logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Korekta nr 4  Rocznego Planu Konsultacji na rok 2018

 

Działając na podstawie § 17 ust. Uchwały nr LXVII/1267/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola (Dz. Urz.Woj. Opol. z 2018 r. poz. 2442);

Prezydent Miasta Opola podaje do publicznej wiadomości zmiany w Rocznym Planie Konsultacji na 2018 rok.

Zmiany polegają na:

1. Dodaniu, na wniosek Centrum Dialogu Obywatelskiego, do Rocznego Planu Konsultacji na 2018 rok konsultacji projektów uchwał:

a) Programy współpracy (roczny na 2019 r. oraz wieloletni na lata 2019-2021) Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami.

b) w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia Nagrody im. Jana Całki.

2. Dodaniu na wniosek Wydziału Trancportu do Rocznego Planu Konsultacji na 2018 rok konsultacji projektu dokumentu pn. "Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej w mieście Opolu.

3. Dodaniu na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa do Rocznego Planu Konsultacji na 2018 rok konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Opola w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

4. Wycofaniu, na wniosek Wydziału Transportu z Rocznego Planu Konsultacji na 2018 rok konsultacji aktualizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Opola.

Uzasadnienie wycofania: W pierwszej kolejności należy opracować analizę kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej w mieście Opolu. Konsultacje Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Opola są przewidziane w 2019 r.

Załączniki do pobrania: 2018-11-20 10:47:42 - Korekta nr 4 RKP (10.52 kB)

Ilość odwiedzin: 604
Nazwa dokumentu: Korekta nr 4 Rocznego Planu Konsultacji na 2018 r.
Osoba, która wytworzyła informację: Paweł Sadło
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Sadło
Osoba, która wprowadzała dane: Paweł Sadło
Data wytworzenia informacji: 2018-11-20 10:09:35
Data udostępnienia informacji: 2018-11-20 10:09:35
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-20 10:49:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner