informacji: 2016-11-30 13:45:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-02 08:45:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner