logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
minus Rada Miasta
   minus Skład Rady Miasta
   minus Kluby Radnych
   plus Komisje Rady Miasta
   plus Protokoły Komisji Rady Miasta
   minus Sesje Rady Miasta Opola
   minus Sesje Rady Miasta Opola VIII kadencji (2018-2023); (projekty uchwał, wykaz głosowań imiennych, nagranie z przebiegu sesji, protokół)
      minus Klauzula Informacyjna RODO
      minus Ramowy plan sesji Rady Miasta Opola na 2021 rok
      plus I sesja Rady Miasta Opola - 20.11.2018
      plus II sesja Rady Miasta Opola - 6.12.2018
      plus III sesja Rady Miasta Opola - 18.12.2018
      plus IV sesja Rady Miasta Opola - 27.12.2018
      minus V sesja Rady Miasta Opola - 31.01.2019
      minus VI sesja Rady Miasta Opola - 28.02.2019 r.
      plus VII sesja Rady Miasta Opola - 28.03.2019 r.
      plus VIII sesja Rady Miasta Opola - 18.04.2019 r.
      minus IX sesja (uroczysta) Rady Miasta Opola - 3.05.2019 r.
      minus X sesja Rady Miasta Opola - 13.05.2019 r.
      plus XI sesja Rady Miasta Opola - 30.05.2019 r.
      minus XII sesja (uroczysta) Rady Miasta Opola - 2 czerwca 2019 r.
      plus XIII sesja Rady Miasta Opola - 27.06.2019 r.
      plus XIV sesja Rady Miasta Opola - 4.07 2019 r.
      plus XV sesja Rady Miasta Opola - 29.08.2019 r.
      plus XVI sesja Rady Miasta Opola - 26.09.2019 r.
      plus XVII sesja Rady Miasta Opola - 24.10.2019 r.
      plus XIX sesja Rady Miasta Opola - 28.11.2019 r.
      plus XX sesja Rady Miasta Opola - 17.12.2019 r.
      plus XXI sesja Rady Miasta Opola - 30.12.2019 r.
      plus XXII sesja Rady Miasta Opola - 30.01.2020 r.
      plus XXIII sesja Rady Miasta - 27.02.2020
      plus XXIV sesja Rady Miasta Opola - 26.03.2020 r.
      plus XXV sesja Rady Miasta Opola - 30.04.2020 r.
      plus XXVI sesja Rady Miasta Opola - 28.05.2020 r.
      plus XXVII sesja Rady Miasta Opola - 25 czerwca 2020 r.
      plus XXVIII sesja Rady Miasta Opola - 02.07.2020 r.
      plus XXIX sesja Rady Miasta Opola - 27.08.2020 r.
      plus XXX sesja Rady Miasta Opola - 24.09.2020 r.
      minus XXXI sesja Rady Miasta Opola - 29.10.2020 r.
      minus XXXII sesja Rady Miasta Opola - 26.11.2020 r.
      minus XXXIII sesja Rady Miasta Opola - 17.12.2020 r.
      minus XXXIV sesja Rady Miasta Opola - 29.12.2020 r.
      minus XXXV sesja Rady Miasta Opola - 28.01.2021 r.
      minus XXXVI sesja Rady Miasta Opola - 9.02.2021 r.
      minus XXXVII sesja Rady Miasta Opola - 25.02.2021 r.
      minus XXXVIII sesja Rady Miasta Opola - 25.03.2021 r.
      minus XXXIX sesja Rady Miasta Opola - 29.04.2021 r.
      minus XL sesja Rady Miasta Opola - 27.05.2021 r.
      minus XLI sesja Rady Miasta Opola - 24.06.2021 r.
      minus XLII sesja Rady Miasta Opola - 01.07.2021 r.
      minus XLIII sesja Rady Miasta Opola - 26.08.2021 r.
      minus XLIV sesja Rady Miasta Opola - 30.09.2021 r.
      minus XLV sesja Rady Miasta Opola - 28.10.2021 r.
      minus XLVI (uroczysta) sesja Rady Miasta Opola - 11.11.2021 r.
      minus XLVII sesja Rady Miasta Opola - 25.11.2021 r.
   minus Protokoły Rady Miasta Opola
   plus Interpelacje i zapytania radnych VIII kadencji
   plus Raporty o stanie gminy
   plus Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Klauzula Informacyjna RODO
2. Ramowy plan sesji Rady Miasta Opola na 2021 rok
3. I sesja Rady Miasta Opola - 20.11.2018
4. II sesja Rady Miasta Opola - 6.12.2018
5. III sesja Rady Miasta Opola - 18.12.2018
6. IV sesja Rady Miasta Opola - 27.12.2018
7. V sesja Rady Miasta Opola - 31.01.2019
8. VI sesja Rady Miasta Opola - 28.02.2019 r.
9. VII sesja Rady Miasta Opola - 28.03.2019 r.
10. VIII sesja Rady Miasta Opola - 18.04.2019 r.
11. IX sesja (uroczysta) Rady Miasta Opola - 3.05.2019 r.
12. X sesja Rady Miasta Opola - 13.05.2019 r.
13. XI sesja Rady Miasta Opola - 30.05.2019 r.
14. XII sesja (uroczysta) Rady Miasta Opola - 2 czerwca 2019 r.
15. XIII sesja Rady Miasta Opola - 27.06.2019 r.
16. XIV sesja Rady Miasta Opola - 4.07 2019 r.
17. XV sesja Rady Miasta Opola - 29.08.2019 r.
18. XVI sesja Rady Miasta Opola - 26.09.2019 r.
19. XVII sesja Rady Miasta Opola - 24.10.2019 r.
20. XIX sesja Rady Miasta Opola - 28.11.2019 r.
21. XX sesja Rady Miasta Opola - 17.12.2019 r.
22. XXI sesja Rady Miasta Opola - 30.12.2019 r.
23. XXII sesja Rady Miasta Opola - 30.01.2020 r.
24. XXIII sesja Rady Miasta - 27.02.2020
25. XXIV sesja Rady Miasta Opola - 26.03.2020 r.
26. XXV sesja Rady Miasta Opola - 30.04.2020 r.
27. XXVI sesja Rady Miasta Opola - 28.05.2020 r.
28. XXVII sesja Rady Miasta Opola - 25 czerwca 2020 r.
29. XXVIII sesja Rady Miasta Opola - 02.07.2020 r.
30. XXIX sesja Rady Miasta Opola - 27.08.2020 r.
31. XXX sesja Rady Miasta Opola - 24.09.2020 r.
32. XXXI sesja Rady Miasta Opola - 29.10.2020 r.
33. XXXII sesja Rady Miasta Opola - 26.11.2020 r.
34. XXXIII sesja Rady Miasta Opola - 17.12.2020 r.
35. XXXIV sesja Rady Miasta Opola - 29.12.2020 r.
36. XXXV sesja Rady Miasta Opola - 28.01.2021 r.
37. XXXVI sesja Rady Miasta Opola - 9.02.2021 r.
38. XXXVII sesja Rady Miasta Opola - 25.02.2021 r.
39. XXXVIII sesja Rady Miasta Opola - 25.03.2021 r.
40. XXXIX sesja Rady Miasta Opola - 29.04.2021 r.
41. XL sesja Rady Miasta Opola - 27.05.2021 r.
42. XLI sesja Rady Miasta Opola - 24.06.2021 r.
43. XLII sesja Rady Miasta Opola - 01.07.2021 r.
44. XLIII sesja Rady Miasta Opola - 26.08.2021 r.
45. XLIV sesja Rady Miasta Opola - 30.09.2021 r.
46. XLV sesja Rady Miasta Opola - 28.10.2021 r.
47. XLVI (uroczysta) sesja Rady Miasta Opola - 11.11.2021 r.
48. XLVII sesja Rady Miasta Opola - 25.11.2021 r.

Ilość odwiedzin: 9729
Nazwa dokumentu: Sesje Rady Miasta Opola VIII kadencji (2018-2023); (projekty uchwał, wykaz głosowań imiennych, nagranie z przebiegu sesji, protokół)
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Kowalczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Kowalczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Beata Kowalczyk
Data wytworzenia informacji: 2018-11-21 08:55:38
Data udostępnienia informacji: 2018-11-21 08:55:38
Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-20 14:25:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner