logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Sprawy komórek organizacyjnych
   minus Urząd Stanu Cywilnego
   minus Wydział Spraw Obywatelskich
   minus Miejski Rzecznik Konsumentów
   plus Wydział Inwestycji Miejskich
   plus Wydział Sportu
   minus Wydział Komunikacji
   minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      plus PROGRAMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
      plus Ewidencja Stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez Prezydenta Miasta Opola
      plus Nadzór Prezydenta nad organizacjiami pozarządowymi
      plus PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
      plus Sprawozdania
      plus Konkursy
      minus Tryb pozakonkursowy
         plus 2014
         plus 2015
         plus 2016
         plus 2018
         minus 2017
            minus Oferta pozakonkursowa Rekonstrukcja historyczna z pobytu Króla Jana II Kazimierza Wazy w Opolu”
            minus Oferta pozakonkursowa „III Test Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych”
            minus Oferta pozakonkursowa "Najstarsze organy Opola"
            minus Oferta pozakonkursowa "Sputnik nad Opolem"
            minus Oferta pozakonkursowa "NOC ELEKTRO !"
            minus Oferta pozakonkursowa "Noc Kupaly w Noc Kultury"
            minus Oferta pozakonkursowa "Noc Kultury - Średniowiecze na żywo"
            minus Oferta pozakonkursowa "Przedstawienie teatralne dla dzieci"
            minus Oferta pozakonkursowa - pn „Nocne spotkania z piosenką artystyczną – Opolska Noc Kultury 2017”
            minus oferta pozakonkursowa - Z wizytą u przyjaciół
            minus oferta pozakonkursowa - Stowarzyszenie MUW – Młodzi Uczestnicy Wymian
            minus oferta pozakonkursowa - Ludowy Klub Jeździecki Ostroga
            minus Oferta pozakonkursowa Alternatywna Mapa Opola 2017
            minus Prezydent Miasta Opola przedstawia ofertę złożoną przez Związek Polskich Artystów Plastyków „Polska Sztuka Użytkowa” – Okręg w Opolu w trybie 19A
            minus Oferta pozakonkursowa "Opole śpiewa już 800 lat"
            minus Oferta pozakonkursowa „Wydanie publikacji książkowej na temat prawnorodzinnych problemów wynikających z realizacji praw i obowiązków członków rodziny”
            minus oferta pozakonkursowa - Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
            minus Oferta pozakonkursowa "Udział Opolskiego bractwa rycerskiego w inscenizacji Bitwy Pod Grunwaldem
            minus Oferta pozakonkursowa Polskiego Instytutu Rekonstrukcji Historycznych
            minus oferta pozakonkursowa Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych "To człowiek"
            minus oferta pozakonkursowa Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży "Józef"
            minus Oferta pozakonkusowa "Dwudniowy festyn-Dnia Świerkli"
            minus Oferta pozakonkursowa "Pięćdziesiąty piąty oraz 1/2 pięćdziesiątego szóstego elementu- gwiazdy Alei Gwiazd Polskiej Piosenki"
            minus Oferta pozakonkursowa "1/2 pięćdziesiątego szóstego oraz pięćdziesiąty siódmy element - gwiazda Alei Gwiazd Polskiej Piosenki"
            minus Oferta pozakonkursowa "ISVJ - Przegląd Audiowizualny 2017"
            minus oferta pozakonkursowa - Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA - Warszawa ul. Zaciszna 3, Koło Opole
            minus oferta pozakonkursowa - Stowarzszenie STRATEGIA
            minus Oferta pozakonkursowa „90-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Opolu – Grudzicach”
            minus oferta pozakonkursowa - Opolskie Bractwo Rycerskie
            minus Oferta pozakonkursowa "10 lat opolskiej ALTERNATYWY"
            minus oferta pozakonkursowa - Uczniowski Klub Sportowy "TROLIK"
            minus oferta pozakonkursowa Stowarzyszenia Kulturalne Opole
            minus Oferta pozakonkursowa - Opolskie Towarzystwo Jazzowe
            minus Oferta pozakonkursowa Stowarzyszenia Studentów Uniwersytetu Opolskiego Juvenes
            minus Oferta pozakonkursowa Stowarzyszena na rzecz Rozwoju Chórów Szkolnych Opolszczyzny "Opolszczyzna Śpiewa"
            minus Oferta pozakonkursowa Fundacji "Pro Progressio"
            minus Tryb pozakonkursowy „Jubileusz 15-lecia działalności Stowarzyszenia na Rzecz Ludzi Uzależnionych TO CZLOWIEK w Opolu z organizacją szkolenia planowania strategicznego”
            minus Oferta pozakonkursowa - Konferencja na temat FAS - Alkoholowego Zespołu Płodowego
            minus Oferta pozakonkurskowa PRO LEGE pn. Bezpieczne Opole
            minus Oferta pozakonkursowa PRO LEGE pn. Bezpiecznei na drodze
            minus Tryb pozakonkursowy Towarzystwo Rozwoju Rodziny
            minus Oferta pozakonkursowa Swiateczne warsztaty z Mikołajem i Śnieżynką
            minus „Kampania 1% dla opolskich organizacji OPP”
            minus Oferta pozakonkursowa "Mikołaj w trosce o bezpieczeństwo"
            minus oferta pozakonkursowa Stowarzyszenie Opolska Pozytywka
            minus oferta pozakonkursowa
            minus Oferta pozakonkursowa Educo
            minus Tryb pozakonkursowy Opolskie Centrum Profilaktyki Środowiskowej
            minus oferta pozakonkursowa - Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Opolu
            minus Oferta pozakonkursowa Kultywowanie tradycji około świątecznych – propagowanie tradycji kolędowania wśród mieszkańców”
            minus Oferta pozakonkursowa Dokarmioanie zwierząt
            minus Oferta pozakonkursowa Lama Moovie: Warsztaty i przegląd dziecięcej twórczości
            minus Oferta pozakonkursowa Wigilia utracona z dzieciństwem
            minus Oferta pozakonkursowa Opolska szkoła pod żaglami
            minus Oferta pozakonkursowa "Coroczne spotkanie adwentowe mieszkańców Chmielowic"
            minus Oferta pozakonkursowa "Kultura Tradycyjna"
         plus 2019
         plus 2020
      minus Nabór kandydatów do komisji konkursowych z pożytku publicznego
      plus Konsultacje społeczne
      plus Opolska Rada Działalności Pożytku Publicznego
      plus Konkurs im. Jana Całki za 2018 rok
      plus Budżet Obywatelski
      plus Inicjatywa Lokalna
      minus Rezerwacja sali
      plus Dzielnice Opola (Kadencje 2015-2019 / 2017-2019)
      plus Dzielnice Opola (Kadencja: 2019-2024)
      plus Konkurs im. Jana Całki
   plus Wydział Promocji
   plus Wydział Polityki Społecznej
   minus Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych
   plus Wydział Kultury Turystyki i Współpracy Zagranicznej
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Prezydent Miasta Opola przedstawia ofertę złożoną przez  Fundacja „Dla Dziedzictwa” na realizację zadania publicznego zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) uznając celowość realizacji przez organizację pozarządową zadania publicznego pn.

Wigilia utracona z dziedzictwem”

Proszę o zgłaszanie uwag dotyczących oferty w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia tj.  do dnia 7.12.2017 r. przez:

1)   wysłanie na adres e-mail: ngo@um.opole.pl,

2) przesłanie listem na adres: Urząd Miasta Opola Rynek - Ratusz, 45 - 015 Opole z dopiskiem uwagi do oferty: „Wigilia utracona z dziedzictwem”

 

3)   osobiste dostarczenie do Centrum Dialogu Obywatelskiego , Opole ul. Koraszewskiego 7 - 9, wejście od ul. Krupniczej, pokój nr 1.

 

Załączniki do pobrania: 2017-12-01 14:07:47 - oferta (2.62 MB)

Ilość odwiedzin: 1123
Nazwa dokumentu: Oferta pozakonkursowa Wigilia utracona z dzieciństwem
Podmiot udostępniający: Centrum Dialogu Obywatelskiego
Osoba, która wytworzyła informację: Karolina Balcer
Osoba, która odpowiada za treść: Karolina Balcer
Osoba, która wprowadzała dane: Karolina Balcer
Data wytworzenia informacji: 2017-11-30 15:27:01
Data udostępnienia informacji: 2017-11-30 15:27:01
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-01 14:08:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner