logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
minus Samorząd terytorialny
   minus 2018
      minus Państwowa Komisja Wyborcza, Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Opolu – ogłoszenia oraz ważne informacje i wizualizacja wyborów
      minus Obwieszczenia, uchwały, zarządzenia
      minus Komisarz i urzędnicy wyborczy
      minus Zarządzenie wyborów - KALENDARZ WYBORCZY
      plus INFORMACJE I WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH
      minus Wykaz zawiadomień o utworzeniu Komitetów Wyborczych
      minus Informacja o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na obszarze miasta Opola
      minus OKRĘGI I OBWODY WYBORCZE
      minus OBWIESZCZENIA O KANDYDATACH
      minus INFORMACJE DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
      minus MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA
      minus OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE
         minus OKW ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
         minus OKW ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
      minus Ochrona danych osobowych w kampanii wyborczej
      minus GODZINY ROZPOCZĘCIA PRACY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
      minus PROTOKOŁY MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPOLU Z WYBORÓW
   plus 2014
   plus 2010
   plus 2006
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. OKW ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
2. OKW ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

1. Jak zostać członkiem komisji wyborczej?

2. Obwody głosowania utworzone na terenie Miasta Opola:

   - stałe

  - odrębne

3. Dokumenty- uchwała PKW

 

AKTUALNE SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH z funkcjami - stan na  17.10.2018 g.9.00

 

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 25 września 2018r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych oraz losowań składów komisji obwodowych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

 

W dniu 28 września 2018r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Opola przy ul. Budowlanych 4 w pokoju 15a, odbędzie sie losowanie kandydatów do następujących obwodowych komisji wyborczych:

- ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 64,

- ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 73,

- ds. ustalenia wyników w obwodzie Nr 73.


 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (m. Opole załączniki nr 234 - 314)

Postanowienie w sprawie zmiany w składzie OKW ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 2 w Opolu

Postanowienie w sprawie zmiany w składzie OKW ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 24 w Opolu

Postanowienie w sprawie zmiany w składzie OKW ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 3 w Opolu

Postanowienie w sprawie zmiany w składzie OKW ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 5 w Opolu

Postanowienie w sprawie zmiany w składzie OKW ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 20 w Opolu

Postanowienie w sprawie zmiany w składzie OKW ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 39 w Opolu

Postanowienie w sprawie zmiany w składzie OKW ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 46 w Opolu

Postanowienie w sprawie zmiany w składzie OKW ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 61 w Opolu

Postanowienie w sprawie zmiany w składzie OKW ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 69 w Opolu

Postanowienie w sprawie zmiany w składzie OKW ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 65 w Opolu

Postanowienie w sprawie zmiany w składzie OKW ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 75 w Opolu

Postanowienie w sprawie zmiany w składzie OKW ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 3 w Opolu

Postanowienie w sprawie zmiany w składzie OKW ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 8 w Opolu

Postanowienie w sprawie zmiany w składzie OKW ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 42 w Opolu

Postanowienie w sprawie zmiany w składzie OKW ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 52 w Opolu

Postanowienie w sprawie zmiany w składzie OKW ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 72 w Opolu

Postanowienie w sprawie zmiany w składzie OKW ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 19 w Opolu

Postanowienie w sprawie zmiany w składzie OKW ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 55 w Opolu

Postanowienie w sprawie zmiany w składzie OKW ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 60 w Opolu

 

Ilość odwiedzin: 1907
Nazwa dokumentu: OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Wydział Organizacyjny
Osoba, która odpowiada za treść: Wydział Organizacyjny
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Kaleta
Data wytworzenia informacji: 2018-04-21 14:45:11
Data udostępnienia informacji: 2018-04-21 14:45:11
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-20 14:20:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner