logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2019r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2019 r.
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2018r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2018 r.
      plus ARCHIWUM NABORÓW MJO
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2017r.
      minus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2017 r.
         minus Przedszkole Publiczne Nr 25
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Opolu
         minus Przedszkole Publiczne nr 61
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
         minus Przedszkole Publiczne Nr 33
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7
         minus Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10 w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7
         minus Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Opolu
         minus Informacja o wynikach naboru - Główny Księgowy
         minus Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Środowiskowy Dom Samopomocy MAGNOLIA
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu
         minus Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
         minus Publiczne Gimnazjum Nr 7 w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Opolu
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II
         minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Przedszkole Publiczne nr 8
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Odziałami Integracyjnymi
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
         minus Przedszkole Publiczne Nr 25
         minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Odziałami Integracyjnymi
         minus Publiczne Gimnazjum Nr 7 w Opolu
         minus Centrum Wystawienniczo Kongresowym w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
         minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
         minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Odziałami Integracyjnymi
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Przedszkole Publiczne nr 55
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Centrum Wystawienniczo Kongresowym w Opolu
         minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
      minus DRUKI DO POBRANIA
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Przedszkole Publiczne Nr 25
starszy intendent
2. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej (dwa etaty)
3. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
4. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
5. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
podinspektor w Dziale Administracyjno - Gospodarczym
6. Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
stanowisko ds.finansowo-księgowych
7. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
8. Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Opolu
główny księgowy
9. Przedszkole Publiczne nr 61
spec.ds kadr
10. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
ds. ustalania uprawnień do świadczeń
11. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej (dwa etaty)
12. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
13. Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
Dyrektor
14. Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
stanowisko ds.zakupów
15. Przedszkole Publiczne Nr 33
główny księgowy
16. Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
referent ds.płac
17. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
18. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
19. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
20. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7
Główny księgowy
21. Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
referent ds.płac
22. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej
23. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, po przeprowadzeniu otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy: Specjalista w Dziale Opieki nad Rodziną i Dzieckiem
24. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7
referent ds.płac
25. Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Opolu
główny księgowy
26. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Opolu
główny księgowy
27. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10 w Opolu
specjalista ds. kadr
28. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Dyrektor
29. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, po przeprowadzeniu otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne urzędnicze stan
30. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7
referent ds. płac
31. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
32. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Opolu
główny księgowy
33. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
inspektor ds. BHP
34. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7
referent ds.płac
35. Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Opolu
Specjalista do spraw płac i księgowości
36. Informacja o wynikach naboru - Główny Księgowy
Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu
37. Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Opolu
główny księgowy
38. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
39. Środowiskowy Dom Samopomocy MAGNOLIA
Zastępca Głównego Księgowego
40. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
podinspektor w dziale Organizacji Promocji i Marketingu
41. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
42. Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu
starsza księgowa
43. Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Opolu
główny księgowy
44. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. obsługi klienta
45. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7
Główny księgowy
46. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7
specjalista ds.płac
47. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
referent ds.kadr
48. Publiczne Gimnazjum Nr 7 w Opolu
pracownik ds.płac i zasiłków
49. Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
Kierownik ds. administracyjno-gospodarczych w wymiarze 1 etatu
50. Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Opolu
Główny księgowy
51. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
specjalista ds.księgowości
52. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
53. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. ustalania uprawnień do świadczeń
54. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. windykacji
55. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Informacja o wyniku konkursu, księgowy/a w dziale Finansowo-Księgowym
56. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II
referent ds.administracyjnych
57. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II
główny księgowy
58. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II
specjalista ds.płac
59. Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu
Główny Księgowy
60. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7
samodzielny referent ds.kadr
61. Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
specjalista ds.sieci komputerowej i oprogramowania
62. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. ustalania uprawnień do świadczeń
63. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Specjalista ds. księgowości
64. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Referent ds. rozliczeń
65. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
66. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
67. Przedszkole Publiczne nr 8
starszy intendent
68. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
specjalista ds. księgowości
69. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
specjalista ds. księgowości
70. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Odziałami Integracyjnymi
główny księgowy
71. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
główny księgowy
72. Przedszkole Publiczne Nr 25
starszy intendent
73. Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
księgowy
74. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
75. Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
stanowisko urzędnicze – informatyk
76. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
77. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
specjalista ds. księgowości
78. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Specjalista ds. płac
79. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
główny księgowy
80. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Odziałami Integracyjnymi
specjalista ds.płac
81. Publiczne Gimnazjum Nr 7 w Opolu
samodzielny referent ds.kadr
82. Centrum Wystawienniczo Kongresowym w Opolu
Specjalista ds. Administracyjnych
83. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Specjalista ds. płac
84. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
Główny księgowy
85. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
specjalista ds.kadr
86. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
87. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. ustalania uprawnień do świadczeń
88. Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
Referent ds. Administracyjno - Księgowych
89. Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
Informatyk
90. Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
Inspektor ds. Technicznych
91. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. windykacji
92. Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
referent ds.sieci komputerowej i oprogramowania
93. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
specjalista ds.administracyjnych
94. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Odziałami Integracyjnymi
specjalista ds.sieci i urządzeń komputerowych
95. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
96. Przedszkole Publiczne nr 55
starszy intendent
97. Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
referent ds. płac
98. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Starszy referent ds. księgowości
99. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Specjalista ds. płac
100. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. windykacji
101. Centrum Wystawienniczo Kongresowym w Opolu
Referent ds. Administracyjno- Księgowych
102. Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
Specjalista ds. Administracyjnych
103. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. ewidencji księgowej zasobu komunalanego
104. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
105. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
Kierownik Działu Gospodarczego

Ilość odwiedzin: 40105
Nazwa dokumentu: WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2017 r.
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Lontkowski
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Lontkowski
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Lontkowski
Data wytworzenia informacji: 2017-01-03 12:29:25
Data udostępnienia informacji: 2017-01-03 12:29:25
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-03 12:30:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner