logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
minus Efektywność energetyczna
   minus Oświetlenie drogowe
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

LP NAZWA ZADANIA LOKALIZACJA KATEGORIA DROGI MAX. PRĘDKOŚĆ ILOŚĆ SŁUPÓW ILOŚĆ OPRAW LED
1 Przebudowa ul. Partyzanckiej na odcinku od ul. Wrocławskiej do Makro w zakresie oświetlenia ulicznego ul. Partyzancka droga krajowa 50 km/h 47 47
2 Przebudowa ul. Domańskiego i Hallera w zakresie oswietlenia ulicznego ul. Domańskiego i          ul. Hallera droga krajowa 50 km/h 101 105
3 Przebudowa ul. Agnieszki Osieckiej, Marka Grechuty i Anny Jantar w zakrzesie przebudowy oświetlenia ulicznego ul. Agnieszki Osieckiej,            ul. Marka Grechuty,      ul. Anny Jantar droga gminna 50 km/h 24 24
4 Przebudowa ul. 11 Listopada i ul. Kochanowskiego w zakresie oświetlenia drogowego ul. 11 Listopada               ul. Kochanowskiego droga gminna 50 km/h 21 27
5 Przebudowa ul. Koraszewskiego i ul. Zamkowej na odcinku od Placu Wolności do kanału Młynówka w zakresie oświetlenia ulicznego ul. Koraszewskiego       ul. Zamkowa droga gminna 50 km/h 12 15
6 Przebudowa ul. Kwoczka na odcinku od ul. Prószkowskiej do końca zabudowy w zakresie oświetlenia ulicznego ul. Kwoczka droga gminna 50 km/h 48 49
7 Budowa oświetlenia ul. Luboszyckiej do ul. Lipowej oraz ul. Harcerskiej, działkowej i Kępskiej w zakresie oświetlenia drogowego ul. Luboszycka droga gminna 50 km/h 92 92
8 Przebudowa ul. Jagiellonów w zakresie oświetlenia ulicznego ul. Jagiellonów droga gminna 50 km/h 47 47
9 Budowa oświetlenia skweru przy ul. Parandowskiego ul. Parandowskiego     16 16
10 Przebudowa ul. Sosnkowskiego na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Pużaka w zakresie oświetlenia ulicznego ul. Sosnkowskiego droga gminna 50 km/h 226 231
11 Przebudowa ulic w zakresie budowy oświetlenia przy ul. Zajączka, Sikorskiego, Dąbrowskiego, Pułaskiego, Poniatowskiego, Andersa ul. Zajaczka                       ul. Sikorskiego,               ul. Dąbrowskiego           ul. Pułaskiego                  ul. Poniatowskiego        ul. Andarsa droga gminna 50 km/h 48 48
12 Przebudowa ul. Witosa od ul. Ozimskiej do ul. Wygonowej w zakresie oświetlenia ulicznego ul. Witosa droga gminna 50 km/h 100 167
13 Przebudowa ul. Leśnej, Tysiąclecia, Jesiennej, Poprzecznej, Jezynowej, Jastrzębskiej, Jastrzebiej w Opolu w zakresie oświetlenia ulicznego ul. Obronców Pokoju                           ul. Lesna                             ul. Poprzeczna droga gminna 50 km/h 15 17
14 Przebudowa ul. Przeskok od ul. Frankiewicza do końca zabudowy w zakresie budowy oświetlenia ulicznego ul. Przeskok droga gminna 50 km/h 2 2
15 Budowa oswietlenia ulicznego 4 szt. Latarń parkowych na osiedlu Metalchem II przy ulicach Złotej i Srebrnej w Opolu ul. Złota                                ul. Srebrna droga gminna 50 km/h 4 4
16 Przebudowa Alei Przyjaźni na odcinku od przejazdu kolejowego do pierwszych zabudowań w kierunku dworca kolejowego Opole Groszowice w zakresie oświetlenia ulicznego Al. Przyjaźni droga gminna 50 km/h 36 37
17 Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Niemodlińskiej do ronda im. R. Kuklińskiego w zakresie oświetlenia ulicznego ul. Wrocławska droga wojewódzka 70 km/h 133 165
18 Przebudowa ul. Popiełuszki od Małej w kierunku Groszowic, ul. Oswięcimskiej do GPZ w zakresie oswietlenia ulicznego. Budowa oswietlenia przejścia dla pieszych przy ul. Oświecimskiej przy GPZ ul. Oświęcimska droga wojewódzka 50 km/h 2 2
19 Przebudowa ul. Gminnej 7-13 w Opolu w zakresie oświetlenia ulicznego ul. Gminna droga gminna 50 km/h 5 5
20 Przebudowa ul. Kosciuszki w Opolu w zakresie oswietlenia ulicznego na odcinku od ul. Reymonta do ul. Mickiewicza ul. Kościuszki droga gminna 50 km/h 30 30
21 Budowa oświetlenia ul. Rydla + boczna w zakresie oświetlenia ulicznego ul. Rydla droga gminna 50 km/h 12 12
22 Budowa ul. Wandy Rutkiewicz wraz z budową oswietlenia i odwodnienia ul. Wandy Rutkiewicz droga gminna 50 km/h 9 9
23 Przebudowa ul. Topolowej w Opolu w zakresia budowy oswietlenia ulicznego ul. Topolowa droga gminna 50 km/h 1 2
24 Przebudowa ul. Kolegiackiej w Opolu w zakresie oswietlenia ulicznego ul. Kolegiacka droga gminna 50 km/h 2 3
25 Wykonanie instalacji oswietleniowej w ramach zadania Rewitalizacji zabytkowego cmentarza komunalnego Opole - Półwieś - II tap cmentarz komunalny droga gminna 50 km/h 6 6
26 Budowa oswietlenia terenu rekreacyjnego i montazu szafki gniazd wtyczkowych za Placem Kościelnym w opolu - Nowej Wsi Królewskiej pl. Koscielny droga gminna 50 km/h 18 22
27 Przebudowa ul. Wyspiańskiego w Opolu w zakresie oświetlenia ulicznego, etap II dobudowa latarń ul. Wyspiańskiego droga gminna 50 km/h 3 3
28 Przebudowa ul. Popiełuszki przy nr 18 w zakresie oświetlenia przejścia dla pieszych ul Popiełuszki droga wojewódzka 50 km/h 2 2
29 Przebudowa ul. Boya - Żeleńskiego w zakresie oświetlenia ulicznego ul. Boya Żeleńskiego droga gminna 50 km/h 3 3
30 Przebudowa ul. Krapkowickiej w Opolu w zakresie oswietlenia przejscia dla pieszych w drodze krajowej nr 45 ul. Krapkowicka droga krajowa 50 km/h 2 2
31 budowa oswietlenia ul. Kropidły w Opolu ul. Kropidły droga gminna 50 km/h 7 7
32 Przebudowa ul. Oświęcimskiej przy skrzyżowaniu z ul. Rudzkiego w zakresie doświetlenia przejścia dla pieszych ul. Oświęcimska  droga gminna 50 km/h 1 1
33 Przebudowa ul. Podbornej w zakresie oswietlenia ulicznego od nr: 40 do nr: 48 w Opolu ul. Podborna droga gminna 50 km/h 5 5
34 Budowa oswietlenia drogi dojazdowej do MZD przy ul. Obrońców stalingradu 66 w Opolu ul. Obrońców Stalingradu droga gminna 50 km/h 4 5
35 Przebudowa ul. Ostrówek w zakresie dobudowy oswietlenia ulicznego ul. Ostrówek droga gminna 50 km/h 1 1
36 Przebudowa ul. Jana Jaronia w Opolu - Groszowicach w zakresie przebudowy oswietlenia ulicznego ul. Jana Jaronia droga gminna 50 km/h 4 4
37 Budowa oswietlenia i monitoringu parku na osiedlu im. Armii Krajowej w opolu park AK     133 133
38 ul Dworska ul Dworska droga gminna 50 km/h 15 15
39 Przebudowa ul.Wojska Polskiego, ul.Wróblewskiego w zakresie przebudowy oświetlenia ulicznego ul.Wojska Polskiego, ul.Wróblewskiego droga krajowa 50 km/h 57 61
40 Przebudowa ul.1 Maja od ul.Katowickiej do ul.Rejtana w zakresie przebudowy oświetlenia ulicznego ul.1 Maja droga wojewódzka 50 km/h 46 53
41 Przebudowa ul.Bronicza w zakresie przebudowy oświetlenia ulicznego ul.Bronicza   50 km/h 18 18
42 Przebudowa ul.Kalinowej w zakresie przebudowy oświetlenia ulicznego ul.Kalinowa droga gminna 50 km/h 5 5
43 Przebudowa ul.Niemodlińskiej od ul.Gruntowej do ul.Centralnej  w zakresie przebudowy oświetlenia ulicznego ul.Niemodlińska do ul.Centralnej droga krajowa 50 km/h 12 12
  SUMA: 1375 1514

 

Ilość odwiedzin: 728
Nazwa dokumentu: Oświetlenie drogowe
Skrócony opis: Zadania realizowane od 01.01.2015 do 01.06.2018
Osoba, która wytworzyła informację: Paweł Łukawski
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Łukawski
Osoba, która wprowadzała dane: Paweł Łukawski
Data wytworzenia informacji: 2018-09-14 10:20:31
Data udostępnienia informacji: 2018-09-14 10:20:31
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-14 12:31:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner