logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
minus Wybory do Rad Dzielnic
   plus 2015
   plus 2016
   minus 2017
      minus Wybory do rad dzielnic i uzupełniające do RD Szczepanowice-Wójtowa Wieś
   plus 2019
   minus 2021
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zarządzenie

Kalendarz prac

Zarządzenie zmieniające

Obwieszczenie o terminie wyborów

Skład Miejskiej Komisji Wyborczej

Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej

FORMULARZ zgłoszenia kandydata do Rady Dzielnicy

FORMULARZ zgłoszenia kandydata na członka Obwodowej Komisji Wyborczej

Uchwała z dnia 26 września 2017r. w sprawie nieprzeprowadzenia głosowania do Rady Dzielnicy Brzezie i uznania zarejestrowanych kandydatów za członków Rady Dzielnicy Brzezie.

Uchwała z dnia 26 września 2017r. w sprawie nieprzeprowadzenia głosowania do Rady Dzielnicy Krzanowice i uznania zarejestrowanych kandydatów za członków Rady Dzielnicy Krzanowice.

Uchwała z dnia 26 września 2017r. w sprawie nieprzeprowadzenia głosowania do Rady Dzielnicy Wrzoski i uznania zarejestrowanych kandydatów za członków Rady Dzielnicy Wrzoski.

Uchwała z dnia 26 września 2017r. w sprawie nieprzeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Dzielnicy Szczepanowice - Wójtowa Wieś i uznania zarejestrowanych kandydatów za członków Rady Dzielnicy Szczepanowice - Wójtowa Wieś.

Uchwała z dnia 5 października 2017r. w sprawie nieprzeprowadzenia głosowania w wyborach do Rady Dzielnicy Żerkowice i uznania zarejestrowanych kandydatów za członków Rady Dzielnicy Żerkowice.

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 października 2017 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów do Rady Dzielnicy Malinka.

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPOLU z dnia 12 października 2017r. o zarejestrowanych kandydatach na radnych w wyborach do rad dzielnic w Opolu: Armii Krajowej, Borki, Chabry, Chmielowice, Czarnowąsy, Kolonia Gosławicka, Malina, Nadodrze, Półwieś, Sławice, Stare Miasto, Śródmieście, Świerkle, Winów, Zaodrze zarządzonych na 22 października 2017 r.

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych do spraw przeprowadzenia wyborów do rad dzielnic w Opolu: Armii Krajowej, Borki, Chabry, Chmielowice, Czarnowąsy, Kolonia Gosławicka, Malina, Nadodrze, Półwieś, Sławice, Stare Miasto, Śródmieście, Świerkle, Winów oraz Zaodrze.

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 13 października 2017 r. w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o numerach, granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych do spraw wyborów radnych do rad dzielnic w Opolu: Armii Krajowej, Borki, Chabry, Chmielowice, Czarnowąsy, Kolonia Gosławicka, Malina, Nadodrze, Półwieś, Sławice, Stare Miasto, Śródmieście, Świerkle, Winów, Zaodrze zarządzonych na dzień 22 października 2017 r.

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RAD DZIELNIC

Ilość odwiedzin: 8353
Nazwa dokumentu: Wybory do rad dzielnic i uzupełniające do RD Szczepanowice-Wójtowa Wieś
Osoba, która wytworzyła informację: OR
Osoba, która odpowiada za treść: OR
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Kaleta
Data wytworzenia informacji: 2017-08-22 10:23:46
Data udostępnienia informacji: 2017-08-22 10:23:46
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-26 11:58:10

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner