logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Sprawy komórek organizacyjnych
   minus Urząd Stanu Cywilnego
   minus Miejski Rzecznik Konsumentów
   minus Wydział Spraw Obywatelskich
   plus Wydział Inwestycji Miejskich
   plus Wydział Sportu
   minus Wydział Komunikacji
   plus Centrum Dialogu Obywatelskiego
   plus Wydział Promocji
   minus Wydział Polityki Społecznej
      plus Konkursy 2020
      plus Konkursy 2017
      plus Konkursy 2018
      plus Konkursy 2019
      minus Raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej pn. Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych
   minus Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych
   plus Wydział Kultury Turystyki i Współpracy Zagranicznej
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Prezydent Miasta Opola ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2018 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Fitness medyczny seniorów – poprawa jakości życia”.

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków na stronie www.engo.org.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 21 lutego 2018 r.

Szczegóły w załączeniu.

Załączniki do pobrania: 2018-01-31 14:14:05 - Zarządzenie (36.50 kB)
2018-01-31 14:15:42 - Załącznik do zarządzenia - ogłoszenie (84.00 kB)
2018-01-31 14:18:08 - Regulamin otwartych konkursów ofert (68.08 kB)
2018-01-31 14:18:41 - Karta oceny formalnej oferty (58.50 kB)
2018-01-31 14:19:13 - Karta oceny merytorycznej oferty (87.00 kB)
2018-01-31 14:19:40 - Herb Miasta Opola (104.60 kB)
2018-01-31 14:20:06 - wzór oferty (62.00 kB)
2018-03-19 14:32:52 - wyniki konkursu (11.89 kB)

Nazwa dokumentu: Wydział Polityki Społecznej
Skrócony opis: Konkurs z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. "Fitness medyczny seniorów - poprawa jakości życia"
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Mazur
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Mazur
Osoba, która wprowadzała dane: Zofia Duda-Bezara
Data wytworzenia informacji: 2017-03-21 09:12:16
Data udostępnienia informacji: 2017-03-21 09:12:16
Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-14 12:48:40

Wersja do wydruku...

corner   corner