logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Korekta nr 2  Rocznego Planu Konsultacji na rok 2018

Działając na podstawie § 12 ust. 2 w związku z § 15 Uchwały nr XXV/456/16 Rady Miasta Opola z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z Mieszkańcami Miasta Opola (Dz. Urz.Woj. Opol. z 2016r poz. 987);

Prezydent Miasta Opola podaje do publicznej wiadomości zmiany w Rocznym Planie Konsultacji na 2018 rok.

Zmiana polega na przesunięciu terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Aktualizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Opola. Proponowany termin przeprowadzenia konsultacji to październik i listopad 2018 roku.

Uzasadnienie: Wniosek o zmianę wynika z faktu trwającego procesu legislacyjnego projektu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Ustawa została uchwalona przez Sejm RP w dniu 11 stycznia 2018 r. obecnie znajduje się w Senacie RP. Jednym z jej elementów są znaczne zmiany dotyczące zakresu informacji, jakie należy umieścić w Planie transportowym. Przed jego aktualizacją miasto będzie zobowiązane do opracowania nowego dokumentu tzw. analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych pojazdów, które nie emitują żadnych zanieczyszczeń.    

Załączniki do pobrania: 2018-02-15 15:10:08 - Korekta nr 2 RPK na 2018 r. (514.20 kB)

Ilość odwiedzin: 654
Nazwa dokumentu: Korekta nr 2 Rocznego Planu Konsultacji na rok 2018
Podmiot udostępniający: Centrum Dialogu Obywatelskiego
Osoba, która wytworzyła informację: Paweł Sadło
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Sadło
Osoba, która wprowadzała dane: Paweł Sadło
Data wytworzenia informacji: 2018-02-15 15:08:12
Data udostępnienia informacji: 2018-02-15 15:08:12
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-15 15:46:01

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner