logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
minus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
   plus 2003 r.
   plus 2004 r.
   plus 2005 r.
   plus 2006 r.
   plus 2007 r.
   plus 2008 r.
   plus 2009 r.
   plus 2010 r.
   plus 2011 r.
   plus 2012 r.
   plus 2013 r.
   plus 2014 r.
   plus 2015 r.
   plus 2016 r.
   minus 2017 r.
      minus Prezydent Miasta oraz Zastępcy Prezydenta Miasta
      minus Rada Miasta
      minus Pracownicy Urzędu Miasta
      minus Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych
      plus Dyrektorzy jednostek oświatowych
      minus Dyrektor oraz Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy
      minus Zarządcy oraz członkowie organów zarządzających gminną osobą prawną
   plus 2018 r.
   plus 2019 r.
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2017-04-19 09:21:02 - Dorota Białek 10.04.2017 (1.38 MB)
2017-05-11 12:54:18 - Czesława Dybek pierw 08.02.2017 (1004.58 kB)
2017-05-11 12:54:57 - Piotr Merta ost 17.02.2017 (1.27 MB)
2017-05-15 11:35:43 - Radowsław Świdziński 03.04.2017 (1.16 MB)
2017-05-15 11:36:52 - Leszek Pałosz ost. 10.04.2017 (1.33 MB)
2017-06-05 09:36:25 - Tomaz Zawadzki 28.04.2017 (1.38 MB)
2017-06-05 09:37:05 - Tomasz Zawadzki 10.04.2017 (1.41 MB)
2017-06-05 09:38:04 - Michał Kramarz 27.04.2017 (1.29 MB)
2017-06-29 09:14:48 - Leszek Pałosz 08.05.2017 (1.42 MB)
2017-06-29 09:15:41 - Dorota Białek 12.04.2017 (1.42 MB)
2017-06-30 13:05:54 - Ewa Statkiewicz 18.05.2017 (1.50 MB)
2017-06-30 13:41:41 - Marek Świetlik 22.05.2017 (1.35 MB)
2017-08-09 11:32:12 - Aleksander Rogowski 16.05.2017 (1.47 MB)
2017-08-09 11:33:41 - Kamila Wnuk - Skóbel 27.07.2017 (1.02 MB)
2017-09-04 12:11:21 - Łukasz Kobacki 02.08.2017 (1.42 MB)
2017-09-04 12:12:14 - Ilona Machnik 02.08.2017 (1.41 MB)
2017-09-04 12:13:10 - Sylwia Copija 10.08.2017 (1.47 MB)
2018-03-23 13:48:04 - Ewa Kuźmin 15.09.2017 (1.44 MB)
2018-03-26 10:20:05 - Dawid Ozimek 12.10.2017 (772.19 kB)
2018-03-26 10:20:56 - Małgorzata Widuto 03.11.2017 (1.33 MB)
2018-03-29 09:25:36 - Agnieszka Francik 03.01.2018 (1.48 MB)
2018-03-29 09:26:51 - Marta Czoch 03.01.2018 (1.39 MB)
2018-03-29 09:28:00 - Beata Śliwińska 05.01.018 (1.46 MB)
2018-05-23 12:42:22 - Grzegorz Marcjasz 27.04.2018 (1.30 MB)
2018-05-23 12:44:08 - Renata Ćwirzeń - Szymańska 27.04.2018 (1.24 MB)
2018-05-28 10:20:05 - Irena Cieślik 16.04.2018 (1.28 MB)
2018-05-28 10:21:13 - Izabela Hocheker 12.03.2018 (1.40 MB)
2018-05-28 10:22:19 - Agnieszka Wyskwarska 19.04.2018 (1.00 MB)
2018-05-28 10:23:26 - Jolanta Kukułka 12.04.2018 (1.37 MB)
2018-05-28 10:24:30 - Tomasz Zawadzki 10.04.2018 (1.41 MB)
2018-05-28 10:26:22 - Leszek Pałosz 10.04.2018 (1.38 MB)
2018-05-28 10:27:58 - Renata Rzeszot 10.04.2018 (1.38 MB)
2018-05-28 10:29:03 - Iwona Fedorów 22.03.2018 (1.45 MB)
2018-05-28 10:30:11 - Beata Śliwińska 17.04.2018 (1.37 MB)
2018-05-28 10:31:09 - Czesława Dybek 17.04.2018 (1.32 MB)
2018-05-28 10:32:31 - Monika Wierzawicka 06.02.2018 (1.08 MB)
2018-05-28 10:33:49 - Dorota Białek 18.04.2018 (2.81 MB)
2018-05-28 10:35:55 - Gerard Żakowski 18.04.2018 (1.30 MB)
2018-06-05 10:44:57 - Dariusz Strzelec 23.04.2018 (1.24 MB)
2018-06-05 10:46:37 - Dawid Ozimek 21.04.2018 (1.33 MB)
2018-06-05 10:47:57 - Elżbieta Żurakowska 21.04.2018 (1.33 MB)
2018-06-05 10:48:50 - Grażyna Czapla 21.04.2018 (1.35 MB)
2018-06-05 10:49:46 - Alina Lach 21.04.2018 (1.33 MB)
2018-06-05 10:50:44 - Katarzyna Stróż 23.04.2018 (1.42 MB)
2018-06-05 10:52:00 - Ilona Machnik 23.04.2018 (1.33 MB)
2018-06-05 10:52:57 - Katarzyna Wójcik 20.04.2018 (1.34 MB)
2018-06-05 10:54:04 - Danuta Juszczak - Puppel 10.04.2018 (1.47 MB)
2018-06-05 10:55:44 - Krystyna Luchowska 11.04.2018 (1.51 MB)
2018-06-05 10:56:49 - Ewa Gajowczyk 23.04.2018 (1.20 MB)
2018-06-05 10:57:51 - Anna Olejnik 10.04.2018 (1.20 MB)
2018-06-05 10:58:41 - Barbara Załubska - Jaskulska 23.04.2018 (1.46 MB)
2018-06-07 12:40:53 - Małgorzata Rabiega 26.04.2018 (1.31 MB)
2018-06-07 12:41:44 - Jerzy Świczewski 26.04.2018 (1.41 MB)
2018-06-07 12:42:39 - Marek Wołczak 24.04.2018 (1.26 MB)
2018-06-07 12:43:30 - Marcin Kaszubski 24.04.2018 (1.29 MB)
2018-06-07 12:44:40 - Grażyna Ficerman 24.04.2018 (935.47 kB)
2018-06-07 12:45:33 - Tomasz Filipkowski 25.04.2018 (1.43 MB)
2018-06-07 12:46:28 - Agnieszka Maślak 19.02.2018 (1.46 MB)
2018-06-07 12:47:28 - Iwona Adamowicz 24.04.2018 (1.11 MB)
2018-06-07 12:48:20 - Sebastian Smoliński 03.04.2018 (1.43 MB)
2018-06-07 12:49:25 - Aleksander Sienkiewicz 25.04.2018 (1.54 MB)
2018-06-07 12:50:22 - Kornelia Greupner 24.04.2018 (1.16 MB)
2018-06-07 12:51:14 - Izabela Chorzewska 24.04.2018 (1.32 MB)
2018-06-07 12:52:06 - Violetta Ciesielczuk 25.04.2018 (1.34 MB)
2018-06-07 12:53:02 - Joanna Stasz 24.04.2018 (958.30 kB)
2018-06-07 12:53:59 - Izabela Kowaluk 24.04.2018 (1.28 MB)
2018-06-07 12:55:07 - Klaudia Wodniok 14.03.2018 (1.50 MB)
2018-06-07 12:55:58 - Marek Świetlik 26.04.2018 (1.26 MB)
2018-06-18 15:12:00 - Katarzyna Sabramowicz 26.04.2018 (1.32 MB)
2018-06-18 15:13:00 - Monika Czech - Tańczuk 27.04.2018 (1.01 MB)
2018-06-18 15:14:07 - Joanna Saładziak 27.04.2018 (1.01 MB)
2018-06-18 15:14:57 - Sylwia Copija 27.04.2018 (1.27 MB)
2018-06-18 15:15:58 - Agnieszka Zalewska - Orzechowska 27.04.2018 (1.33 MB)
2018-06-18 15:16:52 - Beata Wartenberg 26.04.2018 (1.40 MB)
2018-06-18 15:17:47 - Małgorzata Widuto 26.04.2018 (1.47 MB)
2018-06-18 15:18:36 - Janina Dziadowicz 27.04.2018 (1.26 MB)
2018-06-18 15:19:29 - Irena Koszyk 27.04.2018 (1.42 MB)
2018-06-18 15:20:22 - Agnieszka Francik 27.04.2018 (1.42 MB)
2018-06-18 15:21:08 - Marta Marcjasz 27.04.2018 (1.26 MB)
2018-06-18 15:21:56 - Jarosław Starszak 27.04.2018 (1.29 MB)
2018-06-18 15:22:53 - Marta Czoch 27.04.2018 (1.30 MB)
2018-06-18 15:25:08 - Bogumiła Grudzień - Kuligowska 30.04.2018 (1.16 MB)
2018-06-18 15:25:56 - Monika Zamróz 30.04.2018 (1.30 MB)
2018-06-18 15:26:41 - Agnieszka Radlak 30.04.2018 (1.34 MB)
2018-06-18 15:27:33 - Michał Kramarz 30.04.2018 (1.29 MB)
2018-06-19 11:14:56 - Piotr Makarowski 30.04.2018 (1010.71 kB)
2018-06-19 11:15:39 - Ewa Morawska - Jerye 24.04.2018 (1.41 MB)
2018-07-10 10:52:09 - Izabela Chorzewska 06.05.2018 korekta (263.72 kB)
2018-08-28 10:38:34 - Danuta Juszczak - Puppel 09.07.2018 (787.07 kB)
2019-01-16 10:57:05 - Beata Wartenberg 23.10.2018 (1.40 MB)
2019-01-16 11:01:24 - Sylwia Copija 12.10.2018 (1.36 MB)
2019-01-16 11:02:22 - Joanna Stasz 08.11.2018 (1004.34 kB)

Ilość odwiedzin: 7776
Nazwa dokumentu: Pracownicy Urzędu Miasta
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Filipkowski
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Filipkowski
Osoba, która wprowadzała dane: Grzegorz Filipkowski
Data wytworzenia informacji: 2017-01-03 14:50:44
Data udostępnienia informacji: 2017-01-03 14:50:44
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-16 11:04:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner