logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Deklaracja dostępności
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
minus Budżet
   minus Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej
   plus 2003 rok
   plus 2004 rok
   plus 2005 rok
   plus 2006 rok
   plus 2007 rok
   plus 2008 rok
   plus 2009 rok
   plus 2010 rok
   plus 2011 rok
   plus 2012 rok
   plus 2013 rok
   plus 2014 rok
   plus 2015 rok
   plus 2016 rok
   plus 2017 rok
   minus 2018 rok
      minus ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.518.2017 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 1 sierpnia 2017 r.
      minus Wykaz wniosków o ujęcie zadań w budżecie miasta Opola na 2018 rok
      minus Projekt budżetu miasta Opola na 2018 rok
      minus Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej
      minus Autopoprawka do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Opola na 2018 rok
      minus Autopoprawka do projektu budżetu miasta Opola na 2018 rok
      minus Autopoprawka nr 2 do projektu budżetu miasta Opola na 2018 rok
      minus Autopoprawka nr 2 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Opola na 2018 rok
      minus Opinia RIO - uchwała budżetowa (projekt)
      minus Opinia RIO - deficyt (projekt)
      minus Opinia RIO - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola (wg projektu)
      minus Formularz planu finansowego na 2018 r. wraz z instrukcją.
      minus Budżet miasta Opola na 2018 r.
      minus Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola
      minus Opinia RIO - kwota długu na lata 2018-2036
      minus Opinia RIO - deficyt
      minus Sprawozdania za I kwartał 2018 r.
      minus Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za I kwartał 2018 r.
      minus Sprawozdania za II kwartał 2018 r.
      minus Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za II kwartał 2018 r.
      minus Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2018r.
      minus Opinia RIO - informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
      minus Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za pierwsze półrocze 2018r.
      minus Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola za pierwsze półrocze 2018 r.
      minus Sprawozdania za III kwartał 2018 r.
      minus Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za III kwartał 2018 r.
      minus Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za IV kwartał 2018 r.
      minus Sprawozdania za IV kwartał 2018 r.
      minus Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok
      minus Informacja o stanie mienia miasta Opola
      minus Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładow opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2018 rok
      minus Opinia RIO - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r.
   plus 2019 rok
   plus 2020 rok
   plus 2021 rok
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


PRAWO > Budżet > 2018 rok

Spis dokumentów:
1. ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.518.2017 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 1 sierpnia 2017 r.
2. Wykaz wniosków o ujęcie zadań w budżecie miasta Opola na 2018 rok
3. Projekt budżetu miasta Opola na 2018 rok
4. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej
5. Autopoprawka do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Opola na 2018 rok
6. Autopoprawka do projektu budżetu miasta Opola na 2018 rok
7. Autopoprawka nr 2 do projektu budżetu miasta Opola na 2018 rok
8. Autopoprawka nr 2 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Opola na 2018 rok
9. Opinia RIO - uchwała budżetowa (projekt)
10. Opinia RIO - deficyt (projekt)
11. Opinia RIO - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola (wg projektu)
12. Formularz planu finansowego na 2018 r. wraz z instrukcją.
13. Budżet miasta Opola na 2018 r.
14. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola
15. Opinia RIO - kwota długu na lata 2018-2036
16. Opinia RIO - deficyt
17. Sprawozdania za I kwartał 2018 r.
18. Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za I kwartał 2018 r.
19. Sprawozdania za II kwartał 2018 r.
20. Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za II kwartał 2018 r.
21. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2018r.
22. Opinia RIO - informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
23. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za pierwsze półrocze 2018r.
24. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola za pierwsze półrocze 2018 r.
25. Sprawozdania za III kwartał 2018 r.
26. Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za III kwartał 2018 r.
27. Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za IV kwartał 2018 r.
28. Sprawozdania za IV kwartał 2018 r.
29. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok
30. Informacja o stanie mienia miasta Opola
31. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładow opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2018 rok
32. Opinia RIO - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r.

Ilość odwiedzin: 6371
Nazwa dokumentu: 2018 rok
Osoba, która wytworzyła informację: Jarosław Jarosz
Osoba, która odpowiada za treść: Jarosław Jarosz
Osoba, która wprowadzała dane: Jarosław Jarosz
Data wytworzenia informacji: 2017-08-07 11:10:17
Data udostępnienia informacji: 2017-08-07 11:10:17
Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-07 11:11:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner