logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Sprawy komórek organizacyjnych
   minus Urząd Stanu Cywilnego
   minus Miejski Rzecznik Konsumentów
   minus Wydział Spraw Obywatelskich
   plus Wydział Inwestycji Miejskich
   plus Wydział Sportu
   minus Wydział Komunikacji
   minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      plus Ewidencja Stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez Prezydenta Miasta Opola
      plus Nadzór Prezydenta nad organizacjiami pozarządowymi
      plus PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
      plus Sprawozdania
      plus Konkursy
      plus Tryb pozakonkursowy
      minus Nabór kandydatów do komisji konkursowych z pożytku publicznego
      plus Konsultacje społeczne
      plus Opolska Rada Działalności Pożytku Publicznego
      plus Konkurs im. Jana Całki za 2018 rok
      minus Budżet Obywatelski
         plus Budżet Obywatelski 2017
         minus Budżet Obywatelski 2018
            minus Nowy skład Zespołu ds. BO
            minus Zakończono procedurę opiniowania wniosków do Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.
         minus Lista wniosków złożonych Budżetu Obywatelskiego na 2019
         minus Uchwała w sprawie określenia zasad przygotowania i realizacji budżetu obywatelskiego w Opolu
         minus Lista wniosków BO 2020 po ocenie merytorycznej
         minus Harmonogram BO 2020
         minus Lista projektów przyjętych do głosowania w VI edycji Budżetu Obywatelskiego Opola
         minus Głosowanie w Budżecie Obywatelskim Opola 18-28 października 2019 r.
         plus Budżet Obywatelski 2020
      plus Inicjatywa Lokalna
      minus Rezerwacja sali
      plus Dzielnice Opola (Kadencje 2015-2019 / 2017-2019)
      plus Dzielnice Opola (Kadencja: 2019-2024)
      minus Konkurs im. Jana Całki
   plus Wydział Promocji
   plus Wydział Polityki Społecznej
   minus Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Szanowni Państwo,

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego pragnie poinformować, iż zakończona została procedura opiniowania wniosków do Budżetu Obywatelskiego – edycja 2018 r. Poniżej zamieszczamy listy wniosków zaopiniowanych pozytywnie, formalnie odrzuconych oraz zaopiniowanych negatywnie wraz z uzasadnieniami. Łącznie wpłynęło 195 wniosków, z czego 3 odrzucono ze względów formalnych, 43 zaopiniowano negatywnie a 143 zostanie poddanych pod głosowanie. Zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego autorzy wniosków zaopiniowanych negatywnie mogą w ciągu 7 dni odwołać się od decyzji Prezydenta. Odwołanie skierowane do Prezydenta Miasta Opola należy złożyć w formie elektronicznej na adres: ngo@um.opole.pl lub w formie papierowej bezpośrednio do Centrum Dialogu Obywatelskiego (ul. Koraszewskiego 7-9, 45-011 Opole). Za termin wniesienia odwołania uznaje się datę jego wpływu do Centrum. Decyzje podjęte w procedurze odwoławczej Prezydent ogłasza na stronie internetowej www.opole.pl.

Wnioskodawcom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie !

Mieszkańców Opola zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu, które odbędzie się w dniach  16 - 22 października 2017 !

W załączniku szczegóły.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z CDO: tel.: 77 44 61 568, e-mail: ngo@um.opole.pl

Załączniki do pobrania: 2017-09-22 14:20:09 - Wnioski formalnie odrzucone (228.17 kB)
2017-09-22 14:21:14 - Wnioski zaopiniowane negatywnie (3.02 MB)
2017-09-22 14:22:16 - Wnioski zaopiniowane pozytywnie (3.30 MB)

Ilość odwiedzin: 910
Nazwa dokumentu: Zakończono procedurę opiniowania wniosków do Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.
Osoba, która wytworzyła informację: Karolina Balcer
Osoba, która odpowiada za treść: Karolina Balcer
Osoba, która wprowadzała dane: Karolina Balcer
Data wytworzenia informacji: 2017-09-22 14:16:08
Data udostępnienia informacji: 2017-09-22 14:16:08
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-22 14:23:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner