logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
minus Samorząd terytorialny
   minus 2018
      minus Państwowa Komisja Wyborcza, Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Opolu – ogłoszenia oraz ważne informacje i wizualizacja wyborów
      minus Obwieszczenia, uchwały, zarządzenia
      minus Komisarz i urzędnicy wyborczy
      minus Zarządzenie wyborów - KALENDARZ WYBORCZY
      plus INFORMACJE I WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH
      minus Wykaz zawiadomień o utworzeniu Komitetów Wyborczych
      minus Informacja o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na obszarze miasta Opola
      minus OKRĘGI I OBWODY WYBORCZE
      minus OBWIESZCZENIA O KANDYDATACH
      minus INFORMACJE DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
      minus MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA
      minus OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE
         minus OKW ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
         minus OKW ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
      minus Ochrona danych osobowych w kampanii wyborczej
      minus GODZINY ROZPOCZĘCIA PRACY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
      minus PROTOKOŁY MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPOLU Z WYBORÓW
   plus 2014
   plus 2010
   plus 2006
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


1. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 sierpnia 2018r. w sprawie trybu i sposobu udostępniania oraz przekazywania, w trakcie głosowania, danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i przeydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.


2. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wujtów, burmistrzów i prezydentów miast.


3. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2018r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.


4. Informacja w sprawie uprawnień mężów zaufania i obserwatorów społecznych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.


5. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania.


6. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla obserwatora społecznego.


Prezentacja ze SZKOLENIA członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.

Ilość odwiedzin: 478
Nazwa dokumentu: OKW ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Wydział Organizacyjny
Osoba, która odpowiada za treść: Wydział Organizacyjny
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Kaleta
Data wytworzenia informacji: 2018-10-04 13:31:21
Data udostępnienia informacji: 2018-10-04 13:31:21
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-16 12:16:05

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner