logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
minus Rejestry, wykazy i wnioski
   minus Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
   minus Rejestr instytucji kultury
   minus Wykaz Dziennych Opiekunów
   minus Ewidencja kąpielisk
   minus Wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Ewidencja kąpielisk

Zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne rada gminy określa w drodze uchwały corocznie do dnia 20 maja sezon kąpielowy oraz wykaz kąpielisk na terenie gminy.

Prezydent Miasta Opola (Wydział Sportu Urzędu Miasta Opola) prowadzi i aktualizuje ewidencję kąpielisk.

Ewidencja kąpielisk :

1. Wykaz kąpielisk w Opolu w 2019 roku

Kąpielisko „BOLKO” o długości brzegowej 75m,

Kąpielisko "MALINA" o długości brzegowej 70 m.

  1. Tabela I. Wykaz kąpielisk.
  2. Tabela II. Karta kąpieliska.

W dniu 28 marca 2019 roku podjęta została przez Radę Miasta Opola Uchwała Nr VII/133/19 w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Miasta Opola na rok 2019 .

 

W Uchwale określono sezon kąpielowy na rok 2019 na terenie Miasta Opola w przedziale czasowym od dnia 23 czerwca 2019 r. do dnia 1 września 2019 r. oraz wykaz kąpielisk na terenie Miasta Opola w roku 2019.

 

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo wodne Prezydent Miasta Opola prowadzi i aktualizuje ewidencję kąpielisk.

 

Zarządzający wyznaczonym obszarem wodnym winien realizować obowiązki wynikające
z ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Ustawa określa:

  1. warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub rekreację na obszarach wodnych;
  2. podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego, zakres ich obowiązków i uprawnień, oraz zasady finansowania ich działalności;
  3. podmioty odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym, kąpiącym się lub uprawiającym sport lub rekreację na obszarach wodnych;
  4. nadzór i kontrolę nad ratownictwem wodnym;
  5. zasady i tryb usuwania, przechowywania, wydawania oraz orzekania przepadku statku lub innego obiektu pływającego przeznaczonego lub używanego do uprawiania sportu lub rekreacji, zwanego dalej "innym obiektem pływającym".

Nazwa dokumentu: Ewidencja kąpielisk
Podmiot udostępniający: Wydział Sportu
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Lisiński - Naczelnik Wydziału Sportu
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Lisiński - Naczelnik Wydziału Sportu
Osoba, która wprowadzała dane: Marta Marcjasz
Data wytworzenia informacji: 2018-05-18 13:09:00
Data udostępnienia informacji: 2018-05-18 13:09:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-09 15:32:55

Wersja do wydruku...

corner   corner