logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
stanowisko ds. dotacji na ochronę powietrza
2. Wydział Finansowo-Księgowy
stanowisko ds. rozliczeń finansowych 5
3. Wydział Finansowo-Księgowy
stanowisko ds. ewidencji mienia Miasta Opola (2)
4. Biuro Obsługi Inwestorów
stanowisko ds. rozwoju gospodarczego i naukowego miasta w Biurze Obsługi Inwestorów
5. Biuro Urbanistyczne
stanowisko ds. administracji GIS
6. Biuro Prasowe
stanowisko ds. komunikacji społecznej
7. Biuro Prasowe
stanowisko ds. obsługi technicznej i multimediów
8. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
stanowisko ds. dotacji na ochronę powietrza
9. Biuro Rady Miasta
stanowisko do obsługi przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miasta Opola
10. Wydział Spraw Obywatelskich
stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
11. Wydział Prawny
stanowisko radcy prawnego
12. Wydział Geodezji i Kartografii
stanowisko do spraw weryfikacji operatów technicznych i przyjmowania dokumentacji do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
13. Wydział Geodezji i Kartografii
stanowisko do spraw aktualizacji mapy numerycznej oraz przygotowywania do udostępnienia map ewidencyjnych i zasadniczych
14. Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
stanowisko ds. eksploatacji i rozwoju oświetlenia ulicznego
15. Wydział Gospodarki Nieruchomościami
stanowisko do spraw nabywania nieruchomości do gminnego i powiatowego zasobu nieruchomości nr 4
16. Wydział Gospodarki Nieruchomościami
stanowisko do spraw dzierżaw oraz użyczeń i czasowych zajęć nieruchomości nr 2
17. Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
stanowisko ds. eksploatacji i rozwoju oświetlenia ulicznego
18. Wydział Geodezji i Kartografii
na stanowisko do spraw aktualizacji mapy numerycznej oraz przygotowywania do udostępnienia map ewidencyjnych i zasadniczych
19. Biuro Ochrony Danych
stanowisko ds. ochrony danych osobowych
20. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
stanowisko ds. ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko i adaptacji do zmian klimatu
21. Wydział Gospodarki Nieruchomościami
stanowisko ds. dzierżaw oraz użyczeń i czasowych zajęć nieruchomości nr 3
22. Wydział Inwestycji Miejskich
stanowisko ds. przygotowania i rozliczeń inwestycji
23. Wydział Finansowo-Księgowy
stanowisko ds. ewidencji księgowej podatków i opłat lokalnych 11
24. Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
stanowisko ds. eksploatacji i rozwoju oświetlenia ulicznego
25. Wydział Finansowo-Księgowy
stanowisko ds. zaangażowania budżetowego i rozliczeń finansowych 2
26. Wydział Finansowo-Księgowy
stanowisko ds. rozliczeń finansowych 6
27. Wydział Spraw Obywatelskich
stanowisko ds. rejestracji pojazdów
28. Wydział Spraw Obywatelskich
stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
29. Wydział Budżetu
stanowisko do spraw płac, rozliczania umów zleceń i należności osób obcych nr 1
30. Wydział Budżetu
stanowisko do spraw płac, rozliczania umów zleceń i należności osób obcych nr 3
31. Wydział Informatyki
stanowisko: informatyk
32. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
stanowisko ds. ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko i pozwoleń emisyjnych
33. Wydział Geodezji i Kartografii
stanowisko ds.ewidencji gruntów i budynków
34. Wydział Administracyjno-Gospodarczy
stanowisko ds.obsługi Kancelarii Ogólnej
35. Biuro Ochrony Danych
stanowisko ds. ochrony danych osobowych
36. Wydział Prawny
stanowisko radcy prawnego
37. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
stanowisko ds. dotacji na ochronę powietrza
38. Wydział Spraw Obywatelskich
stanowisko ds. rejestracji pojazdów
39. Wydział Finansowo-Księgowy
stanowisko ds. ewidencji księgowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
40. Wydział Geodezji i Kartografii
stanowisko do spraw zatwierdzania podziałów nieruchomości
41. Wydział Informatyki
informatyk/programista aplikacji
42. Wydział Finansowo-Księgowy
stanowisko ds. ewidencji księgowej należności budżetowych (3)
43. Wydział Finansowo-Księgowy
stanowisko ds. ewidencji księgowej podatków i opłat lokalnych 7
44. Biuro Ochrony Danych
stanowisko ds. ochrony danych osobowych
45. Wydział Budżetu
stanowisko ds. płac, rozliczania umów zleceń i należności osób obcych nr 1
46. Wydział Informatyki
stanowisko: informatyk/programista aplikacji
47. Wydział Budżetu
stanowisko ds. płac i rozliczeń z ZUS
48. Wydział Administracyjno-Gospodarczy
stanowisko urzędnicze archiwisty
49. Biuro Urbanistyczne
stanowisko ds.administracji GIS
50. Biuro Prasowe
stanowisko ds. komunikacji społecznej
51. Wydział Administracyjno-Gospodarczy
stanowisko ds. administracyjno-prawnych
52. Wydział Inwestycji Miejskich
stanowisko ds. nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

Ilość odwiedzin: 43875

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner